Skip to main content

Full text of "Seaċt mbuaiḋ an eirġe-amaċ"

See other formats


1 C'j 


'í 4 ' COLLEGIUM "r ^ 
LDOSTONIENSE THfi PADRAIG UA CASAIDtí 
MiSMDRIAL COLLECTION 


t 


/ Digítized by the Internet Archive 
in 2013 http://archive.org/details/seatmbuaieireamaOOocon SeAóc mbuAi'ó Ati eif\£e-AmAC First Edition 191 8 
Reprinted 1921 seAóc mbtiAi'ó 

aíi einje-AtHAC 

pAT)flA1C ó cotiAitte mAunset A^tis a cotfi., ceo. 

t>Aite Át& cU&t ^gus tonn'OAin 1918 


221605 

BOSTONCOLWEUB%ARY 
CHESTNUTHILt,MASS. Seoijife Uobejicf, t)Aite Ái& Ctnvt, *oo ctóbuAit T)0 

AtltlA gORDUtl 
n-A sgéAlc-A seo seo nvo n& sgéAtuA &z& te ^$aii sa 
teAttAn seo: AW úéxvo tiU-Alt)— 
teAtAtlAC 


ceotuóinf 
I 


Atl VAtlA t)U-A1*Ó— 


TrfOgAtUAS 
57 


Ati ctie^s buxM-ó— 


toemu txui 


nnsneAtíiAtt 


75 ,an ceAtnAttiA bu-Att)— 

AnAm Ati eAstnnc 101 

ah cut-ge^vó buait)— 

t)é An cstopA seAtroACUA 127 

Ati setse<vú bttxM-ó— 

ntín An fm rhóm 151 

&t) seaóctfi^t) buAtt)— 

m'pite CAOt T)tir) 181 .1. 

ceotcomí CeótcórjAí i 

t).A le pót T)ub An Ue^ó tTlóri Aguf ^ f^ "os ÉAlAtfi 
C^fc Aif, a^uf ma bí f tiAf te leit óéxvo feómru ann, 
níojt b^c fé aóc te Aon cf eómp^ ^rh-Ain triAri if ann 
bío*ó a Ó4t-A0if\ rhóf fuAimnif féin, ^n bójvo A\y & 
te^c-Ai'óe tón óuige, 4£Uf A fe^nbei*ótín bío*ó dft 
cfoó^vó 1 n--Aice n^ cdtdoirieaó nuxMf imó mbío*ó fé 1 
nsrieim ^5 fe^f ^n Uige tílóif . 

^óc ní mimc bío*ó ^n f eanbéi'óUn ,<\ri crtoó^*ó. tlí 
|AxMb *oe ó-áirvoib A5 pót T)ub ^óc a gté^f ceóit, ^guf 
fex*r\ ttiof x\|\ ^on ó-Af-Ai'o f-A f^ogat -átuinn feo ní 
m-Aic teif -Aon -Aó-cAf fA*o<d ó^ite^rh ,Af a óui*oeáóC4in. 
te CÚ15 btiA*ónA -oé^s •o'-Aimpp ní fAib pót T)ub 
Aguf a bei*ótín míte be^UMg ó n-A óéite. "£&ó uite 
oi*óóe f^ mbtt<vóxMn, ótoiftea ceót fA Cex\c tttóf. 
T)-a *óeife^nnAige fiub^tc^ av\ be^t^c ctoifte-Á n^ 
ceótcA bfe^gc^ x*nn ; vá rhoióe \beA*ótÁ *oo fui*óe &\\ 
m-Ait)in be^vó fUAmAnn^ bmne te ctof 454*0. A^uf 
if lonvóa fséxxt xNguf fgé-At fgéit bí 45 g^bxMt CAf c 
f-AOi óeót ^n Uige tilóif. T)ubruyó — (T)14 i*oiri finn 
-Aguf 5AÓ anaóAin !) T>ubruvó n^fb é f e^r\ ^n Uige 
tílóiri bío*ó 45 ^AbAit &n óeóit &rm 4f\ cori 4f\ bic 
Aóc CAi*óbfí n^ n*040ine cuifexvó cun b^if ^nn f^n 
am bí cAfc ! t)í t)f e-ám eite Ann a óf\eiT) guruNb é 
^n T)iAb^t féin bío*ó 45 céotceóif\ec\cc Arm, 50 b' fm 2 ceóLuómí 

cuit) *oe'n rttApsA'ó bí i*oif fe<vf x\n Uige fhóif -A^uf 
<\n feAfl bUAóAill — an T)i-Ab^l beit n-A rft Aigif cif ceóit 

Ai^e le iu\ beó ! Cuiffe^vó cui*ó eite 'n-A tuige Ofc 
iu\ó ceót bío*ó Ann x\f éof a\\ bit a\óc c<\ome<<\óx\n n<\ 
m«*fb — 5lónt.<\ mí-fuAirhne^óA ó'n cfíof<\i*óe,<\óc — 
tru\f ní jtdifl x\on f eAf *oe bunA*ó póit *Óuit> te CÚ15 
gttin .cMiu-Af nx\ó bpuAif ^n-Mf éigin. . . . 

Aóc nu\ óuaLa x\ U\n au ceót, cÁ fAib ,<\n c-é 
*o'fé.<\*ofA\*ó a f<\*ó 50 bf^c^ fé x\n ceótcóif ? tlí 
fx\ib fé x\nn. S<\n oi*óóe nuAif bío*ó pót T)ub n-x\ 
f ui*óe n-A óAtAoif rhóif f uAirhmf Aguf -An f ex\nbei*ótín 
fx\oi n-A uóc xMge, bío*ó -oAttóg^ cpom,<\ t>uX>a 
a\\ na fumneó5^\irj, aguf l-<\mp,<\ ,áfT) n-a fex\f<\rh 
A\y Ari uftáf te n-A x\if. t)ío*ó na tmUós-a *oubx\ 
CfomA céA*onx\ offA 1 IÁ\\ atí U\e git sféme, aguf 
x\n U\mp,<\ á\kt> céAT)nA x\f t,<\f<\*ó te n-x\if, aóc 
mo téx\n ! tlí fAib c<\tt teif At\ U\mpA fin *oe tó nÁ 
•o'oi'óóe — bí x\n ceótcóif lon^Anc^c n-A *óx\tt. . . . 

t)í x\n ceótcóif , bí pót T)ub n-A fui*óe oi*óóe 11-A 
óx\tx\oif rhóif ^guf ^ n fe^nbeifjtín 1 nsfeim Aige 
nu4if bUAt-dt) cn^5 be^ a\\ x\n *oof,<\f. t)í f iof A^e 
cé bí x\nn. tlíof t^imc aoii T)uine ifce^\c tA\\ 
c-Aiffig x\n cfeómfx\ fin te CÚ15 btiA*ón,<\ T)éx\s, ^\óc 
Se.<\n-CfOf<\ó An c-x\on fex\fbógAncx\i*óe x\rhx\m bí f<\ 
Ue^ó ttlóf. Aóc b'éigm *oo Se.<\n-CfOf<\ó féin 
foigiT) a gtx\a<yó 45 An T)Ofx\f guf f^5 a rhiigifcif 
x\n s^^f ceóit u-di*ó, guf *óe^\fx\i5 fé wa fpéx\clAifí 
mófx\ 50fmx\ x\f a ffóm teif nA puitt 5f-án*OA bí Mi-a 
ótoigeAnn a fotu§A*ó. flíof f-dct-áf x\fix\rh é ^au via 
fpe^\cl^ifí fin : ó TMttA'ó é ní teigf e^\*ó An rhójióúif 
Tjó a toic noócx\*ó *oo émne. ceótxómí 3 

tiinic an fean Aimfifte ifceaó. 

ÚÓ5 pót T)ub a óeAnn. TVpéaó 1 *ocneó av\ cf oliiif . 
teig Ain féin 50 nxMb fe^n^ <Mf. 

" A Cf ofxMg," ^n r eifean, " if b^ogAltAó 50 
^CAicfexVO f5AnA*ó le^c mAna n*oéAnf<M*ó cú An 
obxMn ntof fe^nn." 

" Ce'n obAin a rhxMgircin? " A^uf fítce-á 50 fuMb 
ion5nA*ó a\\ SeAn-CnofAó. 

" Cé'n obAin An exvó? páóó a\\ au UMnpA fin — " 

TVféAó Se^n-Cnof aó xMn . T)e^f c fé f aoi A^uf óf 
& óionn Aguf cAfAif. Uóg fé é. D'áfvouig fé ^n 
bu-Aicif. TVífUg ^fíf í. TTf^n a6a\\ be^g -oe^f 
A5 fé^óAinc a\\ avi lAmpA Aguf g^n fiof Aige 
cé^fo bí an ce^nn teif. X)a -óóig te^c «ain n^ó 
bfAca fé ^niAm LAtnpA f^nuig é «an gite r\Á a\\ 
gt-Aine r\Á a\\ -óéAnAtfi. 

t)í fé ^n cí a ihot<\*ó nuxMn cawic naóc fein^e 
bnéige a\\ a rh<Mgircin. 

" JZá gtome ax\ LAmpA fin óorh f aLaó te *oo 
feAnffóin," a\k f eif ean *oe gtón rhón, " stancAn í 50 
beó ! ,; A^uf bu<Mt fé -Acrhóg an an mbófvo. 

ílus Sean-CnofAó ^n an UMnpa, te u-a gUMiA*ó. 
t)í fé g'Á lomó^n amaó nuain fsnexvo a rhAigircin 

-A1f. 

" ^n ! " 

T)'fMn Cnoraó. t)e^c-A feAnbógAncAi*oe coit a 
rhxMgifcin b'éroin. 

" 5-Ab Anonn Aguf cuimtt *oo l of *oe'n bójvo f in 
tatt." 

Rmne aí) fean Aimrine é. ílug a rhxMgifcin a\\ 
txMrh Ain, 50 fuMb ^n bof a cuimtigexvo "oe'n bófvo f aoi 4 ceOLrOmí 

fotup ^eAl ^n LAwpA ^ige. SítceÁ 50 ru\ib ré ^5 
P5ptiT>u;g<yó tnA boipe, 50 bfACA fé a p^ib *oe 'óe^nAC 
Aifi 

11 T)úfCA cpí tÁ," Ag CAb^inc bfeite.drhn.Aip a\\\ bí 
pé, óeApp*vó *ouine. 

Rug Ati pé-df Aimfine .Af ót fce.de tetp dn mbójvo x\ 
gLanxvó. 

11 Sspiop ! tl^ f eiccedf Annpeo dpíf -Anocc cú ! M 

11 Acc ^n puncti d rh<Aigifcip — " 

"Sgfiop -A*oeipim nó — " 

tlí *óedpnd SeAti-Cpopdó Aon rhott 50 px\ib pé ^p 
dn cdob eite *oe'n *oop,Ap. Annptn cug pé cfí léim 
dguf ní piop cé rhédT) Cfvuptóg te cuf 1 n-iút *óó 
p ém, -dguf *°° P é W btt cx\ipe bí a% T>é&n&m ^tf\ ne^m 
p\n hÁilA fdT)x\ fc oofód jgun AmAt)in bí n-d rhdigifcip 
-Agup a 6ex\px\*ó 50 5CUif\feA"ó fé 1 gcéttt T)ófAn— 
óonn-dic t)e tó .dguf *°' oróóe é— 50 pdib ,drhdpc í\a 
f út x\ige. Acc m^ bí piof ^5 Cpof dó ^up *od f úit 
5^\n beo'óAóc bí Af cút nd fpé.dctdipí gofvm^, níon 
teig fé f ún a rhAigifcip te éinne eite : tf be^Ag *oume 
cífed*ó x\n f e^\f -áp d *oub d$ £db^it aw bótdf 50 m.dtt 
cúpx\mdc te n-d rh-di*oe cpeóip d ce-dppd/ó 50 pdib 
-Aon nró bx\ meA^A riÁ pgotcdóA a% s<\bdit *oó. 11^f 
fiubdX fé -<\n bótx\p óorh *oípe.dc te cdó? Ce\n p.dt 
50 scditped-ó fé fpéActáipí mdfdó 50 pdib 5<\bú*ó 
dige teó ? Aguf cé'n 5Abx\*ó be<A*ó x\5 *OAtt teó? 
tTloitte beA5 fx\*óx\ifc x\^uf nx\ fsotcdó^d — fin d pdib 
.dip *oe f éif nx\ n*ox\oine t.dpc ; dgup bf e^ff te pót 
T)ub n^ cui*o rfodit T)d rhdom fx\ogAtCx\ n^if ceapxvó a 
rhAtx\ipc,nA6 5cex\pfA*ó An fe-Af Aimfife fém é. 
An rhófcúip b'éitDip, nó. . . . ceótuómí 5 

Ú05 pót T)ub av\ bei*ótín ^uf tofuig 45 ceót- 
cóifie^óc *óó péin. Af clof *oo CfOfAó An céot 
bfie^g mei*ófe,dó tM ifcig, fCA*o fé *oe ó<Mte^rh na 
CfUftó^, x*£Uf tofAig 45 t)^rhfA >á|\ puT> ^n hattA 
fAT)A *óonóA ^guf ^5 m^ttAóCA'ó ^ rh^igifdf, «Aguf 
mionn món ne^rhóoicói^nc-A gÁ t^bxMnc Aige 1 
n-x\gxM , ó s^ó coifcéime — ^cc if f ó-ómnce 50 bpuigexvó 
pe^n eite *óéxMipxyó & teitéi*o *onoó-íT>e ón bpe^p 
Aimfife cé^*on^. II 

tlíonb é CfOfdó -AtriAin óu^tA céot An Uige tíloin 
an oróce fm. t)í fcóc<\ó 1 n-Aice n<\ n-^ice ^up 
£>í fé as éifceAóc teif ó tofAig fé, Cuinexvó 
lon^Anc^f xMf ; cuipexvó ^oibne^f xMf; cuifie,A*ó 
u^tb-Áf ^ifi rriAn cuiueA*ó 50 mimc óe^na. *OÁ 
bpé-ó'opA'ó féan ceotcóin T)fldoi*óe^ccd feice^l ! Aóc 
cé'n 6-A01 a bpé<A*opA*ó *Ofu\oi*óeAóc nó T>iAb<AtAi-óe.Acc 
t>eit 45 b<Mnc te n-A teitéiD *oe óeót t>ne,ág aóibmn 
mei*óneAó? £)í ^n r>ÁnAóz fA fcóc^ó ó -óútóAf, 
^guf ^n pioffAóc, ^suf ^n *oúit mrhe Aige 1 gceót: 
ní beA*ó An fUAirhneAf 1 n*o^n *oó 50 bpeicpe^*ó fé te 
n-A púitib cmn an ceótcoín T>fAoi*óeAcc^ ^uf ^n 
ceót 'Á gAbAit ^ige, bío*ó if ^un bA£nuigeA*ó ^in 50 
mimc 5-dn a *óut 1 ng^n T>o'n ^ic ^|\ con «an bit. Aóc 
m^fi & g^bf a*ó f é 1 n-Aice n^ h-Áice cé'n caoi mbéxvó 
céot AOibinn nu ^t> xM^e te femnc ^n a bei*ótín péin? 
^E U V 5^ n ^ n ceól bf e^g *o' pogtuim fé ó beit ^5 
éifceAóc 1 n^An piof 54Ó oi*óóe te ceótcóifi ^n Uige 6 ceótuómi 

tílóifi m\ó lotn-óA IÁ bfótn béxvó a\\\ féin ^uf a\\ a 
m*\t«\irt boóc ? 

U115 x\n f ioff<\óc ^guf An *oúit bí aige 1 gceót 
Aguf 1 n-ex\ócf<\ifj conc<\rjAipce^<y ^n bu<\ró Af -df 
óuaLa fé -AfiArh f aoi 'n gceótcóif T)ix\r3Atc<<\. TVeifig 
teif éAtugA*ó teif ifceAó f a Ue^ó ttlóf «aguf Criofx\é 
45 -OArhfA *óó féin f^n tiAttA f<AT)A, 50 nx>eAtA fé 
ifce^ó 1 féomfA An ceótcóf<\. 

ÚÁimc uAtti^n Aif nu<\if fe^f fé 1 LÁtAif An óeót- 
cófA — t>í nÁ fpé^ct^ifí bx\mce *óe -AigefeAn, An 
bei*ótín te n-A A\y a\\ ax\ mbórvo, a óeann *oub 
•oeigóumcA monsAó p\oi, aguf bfón tA\\ Acm X>\\ón 

TM bf ACA AVi fCÓOAÓ AflAfh 11-A éATWt. . . . 

ÚÁimc ZAótAt) éigin a\\ avi fcóCAóboóc. t)í cfUAig 
xM^e t)o fe,<\r\ au bfóin. X)'\ fonn Aif Latidific teif, 
x\óc ní tei^f e-A-ó e^tA *óó é. X)\ fonn a\\\ bfieit -Aft 
An berótín aguf Cfi orúe ^n ceótcófA tógbÁit teif At\ 
gceót Átuinn •o'fogtuim fé u-ai*ó fém 1 ng-An fiof, vá 
teisexvó e^gtA *óó é. . . . 

Coffuig fé. lílocuig aví r>All é, cóg fé a óeAnn 
A^uf if Annpn óonnaic au fcóoAó av\ c-u^ttxÁf 
óutffexvó cr\e-AtA*ó a\\ úforóe cfó*óx\, óonn^tc fé 1 
5ceAt)óir\ fúite mittce An éeótcófA. . . . 

Híof féAD fé AnÁt a tA\\\\A\n^z a\\ f exvó -AóAif big. 
tetf x\n u-dtti^n rjí Aif níor\ fé<\*o fé coffuigce. Sít 
fé áAtugA*ó teif. Hí jiAib Ann cof Abogxvó, Atz én-A 
óoturhx\in fAiceAó x\nnpn ,Aguf a -ó^fúit sfe^muigte 
1 n-é^*OAn rhtttce An *OAitt. 

"O'étrug An ceótcóif n-A feAfx\rh. CáAfT) bí p\oi 
a -óéAnArh ? Cé'n T)f\oó-í*oe ciubfA-ó fé a\\ An c-é a 
f-dtrj fé *oe -ó^nuige-Aóc Ann cuf ifce-áó a\\\ ? ÚÁmic ceótuómí 7 

c\\eAtAt> b^tt a\\ &n fcóCAó — bí An ceótcóif 
•op^oi-óe^ócA a$ •oé^nArh ,Air\ ! £)í -An c-u-atbóf 
bu.4itce teif ! TM bf é-A*opA*ó f é imceAóc ! Ú115 f é 
coif mé.45, Aéc ^ éu 5) ét, 5 An ™tt cof co*orvAmánc.A 
Agtif ix)if e-ácoff a ted$.<yó ^guf br\ifeA*ó At\ t^mp^ 

Á\\T>. 

tlí ruMb fiof 45 <An fcócAó cé'n f^ix) ó-Aite^-o^f 
beifc Annpn n-x\ -ocofc fA TíorvóATMf. Sít fé 50 
SCUxjXa f é f 5f é^ó c^ob Amuig — f5f e-AX) m^f teigp e^ró 
Ainrhi-óe béA*ó ^Abtd — ^n gAoic 1 mb^ffvAib na gcf ^nn 
5UirhAife b'féi*oirv. . . . III 

Aóc cé bí as T>éAt\Aú\ ^n óeóit? An Arht,Ai*ó 50 
fAib ^n fe-ónbei-ótín ^5 feinnc u^ifj fém f-an 
•oof óA*o^f ? t)í av\ f cócaó cmnce 50 fuMb an gté-áf 
ceóit x\nnf in a^ ax\ mbófo ^guf nif cof f ui$e^"ó é ; 
50 fAib ax\ T)Att 1 n-Aice x\a fuinneóige ^guf wá^ 
óoff uig f é — Aguf fiúD é ^n ceót, an céot T)iAbAtcA 
a\\ a\\ cf Aócxvó 50 mmic n-A ótu^fAib ! 

t)í ^n ceót 50 mín féi*ó 1 *ocof ac a\k nóf pÁipoe 
béxvó a^ ctAfhf^n 'n-A óo*ctA*ó. Cawic borvrvATj ax\\\ 
50 ru\ib f é cof Atri^it te X)Á gAfj^rv bé^*ó 45 ArhAf crvxHg 
-Af ^n n^e^tAig. T>'eirvig fé borib x>á\\a fíoórh^f 50 
fuMb fé a^ imtedóc c^fc óf >a óionn n-x\ fUAitte- 
buxMtte *oiAb^tCA, guf teigeAT) ,aon fgfé^ó ^rhAin 
A^uf bí An ,áic óorh f ocAirv teif aw UxMg. . . . 

teig av\ f e^f T)Alt of n^. 

tXawexvó crveAC4*ó a? At\ fcóc^ó. . . . 8 ceótuómí 

An céot áftf ! CuaLa fé f ogAf a$ ^AbAiL úAfC f a 
peóm]td nu\|\ béAt) *óa óoLúf A5 moLA*ó a óéite A^uf 
A5 •oé-AtiAm gjuvó te óéite LÁ gféine CAffAig. ÚÁituc 
COfAtfitdCC ^tófv bAti Af gtóf cotúif *oíb; í A5 CAfAOiT) 
^5 t1 f aj seapán -Agtif A5 bA^Aifc ; í Ag caoi Aguf 
a$ impróe Agtif Ag Atóumge ; stón f if te ctof 
cpíT) An gceót, é A5 pLAtnÁf Aguf A5 btAT)Af, 5Á 
tne.at-At) <A£Uf 5Á bféx\5A"ó, te bfiACfxMb bo^A 
bmne. . . . 

Óe-Ap -ah fcóCAó 50 bfACA fé Annpn óf corhAiji ,a 
'óá f tut 1AT). An f eAf n-A feAf Atfi Aguf au be-An aja 
a ^túnAb ; ife 50 11-impi-óeAó, etfeAn 50 ceAnnT>ÁnA ; 
ife 50 bAgAftAC, eife^n A5 cAbAifc a *oubfLán — 
aóc céAjvo fin? t)éic uAtbÁfAó ón bfe-Af, fgfexvo 
péine ! 

getu aw fcóc-Aó. t)í fé cinnce guf béic T)ume 
óuaIa fé, guf eijug ampífc éigin T)ón ce bí 1 
n-AonfeAóc teif fA f eótnf a. t)í fé a\\ ct LAbAipc, Afv 
cí CAbfugA'ó teif -An cé sofcuigexvó aóc ^uf cofuig 
-An ceót Afif. Ceót mAs-ArhAiL bí ,Ann au UAin feo, 
ceót fgisexMtiAit, aví ceót béxvó A5 THAbAL béAt) tAf 
éif TnogAtcAf bAinc AmAó. 

11 1 n-Ainm T)é céAfvo cá T>éAncA ajjac ? " 

t)í au fcocAó T>eAfibtA $uf lAbAin An T)Att, 50 
gcuAtA fé An ceót niASArhAit, 50 bf aca fé An f A*óAfic 
óonnAic 'fó fém. 

" 1 n-Air.m X)é céAfT) cá T)éAticA asac," Aff An 
gtóf Afíf 50 -ooítigeAf aó, Af nóf CAife feAnóeótcóf a 
beA*ó 50 míf UAiriineAó ii-a UAig -óonóA £An a gtéAf 
ceóit. Aóc fut mÁ fUAif fé fneAgfA, tofuig An 
ceót >Afíf. t)í boige -Ann ^noif, bot^e A^uf binne ceoixómí 9 

bAinpe-A'ó An c-otc ó ófoi*óe *o,Aonn,\. X)\ -oubfón 
^5 u f cfoi*óe-bpug<yo ^guf cé-AfAt) tnctnne gÁ noócxvó 
f-A gceól fm, pe-ACAig •o^mAncA -Ag i4ff<M*ó mxMce^- 
mnAif a\í T)ia, T)iAt)^íl ^5 mA5A*ó ftit.A >Aguf gá 
mbpofcu5A*ó óun i^ff\Ai*ó eile 5A11 c-Aifbe c-Ab-Aifc, . . 

TVéAtuig opnA ó'n tmII. Sít An fcóc^ó a ce^n^A 
a bo^A-ó. T)^ bfé.A*of At> fé t-AbAific teif ^n T)All, x>Á 
bfé^vof a*ó fé i^\f p ait) -Aif cofg -a óuf teif ^n gceót- 
cóif T)f Aoi*óeAócA bí A5 b-Ainc n<A mcAbf<Aó *oe ! 

Hí f a\T) c>Att teif . tlíof cof uig xmi ceót Afíf . T)^ 
mbéxvó fotuf fA feórrifA, *o'feicfeA*ó An fcóc^c An 
fe-Af *OAtt n-A fui*óe n-A óAc^oif fuAitfmif é gÁ luAf- 
5A*ó Anonn -Aguf.anAU, te cutfiA A$uf te -ooiUgeAf ^$uf 
te *oubfón; -Aguf x>Á mbéA*o -An fotuf nAó mbfonncAf 
aóc -Af -An mbcAgán At$;e, cuisfCA*ó fé f<At ^n óutfiA 
fin, noócóóAi*óe -óó n^c CAfbAi*ó -AtfiAifc, r\Á éA*o^n 
miltce bí a§ cuf A1}\, béA*ó fiof ^i^e guf mmic 
x\£Uf fo-rhimc fAn oi*óce te CÚ15 btiAtmA -ocas gup 
bu-Ait cAom bfóm *oá fofc é 1 r\%Ar\ fiof *oo'n 
Cf,A0gAt, A^Uf r\Aó fAlb f IOf A xVÓbxMf a$ ne<Aó >aóc A5 

Ar\ "O-Att bocc f éin AtíixMn. . , . IV 

u A -Ancome ! " 

Hí ófei-ofe-At) ^n fcócAó a ótu^f^. t^bf #ó teif. 
tuxvóA*ó ^ -Ainm m-Af fít fé — aóc cé'n c^oi tnbéxvó a 
fiof A5 An vaII cé'n c-Aintn bí -aij\. X)\\Ao\*úeAóz r\A 
ti-Áice Aguf n>A b-u-Aife bí a% b-Amc n>A me>Abf>Aó *oe. 

Óui|\ fé ctuAf -Aif fétn. tlí f^ib te ctoif mc -Aige io ceóluómí 

^óc An T)<\tt Ajttf CAinnc Aifce^ó r>o-tu i 5te ap 
fiutMt Ai^e. Leif pém bí f é Ag CAinnc fít an fcóCAó 
— nó teif An THAb^t nó avi cxMfe trío'ó A5 ceótcóift- 
e^óc t>ó. t)í fé Ag bfAc Af\ é^tug^vó ó'n Áic 
riu\tttugte, -aóc tiutifuvó fé -An teAE>,Afi gtif LAftpxvó 
teif a\k íf : 

11 A Ancoine ! " 

§eic fé. tlíop tAt)Aif. tlí *óe^fin^ fé aóz "óut 
Anonn 50 "ocí x\n <Áic a fVAib ^n fe^f "OAtt n-A fuit>e 
Agtif An c^om bpóin Aip, ^uf Larh ,4 te^Ainc x*f\ 
jtiAtAinn aij\ te fóiptín <Mf\. 

" Cé f in ? " A\y f ^n -o-Att ^guf é fSAnnp tngce 1 n*oá 
fiífuti. " Cé f in xvoeifum ? " 

t3'f ufi^f •o'xMtinc Aifi guf\ óex\p fé 50 fi Aib fé teif 
f ém ,áf f exvó An ^óAif . 

"Cé cufA?" 

" 1Tlife Ancoine — Ancoine t)ex\s ó 5^°^^ — n ^t* 
gt^ot) cú opm x*f\ bAtt be^s ? " 

tTU tM ce^p^-ó ^s An *o^tt 1 "ocof-Aó gup f pioruM-o nó 
CAife oi*óóe nó ctúfiáóán éigm t>í ^i^e >Ann, CU15 fé 
5-an moitt nÁf\ t>'eA*ó aóc fcóoAó 05. 

11 Aguf cé^fo CU5 Ann cu ? " ^f feife-An. 

"Ati ceót." 

" A$uf cé'n caoi Afi eirug te^c ce^cc ifce^ó? " 

^O'inmf Ancoine tDeAg fin *oó. t)í spenn ^5 <an 
T)Att xMfi a\k e^gt^ 50 n-imceóóA*ó fé. tlí pACA 
ce^óc^f aca a céite ^nnfin f^ T>of\óxUMf -difce-Aó 

fA CeAÓ tTlÓp. tlíOf ÓUALA flxVO-AÓC a ngtóft^ 

féin. 

" 'RaiVj cú 1 bf at> xMinfeo ^up tAtiAip cú ? " Sítte^ 
50 f\Ait> imniTje a^ aw *oaU. ceóluómí ii 

(( X)\: ó tof^ig an ceót — avi ceót T>fA0i*óeAóc-A 
fin bíof ^nnfeo 'ó tnte oi*óóe — " 

Cuif ak *OAtt ifce^ó aif . 

"T)úit fá sceót CI15 annfeo cú : Gpuit ceót xnjac 
pém?" 

" Cá be^gÁn — " 

'OubfÁ'ó teif pofc a feinnc. t)í Ancome X)eA^ 
n-A óeótcoif ó -óútóAf. 1f beac: ceót *oá ^cuaIa fé 
^fiArh n>Aó bpéxvopa-ó fé Aiéfip *óéAnArh Aif. Ófoó 
fé fuóf pof\c x\ef aó, ceót mei*ófex\ó a bog cfioi*óe An 
•OAitt. C^f fé a\k x\n bpopc 50 *ocámic boige -Aguf 
binne Atm, a\k nóf av\ óeóit bí g^ gAbAit CAtHAll 
be^5 foirhe fin. 

ÍY\Á bí fúite 5^n beo*óAóc 5^11 téAfguf Ag pe,df 
x\n Cige ítloif, bí ctuAfA Aige finne ob-áif ctu^f Aguf 
f út *óó. An ceót TMf gAb f é f éin, ^suf bí gá óte-dócxvó 
-dg An fcóCAó óoirhtige>Aó feo, óuif fé 1 gcunhne 
•oo'n x>All e^ócf-Aí n-A faogAt p éin f ut ,dfi buait av\ 
*oo^óA*OAf é. $ 01 ^ nA fe^nóunrmí óorh móf fin xMf 
'f 50 mb'éigm *oó cofj; a óuf teif an gceótcóif 

óg. • • • 

t)í fé amuig f^n oi*óóe nu^if f$Af ^n beifc 

éeótcóifí te óéite. t)í fiof ^5 ^n bpe^f TMtt sufi 

xvób^f m^ic ceótcój^ bí f ah óg-Án^ó, >aóc bí lon^^nc^f 

Aif 50 *oci5 fé cuif e^vó *óó te-Aóc a\\\\* oi*óóe eite. 

& Ceótcoif *óxMtt cé^fo a óuif *oo ceAtin a teicéi"o 

a *óé^n^rh -Aguf cuif e&t> c-abxMfc *oo fcóoaó 05 viaó 

bp^CA cú ^fixxrh óe^n^? Yíaó lon^Anc-áó te^c fém é 

a óéotcóif — pe^f rriAf tú viaó fxMb T>ume *oo ceaó 

asax) te CÚ15 btixvónA x>éA^ ? A^uf ó f ít au f cóc^ó 

céA*onA guf tUA*óuig cú a -Ainm, 50 fxMb cineÁl ceólxómí 

Aítne T)ju\oróeAócA &£&c Atf, tiAó fAib ceAfc ajjac 
innfeAóc *oó uaó AmlAit) bí An ifgéAt? V 

1 tvoiAfó a óéite x>'eifig T)túc-cÁtfVoeAf it>i|a An 
mbetfc — ixuf pót T)ub f feAf An Uige tílóif, A^uf 
Ancome t)eA$; ó 5t^°^cA, nó Ancome t)eAg An Ceóit 
m-Af cusa'ó Aif. 1p copfi-ovóóe nAó tnbío-ó Ancotne 
t)eA£ An Ceóit Afi cuAif\c Ann, Aguf if AnnAtti uaó 
■ociubf a*ó fé poftc nuAf) AbAite tetf. T)Á mbéA*ó fé 
5^n ceAóc bío-ó uAigneAf Afi jDót. t)ío*ó fe mí- 
fAfCA CAncAtAú. t)ei}AeA"ó fé Af a bevótín Aguf 
bAineAT!) 5fe^*OA*ó cecit Ay. CAtceA*ó fé uavó Afíf 
é : cé'n ttiAic bétc A5 ^AbAit ceótt "gAn tuóc éifce 
A5AC ? 51ao*óa*ó fé ^í 1 Se<*n-Cfiof aó. T)eif e^*o f é 
teif 50 mbéA*ó Aifi f^AfiA-ó teif, nAó fAib fé Ag 
T>éAX\&xx\ a gnócA triAfi bA óóij\, nAó fiAib Atm aóc 
fSAf Aifie teifgeArhAit gan mAvc. ... 

t)uAt<vó fé ahiaó fAoí'n fpéif Annpin. SiubtA*ó fé 
tetf fém Af au mbÁn te n-A ttiAVoe cfeóif A^uf 
ctUAf Aif. puAtrumnA beAgA AtfceAóA 11A h-ovóóe 
bA bfveÁgtA teif Ati x>Alt. ílí bío*ú puAim *oíb uaó 
mbío*ó piop Aige cé Af a *ocÁinic fé Agup céAjvo a 
finne é; *oá tei5feA*ó bó géim Atfct béA*ó f?iof Aige 
cé'n c-AóAf uavó 'f Aib fí. T)'AitneócA*ó fé 'ó uite 
ófAnn fA gcoitt Af An ^ceót gníceA*ó An gAoié n-A 
ófAobAóAib — A^uf bío*ó teAf-Anitn Ai^e Afi gc\ó ceót 
•oíb — óeót nA gutrtiAife bío*ó A5 fíofóAomeAt) nA 
mAfb, ceót nA fuinnfeói^e bío"ó óorh mei'ópeAó te ceótuómí 13 

bxMnpiog^m via fí*óe oi*óóe í)e^tc<Mne, ceót iu jc^nn 
x>a\\a6 bío*ó 50 m^OfVó-A ^guf 50 foturh^ncA — bA bmn 
te ctu<Mf An X)A\ll 14*0 tnte. Úéi*óeA*ó fé 50 *ocí e^f aó 
bí 1 ngAp *oo'n UeAó tTlóp ^guf ó<Mte-<vú fé cui*o 
rhAit T)e , n oi*óóe -05 éipce^cc te u-a gtóp. X)Á 
mbé<vó b^ifce-Aó x\nn *oob xmíiUm*ó *eob fre^fp teif é. 
Annf in bío*ó p Ab^pcá móp uif^e *out te pxMi.<M*ó ^nn 
-Aguf *o'f>dn^*ó av\ X)Ali 45 éifce^óc teip An copm<\n 
Aguf ^oirjne-úf aip. 

1f mmic pu^ip Ancoine t)e^5 An Ceoit ^nnpn te 
coif An e^f-dig é, a bxMpé^vo b^mce *óe Aige, x\ óeann 
móp mon^^c *oub 1 n-^if*oe, av\ ge^Lac a§ poittf ui£a*ó 
Anu-Af ^ip, ctuap xMf 45 éifceAóc te ceótcxMb oi*óóe 
n<A cpumne. . . . 

Cei*óexvó A11 beipc óa\\at> Abáite te óéite ^nnpin 
Aguf bío*ó ceótcA te ctof f a ZeAó TTIóp 50 f-Áinne 
ax\ lAe 50 minic. 

"óí c^it xmi óeóit -Amtng a\\ Ancome Oexvg. 1f 
minic cugc^í cuipexvó *óó *óut a\\ ^n mb*Mmp feo nó 
a\\ av\ scéiti*ó pn. Agup tei*óea*ó. Tlíopb fe^ff 
teif pu*o a\\ bic x\Á a ótipce^óc t^fbÁinc. t)í fé 
cugta f UAf *óó x\At p a\X> f eA\\ ceóit f a zaoX) f m cípe 
aóc é f ém. Ó^fuig fé uite 50 téip \at>. 

Aóc cá ftf uAif f 3 au ceót xMpce^ó long^nc^ó bío*ó 
5-0 gAb^it xMge? tlí p<Mb ce^p^vó 45 émne gup pa 
Ue-Aó ITIóp C05 fé é: t)í *opoó-óxMt x\p ax\ >áic, móp-rhóf 
pan oi*óóe, ^vgup níof f ACt^f é *out Ann nó 45 ce^óc 
df ^pi-dtfi : *oá > ocei*óe < A'ó pém uaó be^g <\n f-áitce 
X)éAt> fvoirhe 45 An *o^tt cpopc^ -oopúA? Sm é 
ce^pxvó. 

p4ffuigeA*ú X)Á rh^cAip cá } \\ fogtuim fé -án ceót 14 ceótcómT 

— <W1 CQÓl *Oj\A01*ÓeAÓCA tX)A\K CUJ-A'Ó Alft. Aóc bí 

pife óotii *oAtt le cáó. tlí r\<\ib pop -A1C1 aóc oifexvo 
c<\ mbío*ó pé a$ *oéx\nx\rh ^n x\ifvnex\in. ltléA*otng pin 
<mi c-iong-Atic-Af. 1 te-Abx\ró a óéite topuig tMoine 
45 ce^pAt) n^ó pcóoaó pAogatca bí i n-Ancome X)eA^ 
An Ceóit. X\aó mbío*ó fé 45 imtex\óc teif *oe piub><\t 
oróóe t-Af vía bincxMb x\r\ nóf "ouine naó ru\ib 
"ce-Ar\c?" C^vo óutge n^f mé,<\*ouig fé? Cat) 
óut^e v\aó paib fé bpe,Ág móp a\\ nóf pcóodtg *oá 
x\oip? Agup x\n TMt bí ^if ! Ap n*ooig níop f^cc^f 
Aft^rh tru\lr\<\ó bí com cnáitce teif, óorh bÁn fn-A 
ce^nn<dóAirj teif, óorh CAOt pn-A ^UAttnib teif, óorh 
rt-éa*ocr\om teif — ní \:éAT>£At> fé beit tA\y CÚ15 ctoóx\ 
me-A*óc^tn ^guf ceitpe btt^von^ *oéx\s aaitce A^e ! 
tTlAi-oirv te n-A t>Á fúit — bí T)oirhne^óc agup cMtt tía 
f e-Aóc f ua*ó ón Oifce^f gá noóca*ó tonnc^ ! Agup 
^n óAtnnc xMfce^ó bío*ó xMge 50 rmnic — á\k n*ooig *oá 
mbA óg^nAó " ce^fc " bí -Ann ní tabfixvó f é a\i ^n 
mbeAtdó ftn. . . . 

^OubxMfC be^n te bean eite 50 ri<\ib ftop x\ice cá 
bpuAtrv Ancome X)eA$ avi ceót ; 50 fidib f é n-A pún 
<\<5up r\Á\\ mAit téiti An pgéAt a te^txvó x\ip — x\óc ó'p 
ife bí Ann, nx\r\ mtfoetéiti a mnpeaóc, 50 fi<\ib fiop 
Aice nx\ó ngAbp-A'ó aw fgé^t níof furoe, nár\ rhait 
téitt "ooóAri a i>éAWAm 50 émne beó, x\a£ n*oeár\n,<\ 
-dfMrh ^guf x\At uvéAn\:AX) óoi*óóe . . . ^guf bí 
-An-óos^rvn-Aó aca ! 

T)ubAifc At\ be^n eite teif x\n ngAoit -Ant^r\ 50 
fuMb U\rh-ifcig a$ Ancome X)eA$ An Ceoit — -A^uf ^5 
a rhAtAif — teif riA *ox\otne m^ite, guf u^t>á *o' 
pogtutm fé ^n ceót ; ^guf mA\\A6 j;up innip ^n ceótxóirtí 15 

gAoit ^m^p T)0 rhn^oi cite é, ce'n ó-aoi a 
mbé,a*ó fiof xMCi-fe-Ati 50 mbío*ó Ancome tDe^s x*n 
Ceóit A$tif a rh^CAif 45 miteAóc |Mn oróóe 45 
m^fCdróe^óc ^f t>Á fguaib ^guf ceótc^ Tn^bAtc-A -A 
rhufgtóó-á-ó t)o rhAipb gá n^^bAit aca ? 

SeAónuige^*ó ^n ctúfAó^n bí-oe^ó fin Ancoine 
tDe^s an Ceóit. ílí bfuige^vó fé cuifexvó *óut a\k 
bAinif nÁ Af *Mit, mi bí ceót ^oibinn fétn -Aige. 
Se-AóntngeA'ó 4 m<ÁcAif tn^f An gcéxvon^. TM 
bfeiceA*ó fe^f i^fs-Atfe^óca x\f mArotn í, "o'fittfexvó 
fé -Ab^ite. T)^ bfeicexvó be^n í, c^f eif etfge *ói, 
óutff eA*ó fí com^fCA nA Cfotfe uifju f ém. 1f be^s 
•ouine & f-áib fé *oe *óÁn^i*óeAóc Atw cudifc t^bAifC 
Af & ceAó. P-An^t) -Arn^ó u^ró tn^n f<MiA*ó -AtriAó ó'n 
Ueaó tTlóf fém f ^n oi*óóe. . . . 

Atc ní AtfiUM'ó bí Ati f^éAt nu^tf cámic fí fAn ^ic 
1 *ocof aó, í f éin x*5Uf a m^c. ílí f ^tb f iof cé ^f & 
*oc-An5-d*o^f, nó cé TMn *oíb t<vo, nó cé'n cine^t 
TMotne 1AT). 

Uus<vó f AOt "oe^f a gun be-^n f-AOi teic bí innci, 50 
jvAtb nófA f aoi teit Aici, naó fAib *oúit ^ici *óut -an 
cu^ifc Annfeo r\Á Annftro, x\A cAinnc & 'óéMAtti fx\oi 
Aon fu*o bAin téici féin. t)í fí 05 — x\-a baincfe,dbAig 
015 — aóc m>Á bí fí 05 fém óaic fí é<vox\ig T)'feitfe<vó 
ní bfe^ff x>Á m>ÁtAif. Se«Ati*ootm,Án gtAf-u^icne 
c^icce xxguf boinéAT) "oe'n ómeit £f\án*oA CAitcí 
teitóé^vo btixvó^m ó foin if mó bíot) uiffi. XY\Á bí 
fí CÚ15 btiA*on^ *oé^5 ^guf fióe b'pn & méro, x*éc b 
fí a§ einge ti^t, 50 móf-rhóf óf cionn a t>& 
ctuxMf, A^ttf mÁ bí x*n óige ^s u f ^ n rhei*óif te 
feice^t n-ú *ói fúit gUMf ^f uAiftb, if mimce nÁ 16 ceótuomf 

piti ■o'feicfróe An "ooitigeAf Aguf An Tnibfón 
tontiCd. . . . 

1f cof\f\-ti^if\ tiocfxvó me-Ang-A'ó s^tfró aj\ a bé^t ; 
mu\i|\ a tiocf<vó ve\\\teÁ guf mó T>'feit ah mecvngA-ó 
pin x)Á béAt nxS ^on rhe^ngxvó tÁitnc ^f bé^t miú te 
•oo ótnrhne. SítteÁ 50 f\Atb ffugiT) an rhe^nsAit) t^f\ 
éif a beóó^mc 1 5ce<voóif, n^f\ t^inic me^nsxvó -Af 
bé-át ^fUAtfi 50 T>cÁinic Afi bé-At tu mnÁ fin. 

tlí |\Atb fiof dn beAn cu^tA nó beAii uafdtbí innce: 
bí Aipse-At) Atci — ciht) rhAit ce^pAó ; bí f ogtuim 
uif\f\i — cá bpiof cé rhéAO ? 

t)í fí n-A tiion^AncAf ^5 a lÁn — An óige 1 5C|\oc 
fe^n/OA, ^n rhei'ófeúcc bÁi*óce ^5 ^n mbfón, ^n béAt 
bí meAngAó 5-áifieAc odinnceAó ó *óútcAf n-A bóat 
•OAtnseAn cfu^fó cofc^c. ÍY\Á ce^p tuóc na 
f e^fóroe Aguf ^n ^weóUMf $0 fMib •ojvAoróeAóc nó 
•oi^btAt'óeAóc A5 b^mc tétti féin Aguf te n-A m^c, 
A^uf rr\Á feAóAin f iao avi beif\c Af An ^"ób^fi fin, bí 
•oAoine ette ^nn Aguf ceApATMf guf\ bean a ftaib pún 
a bAinc téiti í, ^suf tiubf\Ai*oíf a tÁn, Aitne óe^f\c 
óuf\ tnf\f\i. Aóc mÁ'f T)f\Aoi*óeAóc bí A5 bainc téiti> 
nó mÁ bí f\ún tiAtbifAó Aict, ní bpu^ifi ceaóc<óf\ "oe'n 
*oá *óf\e^m cuif\exvó óun & cige Af\ix\rh. VI 

1f be^s a pinne fí nifi óuif\ T)f\eAm 615111 á 
ófAtce^nn féin Aif. 

t)UAit fí AmAó a$ fiubtóit) t)i fétn tá. tTUiT)in 
lons^ncAó f ^rhf ai*ó bí Ann. An gfi^vn &§ fúsfuvó te * ceótuómí 17 

bUtxMb \olT>AtAóA f -ati gaoit Atroe^f 50 mei-ótAeaó 
&5 tApfidfó cuf-ifce-Aó -Af a fpóif c. An -oorhAn móf 
50 X)éot>& stiontMf aó. 

Aóc ní cuUit Aé\\Aó f arhf ai*ó ó-Ait fife. tlí Aice^f 
bí n-A Cfoit>e. Ar\ feAn-ootmán ^t^f-uxMtne bí 
uiffu. An boiné-At) *oub gf-Án'o-A ^f a ceann. A 
•ó>Á béat bu^itce aí\ a téite. t)iof w-a t>á fúit. 
PUAT)-df fúiti. 

gtuxMf téiti tA\\ ^n Abamn f u-Af f x\ ^1T> an b^ite 
^15 50 n-oe-Aó-A fí ifce-Aó f a gcoitt azá 1 bpo^uf *oo'n 
TZeAt tTlóf . tlí fiof ax\ cúiffe t>áinic uiffi, nó aw é 
aw tAO\ guf bo$ ^oibne-Af wa ti-,áice ^guf wa 
ti-Aimfif e a Cfoi-óe, aóz f ui*ó fí a\\ b-Ainfeói^ bí coif 
t\A ftige. ÍD^'f coinne bí *oéAnc.A aici te *ouine 
éigm ann, ní jvdib aow faicóíof uiffi waó *oaocp-<yó 
fé. T)'f aw fí Afi d fu^irhneAf x\nnfin as éifce^óc te 
StóftxMb é-ASf^rhtA x\a coitte. t^mic beaó rhóf 
£í\ó\\áwaó ^guf ó-Ait fí aóaí\ be^s 45 pe-Aó-Ainc a\\\ 

A^ *OUt Ó X)lÁt 50 bUt At\ A f-AOt-Af Ue. $t-AO"Ó 

cu-aó 1 w£ax\ *oi -Aguf te^n r>Á óeót fáfCA féin. t)í 
fmót ^f óf ^oib óf a cionn. tlí fvaib -aon óeót A\^e 
fe-An — b'féiT)if 50 mb'-ArhUit> guf óuifi gné bfónaó 
na mná bí fíof f^oi cops teif. 

t)f ón bí uif fi 50 cinnce, bfión -Aguf imnit>e. Aóc 
bí fí 50 mífafCA mífoig*oe^c pp eifin. TVaitneóótÁ 
fin uiffi, a\\ ^n 5CA01 fáitexvó fí -a f $Át peaftainne 
fíof f a cAUrh 50 nirhneaó ó aw\ 50 ti-am. . . . 

geic fí. UÓ5 fí a ce^nn. táinic cf\e,Atxvó uiffi. 
t)í *o-At -Anb^n Af a ti-é^*ox\n. ÍWa^aó aw péAóA\r\z 
bí t\"A fúitib fítteá 5U|t ime,A5t-A bí uiffi. 

CuAtA fí cof-dnn. t)í f e-Af 45 ce-Aóc, mAi*oe cf eóíp 

c 18 cectuómí 

n-<\ §L\ic Aige, fpé-Actáifí sopmA a\\ a fúitib <Aj;uf é 
^5 imte-Aóc \ oirhe 50 mAtt cútvam-Ac. 

T)'ei|\ig fí u~a fe^fArh. t)í fí cofipuigte 50 móf\. 
ttlá'f coinne bí X)éAUZA a\c\ te pót T)ub, te fex\f\ ax\ 
Uige itlóip, pinne fí rvuT) Aifce-Aó. T)'éAtuig téiti 
Aguf cuai*ó 1 bpotAó -Airv ^rv cút fgeice. X)a óof Arh^it 
n^c f\<\ib f iof xmci nÁf\ CAtt T>1 *óut 1 bfot^c A\\\ y x\At 
bfeicfe*vó fé í pé «Afv bic Á\z a mbé«d*ó fí 

Acc tni bí pAicóíof uif\f\i 50 bfeicpe-At) pót *Oub S 
X>a rhó tíá fin ^n fonn bí uif\|\i 54Ó uite cof X)Á 
5Cuif\feA*ó feife-An *oe feiceÁt, t1u^ir\ a bAincí 
cfvuftó^ Af a\\ au gc^f-án ctoc^c, nu^irv buxMtexvó 
fé cof 1 n-x\gAi*ó ctoice, *oá mbéA*ó fé a$ úCAtnÁit 
50 f\o-rhinic te n-A rhAiT>e cfieóif, geiceAfj fí, tioc<á*ó 
copfvug4*ó cr\oi"óe uif\f\i, tei5e^*ó fí ofn^be^s aifceaó 

A1fC1. ... 

Se^f f eíf eAt\ T>í[\eAó a\\ a tiAgAiT) &m&ó. Cuifv fé 
ctu-df A1|\ féin. X)l fé x\5 éifcexxcc te fiu*o éigin bí 1 
n^Afv *óó. Pf\e^b a cr\oi*óe : ^n f\Aib fiof A\^e 50 
jvaib T>ume éi^in n-A Aice ? 

t)í fonn uiffvi é^tugAT) téici fut a bfetcfróe í. 
*ÓéAnpvó ffveifin m^fAó 50 fu\ib fiof aici n^ó 
bféxvopxvó %ax\ a *óut AiriAC aj\ -an rvéi*ó óf corh^ir\ 

A fút. 

A be^n, *oá mbéA*ó fiof A5<at> n^ó f\Aib beót)ACC 
f íia fúitib fm ! 

X)a\x\ feife^n a bAif\é^*o *oe. t)í fé ^5 éifce^óc. 
t)í ceót éigin n-x\ ótu^fxMb— ceót n^ beice bí 45 *out 
ó btát 50 btÁt a\\ a fAOc^f t^e b^f éi*oif\ — m^f tÁinic 
ax\ f eitme beó*ó^ f m avííaó <Af au com Aguf cuai*ó 1 
bfot^ó 1 mbfomn rjlÁtA óOf\Cfi-A bí as f-^f ^5 cof^ib ceótxómí 19 

atí fij\ Óuaitj feife^n ^f a gtun^ib te pé -df bit 
fiofs-Afui-AC t>í Aice ifcig fx* mbtát >a ctof. Úuic 
tiA ffé-AótÁir\í sofm-A t>.á fúitib, -Aguf annfin óonn^ic 
atí be,An bí 1 bfotAó a\\ óút n<\ fgeióe ^n c-u>Atb,Áf 
cé-A*on>A if óonn-Aic a itiac f$,AtArh foirhe fin, óonnxMC 
fí f úite rmttce av\ p if bí óf -a corhxMf Atn&ó. . . . 

teig fí aovi béic UAiiiAin xMfi-Ain -Aguf gf exvo téiti 
fn^ bf,Áif5ib. 

tlíof t-Áimc íM uiffi guf ffoió fí ff,áiT> ^n baite 

tti 5 . 

tlmne fí fUT) ,AifceAó ^nnpn. t,Abfwvó f-AOi 50 
mimc n-A "0141*0 fin. t)u^it fí ifcoaó 1 T>ce,Aó ,An 

JDOfCA. 

" Cé tié ^n f exxf móf fpé^ct-Áf^ó bíof 45 imte^óc 
teif f^ scoitt?" a\k fife te beAn ^n pofCA. Aóc ní 
fiAib f,A gceifc fin aóc teit f^é^t te ceifc eite a 
óuf , t)í Aitne xMci a\\ pot T)ub. 

t)í longn^t) Af bean ^n pofCA : n,Aó fiAib xMtne ^5 
au f AOgAt ^orjtAó ,Af pót T)ub ? Durj^Mf c f í f in. 

" t)puit fé T)Att ? " -Aff ^n bean eite. 

11 T)*\tt ? cé^f-o -a beif e^t) T>,Att é ? " 

" CeAptÁ a\\ a fiurjAt 50 jVAib," ,Afif,A bean an 
•ootrnÁm gtAf-u-Aitne, ,Aguf óx\f fí A\y a f,Áit, -Aguf 
•o'imtig téiti 5>An cuirhnexMii -Af íoc ^f n,A fc,Amp,Aib 

fUA1f\ fí. 

t)í x\ m,AC foimpi nuxMri óuxMfj fí ,Ab,Aite. 

"A Ancome," a\k fife, "bpuit A\tne a^az A\y pól 
*Oub, pe,Af ati Uige itlóif. 

CuifeAt) fSAnnri^t) A\y An fcóCAó. t)í fé f^oi fún 
S^n mnfedóc *oo émne beó 50 ruib fé móri te pót 
t)ub : cé'n -Airhrie^f bí Afi a rh-dt^if? Cé'n c-eót-Af 20 ceótxómf 

61 aici ? t)í fé 1 r>ce,Annc,A. tlíof innif fé fjf &aj; 
téici AfiAtíi ; An mbéA*ó ai\\ cofug-AD -Anotf nó x*geAf<A 
a bfifeAt)? 

11 CuAlár Cf^óc Aip, ,f a\\\ feifeAn, " nAó é fin At\ 
p e^f fMof ^5 5<ÁfjAit coóit g,Aó tnte oróóe ? " 

n Af óuaXa cú AfiArh 50 fAifj fé *OAtt?" a\\ fife. 

"tlíort óu-AtAf," a\\\*a Ancoine t)e>A5 -An Óeóit 50 
fifinne^ó, níof óu,ALAf -AfiAtr» é." 

Aóc óe,Ap bean ^n pofCA, Agtif óeap AncoinetDe-Aj; 
an Óeóit ffveifin é, naó 5tionT)^f bí tnfifi ,aóc -a 
rhAXAifC nuxMf óu,aLa fí 50 pAib na fúite -aj; pót 
T)ub. 

A fjean ACá ^f x>o gtúnxMb annfm fAn feómjvA 
te^c p éin, a be^n n^f óf eit> ^n *oe>Á£f5e,At fnnnf igeA*ó 
•fjuic fAoi fe,Afv ^n Uige tílóif , cé'n \?Át 50 bfuit cú 
óorh be-AnnaócAó fin ftiite x>o óorh-Aff.An beit gAn 

téAfv^Uf ? VII 

XWÁ bí Ancome be^s ^n Óeóit $An cuiftexvó óun 
b-Ainfe fÁgAit óorh mimc if £eibeA*ó foirhe fin, mÁ 
bí t)Aoine ^nn -a feAó^m é fém Aguf <a rh-AtAif if 
.ArhLAirj if mó bí uAin .Aige fjut -Af cu^ifc 45 pót 
T)ub -Aguf feóT)A nu-A-ó-A ceóit fogtuim. T>Á mbéA*ó 
fé oirjóe ^au .a *óut -Ann bío'ó muiftAm Af fe-Afi 
An Uige ttlóifv. *Oá mbéATj fé ^n *oa\\a oit>óe 5AJ1 
cuAipc tAfjAifc -Aif, ní f-AogAt fonA f uAirhne-Aé bío*ó 

A% Cf Of-AÓ. 

t)í fe^f ^r Uige tílóirv úa\\ éif írje nA mATXATj Aguf ceóixómí 21 

tta muc t^b^ifc ^vfi Ófof aó boóc oi*óóe, nuaif f u 5 fé 
df ^ feAnbei*ótín. Úofuig yé a\k ,an ^ceót te n-a 
xvnam coffingte x\ óiúnugxvó. Ceót bo^ é<vocfom 
bain fé a\> i *ocofdó — ^n gaoit 4n*oex\f 45 f ú 1 f 1 ge le 
titib -an toó-A; -Aóc teif an ^imfip é^inic bopruvó 
Aguf bio*ó£xyó f^ ^ceót — anfA móf 5eirhfi*ó 45 
xvrhdfcfuig 50 b-Agdft^ó f^oi tonnc-Aib st^fA; *o'eifig 
-an ceóL mífoigix)e-dó míf^fCA — 5<vóAf otc a f£iob- 
f Ai*óe cnirh f eótó u«di*ó : -dfb ion5nd*ó &r\ ceót beit 
mí foigi*oe.dó Aguf ,dn rhoitl bí 4f -Ancome t)e^5? 

tlí fATM avi c-Aó-df 50 f Aib pót T)ub g^n ^on ceót. 
Cafd*ó adncdtdó *oá *ocu5 f é X)Á bogd Aguf fé^bAt) 
fuxvóóg cofdig ^n bei*ótín. Cu^fcuigedt) <an ce^ó. 
t)í 5A6 -Aon fUA*óQ5 te fdgAit act ftid*oó5 cofdig. 
Hí fVAib Aon eótdf ^5 Cfof aó ^f f\u.<vóó5dib bei*ótín, 
ná Af bei*óteA*oói|\e^óc, ^suf nuAif 4 fíne^t) fé 
f ua*óó5 eite f e>dódf At\ r\ud*óó5 cof tng óun >a rhaigif cif , 
& yÁt> 50 f Aib xM^e f a -oeife, n^c eifean a teise,<vó 
an f gf e^t) mmne-áó -A1|\ ! 

" An toófdnn ! " 

tdfA*ó An toóf^nn. t)í fonn ^f CfOf^ó fMffuige 
VÁ mxM5ifcif *OAtl cé-Af*o bí f-AOi "óéAn^m a teicéit) 
*o'oi*óóe. ílíof teis edgtA *óó é *óé^nAm. 

"íílo éóca móf! » 

Cuife-A*ó ^n cóc-A móf -Aif. Sínea*ó ,an m^i*oe 
Cf eóif cuige. 

" Zá aví oi*óóe *oofó-A ^suf au bot^f SAfb," ^ff pót 
T)ub m^f béA*ó fé as 5-AbAit teicf^é^t te CfOf-áó, 
" ní *ooc^f *óuic mé tf eóf ug^vó píof^ ^oe'n be>dt^ó. ,> 

AmAó teó fdoi 'n fpéif. 

" Cf oc f U4f 4n toóf Ann." 22 ceótxómT 

ttinne CfOf-Aó ArhLAi'ó. 

" tlft \\a fúile 50 fó-rhxut maf fm anoóc as-Am," 
Aff ^ n wiAtgifCif t)Att 50 cfUAigrh&AtAó, a^ tetginc 
^1|\ 50 f Aib beorj-dóc n-A f mtib ^guf té^fguf . 

" Cá -dn oróóe *oof óa a rh-Aigif cih — " 

<k p'Of *ÓU1C — " 

"Aguf b'féi*oip WAt bfuit t\A fpé-AóUMfí f\ó-gtAn 

^ ttl^lglfClf — " 

"Sm é cá ofjtA." 

ÚU5 fé cút x>& £eóf xMtnfifie, *oá tf éof Ai*óe aguf 
tof uig a^ ^lAt\At> t\A f péactÁifí te nAipcín ; aóc Ap 
n*oóig T>Á mbéA-ó fé %Á n^lAnAt) 50 nvAiTjm nl 
feicfexvó t\A fúite mittce fin pé^tc t\Á fé cfíota 
Afíf óoirjóe. 

c< Cvóf ró cú ax\ bót>Af níof f eiff ^noif a rhdigifcif," 

Af|M Cf Of-dÓ 50 bfléAgAÓ. 

An pt^m^f^fóe ! 1f m^ic a bí -a £iof -Aige n,Aó 
fVAib Aon óaoi rjob' fe^ff te rje-Agófoite óuj\ x\-a 
rhAigifcif t\Á teigtnc 4if\ 50 f a\X> -Atti^fc -Aige. 

X)a lon^AncAó av\ otrjóe í 45 An c-é 4 mbaATj fúite 
n-A óe-Ann tetf At\ ^ttne^óc fretceÁt. <Ca\\ éif ceaóc 
A\r\At -Af aví scoitt xjon beifc, Tj'eipig teif At\ 
nge-AtAó é-Atug-A'ó ó í\a fs^mAttt bí a\\ a cóip ó 
cof^ó wa b-oifjóe. CuiTjig At\ &Aoit téici. CuifeATj 
f UA15 ^f t\A f s-AtnAitt, Aguf bíotXAfi a% unteAtz teó 
cfe^fn^ í\a fpéife, ^f nóf ^tfm <Af a teite-Afj, 
4£Uf At\ geatAó 50 mAO^A ^suf 50 buxvóaó n-A 
n*oiAitj. . . . 

<c UÁmui*o as -An gcfiof bócAf ,Anoif," a\\\*a CfOf^ó 
óac bí fAicóíof <aij\ fMffuige t)ífe<Aó cá fuib 4 

TJCflAtt. ceóixóitií 23 

thi^Uvó cof a rh4i$ipap 1 n-A^A\t> ctoióe bí f<\ 
cftige. 

"íIaó bfuit ftof A^Am pém 50 bpuitmix) 45 «an 
;<;crvopbócAf\ a fe-AtiAm.<vo-áin," aj\ feife^n 50 mrhne^ó 
" ófoó fu^f An toórvAnn fin A^uf nÁ bío*ó ^n oife^t) 
fin c-Atnnce a^az. }) 

t)í <a rhAigifcin -Atió^nc-AtAó 50 cmnce. CA\teAt> 
fé a X)O^At>. 

UfuScrhAit 50 teóji teig bu*oó5 bí 1 bpÁtf c te n-A 
n--Aif géim Aifci. 

11 An bfeice.ann cú ^n bu*oós f m a rh<Mgifcif\ ? " 

n Cím." 

"THoUvó m*oé te buifcétp í. £tce punnc — naó 
•o^of aza wa beici*óig anoif ? " 

tlíon cus<vó ff e^5f\A Aif aóc hA tétfi *óó 50 riAib a 
rhxMgifcif níof fÁfc^. 

Cl 1f T)óóa 50 bp uit fiof a^az cá 'l corhn-Ai-óe A\y 
fcócAó bex\5 TMfb x\mm Ancoine ó gfíobc^ cAf\c 
<Annf eo ? " 

PfeAb CfOfAó. X)Á bfiúffócxM*óe *óe cÁ fiaib An 
X)\aX>aI n-A corhnAi*óe ní be^vó níof mó longAnc-Af Atf\. 
ílí fiaib fiof Aige aóc au o\\\eAT> te các 50 mbío*ó 
av\ fcóCAó 05 a\\ cu^ifvc 50 mionn mmic a^ au Ue^c 
ttlón. pé a\i bit póipcín *oe feómpu ccbAC a^u? 
e^fSAtne bí A\^e t>ó fém f^n Ápuf fin, ní fVAib 
ceAX> A\%e é f^Att Atc nu-Aif a gtAo*óxvó au 
mAigifci|\ xMf. Aguf m^ cuAtA fé gtófv & rhAigircif 
ó Am 50 Yi-Atr\, Á\y n*oóig n^ó f Aib ce^vo a$ AtruvoÁn 
•oe rhAigifcif "OAtt beic a% corhfvit) teif péin. 

" Ue^ó Ancotne uí gfíobcA — " ^S^f loncAncAf 
nÁf\ f éxvo f é ceitc Aif. 24 ceótxómí 

"Sed*ó: ndó *ouisednn cú mé ? Ceaó Ancoine uf 
gttíobtd — M ^guf t>Ain fé fa*o aguf fuinne^rh ^f 
5^ó pqcaI i gctudif x\n f?i|i aimfif e, £Uf téim dn -oume 
fin le fsdnnfdt). 

t)í *oúit xM^e a fd*ó te n-A tíidigifcip gan «a *óut 
ifced6 n-A teitéit) *oe te-Aó, «áic x* mt>ío*ó an "OMfrdt 
f éin ap cu-dific *oe f iut>dt oi*óóe ; t>í ponn dif innf ed6c 
■oó cé na cte-Af-A u,Att>áif t>ío*ó s^n-imifvc-Ag muinnap 
dn age. Óui|\peA*ó fé corh^fit-d r\& Cfoife -dip fém 
mAf d6 50 f\dit> .a tdrh *óe^f 1 n^^eim 'n-d rhAigifcif. 

" An ce^ó — fin é é," dff-d Cf of a6 50 p dice^t. 

"gfe-AT) teac AX)A\le mAfi fin." 

ílí f^it> u^i*ó aóz gdoite -dn foaait. TVimtig teif 
r\-A fo*o^f, guf ffoió fé -an Ued6 tTlóp, 50 n*oea6-d fé 
ifce^ó n-d feomfVA e-áfs^ine, gup 6dit fé cui*o tr\6\i 
•oe'n oi*óóe ann, ^5 ce«Apd*ó d^uf 45 cte^tcxvó na 
mionn f\ud*ó. 

ÚÓ5 pót T)ut> x\n txMfce 4511^ ifce-Aó teif f & scéxvo 
te&6 *oá n*oe^óA f é ifcea6 ann te ctiig btiA*on^ "oé-Aj 
^óc d teAó féin arh^in. VIII 

t)í ceót g^ gdttdit 45 Ancoine be-Ag 1 feómf a A|\ 
óút an cige. CuaLa an *OAtt é, -A^uf óe^p 1 *ocof,Aó 
5Uf 1 n-Aon Aife-AgAt leif f éin t>í An ceótcóip. 

" Sé -An 6-aoi guf péAbúX) f\UA*óó£ cof^ig An t)ei*ótín 
opm — Aguf tofuig -An *odtt 45 bu^Uvó ArhAi*oe cf\eóif\ 
1 n-A^di-ó An t>4ttA A5 i-dffAi-ó *óut ifcedó. 

T)ei|\i£ dn be-dn t>í n-A fui*óe téiti féin coif ceine, ceólxómi 25 

T) eirug fí ^5«f *° A,Í; An ^^ 1 T n -^ teictnn. t)í a f úite 
4f nóf *ouine *o'feicfexvó u^tbAf, 4 ce-AngA a\\ nóf 
cnÁirh ófUxM-ó T)o túbtá *oo bé-At, fonn uifxru f5f\e,<vo 
a teiginc -aóc 5-An mnci focat féin a óuri *oe. 

tlíofi rhotuig ^n Uátt ^nn í. Ancome t>e<A5 av\ 
Ceóit bí -Aige TMfi teif. 

" An rvuafjós cofáig rvéAbxVó opm, -Agur m^ cá 
cexuin 454*ofA — " ^f r ei r eAn ^5 u r e n -^ feAfAirti 1 
gce^rvcLÁfi ^n uftáif . 

ÓuaUv Ancoine é. óinic fé anidf , -Agur ir 4lf bí 
x\n c-^t-ar 5° *ocÁtnic -a feanoroe ceóit -Af ctiAipc 
Aige. 

5téAf<vó -Ati vá beifjtín, ^uf ní f^voa 50 r\Aib ceót 
mei*órveAC 45 -an mbeirvc óeótcóiri. Cuifve<<vo4f An 
óéxvo porvc T)íb 1 n-AonfeAóc, -Aguf Annpn to^uig An 
T)Att teir féin. t)í coinne-át A\y t^fa'ó ^f ^n mbórvo 
te n-A <Aif, ^guf 'ó uite uaift b-amexvó fé cf\ at^vó a? 
a éeann móf mongAó, -Agur ^r nA 5UAituib LÁiT)f\e, te 
bpíg -Agur te f tnnneArh a b-Ainc -Af ^n gceót, T)'feic- 
fi-óe m^f\ t>ó<vo f5^t f^t-Aig 5f\mn 45 TMrhfA <Af x\n 
mbAtLa ^otgeM, Af\ a óút. tUirve^nncA bíot) fúite 
m^t^fi ^n fcóoaig sfeamuigte 1 r5^ An f^t^ig: 
u-AifeAnnc-A eite ní bíof) te feice-át -aici -aóc an 
céotcóif mór\ T)^tt -Aguf 4 ófioitje *óá óur\ r An 5ceót 
Aige. 

tVfufáf T)'^itinc -Af an mbeifc óeótcóif nÁr\ 
rhotuige«<voAf ^n bean f^ t^tAifi -Af ^of -Af bit, n-áf 
tusxvoAp f^oi T)e^f\A óorh óoffuigte if bí ff. X>Á 
•ocu^a-ó fém if cinnce 50 fítfi'óe guf ^b é an céot 
long^ncAó bA óionnc^ó teif. 

t-Ab^if rí^ 26 ceótxómT 

" A Ancoine ! " 

Cuai*ó au fcócaó anonn ótnci. Úofuig ff a$ 
coj^fmAó teip, aóc tr\Á tofuig níop féAV fí na fúite 
óoinne^t *oe'n óeótcóif TMtt. 

CuatA feife^n av\ stóf. teag fé au £>eit>Un í^fc. 
t)'ei|\ig -oe pf\eib -Aguf rrU ttí UAttt^f a\k -an mn^oi 4f\ 
feice^t au T)xMtt t>i, ba rhó r\A fin ^n c-uAcb,Áf £>í a\k 
At\ X)All nuxMf óuaLa f é gtóf nx\ mni. Úof uig fé 45 
fiAffuige cé hí, nó cé Ay a tjzáumc fí, nó ^n CAi*ó£>fe 
inn^ ó'n cfe^n-^imfif í. tV^ifce^ó *oo-cui5ce au 
f eic 45 Ancoine t)e^s é : x\ rh^cAif dguf fgAnnfxVó 
cfoit)e ^suf ^nm-A utjifi foirh a f e^nó^f ait> ; eife^n 
óorh h-e^sLAc téici, -Aguf é 45 idfi f Aró t)éAn^rh Amac 
cé £>í A\$e Atin. 

Sítce^ 50 f<dit> eagW 4j\ x*n mn^oi -An ceótcóip 
peice^t fA fioóc fin. t)' fin é fíl Ancoine tM uiff\i, 
^guf nu^if óutf fí 0054^ t\-A cUu\if a fiá*ó teif a *óut 
4f tops *ooócúfia, tM fé cmnce 50 f ai£> -a fednoi*oe 
ceóit 5-An <d £>eic ^f fognAiti dguf gfexvo teif. 

Aóc ní fAib \*a ce^ccAifeAóc fin ^cc teicfgé-AU 
tlí te T)oócútf tM av\ gÁóxVó ^cc te. . . . 

t)í av\ t>aII j;á cetfcnuigxvó ^guf s^n eótAf cmnce 
•oe^fbc-A -di^e 50 fVAib fí -Ann. 

"Cé LAbAip? Cé l&ttAifi ^voeifim?" T)eif\exyó fé 
50 tiimni*óe-Aó, aóz ní £>puAif\ fé ffeA£j\A UAice 50 
f\4i£> Ancome t>eú£ gt^ncA. 

Annpn t>Áimc a mifne>Aó óuici. 

" 'Cuige a\\ cÁinic cú ^nnfeo?" x>eif\ fí, " v\aó \^At> 
f iof a'-o v\aó f Áitce tiéxvó |\orh<AC f-A ce^ó f eo ? " 

11 Ce cuf a 1 n-^tnm T)é ? ,J ajjuf cfeACA*ó n-,A gtóf . 

11 Cé mtf e An e^-6 ? tlaó n-^icnige^nn cú mé ? " ceótxómí 27 

11 ÓUAtAf an 5tó|A fin óe-ánA ^óc ní péiTjif sur\ cú. . . 

t)í Ati *o-Att 45 úc-AtrUit teif te via tÁrhaib 45 lApftAt'ó 
*óut 50 tjcí xmi >Áic d|\ f^ fé ^n X>eAt) beic. tlí fAib 
ann aóc píorvórvoó potuf ó óomnit bí a\\ <an mbófvo. 
ÚÓ5 fife é. Ófoó fu^f é 50 rvaib pé ^f bic fotuf 
bí -Ann 45 f5^tt^*ó ^nu^f a\\ a rt-é^voAn, 

"tl^ó bpeiceAnn cú anoif mé?" a\\ fife, ^$uf í n-A 
fe^fArh óf a corh<dif ^m^ó 50 mójVóÁLAó, u n^ó "oóig 
teac 50 bftnt mé óorh TMCAtfiAit if bí nu-dif fs^f 
muiT) ó óéite CÚ15 btiAT)n^ x>éA% ó fom. . . ." 

Scop feife^n. Sín fé LAtfi Atrt^ó te sfveim fág-Ait 
uiffi aóc ó bí fí cúptA coiftnéig pvó-p at>& uait) níori 
eirug teif . 

"tl^ó bpeice^nn cú mé? " a\\ ftfe ^guf ^n fotuf 

CfOÓCA -A1C1. 

" Tlí peicim." 

"tlít nA fuíte a\\ fo^nAtri a^az \x\a\\ pm." a\\ fife 50 
fgiseAfíiAit. " tlít . . ." 

tÁimc crvu^ig v\-a gtóf. 

" tlít beorjAóc nA éip e^óc 'mo f uitib ó'n oit>ce f in . . . 
A ttluifgéi-o — " 

Sít fé bfeirj a\\ Ldtrh uifft. tlíof eipig tetf . 

" ^ tÍluirvgéiT)," arv f eif e^n 50 crui^igrhéALAó, aóz 
n^ó riaib au rhórvó^it rvó-p^T)A ó'ti m&ALA n-A gtóf, 
"a tíluirvgéiTj," Af peife^n, " rj'fuLAins mé u^tb^f 
iprunn *oe piancAib cuirvp ^uf AnAtnA ó f oin. í)íorj 
Aicruge or\m *oe tó Aguf "o'oifjóe. ttlAicceAf *óom 
Anoif. . . ." 

S\n fé a Laiti -dtnAó. tlíorv rvug fife tnr\r\i. Cfoifje 
ctoióe bí mnci 28 ceótxómí 

111 Á bf *ouine aca txaU féin, bí aw picciúf céAvn& 
óf coriiAif fút íia beifce. SeómftA be^5 gt^n i 
n-tiAóc4f\ cige i 5CAt^i|\ rhói|t. t)e^n 05 n-A fuit>e 
téiti féin. T cfiáit>ce. A *ói fúit 45 fite^vó *oeóf. 
Cn,A5 t>eA5 ^P ^n "OOfiAf. U15 fe^f\ 65 tutfáf 
TXAt-arhAit ifce^ó. psitagtedf f\oirhe 50 *oeóf\A6. 
Ceifcmgte^f í f^oi -Á-ób^f a bf\óm. 1nnfigte<Af\ 
fin *oó. 1f ctof x>óib, if ctof *oo'n t>-aII ^suf T)o'n 
rhnaoi azá óf a corhaif &mAt cuit> *oe , n óorhjvá-ó a 
t-Áft-A CÚ15 bti^vón^ -oé^s ó f om : 

Ati fe^f 05 — Agtif -oeif ^n *oo6cúif\ guf\ truf 

f in ACÁ AX\ f gé^t A£AV> ? 
An bexui 65 — Sin é *oeif\ f é : cá f é cmnce "óe. 
An f e-Af 05 — «Aguf c& bf iof T)orhf4 guf\ tiom é ; 

cá bf iof t)om 5Uf\ mif e &t\ c-Atdif\ . . . ? 
An be<Mi 05— 1mtig ! A§uf r\Á feicceaj\ Af\íf 

6oi*ó6e -Annfeo tú ! 
A6c aw f ún T)íogxvtc-Aif t>áinic n-A cf\oi"óe ! An 
óaoi ^f\ fáf -Aguf guf\ méA*ouig, guf\ bof\f\uig Agtíf 
50 T)CÁinic f uinnearh ann ! tlí f é-At>fxVó aóc ^n be-An 
fém cuf\ fíof -Aif fin. tlí féxvof At> fife féin x\ jvát) 
te-AC a6c ^uf rhéxvouig an f onn T)íog4tCAif n-a cf\oi-óe 
50 mb'éigin *oi ^n f e^f\ a tofgxvó, guf\ imtig téiti gi 

ÓU-AfCUgAt) Af\ fUT) WÁ CAtfAÓ, £0 T)CÁmiC fí Alfl 

i n^an fiof, 5Uf\ 6ait fí nirh f^ótca éi^in i*oif\ &n x)á 
fúit Aif\, guf\ imtig fé leif n-a geitc f5f\éx\óAó 
mif\e. . . . 

CÚ15 bti-<vón-d T)é^5 ó f oin ! 

A ttluifgéiT) -An óf\oi*óe ótoióe ! tlaó cóif *óuic 
^noif m-dite-ArhnAf tabAifC T)o ; n fe^f\ TMtt, "oo'n 
cfUAg-án cf\ii*óce azá óf *oo torhxMf xxm46 -Asuf é g<á ceótuómí 29 

lAff Ait) ofic ? Cé'n Aitne bí «dije of c At\ uaif 
pn a6c Aitne beag ? A^uf tnÁ 6uaLa fé T>fo66Áit 
Ofic, Aguf mÁ Cpei-o fé fgéAtCA fúc na6 paib 
fíof, ní MffCAf oj\c a fÁt) na6 n*oeÁf\nA fé coif 
1T)' a£ai*ó, ní lAffC^f ofic aóc nA fpéActAifí gofmA 
fin a b^mc *óá fuitib, ^suf a fiAffonge *óíoc féin, 
nÁf t)íot fé Af a óoif, nA6 bfuit mAiteArhnAf 
cuittce Aige. . . . 

A tiluifjéi'o -an 6foi*óe ótoióe, bío*ó cfUAig ajac 
•óó, n-Aó mbei*ó Anoif a tí1uif§éi*o ? t)í ax\ beifc aca n-A "occfc 50 ceann fSAtAim. 
Otc 1 gcfoi-óe wa mnÁ. tucg^if tnffi jufi eifig 
téiti lomUn a -oíogAtCAif a bamc Af, -an oi*ó6e 
UAtbAfAt fin CÚ15 btiA*ónA *oéA5 ó fom. 6ife*n 

AgUf lOn^AnCAf Alf, A£Uf AttCAtC A1fi, A£Uf UAttlAn 

Aifi, 50 f a\X> ax\ bean f in a rhAftuig f é, Ajguf a tf éij 
fé, Ajuf a £fiÁ*óuig fé n-A óige CAgtA Ap Aif, An 
bean fin a mitt a f AogAt Aif, Aguf bí tÁn *o'uf 661*0 
^guf *o , otc *óó Anoif féin. tlÁf 6uaLa fé 50 f Aib fí 
f A01 'n -gcpeAf 015 btiA*óncAib f a*oa 6 f oin, nÁf 6uAtA 
A^uf nÁf\ 6f ei*o ? ílif 6uif f é a cuaij\ ifg tAtt if 1 
bf uf s^n CAif be ? 

u Aguf . . . A$uf . . . A^uf cufA mAtAip 
Ancome ? " 6uai*ó f é An6f uai*ó Aif An 6eif c a 6uji. 

í( mé." 

X)eitu§ ^n -OAtt f mAomceA6. SílteA gu^ teif f éin 
b! fé A5 CAinnc nuAif a "oubAifc : 

"Aguf "o'mif fé *óom 50 fAib fé cÁitpe btiAtmA 
véAS CAitce. . ." 30 ceótxómí 

11 Cúi£ btiA*ón.A "oéA^ i gce^nn míof a — " 

u 1f f at>a, f a*oa An z-aóa\\ é . . . aóc *oá mbe<A*ó 
pof AgAtniM 50 fiAib cú beó — tú-féin -A^uf *oo rhAC 
. . . cú fém -Aguf ,Áf itiac — " 

Cuif An be^n ifceAó ,Aifv 50 fioórh-Afi. 

"T)e féif *oo cui*o OAinnce óuif cú aitne .Aip 
óe-AtiA, -aóc fógf uigim anoif ofc 5-An Aon bAinc beit 
a^ac teif f e^fCA. 1f *oóóa sup innif cú *óó cé'n 
540L bí a$ac teif — 

" Híof innif. tlí fAib £iOf Ag-Am é. ílí fiAib friof 
-AgAm 50 mb^ cuf a a rh^tAif . tlíof óe-Ap-áf -aóc 50 
mb-A 5-Af úf beAg cuAtA é Aguf *oínt -Aige 1 ^ceót : 
-Aóc ó tÁ p iof A^Am ^noif é — " 

11í f Aib fé "o'u^m Aige mnfe^óc *oi c&AfT) tM fx\oi 
a *óéAn^tti. ÚAimc buite <A|\ an mn^oi. 

11 pógf uigim of c," -Af f if e, " gAn bACA*ó teif . tthf e 
fug é. ITIife tóg é — tiom féinín pém -Arham; ^guf 
comneóóxvo ^fveim Aif ^n £a*o if beó mé. A póit 
T)uib, ní -óe-AóA mé 4 óot>Uvó -Aon oitióe te CÚ15 
btixvón>A *oé^5 5-An mo rhAXLAóc móf\ a óuf ofc. tlíop 
óAtt mé tÁ -Af feA*ó At\ aóaijv ^-atda fm g-An bui*óeAóAf 
t-AbAifc *oo TÍi-a guf eifig tiom cui*o beag *oe mo 
triobLAf bAinc ^mAó — " 

t)í An TMtt -A5 Mf f ai*ó be^tAó a -óéAnAtti Cfve-Af na 
^n úftÁif -Aguf 'óá buAUvó fém 1 n-^gAiT) x\n cj\ ofg-Áin 
bí f-A cftige. 

" A póit T)u1b, ,, ^f fife, "níof éeAp^f ge *ocí te 
50ifi*o 50 f Aib cú *OAtt Am-Aó 'f -Am<Aó. X>Á mbé-A*ó 
fiof, bA rhóiT)e mo fonAf Af -An f.AOgxxt é. Aóc -An 
tutgÁif tÁimc -Af mo 6f oi*óe an t-Á óe^n^ ! An 
gtionTMf bí ofm nu>Aif óonn^ice^Af f-A ^coitt tú, -A$uf cectuónií 31 

cú a$ bu^Uvó v\a gcof 1 n-AgAi-ó 5AÓ cloióe ticcA*ó 
rvorh>AC f<A gconxMfe ! " 

Ómic fuinneArh mórv n-A 5tóf\. S^xMtcí bícó fé 
cof\<\rhAit te fAifvfse fíoórhAf buite ifci$ 1 n-uAirh 
-óorvóA ; rs-Aitcí eite -ar\ nóf 5-Aoite te c-AtArh nó au\:a 
fna feitmei , oib. CuaLa ax\ TMtt An 5tóf\ f in óeand 
-Aguf ,an f umne-árh -Aj;uf an gf^in óéAT)na Ar\t\ ; óuaU 
f é CÚ15 btM'ón^ *oé<A5 ó f oin é — av\ f Aib ^n TMtArhtAóc 
-Aguf ^n ^itne óéATma mnci if bí ^n u^irv f in ? Úmbrv xvó 
f é btiA*óncA fxvoa T)á f AOgAt Ar\ bean bí óf a óorhaif 
A\x\At a f eiceÁt. . . . 

" & ifaxMfáém" AfifeifeAn, ^guf é 45 1-Af fAi-ó 5f\eim 
LÁirhe fágÁit uiffi, " a ttluifgéiT), n^ó *oói$ te-AC suf 
bam cú t)o *óíotcAf AmAt ce-dnV' ^uf b-Ain fé *óe n-A 
fpéACtÁifí mójvA sofim-A 50 rvAib -an r>Á pott gfÁnT)^ 
bí n-A ótoige-Ann te feice,Át aici. 

SeA? fé óf a corhxMf aiti-aó, -a óeann mórv 1 n-^érv 
Ai^e 50 *o<ÁnA m,Arv bexvó f é a f <a"ó — 

" £éAó obAirv T)o tÁrh." 

Aóc fé ax\ óaoi 50 T)C-Áimc feirvbe n-<A gtórv fiú*o. 

" & póit THiib," aji f if e, 45tif mÁ bí f eirvbe n-A gtóri 
bí fé bog f^ise-ArhAit frveifin, u a póit T)uib, -o' 
É&AóAf ifce^ó fnA fúitib fin 1 bf <vo ó fom. Súite 
SorvmA bí t)o óeann ^n UAirv fin ; ftnte sorvtriA 
bféAsaó' ; f úite 50f\mA me-AttCAó' X)Iat)A\\aó' ; f úite 
SorvmA seAnAtfitA óuiffexvó ctuxMn a\\ aov\ rhn-Aoi — if 
mimc -Aguf if rvó-rhmic v'féAó mé ifce^ó tonncA — " 

"<A tÍIUIfgélT)," ^ff -A11 -o-Att, lí X)\ ceAptA Ag&m 

Ancome X)eA$ a óur\ -Af fgoit a% f ogtuim ceóit c-Af 
te^f, bí ce-Apt^ a$axx\ é X)éAr\Axr\ fut a f-Aib fiof Ag-Am 
cé'fb é a\\ óorv Af\ bit — " 32 ceóluómi 

Cuin ^n bean irceA6 Ain ^guf buite uinni. 

" ílí *óéAnfxM*ó cú é ! tlí -óéanf ai*ó cú é A*oeinim I" 
<\\\ fire, " tlán fógain mé onc g^n bAinc beit a$ac 
teif fex\fCA. Liomra é — tiomr<A .arháin. Agtif m^ 
mnrige-Ann cú *óó cé tú. . . ." 

" Sin nu*o n-Aó n-oé^npvo gan an ceA*o UAicre." 

Uó5A*ó ^n Ldifce x*n ^n *oonAf. 

" ge-AttA-ó uaic — " nug fí ain 50 tiimpi-óe^ó. Óuin 
fé 1 n-iút *oi 50 naib fé f>ÁfCA x*n ge^tt-A'ó tab-Ainc 
•oi. 

" geAttA'ó uaic nxxó n-mnreó6Ai*ó cú *óó cé tú," ^n 
fife. 

pu-Ain fí -An geAtt-d-ó. 

Ofstutgexvó an *oofAf. ÚÁmic Ancoine t)e^ -An 
Ceóit ifce^ó. 

11 "CA ax\ c-Aom tAnc," >Aff An be-An 50 néró rocAin, 
" nít g^ttAt) te *oo6cúin ^noif. ,> 

" t)ei*ó céot agAinn mAf fin," ^nf a Ancoine 50 
tutgÁife-dó Aguf fug fé an a berótín f éin. Uug An 
*OAtt An An berótín eite. 

" UÁ fé *oeinexMinA6 ran oi*ó6e ; c,Á fé tAn ^m *óut 
& 6ot)La"ó," -AffAn beAn. 

" CúptA ponc, & rhitAin ." 

t)í x\n cúptA ponc aca. T)\ -Aguf *óá 6eann *oé^5. 
"O'fAn xfxn rh-AtAin n-«A fui*óe 6oif ceine. tlí 45 
éifce>A6c teif an ^ceot bí fí, a6c 45 f&A6<Ainc an An 
mbeinc. Úug fí f aoi *oeAn,A gAn mójvÁn moitte 6orh 
món if bío*OAn te 6éite. t)í bnói*o Af -a m^c 50 
•ocÁimc aví ceotcóin bneÁg, x*n TMtt ion5,AncA6, -An 
cuAinc 6uca ; bí tútgAin cn oróe -Ain 50 nAib ^n 
f eAn6AfA *oá *ocus fé ge^n 45 gAbait ceóit *oó cotf ceótuóiRí 33 

A teattaig péin. t)í fé foitéif «dg an mnaoi cé'n 
UfAim -d^up cé'n 5fi*ó bí ^5 -a m^c *oon TMtt, A^uf 
b^ f\áigeA*oi scfionóe aice 5AÓ -Aon péAóAinc x>Á "ocug 
^n 5-Apúf *óó. Sít fí ffeifin 50 (idib ^n *oAtt -dnmórv- 
•ó-ÁtAó ; 50 f\Aib fé 45 CAbAific a *oubftáin ; 50 f dib 
fé 45 ix*nr\Ai*ó mnfe^óc *oi 50 ridib ce-An^At níof 
■otúite it)in éféin aguf an sdfún r\Á an sdotpoLa Aguf 
n^ó bféA'opd'ó fife «an ce-Ang^t fin a fsaoitexvó 
óoróóe n-Á 50 bfvátdó. . . . 

tlinne fí a *oitóeAtt ó Atn 50 hdtn ^n *oáit óeóit & 
fS^p^vó. Úeip uiffi 5A6 uAif . t)'éi5in -01 f a *oeif ea*ó 
ax\ teAbdi*ó tAb-Aif c uinni péin dn e^gt-A 50 mbniff e<vó 
a got uif fi n-^ tÁtAif. 

A tíluingéit), cé'n pÁt 50 fdib ctí gan cot)Uvó an 
oi*óóe fm? A póit T)uib, cé n^ ceótc^ mittceaód bí 
*oo 6f\afóe 45 *out AbAite *óuic te p-Áinne &x\ Lae x*5Uf 
^n ceótcóin 65 fin vá "ocug cú aw vá gean •oot)' 
tfieóin ? IX 

'O' einig rrufcAin Ancoine nu^in t)' imti£ na ceótcóiní 
Aguf xmtuaó téiti. tTU bí An fe-An-ootm^n gt^fUAitne 
f ém uinni <A5tif .dn bóiné<vo be^s snántM, Aguf má bí 
-a *óá béAt buAitce a\\ á óéite, -Aguf é<voAn b-án 
cnái*óce uinni béxvó fiof ^s x*n c-é bA tuga 
bneite,Amn<Aif naó fvaib mnci ^óc be^n óg — bean óg 
-Aguf puxvodn mmne-Aó p tiiti. 

An xxn Ue-dó ttlón tug fí ^§41*0. Hí f-Aib fé cinnce 
cé-Afo bí f úiti "óéAnArh ^nn ; -aóc ó -o'imtig a íx\ac 

D 34 ceótuomí 

múinnedó teif An bfe^n fin a rhitt a f^ogdt tnfi|\i nf 
pé«vof<vó fí p\n4óc níof ftn-oe f-d mbdite. Acc 
cé-Afo ^bfe^ff *Ó1 x\ *óé-An^ttt ? Innfedóc *oi m^c 
cénb é ^n T)Att ? X>Á nT>élncí é fin cé'n me<df be-d'ó 
^5 a nu\c ui|\f\ i p ém ? tlx\n be*\£ x\n fx\f<drh *ói 50 mba 
tugd n<\ fin ^n me^f be-d'ó xM^e -df -an T><\tt? An 
cfn^vóm x\ic bí iT>in An mbeinc x\ fgaoitexvó $dn a 
f$é,dt bfón^ó féin a noccxvó x>Á m,dc — b'fm í au xvób. 
X)a cfom A^tif b^ cuinfedcx\cuiT) fm^omce -dgtíf í-dg 
SAbAtt x\n cftige. An f5éx\t ceap fí ^dguf T)' mmf ff 
*o,d mdc fdoi 'n godit bí x\n rhumncin -d -dtx\n f-A 
crex\n,dimfif, An bpéxvofdt) fí x\ bfé^ntig-A-ó anoif ? 
Agtif óorh mófó^t^c if bí ^n fc<Jodó x\f ax\ cnetb T)in 
*oíobcA é ! An tDféxVop^vó fí wnre-dcc T)ó n«dó fdib 

fttA f^é-AtC-Alb A\\ f-dT> -dCC bf éA^A tOttt,d ? C&dfT) d 

cex\pfxvó -dn fcóodó nuain ^ tuigf exvó fé viaó ndib n-A 
fAog^t ioml-Án te CÚ15 btiAT)nx\ x>éA$ aóz bnéx\s beó? 
Uuige au fidib fí óorh beacc teif? Uuige an 
t-Afb^in fí uxMg *óó ? Uuige an *óubAinc fí teif -gun 
^nn bf cn^rh^ a AtA\y fínce ? Aguf av\ ó-aoi téi'óea'ó 
x\n beinc aca ó\k cuAifc 45 av\ n oitic avi óéAV IÁ x>e 
5<\c mí te p<di*oin a ná*ó ! Óuirhmg fí -dnoif x\n a 
n-Abf uigeA*ó f í te n-x\ m*\c f -A01 a AtA\\\ bí fx\n ux\ig ; 
11A T)e^5Cféicfe bl x\nn, x\n uAifteacc bí ^5 bx\mc 
teif , An fíf mne bí n-x\ f úit x\guf x\f ^ béAt, cuirhmg fí 
Anoif -Af óorh mmic if "oubAifc fí te n-d m^c, x\n f ex\n 
feo — aví pe>df feo n>df rhx\in .drvi^rh <aóc 1 n-mcinn 
mni 6é^\fCd — beit m^f *óe^gfomptx\ ^ijje 1 scorhnAfóe. 
tlí f éAT>f At> fí mnfedóc *óó céfb é An ceotcóif t>aII ; 
a6z x>á n*oéx\nf,<\ , ó x\n ceotcóif x>a\X fém é, xx\Á bí 
fé %Á *óéAnx\rh ^\noif f ém. . . . ceólxómí 35 

t)í &n be^n boóc cé-dfca. A f^é^t ™óF P éln A 
óeitc -áft a nu\c &n ruiT) if mó bí u^Mti ^jMAtfi ; T)á 
mbóATj -dn c-^on fe^ beó Tj'féATjfxVó í bfé^snusATj 
§Á Tjé<MiArh te n-4 m^c anotf féin ! Aóc -An 
geatLArh^mc tu^ fé *ói — if lomTJA caoi béATj 45 
fe^f\ te tmt t-Af se-AttAiti^inc *o^ *oco5f\óóATj fé 
é. . . . 

jjtu^ip tétci. Sgivm^itt n-4 gné. Iffiionn n-^ 
cjAoróe. thfifu féin bí xmi mitteán aici 50 Tjcámic fí 
f^n Átz 4f\ óof -df\ bit. X)Á bfxMifx\T) fí f«A 5CAt^if\ 
móifi ní feicfeaTj ^ m^c &r\ TMtt óoirjóe. ttí bé<<vó fí 
anoif A^uf e^LA ^nm^ uif\fi 50 noccóóxMTje tjó a 
fgé-At fém. t)Ain fí Tjíotc^f *oe pót T)ub aóc n^fb 
féit)ifi téici AfreiceÁt; ^guf -oíotc^f n^ó bfeicce^fi nít 
>Ann -aóc T)íotc<óf bféige, móf-rhóp ^5 mn^oi. ó 
óuaLa fí cá fidib cotrnuMTje Aif, níor\ bAin fUxMrhne-df 
incmne *oi 50 bf eicf e,<vó fí cé'n f ^ogat bí xMge, 50 
mbe-ATj eót^f cjnnce ^mci av\ ruMb f é u-a Tj^tt ^mAó 'f 
x\m^ó. A$uf nuxMfi a Tjubruvó teiti v\aó fUMb, naó 
uifiru tuic aí\ cf\oiTje ! Aóc n^fb fiú a Lán ^5 bean 
vá teitéiTj n,A,fúite 5^1 beoTj^óc feiceit 1 scexMin 
an f if\ a tpéig -Aguf a mitt !. . . . 

5f\e-AT)téiti. £u<vo^f fúiti. t)eó f m^oince Aif ce-Aó-A 
•^S fcipS© W--A ce-Ann ^f\ nóf n^ fúitíní feicceari aj; 
eif\ge -aníof 50 b^ff\ uifge b&vó ^ft fiuó^vó. tlí 
AOibne^f 50 Tjíotc-Af. tlí TJÍotc^f 50 té^f^uf. t)í 
uiffi te^óc Annfeo nuxMf\ óu^U* fí 50 fxMb pót T)ub 
-Ann- — bí uiffvi a te-Atc pé ^f bit cé^fTj a tiocf atj x\f. 
Aóc 50 noócóó^MTje <s f^og^t tom bfé^s^ó n-Áif\e<Aó 
f éin Tj-á m^c ! 5° rS 10t) f ^ 1>óe ^E^V 5° ngoiTjf iTje uaiti 
x\n c--Aon Tjume -ArruMn ^f\ An f^og^t feo tj^ tjcu^ fl 36 ceólxómi 

geAti ! 5° n-eifiéóéA* teif -An c-é vá "ocuj; fí f uat 
-a cfoi*óe é 'óéAnAfii ! Í1<n6 |UMb a -óíotc-df u^tt>Áf^ó 
péin g^ bAinc xmti,a6 45 pót T)ub? 

t)í bf Aona64 móf a Attuif téiti. ÍTIéAt) cuiteóige 1 
115^6 uite bfiAon t>íb. A cforóe n-^\ toftn-án. A 
ti-^n^m n-,A ti-<Mif<d. 

jjeic fí- Sítteá $ufidb é av\ 6aoi guf\ fÁite^vó 
biofvan ce ifceaó 1 mbeó & ctu^tfe. ttl4f\«A6 e-Afb^i*ó 
<miáLa beit uif f 1 teigf e-At> fí fgfeAT). te<At na f úite 
uiffi. t)05 au bé^t CfUiAi*ó. LAbAif\ fí. D'éatuig n^ 
f ocLa u<Aiti 1 ngAn f?iof *oi f ém mófián : 

il &x\ f-AOi if eótAige m,Aifi ^i^rh, ní fVAib ftof xMge 1 
5CorhnAi*óe cé^jvo bí n-^ 6f\oi*óe f ém ; cá bf iof 
•oomfA céAfo cá 'mo 6foróe-f,A ^noif? C-Á bfiof 
•oomf a n^fb é An f e^ngf^t) bí -Ag-Atn Af pól X)ub tug 
ofm 50 T)i<MfiAit\ teatc f-An ,Áic feo te n-A feiceát 
Aftf f ut c^ittf i*óe f inn ? " 

A tíluifigéro ! . . . X 

t)í xmi maronextóAn ann p-Aoi feo. tliojt xMfug 
iTUipgé-At) 50 fiAib fí buattce teif an mbeif\c 
beAj;n-A6. A6c ó bí f 1-At) n-A f e-Af -Arii 4f\ tutAt 
leAtcóob tiA fti£e A^uf a n*of uim téite ní féA*ofxMt>íf 
1 freiceát. 

Úí An gpMn x\f cí eifge. T)é<Aff,A*ó *ouine -a mbé^vó 
ffigit) n,A fitróe>A6cA ann 50 fVAib coifie rhóf 1 bf oLa6 
Af\ 6út nx\ m^ot6noc -Aguf *OAtxMin,A nuA*óa n-Áf\ 
f-ACt^f ^fiArh 6e^nx\ '& me^fs^f) f^n ^coif e fin ^5 ceótuómí 37 

t>\\ao\ *oe "óAtATíóif, Aóc ní Afv an aitne^óc ftn bí 
^n Áifo 45 an mnAOi, aóc a\\ ^n mbeifc bí Af ^n 
cuLaC. X>Á mbe^-ó fiof aici céAfto bí gÁ jvá-ó 45 aii 
•o^tl ! t)í f é A5 camnc £0 -oúfVAóCAó teif ^n fcócaó 
tM te n-Aif : &r\ féi*oif\ 50 ftatb fé ^5 innfeaóc *oó 
fún x\5C|ioit)e? An fét*oif 50 f<M5 fé 45 f\Á*ó teif 
cé'n xMtne bi Aige uiffvi féin pm x\m £>í tóf\c? 5 a6 
cof t>á scuifeA*ó fé -óe, ^aó cafxvó beifie<vó fé t>á 
Ia\í\a\X> 9 5AÓ C|\eAtA*ó beif\eA*ó fé *oá óeann móf 
mon^Aó te bfig & bfUAtf a a mé-AT)ugA*ó, óonnaic fí 50 
foitéif é 1 nagAi-ó n& fpéife iot*OAitce toif\, A^uf bAin 
& ciAtt féin Af. tlAtfeAnncA •o'feiceAt) fí a éA*OAn 
Aguf An -oútfVAóc te CAbAifc f aoi *oeAf\A Ann ; tiAif 
eite fít fí ^ufv Aitmg f í Af\ óAf a*ó *oá T)cus f é *oÁ tAirh 
50 f Aib An fséAt Af\ f a*o mnpgte Ai^e A$uf tuic An 
cjvoi-óe uiffi. UÁmic T>f\oóbtAf f eAfb n-A béAt. T)o 
ttdt An f-AOgAt Átuinn ójvóa feo uif\ft. . . . 

t)í fÁt fgeióe teatCAOb na ftige. Cuai*ó fí Af\ & 
óút féAóAinc a bféA-opvó fí T)fui*oeA*ó teó te 
cui"o "oe'n óAinnc a ótof 1 n^an fiof. Tlíofv etfvig 
tétti. tlí f\Aib av\ gaoit f &X)A\y aó, aóc mAf\Af\ óuaU* 
fí av\ óAinnc ní f\Aib Atf ugA*ó *oá tAgAT) *oá *ocÁmic 
1 n^né ceAóCAf *oíó nAó f\<Mb te fetceÁt 50 tan 
Cí'oitéif aici. 

t)í AgAfó a mic cu^tA Af An T)Att, ÁifT) An cf AOgAtt 
Aige Af a óuiT) c-dinnce, uf Aim xmi cf AogAit Ai^e *óó. 
Ú05 av\ x>a\X a t^rh, óommg 1 n-Áifoe í, Aguf é ^5 
cufv *oe. 

Ctnrhmg ^n bedn bí 1 bfot-Aó Af IÁ ette. t)í fí fém 
<>5Uf An T)Att 05 ^n tuMf fin. t)í fé A5 cup fíof a\\ 
5Aó Áttne t>á fxMb te f eiceÁt~An f péif aguf An §f i^n 38 ceótxómí 

aj *out f aoi, ^n fAijige nióf n-A cot)Uvó póoi 'n An 
ngeAtAig, céAT)bLÁCA ah e-Ann*Mg, lil b<Sn 45 fn^rh 50 
fUxMirh-An x\|\ b^ff loóa, me-óng^t) s^ini*ó ^P ^é-At -Aguf 
1 fúil tiA mná if Annf^ te«Ac Af An f^ogAt. . . . 

An foc^t piteAt)CA T)ubxMfic fé pdoi 'n me^n'gA'ó 
tiimc A|\ a béAt féin an t-Á fin, bí fé n-^ ctuxMraib 
^noif. CofAtg feAnóutrhní 45 bnugxvó ifce-Aó uinni 
t>á but-óeAóAf -a-guf í 1 bfotdó ^nnpn ^n óút r\A f^e^vó 
45 féAóAtnc ^f a m-Ac aguf an a atain. tlí fAib 
bfeice-óriin^f xmci a\\ fe<vó fg^tAirh btg ^óc & 
b|\eite^rhn>Af f iút>. tlí n<dib f útte amci a6c -a f úite-f^n. 
X)Á n-^bfóóA-ó f eifean 50 n<Mb aon nuT) T>á bf ACxVoan 
xMi^tuinn bí fé ArhtAfó. TM sceappvó fé 50 mb' f iú 
•óóib *óut Atmreo nó -ánnfiúx) *oob ftú é an n*oótg. 

Cuirhnig fí ^nnfin gun x\n nuTMib T>'feicfi*óe teif 
aví cfúit tf mó 6uinexvó fé fíop Aguf é 45 cná6c ^n 
áitne ^n cfdogAit. Aguf ní jiaib f úit 415^ anoif : ^n 
f Atb aon Áitne^óc te f etceÁt Aige an ax\ fx\ogAt aóc 
au oine^vo téici féin? 

X)Á mbéA*ó fiof xMCt é ! X)Á bf éAT>f<<vó fí a ótof 
Anoif ! t)í f é A5 cun fíof 50 f itexvócd a\\ etnge- 
gnéme, ^f eifge-5féine contiAic fé n-^ óige ^guf ^n 
bexMi bí ^n óút tiA fge^ó te n-a tAob. 5 a6 ul ^ e 
-dCfugAT) *oÁ t)CÁinic ^f xmi fpéin ó'n gcé^T) ge^Uvó 
f^n oifteAf 50 fxMb An gfMn óf cionn caUmíi, tnÁ6c 
fé xMf 50 bfíogmAf ^suf 50 h-Átuinn ; x\n *oub 45 -out 
1 nguifme, An gofm 45 *out 1 ngite, ati gite^óc 45 
tompug^t) n-A xMf^eA-o, A11 c-Atfse^T) 45 iompug^*ó 
50 h-óf, ^suf 5^6 mion-^tfugA-ó t<A5>AT) a\v 5-A6 

•Oxíxt T)íb fin, £Uf 6ex\p At1 fCÓCAt 50 fxMb f A*ÓAfC 

T)f-AOi*óe^6c-A éigin as áí\ T)Att -Aguf 50 f^tb fé a$ ceóluómí 39 

cuf fíof a\\ ax\ eipge ^féine ^í ó f A 5CóifiAi|i 
aitiaó <an rhAitnn be^nnuigce út). 

" . . . . t^mic f^mne óif a\\ t>Á\\\\ ax\ rhAotónuic 
^nnfin," ^ff ax\ "OAtt ; óf oó f é f u^f a t>Á Uvirh te cup 
i ^céitt "oo'n fcóoaó cé m^f T/eipig An fÁmne ^níof 
a\>ax\ caLdrh, "páinne be^s óif ^guf tofAig fé ^5 x>ut 
1 méi*o x^uf 1 méiT), Aguf 51*0 50 f aib f é ax\\:ax>a UAim 
Af p^T) óopf uig fé ah cpoi*óe lon^m. . . ." 

íi4 féAó\ péAó! 1£éA6\" a\\\> ax\ fcócaó, i( ax\ 
fÁmne óip ! péAó é ! " 

ttíof óuirhmg fé guf T)>Att bí te n-A Aif. tlíop 
óuirhnig ^n TMtt féin a\\\. 

" An f Áinne óif\ a^uf é 45 eif ge ^níof Af an CAt-arh 
50 m^tt mAOfó^. . . ." 

" pÁitcigte^f foirhe," A\\y ax\ T)Att. 

tlug fé a\\ a bei*óUn. ílu*; An fcóoáó a\\ a bei*ótín 
féin -A^uf toftng a% 5^\t)Ait ceóit, 50 sce^ptÁ n^ó as 
fÁitaug<vó foirh ax\ ngféin bíOTMf a\\ óof a\\ bit aóc 
50 \\A\b ax\ gf i^n teifgeArhAit rhAOfvóA 45 eifge ^níof 
te t\-A 5CUIT) ceóit ^oibinn a ótof. 

Uó^At) cf oi*óe x\a mná bL a\\ óút na f ^eaó. Aóc 
ní ti-é x\n ceót tóg a cf\oi*óe aóc guf ^itmg fí ^f 
lomóuf t\A beifce naó \\ Aib aon -oíogbÁit -oé^nc-d 50 
fóitt, t\Á\\ hinnfige^-ó fóp r>Á xx\ac cé'n b^mc bí 
e-ácoffA cfúif. t)í ceaptAAici cuj\ ifceAó ofjvAA^uf 
a xx\ac bfieit téiti AbAite f ut a n*oéAnpAi"óe ax\ "ooóAfi 
x\aó bféA*of Ai*óe a teige^p. TVeifig fí axwaó a\\ ax\ 
mbótAf. *ÓfuiT) fí teif ax\ mbeif\c óeótcóip, aóc 
níof motuigeATMf Ann í 50 \\A\xj fí aóa\\ beag *oex\f 
t\-A fe-df-Arh te n-A "oc-AOb. 

geic av\ beif c. t)í fife coff tnge 50 mótu 40 ceótxómí 

íl CA pé i n-am a^az beit T)o te^bAi-ó, a Anco1ne, ,, 
a\\ ppe, " pta&At u^ic xvbAite." 

" tlí bei*ó tné 1 bpAT) anoif, a \hAtA\\y. CAitpi*ó mé 
pót a tpeórws^vó x\b<Mte : níl v\a púite <Af p ogriAtfi 
^ise. n 

T)Á bpéxvopxvó fí mnpeAóc T)ó cé'n fÁt ! ílíof 
Lab-Aifi fí focAt be^s féin. 

" <^5«f to J f éit)ifi ," ^f f ^n fcóoaó -Afíp, " A^up 
b' f éiT)if a ttiAtAif ," -óf f eip e,An, " 50 *ociocp,Á-p a tinn ; 
nít ak beAtdó f ó-f at)a m^fi pin." 

Cuai-ó. t)'éi5in *oi é. ITlAf a ng^bfA'ó cip bf lop r>\ 
v\a& n*oéAnf<M*óe ^n *oíogbxMt fut a pitteA*ó a diac ? 

gtUAip teo cfiúp ASup *oob xmc An Cfiúf iat>. t)í 
cpofóe Lan ^5 Ancoine t)e^5 -An Ceóit. fl^ó fvaib 
attne cufica ^s -a pexvnó^fóiT) T)Att ^onfAic ^f -d 
tiiAtxMf ! tUó mbefoíp móp te cétte feapc^ ! te 
óorh 5tionT)-AfÁó ip bí pé féin níof tu^ pé f ao\ "oeafA 
a beifc óottittiAT)Af\. Hí f aca fé óorh cofftuigte if 
bí pót T)ub. An gf^m cfOfóe bí 1 fúitib a rhAt^f 
cf Át *óe^fi c<vó f í Af an T)^tt — níof téif *óó f m x\óc At\ 
oife^vo. Aguf an óamnc bí xM^e ! An fcóoaó boóc 
AweótAig ! flíop CU15 fé 50 fiAib jaó fooAt tamic 
AttiAó x\f a béAt ^fi nóf f-dgAiT) 1 gcf oi"óe x\a betpce 
b' -Annf a teif <Af bic — -An beifc tug -Af An fAOgAt é. 

ílí f A\X) AX\ gf 1>An t-Af 4 Cfí fMT) f éin Ó tAtAtfl A^Uf 

í n-A tuige 50 fUAnrtiAf a\\ teAbAi*ó né^tcA ófó^. 
t)í teifs uipfi pítteÁ eifge xxp -An te^b^it) ^luinn pin 

AgUf AgAI'Ó t-ábxMfC A\\ flA fpéAf txMb f UAf-A UACC^f AÓA. 

6-dpb<Ait) ceóit b J éi-oif — aóc níofb e^*ó. t)í f uifeóg 
-Aguf ceót 6orh bf eÁ§ a\c\ ip tÁinic AfiArh ó bei*óUn 
£A me^tt-A-ó 1 n-xSifVoe pn-A ppeAft^ib. . . . ceótxómí 41 

" & íhAtAifi" -dff >an f cóó^ó, " viaó mberó cú móp 
te pót pe^fca ? Sé ci 1 n->Ann avi ceót a %aX>a\1 ! 
Sé cA 1 n-^nn cuf fíof >Af\ fai*OAib ! " 

Aguf fiú*o >Af\ -ógAit) é aj; moUvó An *o-Aitt. 

ConnAic fé ^n gfi-án teifse^rh^it n-A teAbxMfj 
né-Atc-d. 

r< ^5«f aví cao\ óuif f é f íof Af bx\tt be^g Af éif ge 
tiA 5f éine ! ÍY\Á zá moitte f\ A*óxMfc fém Aif ní f,<Mb 
t)At *oá T)cáinic f^n fpéif tóif ó *o' fÁ$AmA\K An zeAó 
r\Áp mmf f é *óom : n^f mnif a póit ? " 

ílíof cw5^*ó ff e^5f.A Aif . tlí A\y a óui*o cainnce bí 
-Áirvo a^ aii mbeific. tlí a\\\ bíoTMf 45 cuirhnearh aóc 
Á\\ rhAroin eite dguf ,an beifc aca 05. >An rh<\i*oin fin 
óonn^ic av\ beific aca avi gfii-An 45 eifige 50 mAOjvóA 
1fe AttiAin *o , p éA*op^*ó \ f eicé,ót ,anoif. . . . 

" Agtif m>AiT)irv te>AC-f a a póit, ní f ^ib ce^fc a^az 
5>an ce^óc a\\ cuAtfic ^gAinn |\oirhe feo. t1>Aó mimc 
•0* iA|\f\ mé ofic ce^óc ? Ha f úite b'p éraif — f e^*ó f m 
teitf^é^t; >aóc ciocp>Ai*ó cú ó xám 50 ti-Ám, n>aó 
•ociocpAi*ó ^noif ? " 

i$ Cof|\iiAi|\ f^5>Aim aw ce<\ó." 

"Uá fiof A^Am fin aóc ciocf-di*ó cu oi-óóe X)\a 
X)omtiAig A^uf bei*ó oi*óóe ceóit ^gAinn. t)ei*ó mife 

mo tfeólf A^AC. t1^C *OC10Cf<M*Ó cú AtlOlf >a póit ?" 

Af\f x\n fcóc^c 50 ti-impi*óe-Aó, aóc níori t^b-áif >an 
■oaU. 

" AbAifi teif a ce^óc a rhACAi|\. T)é>An." 

tlíofi tabAiri fife aóz oifeAT) teif ax\ tmU. X)eA^c 

An fcóc>Aó A\y aví mbeifc. An |\Aib pAX) a$ éifce>Aóc 

teif A\y óOf\ x*f\ bit ? t)í f éAóAmz Aifce><\6 1 f úitib 

a rhAt-Afi. t)í fí a% féAé-Ainc uxMti a\\ fwiT) éi^in ni|\ 42 ceólxómí 

téiji *óó féin. Agup Ati t)Alt — bí feipean 50 ne^m- 
-AipeAó ppeipn. Ceól nuAt> -átumn 5Á éeAp^vó xM$e 
b'féi'oip. . . . 

T)'eifig a\\ fcóCv\ó n-x\ tofc. tlí ji-Aib ^on óex\fic 
vMge beit a^ cuj\ ifceaó -ap aii mbeific b'annfa te n-a 
úfioi'óe, ^óc ce^vo tabAific •o'iong-AncAf x\a ti-uaipe 
^guf n-A ti-^ice aí\ C|AOi*óe a tó^biit lonnca. 

Aóc níofib í an tiAit\ Lv\itfe<Aó feo, x\Á ax\ á\z 
táitfieAó bí 45 b-Ainc x\a cainnce T)íb, x\óc long^nc^f 
uaipe ^guf <Áice eite, curhf aóc í\a catrhan ann, ceót 
éxmtait x\nn, av\ gfian a$ eipge x\nn, aw beifc -aoa pém 
,ann c-Aob te c-aob, aguf béat x*j\ bé-At. . . . 

" A póM ! » 

t)íot)5 aw x>All Af ^n xMftmg fin. A|\ tAbfiA'ó 
teif ? An ó'n mnaoi bí ?a LAtAift ^noif nó o'n mnAoi 
bí teif CÚ15 btixvona T>éA$ ó fom tÁmic -An ó-Ainnc? 

1fe — au X>eAr\ bí f-A tAt-Aifi xMioif ^voubxMfic av\ 
f oc-At. A^uf teif aví rr\AC bí te n-A caob a meAllA-ó 
tofuig fl A£ oAinnc f,AOi fUT)Aib beAgA f ua\íaóa teif 
ax\ T>All. tlí T)óc\np A"ó fé cúif tm 5ce<dpfxvó x\n m^c 
céxvon^ 50 f\Aib xMtne aca a\i a óéite fx\n ^tn bí t,Af\c 
A 5 u f 5° f A1í) °^ c ^ CA ^ ^ C1 ^ e ^ frÁffi. "Dí a íwac 
gé^fóúifeAó. Ó-Aitpexvó fí beit a\\ a ti-xMfe. An 
fnxvóm aÁifit)if ce^ngtuijeA'ó 1*01 p -a m^c aguf -a 
óeótó-Af a a fgAOiteA-ó, b'fw í An obAip rhóp bí fóimpi 
Am<Aó. . . . 

Sfoióe^T)^ T)0|\Af au Uige tílóif . tlí fiAib Ancoine 
t)eA5 f>ÁfCA imte-dóc 50 n-ofgtóóAi-óe é. tDuAt^-ó 
xMf. 'OúifigeAt) SeAnCfOf^ó n-A ptu-cMf co-o^tc-A 
^uf e^fSAine aóc níop eifig fé. 1)uaUvó x\píf -Af -An 
•oofAf. te-AS fé cof a$ ax\ ufLÁp. tus fé mionn. ceólxómi 43 

t)UAl<vó aníf ^n Ati *oofAf . TVeinig fé -AtnAó an ^n 
unUn. Cuin a óe^nn xmtiaó cníT) ^n ttpuinneóig. 
tluain a óonnaic fé an tieinc t>í i n-aonf e«aóc te n-A 
rhAigifcin óxMt fé cní rmusAinte cAot> tian *óe le 
ce^xnn lons^nc-áif Aguf *out>Ainc : 

"1 n-ainm an At^n -Aguf ^n ttlic A^up an Spion^i-o 
tlaorh, tipuit "oeine-A-ó <An T)orhAin xxnn ? " XI 

tluain £)í -Ancóine beaj; an Óeóit -aguf -a ifiAtxMn 
^5 X)ut AX)A\le &n rhaiT)in fin, fít fí -an fn^-órh cÁifoif 
a fgAoitexvó Af tte^USó eite. 

p^oi 'n ^m feo tri Ancome -Ag cofug-A'ó <\n óui*o 
t>e^5 *oe fCÁin na cíne a téigeat) ; ^guf conn-oi*óóe 
nuAin r\At mt)ío*ó fonn món ceótcoife^óc^ «Ain t>ío*ó 
fé 45 mnreAóc X)Á rhatAin cé'n T)noó-ít>e beinpe^t) fé 
•oo'n fgniofvoóin feo nó -oo'n nopaine ú*o r>Á mbe<<vó 
fé beó te n-a tmn. 

Óuirhni5 An m^tain <dn -an otc bío*ó a\\ an rcóoaó 
•óoib fiúT) ninne ft^T> ^uf cne^ó ^n Gipmn. 

t)í f ocn^ó re^ncige te h^if n^ ftige. 

" tTlumncin t1uAt>Áin t)ío*ó ^nnrin a Ancome," x\n 
fife, " OAicexVó aíy\aó iat) pióe btixvóam ó foin. pm\in 
^n cre^nbeAn -Aguf beinc *oe ná páifoit) txáf teif -An 

ocf^f Trineac xmnfeo," Aguf feaf fí a$ 

pé^óAinc -an an re-anceaó. 

Cuin a ítiac i scéitt T)i cé'n sfáin bí xMge -oo'n 
•onoócige^nnA ninne atí sníorh. 

" Ac-Ain póit "Ouib óxMt ^maó ixvó. . . ." 44 ceótuóitií 

11íoj\ tAbAirv Ancoine be^g focAt. Dí fé ^g 
peAó-Ainc 50 ptnAOinceAc ap n,A potfAÓÁMb. 

" 1nnpeóó.Ait> .Aon x>uine t)uic é," a\\ ppe, u te n--A 
L\irh pétn cuif pé x\n -Áic tpí teine. . . ." 

t)í Ancome t)eA5 ^n Óeóit -05 ceapAt) n^ó 
n-oé^np^-ó pót T)ub -a teitéiD. t)ío*o<Af beifvc A\y 
muttAc ak ^ipx). t)í m&óAifie bfie^g teAt-An pínce óp 
a scorhAipv Atrt^ó. Copuig au rh^tAtp A5 corh,Aif\eArh 
5Uf\ com<Mfvirh pí pice potf aó cimce^tt OffA, 

" AtAif pótl T)uib t)íbif\ riA T)Aoine Agup -a teAg n-A 
agte fin uite 50 téip," Af\ f tf e, " rhionnutg fé Aguf 
rhóiotg f é nAó bpÁgpAt) fé ce-Aó pan •oóigexvó i*oif\ -An 
x>Á toó tliAb^ó. . . ." 

t)í An pcóOAó Af buite teip. T>Á mbéxvó fé pém 
Ann An UAif\ ftn nAó é *óéAnp At> gníorh ! 

" Úoputg f é Af\ An fSfiof a *óéAn<Arh," App An 
triAt-Aif, ">óc if oóca guf eifvtg fé cuippeAó t>i ; 
f UAif\ fé céAT) cnÁibe Af\ aw úftÁf oit)óe. X)a tÁi*oif\ 
^tif bA teAnn An céAT) é. Cuir\ An fe-AnoiAbAt oub 
fpéif An cf AogAit Ann. tlu^ fé Atp. ÍTIeAt) pé Aguf 
totfiAif f é é. Ufí f e-Ag 50 teit bí Ann .... tÁimó 
ftnAomeAt) éipn n-A ceAnn. CAit fé An céA*o uai*ó 
mAfv óAitteA iiAtAif Aguf fU-Af teif An fCAigfe óorh 
CApAit) tf bí Ann. Acc níop féAT> fé puAirhneAp a 
gtACAt) Annpin. AnuAp tetf. t)í An céAT) Af\ An 
úfvtÁfv. t)í fs^nnf a-ó Aif\ f oirhe. t)uAit fé cic Ann, 
ÚÁmic fs^nnfv-At) Aif — bí oixxb^tAi'óeAcc a$ bAtnc 
teif An céAO fin — b'éigm vó bfeit -Afíf -Aif\. t)í 
m>Att-Aóc -Af ^n céA*o. Híof fé-A*o fé imte>Acc tiAtt). 
t)í ce-Ann teif Agup túb Ann. Óuif fé An túb p<\oi 
n-A rhuine-Át . . . óAit fé -An ce-Ann eite t^f\ fAit . . . ceótrómí 45 

a$ m,AiT)in bí Iuóa <An Uige tílóif 45 -oe^n-Arh ftei*óe 
-A|\ <a óot-Ainn, -Aguf bí -A -An-Am. . . ." 

t)í u^tb-Áf -Af Ancome tteA^ ax\ Ceóit an b-Af f ug 

Af ,AtA1f -A Óx*jVA*0. 

" A^uf m«Ai*oif te n-& Atwp fiú*o — piofc^t óuif 
•oeife.A'ó teip -An mbeiteArhnAó fm. T)'fé&ó fé 
ifce-dó f ó-$ax)& n-A béAt .... ffiot<vó cnArh >Af <a 
ótoi^e^nn fióe ftAC ó'n ,Áic finne fé ^n gníorh. . . ." 

goit x\n f^éAt fw 50 móf ,Af Ancoine. UfUxMg 
^aumw béA*ó Aige *oo'n £e.Af x\ CAite^*ó, m,AfVAó guf 
innif a rhAtAif *óó cuit> be^s T)-Á tf éitf ib. 

" Aguf a AtAifi fiú-o -Afíf," -Af fife, "f ^n toc tlix\b^ó 
a b-Áite^vó é. HlAf-Aó suf bÁit fé é féin, "oá toit 
féin, cé'n ?Át 50 *ociimc fu^ftoó f^n AbAinn §uf 
CAfCUlgeA'Ó -A UAlg, guf cttg-A-ó a óonf a te f fut . . . 
AgUf nUA1f xVÓLACA*Ó -Afíf f-An CAtAÍÍl COIffeAgAtl é, 

n>Áf CU5AT) te ffut Afíf é x\n oi*óóe óéA*on<A? " 

A$uf tofuig fí 45 mnfe-Aóc *ó-Á rriAC f A01 eAócfVAib 
mtnnnat\' J pó\l T)uib. X)Á mb'fíof *ói é X)A rhóf au 
peAC-A'ó -Aon *ouine aca & teiginc & teaóc 1 n-x\oif fif. 

" An f e-Af azá ,Ann -Anoif . . . ." 

t)í fúiti -An oÁinexvó b-A rhe-Af^ fU-Aif -Aon f?é-Af 
-AfUrh tAbAifc *óó. *Óe-Af c Ancoine tteAg uiffu. 111 
f ac-a p£ -Af iarh óe^n-A an óofArhtAtc fin 1 n-éA*0An a 
m-AtAf. An gf^m-A^uf An fu^t n-Afúitib. £onn uiffi 
LAbaifc -aóc e-A^tA uiffi 50 noócóó-Ai-óe & fgé-At f éin 
tfí*o An gcAinnc mrhne-Aó bí Af b^ff & ceAng^n. 

" SiubA.t te.AC," a\\ fife 50 cob^nn -A^uf av\ gfUin 
^uf An f-Aiccíof ^5 coirhtinc te óéite n-A ^núif . 

jtu-Aif teó cimceAtt fióe ftAc ^An focAt a f^*ó. 
Sca*o fí 50 cob^nn. 46 ceótuómí 

"A Ancoine," a\\ fife, " & Ancoine a ónoi-óe 
•TC*Si W A \ x V ] V e A E^V t t1 5 P bAffóg T)ó 5^n aou cfúit 
xM^e le n-4 teiténo, " a Ancoine a óui*o," a\\ fife, 
-A^uf í a\\ a 'ÓÁ gtum, "^ /Ancoine, -Ab^in tiom n^ó 
ns^bf^it) cú ^nn f eAfCA, impigim onc gan aon b<Mnc 
beit ^s^c teif f e*\fca. Uá mattdóc an ati bf ean f in, 
m^tt^óc mni a mitte^vó .... Abain tiom ^noif y\a6 
n^bf ai*ó cú ^n cu^inc ann fe,AfCA 50 fex\ócnóó^i*ó 
cú é m^n fe-Aónuigtean x\n T)i-<xb^t. . . ." 

t)í Ancoine n-A tofc x*n fea*ó c^m^itt D15. t)í fé 
^5 féAó^mc uai*ó tA\\ ^n m^óAine 50 *ooiti5e^f aó. 

<( Aóc -An ceót a m^c^if ! atí céót .Aoibinn ! " a\\ 
feife^n. 

T)'eifi5 An be^n *oá ^túnxMb. ÚU15 fí n^ó fiaib fé 
n-A cum-Af <<\n fnA*óm bí i*oin ^n mbeinc óeótcóiní a 
fSaoitexvó a\\ au oóig fin. XII 

An imni*óe bío*ó uinni ! T>^ mbé^vó Ancome tDe^g 
5-An te^óc Ab-Aite 1 n-am •o'f-an-A'ó fí n-A furóe -Ag 
f ^n-Aóc teif -A^uf an cnoi*óe g-á óná-ó mnci 50 naib fé 
f a Ue^ó tttón <A5 u r 50 gctoiff e<A*ó f é <an fgéAt ó pót. 
A^uf nuAif a tiocpvó fé -AbxMte bío*ó cine-Át fgát 
uipfi noime. X)Á bfé^ópvó fé uinni 50 ftnaoince-Aó 
— nóf bí xM^e — fíte-A*ó fí 50 fvaib x>eine teif av\ 
5CÁi|\T)eAf bí e-ACOf \\a aníf 50 X)\\ÁtAó, sun ti-mnf ige«A*ó 
gAó uite fófc *óó a\\ otc téiti féin. t)í fí gá cé^fxvó 
^ige ^suf é téiti f a ceaó ; bí fí 54 céx\f #ó Aige ^guf 
é 6 bAHe. . . . CeOtUÓIílí 47 

Sui*óe<vó fí Ag cniocÁt coif ceine f^n oi*óóe 50 
•ociocf a*ó fé -ab^ite. t)ío*ó An bójvo p^oi jiétji aici ; 
,an cu^Lán -Af fiuóA*ó óf cionn na ceine ; cíce 5Á 
puÁ{v<vó' Af\ tic n^ puinneóige. 

Cuif\e<<vó fí aii fgé-At Cfí óéite n-a ti-incmn fém. 
ÚU5 pót ge-Att-A'ó *óí — aóc n^ó iomt)A caoi le 
geAtUvó a bfifexvó fe^ó-Af é fé<.\b<<vó ó céite 1 n-^on 
cuftAf ? Aóc an mbé.<vó ponn <<\f pót -dn f^é^t 
mnfeAóc? t)í fí cinnce 50 mbéxvó an fonn fin <Aif 
Y óorh móf te óéite if bí ^n beifc. Aóc n^ó mbe^f) 
e-Ast-A <Aif 50 *ocAobóéA*ó Ancotne t)e^5 te n-A 
rhat^if A^uf 50 mbe,<vó fé féin fÁgt^ gan c^fxMO ^f\ 
-A11 f ^og^t ? tl-Aó fVAib aví fgéxxt níof n^ifige Aige 
féin? Aóc ttAó iom*óA cfAiceann *o'fé<vopvó fé cuif 
-Aif ? 

An t)íotc-Af X)&m fí ^m^ó 1 bf<<vo ó foin — m^f <\ó é 
fin, ní tiocf<vó fí fan Áic rruttAiJte feo 50 *oeó, 
iriAf aó é fin ní béxvó a mac móf\ te pót *Oub, m^tvAó 
é ftn ní bé^*ó f í a,ópt<A cfii*óce cé^f ca ^noif : -dfi 
n-oóij, ní féxvopvó fí gan m-Att-Aóc beit uiffi Aguf a 
teitéit) -a "óéAriAm ? Aguf b^ "óóig téiti 50 mb-A 
cuiT) *oe'n rruttaóc 50 fuib ge^n -a b-^on rhic %Á 
CAittexVó aicí. An *oíotc^f fin b^in fí Atnaó — 
tofui$e,<vó fí -Ag mAócn^rh Aif 50 "ociocxvó an 
piccúif 50 foitéip óf corh^if a fút, 50 mbuvó u^rh^n 
uiffi foimpe fém, f\oirh an n^fÁm bí n-A cfoi*óe 
fém. ... 

Sít fí cfit 50 f Aib ^n §f\áin fin múóc^. Óít fí é 
fm nuAif b^in fí & *oíotc^f *oe pót T)ub. 1f ^f éigin 
teig fí wffu fém nuAif tÁinic fí fAn Áic 1 *ocof^ó te 
cof^vó a snírh *oíotc,Aif & feiceát, 50 mb'é ^n pu^t ba 48 ceótcómí 

f iocdin te n-A cun^f. Aóc -ditóeó-ód*ó Ar\ reanfudt 
t)í n-^ cnoi*óe ó túf. tnéxvouigea'ó é. pvouige-d-ú é. 
tl*\ó f^iE> ^ m.AC múinne«dó, an mdc tóg fí te *oud*ó 
-45111* te trAoC^p, níof se-An^rhtA a\\ |Dót *Oub ná uin ni 
f éin ? As«f óorh mójvó^Ldó if bío"ó pót T)ub ! An 
c--don nu*o -An au f,do§dt r>Á *ocu5 fí 5f^*ó ó ónoi*óe -d 
fUA*o^ó UA1Ú1 ! t)í -d *óíotcdf féin g^ b«dinc ^m^ó 
-Aige 1 n*oeine r\& *o<dt<d. . . . 

t)udite,d*ó fí AmAt 1 n-^on cundf te pót T)ub 
feicedt 45 úc,dtn,dit teif n-^ *óAtt, ^uf ^5 budt-d*ó d 
óof 1 n-dgAi*ó na gctoó fd cftige. Cuined*ó fí a 
*oíotc4f féin 1 scomónc-df teif an n*oíotc-df bdin 
feife-An AtriAó -dguf bío*ó fí tedtfirc-d. Aóc tiocf<d*ó 
fdbAnc-d fein^e tnnni t>á mbéd*o a m,dc féin 1 bfoó-din 
aví *oxMtt 54 tneónugxvó -dguf A5 éifcedóc te n-«d 
óómf-Á*ó m^it. Aóc níon taimc ^níom m^f ton-dt) Ap 
an bf eiflg. ttíon tdinic *oe X)lÁt ani-drh -dfl ^n bfeiflg 
fin aóc bfife^*ó cfoi*óe. . . . XIII 

>A$uf *o , imtig v\a btid*ódnc-d -dfl -dn "oóig fin 50 jidib 
Ancome tDe^g oóc mbtid*on.d *oé^s T)'doif , 50 jtdib f é 
n-A ógÁn-Aó me-df^tvó-d >ájvo g^n móf-Án coince ^nn ; 
fúite tonnndó-d n-a éATMn b-dn a\\ nóf *ói ti-dtnóvo 
mdnmdin tumfdi*óe 1 n-uifge; fotc adCdó *oe riiín- 
gf UA15 fío*o^m-dit ,dfl a óe,dnn, ^óc n&t bféxvof a*ó a 
•óitóedtt é óednrugxvó nd é óóiniugxvó ; gtón boj; 
•outfdócdó Aige — óe-dpt-d .dsuf é ^5 tdbdipc te-dc 
ndf *óubdifc fé Ar\ adinnc óéd*on^\ fin -dni-dtti Aón ceótxómí 49 

te^cf a Arháin ; é beo bíoógítiAil a\\ a coif -A^tif n-A 
lomcuf ; ó^ÁriAó dac ns^bfxvó tA\\z <ar\ An CffÁiT) 
5^n TMome beit a^ f aAóxMnc Aif. 

flíon ,Atr\ui5 nA u|ví btiAT)nA x*n fgéAi a\\ au cniún 
mór»,án. flí A\tneóótÁ A{\ pót T)ub 50 fuMb An 
xMtnfin 45 fte-AitiniigA'ó t^nc ; bí m-ÁtxMf An fin O15 
be^5^inín be-Ag níof c^Mtce, be-Ag-án níof mrhnige ná 
«Afii-drh. Acc ní fítfeAt) x\on *oume uiffi 50 f<Mb 
f úiti gníorh món eite a -óé^nxMti, teif ax\ bfe^n fin a 
rrntt a f ^og^t uinni Aguf a vcíac a óuf ó óéite 50 
*oeó nx* n-oeóf .... 

Acc bí. T1 í fé^vofxvó fí x\n fAogAtbí -aici a feAr-At* 
níof fui*oe. Úiubfuvó fí pót T)ub aguf a uc\ac te 
óéite. T) , innfeóóA*ó fí a f^é^t fém -o'Ancome 1 
LÁt-dif póit T)uib. Cuiffexvó fí a cruMcexMin fém 
Aif. floccóóxvó fí *óó 1 mbfUAtfAib cogtA 5-ac a\\ 
fuUMng fí ó CAf<vó pót T)ub téici ax\ óéA*o IÁ. tlí 
' óeitf e<vó fí ^on f u*o xMf ; óorh món te óéite if 
bío-o^f 1 *ocof^ó ; 50 mb'é ax\ CéAX> $eA\\ é t>á T)CU£ 
fí ge^n ; av\ f ónc T)ume bí >Ann ^n ua\\\ f in ; aí\ 
ce-Ang-A X)Iat)A\\a6 rhe^ttc-dc bí r\-A ce^nn ; óorh hóg 
if bí fí fém x^uf corh neAttieót^f aó a\\ At\ fx\o£^t if 
bí fí ; An itnnróe bí uinni ; At\ f onn bí uinni í f éin a 

biCAt) nUxMf CUI5 fí 50 fWMb At\ AHAÓAWl X)éAt\ZA ; At\ 

ó^mnc AT)ubAifc pót T)ub nx\A\\\ -o'innif fí av\ fgé-at 
"óó ; avi butte bí utnni ; At\ 6^01 fít fí T)íotc,Af b-Ainc 
T)e pót; ax\ c-UAtb-Áf bí uinru nuxMnab-Ain — óuinfeat) 
fí f íof 50 gt^n f oitéif of \\a uite 50 téif 1 lÁtA\\\ t\a 
beifce .... 

Aóc An beifc tAbxMfC te céite — r\-A zeAó fém *o^ 
mb'f éi-oifv é — ní bé-dt) f é f m \\ 6-éAr- sxMt). tl! f xMb pót 

E 5ó ceótcomí 

Out> aCz Aoti x\a\\\ AriiÁin -dim, aii u<M|\ tÁmic fé 
dp cóij\ (ttiA'ó6ij;e cojMig bei'ótín — ah •ociubfuvó fí 
cuineAt) *úó cedóc? An T>ciocpvó fé X)Á bpuiged'ó 
pé cuiueA"ó pém ^guf óom minic cdfCAi*óe Ancome 
teif a\\ a rhAtdinc T>e óaoi ? Ce*\p fí 50 mb'feÁnn 
f aiiaóc 50 •ociocp^'ó fé tiAró fém .... 

t)í av\ f5éx\t ^í ^e tnnnfeAóc ce^pca ><mci. Úog ]í 
5^ó pocAt 50 cúfAm^ó. Cuif fl 1 nT>n\ró óéite ^o 
hcdUvóAncd \ax). \,&X)A\\\ fí óf Á\vo \ax) a^uit í téici 
fém. X$a\x\ fí cuit> T>e'n mm a\> ax\ scuit> feo T>e'n 
fSéAt. txx\\\ fí bfig a^u\* pumneArii 1 5CUIT) eite. 
An cf UAigméAt 1 n-ux\cc^}\ ^nnreo f a fgé-dt. t)|\eic- 
cof^i-óedóc 1 ^curo eite. Aguf óte^ócuig fí ax\ 
óAmnc teif wa cféicne feo tAX)A\\xc axwaó vi-a 
n-iomtÁn, ^un óe^\p fí 11-dó bpéA'opd'ó aox\ T>ume 
éifce^óc te x\-a fcdin %ax\ a \\Át> gundb é pót T)ub 
xja cionncAó .... 

tlí f AX)A At\ Z-ACA\\ £0 5fUA1f\ fí f^lt A\\ AX\ fg&At 

mnfe<dcc. T)eine,<Min,Ac fx\n oi-óce cé £>UAit ifcex\ó 
a\\ ax\ únLán óuici, Aguf a fex\nbei*óUn pAOi x\-a 
Af^Ait acz pót T)ub f ém. 

Aguf feo é ^n pÁt bí A\^e teif ^n gcu^ifc a 
c<dbAi|\c : 

ITlÁinc CÁf^A bí Aim Aguf t>í comne X)éAX\x:A A\^e 
te Ancome teif ax\ oit)óe a ó^ice-Am as ceótcóin e<dóc 
fA JZeAó ÍTión. t)í -&aó tnte fónc f^oi nétn A\%e — 
ceme riiAic fAn ngnÁcd, x\a x)a\Xó^a cnomA a\\ x\a 
pumneógAib, ax\ tAmp<d Áxvo a\\ tAfA*ó te x\-a xMf 
*oíf e^ó xx\a\\ X)\ ax\ óéAX) oi*óce oaf a*ó Ancome teif 1 

T)COf-AÓ, X\A fpé<\CtÁ1fí CéAX)X\A ^Of XX\A A\\ A f Últlb .... 

Aóc cé^fo bí ^f ax\ bfe^f 05 n^ó f-Aift fé ajs ceótuómí 51 

ceacc ? t)í f é tA\\ a n-occ a ctox;, ^suf ge-Att fé 
beit Ann áf <a fe^éc. T)'eirvig fé Aguf tofuig fé a$ 
fiubAt Anonn 'f -dn^tt 50 mífoig'oeAc. X)a téif ó'n 
5CA01 a rvaib x\n bf <\c-úft-áir\ cxMtce f-001 w-a óopMb 
gufi lom-ó^ míte míte uxMf f iub-At f é aw ca^áu céA'owA 
fin tlAifeAnnc^ •o'pMixvó fé c^m^tt n-A fe^fxMfi 
-Aguf ctu^f Aif 50 gctoif f eA'ó f é coru\nn cof a óa^ax) 
Ó15 A\y An nsAimrh cdob xMnuig. Acc níor\ cu^La fé 
An cof Ann fin, ^guf texMi fé x>Á fiubtói-o a\\ nóf 
feanteorrwMn f aoi gt<\f. 

t)ux\txvó -An iiAOi. t)í fé cuiffe^ó 45 p\nx\óc teif. 
An T)ciocfA*ó fé coi*óce? 

tlug fé ^f >An fe^nbei*ótín 50 mí-f,ÁfCd. X)Am 
fStté-Aógait x\f. tteiti'oe^ó aIIza 1 5CfUA*óó^f bí 
x\nn, fítteá. 

Annfin teif x\n bf uinnex\rh a óuin f é «ann f\éx\b fé 
An fUA*óó5 cofAig .... 

t)í fé 5^n ceót $An C4|\a x\nnpn. Úug fé fe^cc 
mionn *oéx\5, -Aguf 5AÓ mionn aca ní b'aifcige n^ a 
óéite, 50 n-oe^ó^ fé 50 ptu-Aif ex\f5^me Óex\n-CfOf<Mg, 
gun "óúifig f é a\* a f-ÁrhfUAn é te ceann n^ mionn, 
5U|\ óuif iAtU\c ><Mf An tóófuMin 'f^gáit A5Uf é 
tf eónugxvó 50 ce^ó x\n f in 015 .... 

"An óéA*o fUA'óós bfifeA"ó ofm, ,J >An focx\t 
A*oubxMr\c fé nuAif tóg fé ,<\n taifoe. 

tlíon óuif bex\n x\n cigeaon faitcervoirhe. Cuirhmg 
fí x\n oi*óóe eite nuxMf t-Áinic fé x\$uf ^n fgé^t 
cé^-on^ ^Mge. ó'n oi*óóe fin axwaó ní fxMb x\on 
CfUxMriineAf aici. An oifjóe fin tug fí fx\oi *oex\f>A 
1 "ocof^ó óorh món if bíoT>4fi te óéite. An oi*óce fin 
tuig fi cé'n ceAng-At *oo-f5-AOitce bí e-dcofpA — aCz 52 ceóluómT 

A110ÓC tté<VÓ fAlt A1C1 A n>é<\t V& m A nOÓCA*Ó A\< A 

be*\U\ó péin 1 lÁtAip a mic, ^noóc f5^oite<<\*ó fí av\ 
f ru\*óm bí 45 a óe^ns^t te n-x\ blixvóAncAib .... 

" t)fife*\*ó ^n fiiA*óó5 cofx\ig Oftn," A\y\* au txaU. 

An teitfséx\t cé^vonA tM A\^e x\noóc if tM x\n oi*óóe 
fin. Aóc nl bf tngeAt) fé f\u<A*óó5 ntixvó ó n-a m^c 
x\noóc ; ní béA*ó oi*óóe ceóit aca te óéite m<\f bí ^n 
oi*óóe ú*o. tlí bé<vó oi*óóe ceóit -ac-a a\\\\* óoi*óóe .... 

" tlít Ancoine f a mbAite." 

geic f é. tl-Aó é -o'Aicmg ax\ gtóf ! 

" A tíltttfgéro/' a\k feifean, (i í\aó bfuit fé tA\\ x\m 
a^ac mAitexvó *óom ? " 

u tlí rh^\itf e-AT) óoi*óóe ná 50 *oeó." 

tlí x\rhÁm nif rhAic fí *óó x\óc tM tútgÁif cfOi*óe 
uiffi 50 scuiffeA*ó a xx\ac fu^ig -Aif Af an ceaó 
nuAif a tiocpvó fé -Aguf nuAif ótoiffe^vó fé -dn 
f5éx\t ó n-x\ béx\t féin. 

1f beA5 nx\6 fx\i5 fí LáJaó muinncex\f*óA teif ! 

" Zá fúit x\5-Am v\aó mbéiT) Ancome 1 bpvo," A\y 
feifex\n. 

tlí óex\pf Ai*óe aóc 50 mbA feAnLÁnArhx\in óf cionn 
na ceme 1^*0, Aguf n^ft> exvó ffeifin a\k *óóig? 
riíofv tx\bf a*ó mófán ; tM av\ iom^\f ca aca te fÁ*ó T)-d 
•ocofnóóAroíf. Cife^n a\\ tAoX) í\a tÁirhe cté; ife a\i 
tx\ob wa Láirhe *oeife ; aw bófo ex\coffVA -Aguf ax\ 
t-<\mp^\ x\f tAf a*ó x\if ; cto^ be>A5 a$ ax\ mACAt x\guf 
5Aó Aon cic-cic uai*ó 50 mífÁfCA míf?oi5*oe-dó c^\f 
cAncAl<Aó. 5ítte>Á 50 mbío*ó pót Dub a^ féaóAinc 
A\y aví 50^05 fin 50 bfeicfeA*ó fé cé'n c-Am é — a 
óeót míbmn tM g^ bo*ófA*ó. Hux\if a -o'féAófA-ó fé 
a\[ ax\ sctog a\\ aí\ nóf f m, *oeií\e-A*ó f ife : ceOtcómí 53 

" tlí bei-ó f é 1 ttjTAT) Atioif . Z& fé IviAt f Ati oi-óóe 

<\óc riAó uippi t>í ^n f5Annfv<vó n^ó t>p^nf a*ó fé ! 
tlaó í t>í jMice-Aó n-Aó -oaocfxvó ^ m^c i ti-^m teif An 
fSéat fm t>í ce^pt-d aici & ótof ! tTUpa *ociocp4t) 
ní f5-A0itp i*óe An f nA*óm -An oi*óóe f in .... 

A$uf *o'f ^n An t>eipc, -an t>ex\n a \\ Ait> x\n gf-Ám n-a 
cporóe, ^guf ^n pe,dfi *oá *oct*5 fí 5f^*ó cp^t ^guf 
cu5 5fÁ*ó *oá mAC ^noif, coif ceme a\\ pe^vó i t>p^vo 
'p i óp^vo 50 *ociocpA*ó an fe-Af 05 tus^vo^p a\\ an 
f-dog-At oóc mbti^*onA *oé^5 ó fom At>óite óuoa .... XIV 

Hu4if\ T> , f^5 Ancoine ^n ceaó 1 *ocúp n^ tioi'óóe 
t>í paoi *óut "oífveAó 50 "ocí an Ue^ó tTlóp. ^Xóc nu^i|\ 
fpoió fé x\n bxMte be^g -dcá i*oip an vá Áic bí a tán 
*oe peAjtaib Ó5A na cuata bxMUgte ann. t)ío*o<Af 
coffuigte 50 móf. X)\ pgéAt móp éi^in aca. tlit 
peap 05 t)ít> óxx\&6 óuige. í)í pixvóáncap n-4 fúit 
^guf piti*óeaóc Af -A teAng-Ain. 

"ío*ób4ipc fot-A ! " a\\ feife^n, " ío*óbaipc potA a\\ 
f on na béite nx\ó gc-Aittp e&\\ óoi*óóe ! " 

tlíop tuig Ancoine 1 gce^fc é. gtuaip teif 50 
tTluttAó ^n Aif*o, -Aic a f-Aib cui*o triAit TMoine 
Uaitigte. "b'ionsAnc^c -An \\&t>A\\c bí te peic&át 
annpm. tTlAig tipe fíop f-doi. -An Áb&mn a\\ nóp 
péipce móipe ^ipse^vox* ^5 gtuAipe^óc téiti p,AOi 
óoittcib augt^ -Agup t&\\ X)Ánc&\X> Agup ctif4igit> 54 CeOLcOlUÍ 

míne. Studg móf a$ avi ÍTIutLAó. SgéAt móf 45 
54Ó éinne A^uf 5^11 Aon tieipc -Af <Aon fgéAt. 

í)íoru\p tnte 50 téi^v ^5 féaó-Ainc 1 *ocpeó L)xMte 

^StA CtlAt. 

CUnneA*ó ptéAf^^t) móji. 

Uu5 pe^p áf\*o -ap LÁirh Af Ancoine. L)í Cf e^tAt) 
n-A gtóf. 

" An f eanóAt £á tabaifc <Afíf ! " ^fv f eifean, 
11 An f eanó-At n^ó fcopf ai*ó 50 mbéi*ó 6if e 45 
6i|ie&nnAigttt." 

tlíof tAÓxMft /Ancoine. L)í fé n-a fe^fárh teif fém 
aitiaó ó'n ftu^g Ag éifc&dóc te ptéAfsdt) n^ ngunndí 
mófxx. 

Uógxvó a óf oi*óe. ttlúf gtuigedt) -a ifiif neaó. óimc 
cme>Át meifge aif . . . . 

Híof péxvo fé ^gdit) tAbdifC <Af dn Uedó Ulóf. 
A-bAite óuai*ó fé -Agtif a óf\oit>e d£Uf a -dnam 
copfuigte df nóf n^f coffuigexvó te ceót A\UAm ixvo. 

tneifge n^ nd1f1úncaóc , tM xMf, nudif fcuxMt fé 
ipce-Aó n-A te&t fém. 

T)'f éaó fé a\\ & rhdt-dif . TVp éAó fé >Af |Dót *Oub. 

"if fxVOd 5Uf tÁiniC CÚ," <AffA pót 50 C<AfA01T)e-A6, 

"cá mé annfeo te t>Á udif á ÓU115 A5 pandóc teac." 
Ómic SfÁin 1 ^cfoi'óe <an p if 015 *oo'n TMtt. T)e 
tiundt) gAtt b'eat) é, x*5Uf n>Aó p xxit> a óinne^*ó f iút) ^5 
Cfoi*o 1 n-<Agdit) a cinnit) féin te n-d ciAncAib? ÍUf 
t-ófbAin ^n *o,Att féin *óó ctdi*óeArh ttf ^5 a feAn^t>Aif 
té'f bAin fé av\ ce^nn *oe caoife^ó f-d mbti-dt)Ain 
1798 ? Cé'n f Át 50 f dit> f é f éin móp te n-A teitéi*o 
*oe -óume ^fiArh? Af n*oóig níof t>péi*oif 5fÁ*ó cífe 
^^■uf 5f <vó ceóit a óuf 1 5Comóf\cAp te óéite ? ceótxómí 55 

"U<\b4if fUA'óós cofdig *óom," ^ff «dn TMtt, "^suf 
beit) 5f e^f -AgAinn le óéite a\k ak vá bei*ótín." 

" flí beit)." 

THibdifc fé ^n focdt corh bofb TMn,d fin guf geic 
An t>aII. ScAnnruiig An fhicdifv ócrh cofifiuigte if bí 
a w.ac. 

"tlí bei"ó -áon óeót ^gAinn te óéite pe^fc-d," ^fif-d 
Ancome, " ní bei*ó Aon bx\mc ^s^mn le óéite fe^fCd. 
1mcig AbxMte aguf ná feicce^f ^nnfeo ^fíf óoiTjce 
cú!" 

Sít An *OAtt 1 *ocof At suf <df buite bí An f e^f 05. 
é *óíbif\c a\> avi ce^ó ! A f<vó uaó mbéAt) ,don óeót 
aca te óéite f ex\f za ! ÚU15 f é s^n mófw» moitte 
5ur\ 1 nT)-á fiífiib bí fé. 

"1mcig ! " AffA Ancome. 

tlug An TMtt a\\ a Viaza, a\\ a rhxM*oe cfeóifi ^gup 
-Af a bei*óUn, -Aguf ^m^ó teif f^oi fpéipcib nentie, 
x\5Uf 5An f iof A^e cé'n pát ^tif *oíbf\iged*ó é . . . . " Af cu-Atx^ cú An fgé^t, ^n f^éAt móf? " ^ffA a 
rhÁc^ifv 1 scosAfi f Aice^ó. & f^é^t péin á\k moóig bí 
1 gceifc aici. 

" Ct\AlA\> asu\> cAim as imce^óc . . . ." 

"A5 imce^cc ! A5 imteAóc, a Ancome ! n A5 u f 
bí fgAnnruvó n-A gtóft, " Á\y n*oóig nít cu as imce^óc 
Udim mAf ge^tt dift fin, bpuit ^noip? " ^uf fít fí a 
*óá LÁirh a óxMceArh amóe^tt a\k rhume>át a mic. íl^c 
uiffi bí au muÁ*ó n^f mmf An pgé^t *oó fut a\\ cuaía 
fé ó *óume eite é ! 

íím CÁ mé aj; imce-dóc dnoip, a rii^c^if ? " 56 ceótuómT 

tii5 fé pós -ói 50 *oít. Úofuig fipe a$ CAOineAt). 

"A Ancoine ! >a Ancoine ! YiÁ tnmtig iMim ! n^ 
Vnmtig ó t)o rhÁc-Ai|\ AonriAic ! " 

Aóc •o'éatiiig f é u^iti -Agtif g^n piof f^éít rhói|\ a 
\\\ÁtA\\ aige, -o'imcig f é teif ar\ e^sta 50 td£T)óóAitie 
a mipieaó, 50 T)ciocjM"ó t^s^-ó a\\ a ax\axx\ .... 

ÚU£ fé A$A1*Ó Af\ t)A!te AtA CtUt -Agtlf 114 ptAltlf 

x\-a óporóe .... .1. 
"OÍOgAlCAS TMO$AtCAf 

An fe^nóeótcóif, pól T)ur3, a^ c^innc : — 

tTl^it *óom, a tíluif\£éi , o ; m<Aitimíf x>Á óéite ó c^\ 
ája mAC ^ncome t)e«A5 <m Óeóit ^fi IÁ\\ .... 

CuifeAf fiof or\c, a tíluifigéi*o, nuAif a óu^tdf ah 
fgé^t móf fin, aóz níof támic cú. tlí móroe 50 
bpu^if cú av\ ceAócAife^óc ^fiArh : bí cú ^f roaite 
óu-At-Af ó fom — mÁ cuirice^f ceifc ofc cá f áib cú nó 
cé'n gnót-d tM a%az auv\ ní oatt x>uic ffe-ASfi^ & 
tabaifc — Atz fítim 50 bfuit fiof a^axx\ féin é. 
tTloLditn tú m^'f fíof mo £>4f AtfiAit .... 

Cuif Ancoine tn-AftAt) or\m An oi-óóe fjeifvexvó 
te^5<Af f úit aif ; ní p iof VAm xmoif cé'n fát $Uf\ 
óuif fé a\> aw zqac mé, ^suf óorh móf if rMom-Af te 
óéite. tTle^fbAtt incinne éigin t^mic -dif te^p^f ; 
ní fcéxvó fé fó-fAX>A 50 "ocioópvó fé óug^m ^guf 
rh^itf mn *óó. X)éAt> 5f e^f As-Ainn a\\ Ar\ f e^nfjei*óUn, 
-Aguf ní óuirhneóóxvó ce^óc^f >d5<Mnn a\\ av\ mife 
t^imc xMf av\ ofóce fin. Aóc "o'imtig IÁ, Aguf 
-o'imtig x>Á iá, ^guf •o'imtig cfí IÁ, -dguf níof támic 
fé. tlí f Aib a t-áfs r\Á a tuxMfifs te fágAit t-Att r\Á 
1 bfuf. TVeifig mé An-u^igne-Ac ^at\ é. tlíof fAr\ 
crioi-óe r\Á mifne^c ^g^m. ^aó uite éoifméAg x>Á 
gctoiffinn, b'é Ancome bi ^nn 6eAipAmr\ ; cé'n 6^01 
-A bf éxvof <vó fé f^n^óc uaim -Aguf Ar\ ge^n bí ^^inti 
T)Á óéite? Af\ rnnif fé *óutc ^fiArh cé'n caoi a\\ 

59 6o TtfOgAtUAS 

feót X)\s ifcea6 óusAtn é an céAT) uai^? &$ no6cuig 
fé *ómc ^fiAtfi cé'n Sfv^-ó t>í xMge of m ? Snxvóm na 
fe^óc fiixvóm t>í exvof-Ainn . . . . x)Á mbé>A*ó a fiof 
&S Am E U V f^oi'n 5C|\é t>í cú a\\ fexvó an x\6,aif, 
,a Ancome t)is -an Ceóit ! 

Ufií feAócm^iní 6uife^f t-Aftn f^oi 6é4pvó -AgUf 
f^oi ófÁ'ó 5-An x*n ce>dó f-ás^it 50 *ocáimc x*n feap 
-Aimfife ifceAó f^ feómf & óug^m m<Ai*oin. 

CuAtAf 45 imte-Aóc c^fc é aguf teifj; A1|\ nmteatc. 
t)í f úit ^s^m 50 ngt^nf a*ó f é teif , ^guf 50 bf-ágf a*ó 
|é Uom fém mé te mo fmAomce *ou,dit>fex\6A -a 
•óéAn^m. Aóc ní |WAit> b^ogAt aif . Sít f é cainnc & 
cuf o^m cúpt-A u-Aifv >acc cuife^f cofg teif . 

11 A rhAijifcif ," ^f feife^n, 

ílí t>fUAif fé ffeA^fA uáim. 

" An f e>Af 05 fin tMo*ó 45 ce^óc Af\ cuAipc 
Annfeo . . . ." 

§eic mé. 

" Seót if ce^ó ^nnf eo 50 beó é, & AtYnvoÁin," Aff a 
mife, -A^uf T>'eif ig mo 6fioit)e 50 fiáifc f é cagta f aoi 
*óeifeA*ó. Haó m-Ait -a t>í f iof ^g-Am n^6 bféAT)f A*é 
f é f^n^6c u-Aim ! 

A6c níof 6offUig an fe^f ^imfife. ttlotuigeAf 
é 'mo -Aice Aguf fonn cainnce Aif. X)Á mbéA*ó 
f A*ó-Af6 n^ fút -ds^m, 'o'freicfinn x*n cj\uxm§ t>í M$e 
*óom n--A f eAnéATMn foc^c. 

" T)óAn *oeifif aguf feót ipce«A6 é," x*f\fA mife go 
bofb, " *oeif if ! " 

11 A6c nít fé Ann, 4 rh-Aigifcif ~" 

i( Cé'n 6>Ainnc fin ofic triAf fin ? 1mti§ ! " 

" A6c c4 fgéAt^ ^5c\m f^oi — — " TrfOgAtXAS 61 

t)í fiof A%&m -difi riÁ\\X> é an -oe^g-fsé-At bí xM^e. 
tofuige^f 45 cun caoi a\k ún cemit), lonnóf naó 
bpeicpexvó atí pe^n aimfine a óoj\nui§te if bí mé. 

"Cé-Ajvo x\ óuaLa cú? " Afip^ mipe, Aguf ní fítim 50 
mbéxvó «fiof 45 ^on -ourne x>Á tui^fionAige é au 
imni*óe bí opm. 

(í An *óeif T)é 50 nab fé," anf an pean xMtrifine 50 
*oi,<vóAnc,A aguf cnuxMg &\%e *óom. t)í f iof aige óorh 
món if bíoniAn te óéite — *oá mbé<<yó f iof xMge 50 
mb'é mo ifiac pém é ! 

TVeifige^f 'mo fe-Af^m. tlíon féxvo mé ceifc óun 

xMj\. 

(< "Cá fé fAOi'n bpó*o te *oeió tó," An feif ean ; 
t^imc coóc -Ain — (( má'f pó-o acá óf .a óionn, ^guf ní 
fítim ^unb e^ *6z gAinirh aguf ^ot . . . ." 

tlí óe^ptÁ onmpA 50 r\Aió fpéif -an bit as-Am n-A 
óui*o camnce : tean fé *ÓÁ fgé-At — 

11 tn^r\buiJeA*ó *oeió tá ó foin é 1 mthMte AtA 
CU&t .... fe^np^ipéAf p uaine^f ^n mxM*oin -Aguf bí 
-a Ainm ^nn .... tuóc <\n xMnm a rh,Anbuig é . . . . 
x>Á mbéA*ó fiof x\5-ACfA é, a m^igifcif, b'féi*oin 50 
bpéA*op<A cof5 a óun teó : bí cú féin fx\n anm uai|\, 
n-dó n<Mb? " 

tlíon teige^f onm 50 nAib mé a% éipce^óc teif a\\ 
óon an bit. go *oeirfnn, avi uain fin, if an éigm a 
tuige-Af céAfo bí 5^ ná*ó Aige aguf <An coóc c^imc 
onm. t)í bánn vía fuinneóige pofgAitce >A54m. t)í 
curhrtAóc cúif av\ CfxMfiruM-ó ^5 einge -aníof ^f ,An icin. 
puifeóg A5 gAb^it ceóit 50 c|\oi*óe,Arh<Mt 1 n-áijvoe 
fnA fpéiftib . . . . ní ótoifpexvó Ancome X)eA$ avi 
ceót fin ^níf óoi*óóe .... t-dmic fonn o|\m a *óut 62 T)T0£A1XAS 

50 *ocí *oo teAó, a tiluingéi*o, -A^uf corhbnón A 
•úéAnarh te*\c .... 

t)í Se^n-ÓnofAó, &n fe^n xMtnfine, Ag cun *óe. 
Leif Ati bpuifeóig fcíop péin ^5 éirce<Aóc ; fítteÁ pin 
^n ó^oi x\n bit. 

" t)í ct^mp^n éigin 1 mbL^t' CtMt ? M Anfa mife. 

" X)\ — 005^*0 món. Lofsxvó . . . ." 

" Cosa-ó món?" 

" Se^vó m'xMu\m. t)í cunncAf p<aoi f^n bpáipé^n." 

" Cuin *oi<AttAi*o x\n An gc^pAtt ^siif pÁig iia 
páipéin U1U5 *óom. 1a*o fin óutn ^n cnoi*o An bun, 
tuitt fiA*o a bfUAif pixvo. T)éAn -oeipin ." 

t)í piop AgAm 50 n^ib ^n peAn ,Aimpine ^5 f éAó-áinc 
onm, 5Uf ce^p fé 50 jiAib mé g-An cnoi*óe, 50 mb^ 
óumA tiom cé-AfT) T^einig *oo'n ó^n^iT) 05 t>ío*ó x*n 
cuAinc AgAm. Aóc ní ^rhtAi*ó tM. TTeinig pean- 
rhif neAó x\& hói^e ionn-Am. 5 eineA ' "OiA&Al lonaAm. 
Úofuig fé *óonV gníopxvó. An mac fm T)Á *ocu5<Ap 
■ge-An mo ónoi*óe TDúnm^nbuigexvó é. &x\ pean tM 
lonn^m? An jiAib fé *oe rhipne,Aó a^axtí Triog-AtCAf 
& Y)A\nz -Am-Aó? 

An *oiAt)At E>í if ag 'mo ónoi*óe níon t-Áinic corhnAi*óe 
Ain aóc é ^5 CAf^mc onm, ^5 CAiteArh cAncuipne 
onm nAó nAib ionn-Am .acc peAnóAnn,Án peótA ó 
óxMtte^f nA*óAnc ha fút. ttlúpstuigexvó av\ fonn 
óun -oíogAtCAif . X)Á mbéAt) An pean ttf cionncaó f^n 
•oúnrhAnbxVó A^Am pqtAcp-Ainn an f?eóit *oá ónÁm^ib 
mA|VA mbéA*ó «Aon óaoi ette te n-A óun T)Á tneóin . 
Aóc níon rhón *óom beit -An m'-Aine. tlí *óé-AnfA*ó fé 
cúif -oá 5ce^pp>Ai*óe 50 jvaib mé nirhne^ó. t)í 
tútgÁin opm nAó f^ib fiof 45 neaó xxóc tú péin, a TtfOJJAtXAS 63 

tíluingéi-o, cé'n 5A0I tn ^Atn te Ancoine tDeAg. 
Cuine^f ce^óc^Mf e^óc óu^at). Síte-Af 50 bféxvopvó 
an beinc ^s^mn fUge éigin & óedpxvó te T)íog-atcAf 
& bxMnc -aitiaó .... 

Aóc cé bí cionncAó ? Cé tuitt -an báf u<Mm ? 
ílí S^fAn^ ? A puíorh-neAóCAiue ? A f eAfi-ionxMT) ? 
£e<Au An -dium ? Aóc if be^s if f éi*oin le f e<An a 
'óéAn^rh gAn arh^nc v\a fút. tTlo tnuxMg ^guf ^ 10 
fe^óc gcéAT) cnuAlg 50 bfuiUm 'mo *óx\tt mT>iu, a 
Ancoine O15 ^n Ceóit .... 

Ómic SeAn-Cnof\óó au xMf. t)e^nc món páipéiní 
aige. Úofuig fé gá téigea-ó -óom, aóc níon teig 
mife onm 50 u<Mb mópÁn rpéire Ag-dm ionnc-A. te 
•OAttóg a óun Aif, tofuige^f ^5 moUvó tuóc <an xMnm, 
^guf nÁine fAOg^tCA onm 50 fVAib b-amc ag-Am teó 

CfVÁt •OOin' f-AOgAt. 

tuA*ó fé ^mm fin. 

" Cé'n c-Ainm AT)ub^if\c cú ? " ^rif-A mife. 

T)urjAific fé 1 n-^t-UAin é. 

<4 Sm é azá w-a f eAn-cmn x*n ax\ aum f aoi LÁtAin," 
a\\ feife^n. 

" Zá mé cuiff é&é *oírj U1t15, ,, AT)einimf e. n Sgfuof 
>A5Uf x\A feicceAf ^nnfeo <Afiíf m-oiu tú," Aguf fítte-Á 
onm 50 uAib teifg An cf-AogxMt oum. 

Acc ní naib. t)í fe^n^itne ^s^m >Af an rjfe^n a 
tuAt)A*ó. t)í fé n-A oifigeAó 05 'n-^on óipe UomfA 
cnxit a fxMb mé féin f^n Aum f<<voó. t)íof cineÁt 
mófi teif. Sé bí cionnc^ó f^n •oúnm^nbA'ó .... 

Cuiu mé Uan -dg cfMtt «Ain. Cuin mé f iitce uoirhe 
50 héiumn. ttlot^f é gun óuin fé x\n c6ifge-AmAó 

fv\01 ÓOIf .... 64 T)Í0$A1XAS 

" tluAifi a óu^taf gufv cú cut|\e^t) óus^inn," a\\\*a 
mife \*a Ucifi, " bíof j\íméAT)Ac mA\y bí fiof ^gAm nac 
nséittpeÁ *oe boi^e, t\Á *oe fe>apóiT), acc 50 gcoirh- 
tíonpá *oo -óuAt^Af cj\uai*ó. An báf bf cuittce 45 au 
•ofeam pn 1 mt)4ite ÁtA Cl\At fu^if\ fiA*o é. ttlÁ 
bíonn tá faoife ^f bit A^-ác, b'féi'oif 50 *ociubj\t>A 
cuaifc ofm ^nnfeo. UÁ MfgxMfeAcc t&p b>áffi ^nn, 
-Aguf beit) CAinnc Ag-Ainn f^oi'n Cfe^naimfif «AOibinn 
bí -AgAinn te óéite f ax>ó fc\n Aiffic ÚeAf." 

tluaifi bí -An Ucif fgfíobt^ ^s^m, -aguf if mój\ ^n 
fCfórh cuifi fé oj\m a f5f\íobA"ó, aóz C15 te TMtt f éin 
fgfíobnóife^cc a *óéAr\Atx\ acc aii gtéAf feite^rhn^ó 
beit -Aige cui^e, nuaif bí x*n ticij\ cuft^ cun beataig 
a^axw bxMne^-ó mexvócAn móf *oe mo ófoi-óe. t)íof 
cinnce 50 *oaocf a*ó fé x>Á bpéxvopat) fé é <aj\ cop ^fi 
bit. A^uf ^nnpn .... 

ílí fiof *oom cé'n caoi a\\ óAite,úf At\ x>Á IÁ bí 
óug^m. X)\ cjUt av\ "oíogAtc^if A5 *ofiui*oeA*ó tiom 
aguf cá f iof x\5^T)fA, ,a tíluifgéiT), cé'n btaf azá a\\ 
ax\ T)ío5Atc>Af. Aimfif ax\ e^ffAig bí ^nn, ói^e x\a 
btixvon^, curhf aóc bLÁt xxguf itif f ax\ Aé\\ tA\\z oj\m, 
aguf mo ófoi'óe fém óorh tiéA*oc|\om if bí fut a\\ 
X)uaIótó TMtt mé. ÍIaó mbéxvó ^n nArhaiT), ax\ pe,Aj\ 
b^in mo rhxxc *óíóm, a\\ mo óorh^if te gan aow ^ó^f ? 

t)u-Aite^f AmAó. T\a6 A^Am azá ax\ cuirhne a\\ ax\ 
oi*óóe fm ! "O'p au mé c^m^tt fA ^coitt big giurhAife 
azá te tiAif t\A tiáibne. Aimpf 5-Aoite ^noif if 
5n>átAó ceót x\oibmn beit f a gcoitt f in. X)\ aí\ ceót 
Ann, cinnce 50 teóf — í\a mítce *oe^rh^n v\omAO\r\ 
A5 CAite>drh faoifie fíttei. Cuife^T) AiceAf ot\m. 
Cuife-At) -Aoibne-Af oj\m. Híoj\ X)A\neAt> a teitéi*o "oe óeól a\* Aon gté^f T)ú\y óe^p fe^fv ^fviArh. tlinne^f 
•oe-Afim-AT) &p An bfe<Afv cinn xMfim <A£Uf ^f n^ coirurj 
bí "oé-AncA Aige. tlí fuMb f^ f«AOgAt ,aóc mé fém 
Aguf ^n ceót -oiAbAtcA fin — ^guf Ancome tDe^g. 
S-dmtuigeA*ó *oom 50 fv^ib feifean -Ann, 50 fiAib fé te 
mo tAob >dnti ^5 éifceAóc teif «ah gceót UAtbxSf^ó. 
.... ÍAbfvAf teif. Sgfve^TMf -Aif. Sín mé mo LÁrh 
Am^ó OAim te bfeit <Aif\, <aóc ní fiAirj fé -Ann. ttx\ó 
é-Af5^i*ó *oo -óurne éx\tug,A*ó ó *ótnne eite f,An oi*óóe ? 
Aguf n^ó bftnt fé n-A oi*óóe 1 •gcorhnAi'óe A^^mf a ? 

Acc tui^e^f 50 foitéif -ánnpn cé^fo bí *oé^nCv\. 
SeA*ó, Aguf tui^e^f ffeif in cé^fo bí te véAt\Atr\ .... 

Aóc cé'n ó<aoi ? t)íof 'mo *óAtt -A^uf níl fé 
é^f5Ai*ó «A5 *OAtt gníom *oe'n cfófic t)í ce^ptA 
A&AmfA a *óéAnAm g-An OAbAifv. Síte-Af cu<Mfvc a 
tArj^irvc ofCf^, a tíluifvgéi*o. ó rhitt cú na fúite Ofim 
av\ oi*óóe u<AtfrÁf.Aó ú*o, n<Aó T)ciubf\t^ i^fAóc *oo *óá 
fúit f ém *óom f e^*ó cúpLA LÁ? t)í otc Aguf ^rvÁm 
^ac or\m ; ní ftAib aou m*ó -Afi avi f Aog-dt m\ó 
nvé&r\\:Á te m,AfLA*ó t-AbAif\c *oom, -aCc bíof Lán- 
ómnce 50 jscuipp eÁ au fu^t <A|\ cÁifvoe nu^ij\ ótoifte.Á 
cé'n gnó bí ^^m *oíoc. 

C-Á eól^f m.Ait a\\ xxn fciif AgAm. Úofuige^f a% 
m-áócnArh Af\ Am-b,Áf nx\ *ocíoriÁnAc bA rhó ctiú *o^ 
|\Air3 >dnn ó tdf. An bféA*of Ainn aoh bif «ac^ imi|\c 
Af An c-é feo bx\m Ancome *óínn ? 

Hirh ? T)'f éxvof a*ó *o^tt mrh a cuf 1 gcup^n óorii 
mAit te "oume, acc níoj\ tAitmg fé tiom. pitéAf\? 
t)'f?e^ffv tiom fin 50 mófi, &cz nu-Aif n^c f\*\ib aú\a$c 
ti^ fút A5i\m cé'n c-aoi 'o'xMtifóó^inn é? Hí fdirj fé 
An-fvél*Ó ^Vfv Ó0f\ a\\ bit . 4 . . 

F 66 T)Í0$<N1XAS 

Cuai"ó mé 50 *ocí "oo 6e^6. tlu^f a\i <\n Ldipoe. 
C<\ "oé-AnAtn x\ifce^6 ne<Atfi6oic6ix\nncA a\k ax\ tdipoe 
céA-onA m^f if eót t>uic péin. Y\a méAjv<\ na fúite if 
5éi|\e bíof 45 *o<\tt. Óuifi <An Uvipoe pin j\ut) éigm 
1 scuitfme *óom. tlí p^ib fiof A^Am cé'n f\ut) é. 
T)'p &t\ mé Atinfin fSdtAtn *oe^f 45 x\n x>of\Af, tetf At\ 
fe-Anóuirhne a Aitbeo*ó6Ainc. tlí fidib túb t\Á capvó, 
Atp t\Á cn^p ^if nap óuimit mé na méAjVA *óe pi6e 
u^ip, ^gup e-AócfAí mo f^ogAit ^5 5tu^ipex\6c óf 
corhAif mo pút ^an beó'ó^óc ^f nóf connc-d t\& m^f-A. 

ConnAiceAf, pe^vó 51*6 t)-4tt mé, connAtce-Af botÁn 
be^s 1 t^f mA6x\if\e fxxn Aiffuc Úe,Ap. \,Á bui"óe 
bfotAttAó t>í ^nn, Agup bí An beipc fe-Afi a\\ &t\ 
bpopgxvó ón nsféin — pe^p aca gonc-A Agup At\ pe^p 
ette ^5 cui*oiugA*ó teif . A^up n^ó é bí bui*óe^ó T)o'n 
p e^fi teóncA ? ílí px\ib ^on f\u*o Aige n-Aó "ociubf a*ó 
fé T)o'n cé t^fft-áit é. X)a mife an pe^p gonc-A; 
au pe-Af eite bí ^5 cui*oiu§a*ó tiom, b'é piú*o >an pe^ft 
bí óf cionn ^n <Aif\m ,anoip .... 

Jetc mo 6fioi*óe. t)í ^gAtn. Cuip vo taifoe-fe 
1 gcuimne -óom &t\ Aip^e •o'i^pjtap x\ip. ttí gtdcpainn 
aon f\uT) uai*ó x\cc pe^npiopc-At bí Aige, peAnpiopcAt 
finnexvó pan 6A*oÁit céAT) bttxVóAin ó foin. TVféxvo- 
fAit) x\n sníorh a t>éAt\Aú\ teif . tlí *óé,Anp a*ó Aon |\u*o 
eite cúif. ílí béA*ó AirhpeAp ^p btt .aij\ nux\i|\ a 
t-dfb-Ámfinn *óó é. tlí 6uiffe < A , ó &n fe^ngté-Af C|\ox)A 
fin f Aic6íof d|\ éinne. A^uf ní 6e^pp^i*óe -dcc gufi 
cimpífc bí ^nn .... 

tlí *óeA6-A mé ifce-46 6U5-AT) At\ oi*ó6e f in. jtuaif 
tiom -ób-Aite. 11í fAib Aon 6eót te ctof Ag-Atn f-á 
5C01U 5iurh-Aife azá te ti<dif n^ ti^ibne. tlí ftaib TMOgAtUAS 67 

ceót a\\ av\ faog^t óorh tiAOitomn te ceót au 
•oíogatCAif toí ifcig 'mo ópoi*óe péin .... 

£)í fé n-x\ ta nu^if a ffoióe^f mo teaó. Aóc n^ó 
cutru Lá tA\\ oit)óe ^5 "o^tt *oe mo fófc ? An 
ctiAfcugxvó a pmne^f 50 tofUAipe^f ay\ fexmgté^f 
cfOT>AÍ t)í fiof Aj^&m 50 pxMto fé -AgAm 1 n-áic éigm 
f a ceaó, Atz cé'n aic ? Hí péADjMinn caX)a\\\ \a\\\\ xm*ó. 
tlíop eifig tiom é fág^it c^tt ná 1 tofuf. T)x\ 
mtoéxvócá-r-A te m'Aif, a 1Í1uifgéiT) ! Cuife^f fiof 
ofc \*a *oeife. Aóc ní fiaito ^n ceAóc^if e aóc imcigce 
nu-Aif ótnrhnige^f a\\ cúptA toofc-A cAifoit toí A^Am 
a\\ ^itéif. 1 *ocóm toofc-A *oíto fUxMfe-Af av\ cap a toí te 
cui*oiug^"ó tiom .... 

Síof Uom at\ fc-Aigfe 50 f Aito mé 'tno feómf 4 fém, 
50 fvaito mé 'mo ó^caoif rhóif fuxMrhmf fém A^uf au 
fe^npiofCAt Ag^m. ttí tofUxMf mo toei*ótm AfiArh 
aví cuinntc Aguf av\ to^n^tcfAóc ó^om if fUAip av\ 
piofC-At. Sítce>Á opm ^uf óe^p^f gup fu*o toeó toí 
A^Am Ann. ÍAtof Af teif. tílotAf é a\\ v\a gníorh-Ap- 
t^Mto finne fé ó múnUngexvó 1 *ocof^ó é. Óuife^f 
1 gcéitt *óó 50 mtoéA-ó a gníorh *oeif e^nn^ó f aoi óUú 
50 *oeife^t) x\imfi|\e. Aguf toéa*ó, a tfluif\géiT>, 
mA\\Aó cuf-A .... 

t)í An piofc^t 1 ngfeim A^Am nuxMf a c^img Se<An- 
CfOfAó Aguf Ucif xMge te m'Ag-Afó. tlí mmic *óom 
ticif f^gAit. tlí fémif tiom ceann a téige^vó, 
f-áf^oif, ^uf toí "oe^fmAt) *oé<&ncA 45 ^n f-AogAt 
ofim te fióe tolnvó-án. téig av\ fCAp xMmfife Ar\ 
ticif. X)a ó'n tofex\f cmn ^ifm í. 

tlíofto féit)if teif ce^cc. Úuic <m cfioi*óe oftn. 
Uímpifc toe^s -o^eifig *óó s UuittCAt) -oe'n cutoiiifT>e 68 TtfojAiXAS 

óin^e ! Acc ní jraib fé au-^ava uaim ; avi bf é<vo- 
fAinn cuAinc t*\b<\ifc Ain? Uó5<vó mo ónoi*óe x\níf. 
UeAó be-A5 bí Ai^e f n.A ftéibab 50 *ociocf a*ó bifeac 
ain, 50 bpé<\*opx\T) fé cníoó a óun te n-x\ óui*o oibne 
1 néininn .... 

n 5téAfc«<\n An cóifoe 50 beó," a\\\*a mire teif av\ 
bpe^n Aimrine. 

(t An cóifoe? " x\n feire<\n x\£Uf iongnA*ó <Ain. 

" Se^vó, a *óix\bx\it. TUn óuaIa cú mé? An cóifoe 
*\*oein im," x\np\ mife. 

Tlí cnei*oteÁ x\cc at\ c-iongnxvó cx\mic a\\ Se^r- 
CnofAó. tlíon fág av\ rex\nóóifoe av\ zeAó ó cuin exvó 
m'xvc^in, acz fíte-Af 50 bpeitpe^vó f é *oo'n 0041*0 f eo, 
Agtif x\n be^\U\ó nAó bpeitfe^*ó x\on gté-Af lomcuin 
eite. t)í m^\ofóx\óc v\a f e^naimf in e 45 bAinc teif ; 
bí m<\on*óAóc x\5 bainc teif ay\ ngníorh bí te T>éan<<\rh 
x\5x\mfx\ fneifin .... 

Sibfe a bfuit x\rhx\fc ua fút x\£x\ib zá av\ fotuf 
x\guf x\n T)on óA*o^\f A5^\ib, cA x\n L<\ x\guf x\n oi*óóe 
<AgAib mx\n ótoóA míte bun mbex\tx\ ; -<\cc ní ,<\rhU\i*ó 
•oúmn-ne a óorhnuige^nn 1 raogAt *oub *oe fíon. 
ílít x\5-Ainn-ne m^\n ctoc^\ míte v\a bex\tx\ x\cc gníorh- 
A^tA gun fiú cuimnexvó on n a. t>4 ce,<\nn *oíb fin An 
cufAf oi*óóe cu^Af 'mo fex\nóóifoe AtA\vóA te 
mx\fbA*ó Á *óé<\n«<\rh. X)a f/Mge^\*o fotuif 1 ntMb\<\ó mo 
•óonóxVOAif é. An reAncóifoe m<\on*ó<<\ AtA\\t>A fin 
*oom' lomcun t<<\n bóitne 5<\nb4 ctoóAó^\ ^\<5Uf ^at\ 
lon^m féin acc oinnéif *oíog<\tCAif. tlí x\n fon mo 
rhic AmÁm bí mé te *oíog<\tc<\f a b<\mc x\mx\6, acz A\y 
fon riA mítce tnAC eite puain ,<\nb^f 1 néifinn teif 
vía céx\*oc<<\ib btiA*óx\n .... T)Í05AtUAS 69 

t)í Ati fe^nce^é Aguf &n fe^nf^og^t A óAit mé 
fém ^guf mo rhumncif fórhAm p^tA 'mo *óiai*ó 
45-Am ; bA Laoó, ba gAifgifje^ó mé 45 stuxMfe^óc 
liom te gníorh a -óé^nAm x\r\ fon na cífe fm n,ár\ 
SfÁ-ótng mo finnfif . Aóc ni C15 liom cuf-fíof a^ aw 
Atfug^vó tlitiic ofm te goirvi'o. Uuf Af uaifie ArhÁm 
bí or\m, ^óc n,Aó iom*óA -ouine eile óAit f^ogAt x\& 
f-AOgAt 1 n-aon uxMf ^rh^in ? 

Cuife^t) p-Áitce fórhAm f^n ce^ó £>í f-AOi óíof -A5 
^n bpe^f cinn <<Mf m f n^ ftéibce. tlmne Se^n-Cf of aó 
ob^if fút -óom. T)ut)>Aifc fé n^ó fiAirj Ann <aóc ce-Aó 
be^S cof^rh^it te ceaó peitmé-Af\A. 

Uf\eóf\uige<<yó ipceaó 1 feómfA mé. Dí <\n pe^f 
a f-Ait) mé ^f & cóif x\nn fórham. Cf-Ait fé Lárh 
tiom. 

"ZÁ p,áitce forhac, a póit," a\k peifean. " Sui-ó." 

t)í ceine rhait xmn ^guf An beific x\5-Ainn n-^f 
•f ui*óe te n-A ti^if . 

"U15 tmn CAinnc a "óéAnArh s^n fotuf," af 
feifcan, "c-a *oeoó ^suf eite df an mbórvo xMinfin te 

C^AIf." 

t)í e-AgLA ofm 50 bp eicf e^vó fé óorh coffuigte if 
tMof. Cug fé mifne^ó *óom n-Ac f Aib fotuf Aige f & 
feómf-á. An gf\>Ám tM Ag^m *óó, bí piop ^s^m n^ó 
fiAib lonnúm 1 ,a ceitc a\\ áiz n^ mbonn. X)Á gcuif f róe 
moitt t>e^5 ^f an bpe-Af Aimpf e, *oá mbéA'ó e-AftXAi*ó 
fotuif Aif 50 ce^nn cAtn^itt £15, béA*ó Uom. t)é^"ó 
xm fé^ó-Ainc nirhneAó b& téif *óom beit im' -AgxM-ó 
paoi foLAó A&Am. 

" 1f f a"o<a an c--Aó^f ó c&ifAi) te céite óe^n^ finn," 
Af f eif ex\n, " cé rhé^*o btM"ó^n é 7 " ;o T)Í05AtUAS 

" Opuit pé pióe btuvóan ? " 

' Uá Agtif óp a óionn." 

Ati piopcat 1o*oáLac xtyf-A b|\onn fé oftn aii u^ip 
pin bí pé 1 -ocxMfge ajjaiti 'mo pócA. t)í au ceine 
bpeág móp. t)í fg^c op™ 5° tipéxvopxvó pé m'é-cVOxMi 
copfiuigte peiceit teif ha LAffiAóa ge^tA bí ^g eifge 
Af. te^ mé Lárh a\\ an bpiofCAt. t)í fé p^oi fiéifi ; 
^n c-uf ó^f ^guf eite ^nn .... t)í mé ^5 m^ócn^m 
a\\ An 5C-A01 Aguf Af au cf át a bpeáfif au pité^fv óuf 
ipceaó xxnn. tlu^^f a$ toiceó^ ^f au mbofOA bí te 
m'xMf. D'eiftig tiom av\ coiceóg a -óeA^A'ó. Cuip 
mé cúptA s^it 1 n-^ifoe u^tm. CuAt-df 45 CAinnc é. 
11í f^ib fuim AgAm n-A bju^tf Aib. Haó bpéxVopAinn 
cipín a tAfxVó Ve n-A toiceóg a •óe-dfSA'ó, -Aguf -An 
p<vo if bé^*ó f é g.Á *úéAn<Arh é óxMte^rh ? Afi bpe^p 
-óom é *óéAnArh .anoip DífeAó, nó fAn^cc 50 n-mn- 
f eoóAinn *oó cé'n pát bí a^axw teif ? 

11 HuAif bíom^f f au Aipfuc Ce-dp te óéite . . . ." 

X)Á m-AfbóóAmn Afi avi coifc é n^fb aú\Ia\t> a 
bpeififi *óúmn beipc. Óín fé via cof-A awiaó u^i*ó. 
ÚeansrhxMg cof *oíob te mo óoip f éin. Órnic cineÁt 
cfeACAt) opm .... 

14 póe btixVóxMi ! UámAoit) ^5 *out 1 n-Aoif a póit. 
£)puit copxMfitAóc na hAoife a^ ce^óc of m ? " 

tlí fxMb piop Aige nAó bpéxVopAinn é peiceát. ílíofi 
óuaLa fé AfiAtri guf bAine^vó fuvó^fc wa fút *oíom. 
T)ubf Af fu*o éigin pxxorn *oofóATMp. 

11 An -ooccútf . . . ." 

tlíof éifc mé te n-^ óuix) c^innce. 1 bpóc<\ mo 
ó-Afói^e bí An piofCAt ^s^m. "Díof g^ cuimitc 50 T)ÍO$AtXAS 71 

Iá£ac te m'op'oóis. An tdifoe .Aifce^ó fin azá a\\ 
•oo *óofAf-fA, a tíluifgéiT), trí xVS-Am 'mo LÁrh fíle^f. 
te^Af mé-áf a\\ béAl At\ piofCAit. Upro An bpott 
be^5 fin a tiocp^f au ttidi'ó a óuife^p *oeife<yó te 
cíor^n^ó, a\\\*a mife tiom féin. t)í pott be^g eite 
x\f tíneát -A^uf ^f é<voAó n^ c^fóige, te béAt ax\ 
piofCxMt a fáite^-ó axwac f fÍT) beA$in, teif ^n ufóóf 
a tA\teA'b. Cuirmt mé c^púf ax\ piopcAit. ~Gá a\,~z 
a\\ ax\ t-Aifoe rÁ a\\ at\ *oé^n^m cé^*onA teif An 
SC^púp fin Hu<Mf a tógp^mn ax\ c^púp ^^tif nudip 
a f5-doitfinn auua^ a\\\\> é béxvó av\axx\ 1 \ÁtA\\\ a 
Cputuigteópd .... * 

u T)eif ^n -ooócúif Uom . . . ." 

X)\ fé as cuf *óe, acz ní \\A\b piop A^Axr\ p>aoi nearh 
cé^fo bí fé a \\Át>. Cuiffinn poc^t be^g ne^rh- 
Uf\óói*oe^ó ifceaó pA gc^mnc ó axx\ 50 íiAm ; a\\ 
piopcat, Aguf av\ óof Atrit^óc bí A\§e teif an tAif*oe 
fin azá a\\ *óof^f *oo tige, a ttluirvgéiT), au c-^on ni*ó 
Axx\Á\n b\ irrT ^igne. T)'of5tóóA*ó Ar\ Ldifoe *ooru*f 
•00 tige *óom ; At\ n-ofstóó^vó An piofcxxt T)oriAf vo 
ófvoifje ? 

"Uoiceós eite ? " 

juc^f U-A1-Ó í. T)'eifige^f 'mo fe^fAtíi. t)íof te 
zaoo a ó^t^oipeAó. X)\ m'uitte óté bu^itce teif. 
An coiceóg 'mo LÁrh óté. An Lárh -óe^f 'mo poc-A 
x*5Uf 5feim a^axw a\\ ax\ bpiofc^t. Ce^tfdriiA 
ojvotAig *ÓÁ oéAl fáitce a\y\ac asaxw Cfví*o ax\ bpott 
b\ f^n éAT>Ac. An cAfúf zó^tA. Úofuig ctog a' 
buAtxvó. CorhAifige^f 54Ó buitte. X)\ p iof a^a)y\ 50 
\\ A\b fé a *oeió : nuAip béxvó ax\ p oe\ceAt> btutte gÁ 
buAlAt), ótoifpi*óe cof-Ann eite fA feómju\ . . . ." 72 ^ÍOgAtCAS 

" . . . & z\\\ . . . ." A^r Ati 0105. 

ttloctngeAp An tuóc Aimpine &§ nit ipce^ó OjtAinn. 

11 AÓ On|VA béA*Ó Atl ps^c ? 

" . . . a ce^tAin . . . ." 

t)einpi , óe onm A^up ah piopc^t 'mo gtaic. Aóc 
haó bféxvojMinn a ónutugxvó óp corhAin coip"oe a\\ 
bit 50 mbA teip pém aii piopcAt? 

" . . . A CÚ1 5 ...-." 

An nt)óig •oeinpe-á'ó ^n coipce cnónaine gun cimpípc 
bí Ann, n^ó nxMb fiop A5 ceAócan AgAinn 50 jtaib 
unóAf ^nn. 

"... a pé ... ." 

T>& 5cnoócAi"óe péin tné, ax\ n^tb "ooó^n món 
Atinfin ? íIaó n^ib né mo riiAiteApA t^nc óe^nA pém ? 

" . . . a pe^óc . . . ." 

An tútgÁin béxvó a\\ An pAogM, £óT)U\ ! An bnóro 
béA-ó oncpa, a tíluingéiT) ! &x\ cógb^it cnoróe bó<vó 
onc sun *óíot pe^n tnAnbtA Án mtc ^p a óuit> otbne, 
Agup gun mipe ninne ah gníom ! 

" . . . a h-oóc . . . ." 

Ctoippróe ax\ c-unóan peo a\\ puT) ax\ cige ; ctoip- 
pi"óe a xx\ac aIIa a\\ put) avi *oorhAin móin; cóg-A'ó fé 
<5<*ó •oeÁgónoi'óe. 

CuAt^p CAinnc ah f\\\ & bí te cAiceAm A^Am. 
áíte^p 50 n^ib pé An-pAT>A UAim — tiA mítce míte. 
OuAit iia poctA pA gctUAip mé, x\cc níon óuine^f 
1 n-oiAfó a óéite iat) im' incinn. ílíon bAine^p Aon 
óiAtt óe,dnc ApcA. tluAtn bu^it au ctog avi pe^óc^vó 
buitle, óuAt^p é a% nxvó nuT) éigm jmoi -óoócúin «A^up 
íso p\Aib eagtA Ain uaó bpé^vop-Ai'óe a teige^p óoróóe. 
X)\ c\Ali a óuit> CAinnce a$ -out ipce^ó 'mo óe^nn T)ÍO$AtUAS 73 

•oo féif a óéite. § elce<A r ^5 ^ n n,Aorh<A*ó buitte. 
tuií;e4f cé-Afvo >ó bí <Aif. 

" ^SWf -an bf eiceAim cú anoif mé ? " A\y f-A mif e. 

" tlí feiam. Uá f Aicóíof ofm n«Aó bfeicfi*ó mé 
-Aon óeó Afíf óoi"óce." 

" Cé'n ó-aoi a bpeicteÁ g-An f otuf ? " Aff -a mife. 

t)í óa*o-aó CAfc^ cimóe-Alt -Af a óeann. tílotuige-Af 
é g-Á bAinc *oe, 

" tl-Aó uAtb,ÁfAó aii f eic mé, a póit," ^f f eif ean. 
*0'eif\i§ fé n-A fe^fArh. t)í fé be^gn^é bu«Aitce 
Uom. 

" Waó 5finT),A an f A*ó<Af c mé," x\f f eif&An 50 
bfóriAó, "-Aguf *oubfiA*ó UAif 50 fiAib mé anTXAt- 
Arii-Ait." 

t)eifc *óAtt 1 feómrtA 'óofóA ! beifc *ó,Att -A^up 
•oume aca Af cí ^n *oume eite & c-Aite-Arh ! 

" Acc nít mé TMtAtfixMt Anoip, -Aguf ní bei*ó -Af íf 
óon!)óe. pé^ó ^n c-éATMn mittce fin " 

Hí fAib fiof A^e cé'n b^it bí oftn fém. tlíof 
tei^e^f oftn v\aó bfAOA mé au fgftof tM *oéAncA. 

" tlí ^bf óóAf Afiíf óoi*óóe ^uf f e,Af bf e-Ag T)ACArh,Ait 
mé." 

t)íom^f CAob te c,A0b Annpn, «Aguf gu^tA te 
■gUAtAinn, Aguf gAn f^*óAfc nA fút 45 ce-Aóc-Af 
A^Ainn .... 

Cuif eAf ceifc Aifi. 

" Se,A*ó, be,An & f inne an ob-Aif feo , . . . ó, cá 
bpiof *óom ? OU éigin tofg-Aó ó<Ait fí tiom . . . ." 74 T)ÍO$AtCAS 

tlíofi féAT)Af é ó-Aite^rh. t)A u^tbÁfAige an bAit 
cinpeA'ó Aif ná Aon bÁf . CuirhmgeAf a\\ a\\ futAin*; 
mé féin. 1f be^s nxtá p Aib cfUAig -AgAm t)ó . . . . 

A 1Í)uifgéiT), C15 teac é mnfeaóc *oomf,A f aoi j\ún : 
an ArhLdi*ó guf pÁs^vó bf ^on be^s *oe'n oLa bain nx\ 
fúile AfAmf-A f-A mbuiT>éAt, ^guf guf teif fimne cú 
-ón gníorh ? Af bain cú *oíogAtcaf "oe'n p e-Afi bAin 
*oo rh-AC Trioc aj\ <an *oóig óéA*on<A AStíf ^eif An °^a 
óéxvona if & baw cú T)íogAtCAf ve'n cé cug an mAC 

TH11C ? Atl Oie^S t>UA1Ú 

.1. 

toemc t)Ati intsneAítiAit beific t3Ati mifneAitiAit 

T)o tiinnfige.A*ó x\n fgéAt feo *óom te 501^1*0 : — 

O ^itne a^a\yí A\y fe^nrhn-Aoi azá x>a\X le 
btiA*óxU)CAib f a*o<\. t)<<\incf\eAfj<\6 ^cá mnci, A^uf rri 
tieót T)om 50 fAitj -Aici -AfiAm x\cc x\n c-x\on rhAc 
Atri^in. 

t)x\incf\ex\fj<<\6 x\£Uf í T>4tt — fítteá ó'n scawnc fin 
5«fv bex\n bocc rjéxvó mna ; fíte<\f fém 1 *ocof><\6 é 
nu-áif pu^if e-df a cu^ifif5. Acc bí *out-x\mu , óA oftn 
x\£Uf *out-^mu"ó-A móf . t)ex\n fx\i*rjfjif\ í ; *o<Á mbé^t) 
x\n céxvorhxvfj cuit> t>x\ m-Aom AgAmf a *o'f éxvof <\mn g^n 
f aic x\ •óéAnAm te mo fjeó. 

Cui|\ex\f Aittie uiffi 1 *ocofx\6 nx\ t)e<\tcx\me azá 
imtigte t-Afc. Cuir\eA*ó x\nn mé x\f\ teAóc^Mf e^óc ; 
x\6c nu-Aif óonn^ice^f ax\ c-^|\Uf m^orvóa, -Aguf x\n 
óof^rhAt^cc t>í x\f An uite f\UT) t<\j\c x\nn, fíte^f Á\\ 
nrjóig nx\6 f\x\ifj mé p\n *\ic a\\ cuifexvó mé — 
feófbóg^ncAi'óte AS^f } c aou cfófc tAfc Of\m s<\6 
uite coifméx\5 a fiufjx\tfAinn ! Aguf T>ufjfxyó tiom 
cu<\if\c tAbAifc a\\ fex\nr3e^n *óx\itt fjí n-A corhn<\i*óe 
ftiA ftéifjce 1 ^Citt íílx\nnc^\in ! 

SeóUvó ifce^6 f a feómru\ mé. 

t)í fife x\nn fórhAm : beAii 6<\ot 6x\itce, x\gx\i*ó X)Ár\ 
teigte uiffvi x\£Uf cof-drhx\tx\6c a\k An uite b^tt *oi 50 
fu\itj fí mófcúife^\6 móf\fxÁU\6. Tf mx\it if cuitfine-d6 
Uom An céAT> >drhx\f\c fin : trí ^únd T>ufj fíoTM uiffi, 

77 ;8 t)emu t)Ati nrtsneAtfiAtt 

CAtAoif rhóf f uAirhmf f úiti, a cojta 1 n-<Áitvoe Af fcót, 
a cui*o cmocátA -Af bójvo beag te n-x\ cAob — bí fí 
Afi nóf *oeitb *óinb f<an feómfiA móf satáncA fin gAn 
coj\ xMf*oi 50 LdbfAmn féin 1 *ocofAó. 

" CtnpeÁ'ó ^nnf eo mé te ce^ócdit\eAóc," a\\ f-d 
mife. 

" Se<A*ó." 

" te ce-Aóc^ife^óc ó *oo rh^c." 

geic fí. 

"^OubAifc fé tiom a \[Át> teac . . . ." 

tlí fAib fé *° e ttiifne-Aó ^gAm An ce,Aóc,Ait\e,Aóc 
CAbAifc t)i tom *oí|\eAó nuAif tug^f fAoi *oex\f\A cé'n 
imm*óe tiimc uififi nu^if Uia*óxVó a Ainm. 

Cé'n óaoi a bféA*of Ainn Aguf gAn -A^Am aóc an 
■Ofioó-fgéAt T)1 ? Cé'n óaoi a bf éxvof^mn mnfeaóc 
•oo'n cf eanbe^n "óAitt f m 50 ftAi£> f í g^n íyiac <dnoif ; 
50 fxMb cn^rhA a íi^on-rhic f AOi'n bf óit> te mí ? 

Ceap^f bf\é«A5 mnfeAóc T)1. 

" "Cá t)o rhAC t>eó f lÁn tAtt 1 S^fAnV ^ff^ mif e, 
" bí f é f ax\ 6i|\ge-Am<Aó ; gAb^vó é, cuifie<vó t^f 
fÁite é ". . . ? 9 

" tlí f\Aib -a xMnm fn-A p,áipéitV' <Af fife, "téi£e,A*ó 
xMnmne-Aó-A ha no^ome cuifeA*ó t^f\ f-áite *óom." 

" Ainm bféige bí xMf . . . " 

C-Aitce-Af bféx^g-d a óotusA*ó te bpé^g^ib eite. 
Aóc cé'n ne-Afc bí ^g^m Aif ? An bféAT)f^f a -An 
fífmne mnfeAóc *oo'n cpeAnbean *óAtt fin? C-Áfi 
bfiof *óuic n>dó mAt\bóóAi*óe ! vá n-mnfeóócá au 
f^ítvinne *ói mAfi f eo : — 

A be^n u^fAt, if Cfu^ig Uom tú. ZÁ cú gan itiac 
Anoif. InnfeóóAT) t>uic cé'n c^oi a\\ cuifie^f Aitne toemu £)<\n misneAtíiAit 79 

\din 1 *ocof<Aó. T)ne<dm pe,an anmtA óuai*ó irceaó i 
bpÁinc big 1 tán tiA catnaó 1 mthMte Ata Cti^t teif 
x\n Á\z a g^bÁit te cnoi*o a t>éAx\A\x\ te n-a re^n- 
n<Aim*oe. "Óíbin fi-<vo ax\ pobut tnte -Af ax\ bpxáinc. 
Sítexvoan 50 n Aib fé pút-Á péin x\n fA*o, naó naib ^on 
•ouine ax\x\ Atz a muinncin péin. Aóc bí •out-Amu'ó-A 
optva. A5 cuAncugxVó n-d h^ice *óomfA, táimc mé 
a\k fe-dn n-A tuige an fui*óe^ó>án t\-a tnom-óo*oUvó 
meifge. pe.an meA*óon-,úorc,A bí At\n ; fean f4i*óbin 
*oe néin co^AmAlAóZAf aóz X)a téin ó'n bfuit bí -An d 
baitif, -Aguf ó'n sctaban bí A\y a óui*o éxVOJJg 50 naib 
f é an a faoine ó'n *ocuAit aguf n^ó an a tex\f bí f é 
gÁ cditeArii. 

*ÓúifigexXf é. 

" Am^ó teac ^f x\n bpáinc 50 beó," -Af f-d mif e. 

'O'féaó fé i*oin an "o^ fúit 50 míóeATMó onm. 
t)í f onn cf ox)A ain. 

" Am<Aó teac tú f éin . . . ." 

tlus-Af a\\ guAtAinn ^in. 

"Seo, connuig," A\y\*A mife. níon rr\A\t Uom beit 
nó-bonb teif 50 gcuinf e^*ó f é «a óé,<vo *óúire,dóc *óe. 

Óít fé mé te^gxvó, cnuirteóg t<\bAinc *óom. 
tVéijgin *oom b<$nn t\A b-Áignéi*oe tab-Ainc ain. 

"trUnbfáirs onc," a\\ feirean, "zá gté^f cno*OA 
Ajguf CAtA a^axx\ féin," <A$uf bxMn fé piorc<At a\> -a 
tbóc^ fut a n^ib ftof ^s^m cé^n*o bí p^oi 4 *óé^n^m. 

11 Anoif, m^f pe<An tú," an feife^n ; "o'fé^ó fé a\k 
mo óutAit é-A*o^ig, ,an m , éi*oe cAtA } an mo ófuof a^u\* 
x\a pitéin bí -Ann, -Af ^n ngun-A ^guf ^n ax\ mb^ignéi*o. 
S^fíob fé a óe^nn. Óuimit f é n^ fúite. t)í a óéAV 
*óúife^óc xsguf a *óeinea*ó meifge §Á gcuf X>e aige. 8o toemu t)Ati ttiisneAtfiAit 

" Agtif cé tú féin te *oo coit? " x\p fetfe^n A^iip 
10*15114*6 mój\ Aifv. 

11 S-digTnúif mé," aw& rnife gá tfeófug^*ó 50 
*ocí An se^c-A, " f Aig*oiúifv 1 n-^fm pot>AtAóc , n<\ 
liOif\ex\nn . . . ." 

" An 45 b|\ion5tóit)ig ^ci mé?" ^f feifc^n. 
" potMtAóc nA tiéipe^nn?" 

T)ut>difc fé 11A -poctA fin cfví nó ce^c^f 'o'u^ifiib 
Aguf é 45 i4fAfVAi*ó av\ f^é^t a cutsfmc. X>Á n-^bfóó- 
atnn 50 fiAib mé 'mo fAig*oiúif\ UómÁn^c A£tif E° 
f^it) 1út C^ef^fv m^fi óeAnnAipe oftn ní tiéxvó níof mó 
longnA-ó Af An £>feAf\ boóc. 

£401 *óeife<<yó T>ut>^ifvc fé : 

"CogAf mé te-dc, a p\\ Ó15," 4fv fcife-an, " cé'n 
t>áza é ? " 

"tu-Ain C-Áfs-A." 

" Sexvó, f exvó, dóc -an £>tia*óain ? " 

"1916." 

X)Á bpeicceÁ annfin é a% i>Aff\Aró t>éx\n-drn -aitiaó 
cé^fvt) £>í x\^ ce-Af |\ tetf av\ f aog^t ! Óuippexvó a 
féAó-Ainc g^ifi'ó -Afi Waoú\ pót. 

Cui*oigeAf teif . 

" "Cá 6i|\ge-Am^c x\nn," ^ff^ mtfe. 

" eifge-Amaó ? " 

" SeAt>, eifge-Am^c 1 n-^g^it) n^ Sa\* a\aac ? " 

*Óífii$ fé é féin. Óuifv fé cof^m^tdóc tfnleACA a\\\ 
féin. 

" An n^t^cp^it) fib tiomf a mx\f\ fAig*oiúifv ? " 

X)\ fé 1 x\t>á fíftb píf\e. tlí \\a\X) p tof ^s^m cé^jvo 
a bfe^ff a -óéAndrii. ^e^jA fe-df — ^guf £>í fif\ 45 
ce^fOÁit UAinn 50 $éA\\ . tug^f 1 LÁt^ifv mo ó^ipcín é. t>emu Oah misnearhAil 81 

"t)fuit ufó^n itiaiC asac?" 4f\ feife^n te mo 
fjuine. 

"Úom mait te ^on feA\y eite 1 néinwn," ,an mo 
fjuine. 

" Agtif cuige-Ann cú céAfvo cá ftnnn & *óé^nAm ? " 

" go jMtt-rhxMt ^óc niori fíteaf 50 mbé^*ó ^n f Ait 
^S^mn 50 rjeó." 

Aguf sLacxvó teif. ítmne fé cnoirj, cnoirj óorh 
mAit te Aon f e^n eite tm f aid ^nn. Cuine^f xMtne 
C^f b^f\f\ xMf 1 5CAiteAm n^ feAócrhAine. t)í mé féin 
-Aguf é féin te óéite x*u b^f\f\ age 45 pté,Af5Afj a\\ 
f exvfj móf\Án rje'n ^ó^rv. Hí fiaib comfiÁirje bA óf\ oirje- 
-AtritA 45 Aon fe^f -Afi^rh. Comnige*vó fé 45 5^1^1*0 
tú ó mxMTjin 50 horfjce te fgé^tc^ib ^suf te 5f\ eAnn. 
t)í fsé^t Aige f aoi beAn a fiAib cof -Árjmtnrj ,aici — 
ní CAtt rjom é wnfe-Aóc x\noif — UAif\ éigm eite 
b'féirjin .... 

Acc bA rhón ^n f ean ban é ; X)A mórv xw f ex\f\ óit é 
— -Aóc X)A mó nÁ fin an fe^fi crvorj^ é . . . . 

tlíofi tAbAif fé Uom -AfUArh f*.\oi n-A rh^t-Ain 50 fiAib 
f é 45 f agÁit frÁif : fexvó — pité<Af\, pitáAf\feAóf\Áin .... 

'O'inmf fé rjom xmnrm gun bAmcf\e,AbAó bí mnci, 
n^ó fiAib x\on ót^nn uinni ^óc é f ém, 50 fiAib fí Tj^tt. 

"A^uf mÁ eifnge^nn te^c imte^óc," an reifeAn, 
<A£Uf é 45 fé-AtugAfj u^mn, "má einigexxnn te^c 
imte,Acc aubfuMTj cú ctiAinc uif\r\i ^uf innfeóóairj 
cú *ói cé'n 6x\oi 50 bfUAif mé bÁf ." 

jeAtt mé pn tjó. 

Aóc nuAin óonnaic mé x\n cfeanbexm -AonriAic TMtt 
fin, n-A fuirje -Annpm téiti fém f^ feómfA móf\ 
5-ALÁncA, nuAin tuige^f ó'n njjeic bAine,Afj Aifci ntiAif 

G 82 bemc r>Ati misne.AthAit 

Uuvóap Ainm a rrnc 50 fuib x;ex\n mittceAó aici ^ip, nv 
iw\it> pé *oe mipne^ó ^sAtn ^nnpm mo ge^tt a óoitfi- 
tíotuvó Agup Ati pípmne ^ jtó*ó télti. 1p móp An 
mipne-Aó béA*ó a$ peAp a bpippeA*ó cf\oi*óe mÁtAp . . . . TV£ <\n mé cui*o ifiAit ^oe'n cpAmpAit) pAn Áic. t)í 
mé Ap mo coimeÁT) A$;up níop bpeAfip t)om Áic a 
mbéinn 50 mbéA*ó An cóifi tAftc 

tlí fiAib mé *óá IÁ 50 *octi5 mé cuAipc Afi avi pA^Apc 
50 nstAcpAinn cotfiAtpte teip pAot'n ngeAtt tu^Ap 
■oo'n pe^p bí pAot'n ^cpé. 

ttlot pé An ptiT) a pmneAp. 

"T)Á n-mnpeóótÁ 50 cobAnn mAp pin T)1 é b'féiTnp 
50 mbpippi*óe a cpoi*óe. T)eif\ nA -ooócúipí 50 bpuit 
a cpoi*óe Ldjg óeAnA péin," Af\ peipeAn. 

" Aóc CAitpeAfi An pgéAt wnpeAóc T)1 uaij\ eicínc," 
App^ mipe. 

"1p *oóca é," Aft peipeAn, "aóc mApbóóAi*ó pé í." 

CÁimc beAn 05 tpceAó teip ax\ CAe Agup pinn aj; 
cAtnnc. 

" éipc tiom noiméAT), a Áme," .App An pAgAftc. 

Cutp pé 1 n-Attne -óom í. IngeAn T>eApbfúpA *óó 
b'eA*ó í. T)ubAipc An pAgAfvc tiom mo p^éAt a Att- 
mnpeAóc. 

tlmne^p ArhtAit). 

T)'eipig au beAn 05. tAbAip pí 50 tiúg*OAjv<\pAó. 

" CAitpeAp pgéAt An bÁip pm a óeitc utpfu 50 *oeó," 
Ap pipe, " bA Á*óbAp bÁip *oi pém é ótop." 

" Aóc cáitpeAfi é innpeAóc *oi uaij\ eicínc," -ápp av\ 
pA^Apc. toettiu t)AH trnstieAttiAit 

"tli OAitpe^f aguf ni mnfeócAf," x/péAó fi Af ^n 
mbeific AgAinn, "feo," a\k fife, " -oé^nAmAip cfiúf 
cunwm ^n pgéAt a óomneát u<Mti pA*o 'p tfiAifieAf fí." 

u t)eit) fi 45 fúil le ticfex*6xMb uai-ó," ^fp<\ mife. 

"Agup geibit) pí i^-o," Af fife, " m^f psfíobpAit) 
mé fém i^vo. Ó 6^itt pi An c-^m^pc if mife if mó 
pSfíobann ^gup léigeAnn ticfe^6A t)i nu<Mf bío-ó a 
m^c Af bAite." 

tlmneAmúf Cfuúfi cum^nn te céite a\\ x\n tÁt-Aif , 
•OAttój; a cuf -Af av\ m^t-Aif AonfUMC fAOi t>^f a 
mic .... 

Sgpíobat) ^n céxvo ticif ^n oróce fin. A5 Ame bí 
xm pe^nn ; bí mif e ^p -a Láim óté Agup au p^s^fic ^f 
a Láirh -óeif. tlíof LAftfxvó a\\ feA*ó psAtAirh big. 
t)i cinexit f^át of Ainn — aj^ cumxvó Ucfe ó'n fdogat 
tatt .... 

" A rhitAif t)ítif lonrhum," ^ff^ mife te cúf & 6up 
x\f ^n obxMf . 

" tlí hexvó," -AffA Ame, " ní ^bfó6xvú fé m^f pn é. 
Tlí Abpó6xvó f é acc r a rn^t^if .' " 

S^fiob fi fíof ^n -o^ foc^t fin. 

Ssfút)Ai§e^f 50 gé^f í A^uf i 45 fsfiob^vó. 
Úu$4f fAoi veA\\A 6om ce^nn cfiom if bí 4 5Mtt ? 
corh *oe^gcumtxx teigte if bí v\a m^Laí, av\ ó^oi 
óoffuigeAt) fí v\a pufA ó Am 50 tiam . . . . 

i( ZÁ av\ cfUince t^fi b^ff A%Am ó T)'fÁ5^f ^n 
ceAó," -Aff a mife te *out a\\ ^g^it) teif ^n ticif . 

" tlí ^bfóó^t) fé f ocAt f ao\ v\-a ftámce," A\y f ife, 
-Aguf fítte^ 50 f Aib fí te &mAT>Ár\ a tAbxMfc oftn v\a£ 
f Aib <Mtne níof pe^ff A^Am a\\ av\ bf e^f bí m^fb. 

" An cfoi-o feo bí 1 mt)^ite ÁtA CtMt," a\\ fife, 84 toemu t)Aii rmstieAriiAit 

Agtlf toftng fí ^s fSfúotJA'ó, " t)í tÁrh ^s-Amf^ fA 
cfoit) pn — zá piof ^sat) féin n^ó tiféxVOfAmn Cfoit) 
feice-át gan mo Iax)^ f éin óuf ifceaó Ann . . . ." 
" t)í Aitne rhAit AgACf á Aif ," Aff-A mife téiti. 

Sé Atl fAg-AfC A UvbAlfl. 

" t>A óex\fc 50 mbé^vó," -áfi f eifexMi 50 fmaoince-Aó. 

t)í aii ttean 05 Ag oit>fiug<vó &n peantM -Af a 
•oítóeAtt. 

' . . . . s^b^t) mé 1 n'oeifexvó na váIa, aóc nít 
1110 f\át£ ve'n cfoit) n^ "oe'n óoriijtdc f Ágca 45-Am 50 
fóitt . . . ." 

Síte^f 50 mb'xMfce-Aó x*n ticif \ te mac t>í s^bta 
óuf cuig a rh-ÁcAif , «aóc t>í fgic ofm ^on óeó a f á*ó 
t>í -An t>ean 05 §Á f5fíot>xvó óorii tiugTMjváfAó fin. 
tlí teáptÁ aóc guf At) é ^n f e<Af m^fb f éin tM te n-A 
CAOt) gd f-Át) téitt . . . . 

Ssfíot) fi a LÁn eite t>í níof -Aif cige f óf t>e f éif 
mo t>-4f AmtA-f a. T)'féAóAinn Af An f^^-Af c ó am 50 
tiAin, -aóc ní ibé-Anf a*ó f eif e^n aóc corhAftA •óé-An-arh 
tiom t>ett 'mo cofc, 50 f aib fí 45 T>éAnxMfi -Af f e^b^f. 
Cuifiexvó 1 gcéttt T)om 50 f Ait> xMtne níof fe^ff 45 
-An mn^oi t>í a' ceAp&'ó n>A ttcf e ajv ,an bf e«Af t>í maf fc, 
ná mAf t>í ^s Aon t)uine eite -Af x\n f^ogat. ílíof 
óuif mé ifceAó uiffi níof mó. 

te^g fí ^n pexxnn uxMti. TVfé-Aó aw\ac fóimpi 
-A^uf a t)Á tairh f-doi n-x\ cexMin maf X>é&t> fí 45 
cuirhneArh x\f fgé^t bfón^ó éigin f^n ^m bí t-Afc. 
t)í An f^g-Afc teigte fi-Af n-^ ó^tAoif -águf ^ *ó,á 
f úit 4f 'óún-A'ó xMge. t)í ^n ^ic .An-cfocxMf : ótuinte-á 
mAtt-t)uittí cfomA >An ótuig ^guf ^n-Át n^ mni óige 
t)í éAtutgte tétti fn-A fe^nóuirhmt) . . . tlíon toemu X)ay\ misneArhAit 85 

fé^TMf fi-d fúite roAmc t>i : x>Á mtM 50 riaib &n f e^f 
m^fvb xMitifin te n-^ ti<Mf 45 tAbxMfvC téiti ó'n faog<a 
eite, 1 5CAn^rh-Ainu n^c T)cui5fe,<vú émne ^óc avi 
beific ^ca, ní féxVOf^*ó f éAóainc níof xMfcige beit n-A 
fuitib .... 

jeic mé. 

",.... ^5«f 4 rh^tAif -a óf onje, c^bxMfi xMfe rhxMt 
T>'Aine 50 gc^ff Af te óéite ^fíf muro," fé &n f^Afc 
xvoubAifvc An óxMnnc 50 m^tt -ooitige^f ^c. 

tluj; ^n rjean 05 Af An bpeann Afvíf, xtóc ní cúifge 
|\U5 nÁ caic fí uxMci é. ÚxMmc cr\e,AtxVó tnfvfi. Óít 
fí eifge. p^^fS fí ^5 CAomeAt). 

" A RiocAifT) ! 4 TtiooÁitvo ! a ítiocÁifvo ! " Afi fife, 
-dgiif T)'imtig téiti Am>Aó -An T)Of-Af .... 

T)'féAó mé -Af -dn f^gAfc. 

" An ruib fiof aici," ^ff a mif e, " 50 ruMb fé m-Afvb 
5«f\ mmf mife *ói é ? " 

teat a X)é&l a\\ An f^s-Afc. 

" tlíofi óuimmg mé a\\ f m/' &\\ f eif e^n. 

" A5 Mf f -di*ó ^n f £é^t a óeitc x\r\ ^n m^tAif . . . ." 

Cuif fé ifce-Aó ofm. 

" Agtif gÁ mnf e^cc 50 tníf cuxMnt>A mítfócAif e^ó 
•oo rhnAoi eite ttig ge^n & cfvoi'óe T)ó ! " 

TVeifig fé n-A f e^f^rh aguf é cofifuiigte 50 móf . 

"t)eifc amATxán mui*o," Af\ feife^n. 

*0'Aonctng mé teif .... Af múmm 50 moó bíof 1 "ocig na UAincrveAbxMge 
•oxMlte. 

t)í Áine Ann fvórhAm Aguf í ^5 té1gteó1rve>áóc , T>o'n 86 toemu X)&n mtstieArhAtt 

rpe<\nttmAoi. ttí fítte^ uiffi 50 n*oe-Á|vn^ fí $ot 
A| •k\ui : bí p óom cfOfóe^ttiAtt beo fin. 

" Ó fe^vó," Ap ftpe, " t^imc ticif An*óeAf ^f mAi*oin 

Ó tllOCx*f\T)." 

" téig t)ó í," <A|\f ^n cfex\nbe,<\n. 

Af\ an mb-án óf corhAif At\ age ritóifi bíotnAf. At\ 
cfex\nbex\n n-A fuit)e 1 5Ctix\tó-c^\tA0if\ 45 sLdOd-ó At\ 
^eif *ói féin ; At\ be^\n 05 df\ óacaoip eite te n-x\ 
cx\ob. Cpdit x\ t-drh f lút) ntuif\ pug fí Af At\ Ucif\ te 
n-,d téige<d*ó *óom. TVféac fí 50 ^é^f oftn. t)í piof 
^5-Atn 50 fidib fí x\£ i^ff Ai*ó *óé^nAtti xmtiac a$ 
m'iomóuf cé ttiéxvo x>& f 5éx\t Aguf t>e f gé^t ftiocÁif *o 
•o'innfigedt) t>om. t)í céxvó ceifc f-doi n-^ ftiit : a\\ 
f\dib friop AgAm 50 fidib fí pém ^stif tlioc^fvo tux\i*óce 
te céite ? Af T)ubf x\*ó 50 mbéiT)íf póf za 1 bp^vo ó 
foin mx\fK\ó At\ cimpípc T)'eif\ig vá iti<átx\if ? peaji a 
ttntt f úite a tti^tAf 50 citnpípce^\ó te pú*ox\f\ x\$up é 
as Mff-At^ó é tfiotnugAt)— cé'n c^oi x\ bpéxvop^vó 
peipe^n be<\n á pófx\t) -Aguf ^n x\if\e ce^pc t*\b,<\if\c 
T)i ? ÍIac mbéAt) fé *oe t)U-At5Af ^tge dn p^og^t a 
t>éAr\A\fi mín f\éi*ó Aoibmn T)o'n tfi^t-dif fin 50 
bpuigeAt) fí b^f ? 

Úopx\tg mé a^ mAócnAtri a\\ At\ gcdmnc A*oub^if\c 
At\ f Ag^fc nux\if\ T>'imtig x\n be^n 05 : TuibAif c fé 
guf óe^p fé n^f fugAt) nu\c x\f\ix\tti tug gean níop 
T)ítfe tm tti^tAif t\Á At\ -£eAt\ tug tliocijvo *oo'n 
Cfe^nttin^oi ttix\of\*ó^\ bí óf mo corhdif AtriAc. <A£;up 
triAiT)ift tétti piú*o, bí fí f\ó-móf\t)^tAó, f\ó-fvúniti^f\, 
cuf\-fíof Aif, n^ Af\ At\ ngf^t) bí n-A Cf\oit)e t)ó, í 
f éin ; -óóc r>Á gctuinfeAt) fí 'oume eite gÁ ttiot^t) 50 
cttfoe, Aguf óf Ífe-At m^f\ T)eif\te^, tiocf a*ó tomne toemu t)v\n misneAríiAit 87 

n--A fe-dngf u<vó óá\tze ^£Uf béA*ó fí n-A fíofó^fxMT) 
45 an cé fin 50 *oeó .... 

" A rhit^if ," T)úifig n^ foctA ^f &n m«dócn^rh mé. 
£)í Ame a$ téigeA"ó n^ Ucf e^ó bféige óf ífex\t, *oe 
gtóf bo$, Aguf 45 cuf bfíg ^s u f éife^óc ^ifce^ó 
1 ng^c ^AbAifc. 

Cuirhnigim ^noif a\\ av\ uite fUT> Cá\\Ia av\ íf\A\X)\r\ 
fin. Ctiimmgim a\\ av\ Á\r, a\\ av\ gcfAnn móf cfó- 
óApAitt fAOi tifóuittex\b,dif bí óf Á\\ vcionn, a\\ av\ 
mb-án, a\\ av\ móinféAf fíof u^inn — bí z\\At>r\A f^n 
bfé^f 1 bfoifge^óc teiccéAt) ft^c *óúmn A£Uf é a$ 
cuf ifce^c a\\ An téigceóif e-Aóc te n-^ pofc A\yzeAt 
féin ; a£z av\ f ut> if mó atzá ^eÁ\\\\tA ifce^c 'mo 
óuirhne ay\ fé^óxMtic bí 1 n-é^T^n tiá fe^nmn^ x\£Uf 
clu^f uiffi 45 éifce^óc teif av\ ticif bfé^Aig pn 
c>áinic ó n-A m^c mdf 'ó'exvó. Cuif av\ fé^óxMnc fm 
1 gcéitt *óom 50 £>fé<yocx* xMcne ^uf ^itne rh-dit beic 
a^ax) uiffi aóc 50 mbéxvó f^og^t \\únr>A aici n,dó 
noócóóAi"óe *óuic 50 *oeó .... 

Ctnf Ame cofs teif av\ téigceóife^cc. 

" tétg av\ 510CA fSfíob fé fúc fém, x\ Ame," -Aff 
ax\ cfe^nbe^n. 

t)í teif5 ui|fi é -óé^nArh ^cc fmne, 

" . \ . . -A>uf , a rh-Ácdif a cf ofóe, CAbxMf 4if e rhAic 
•o'Aine . . . ." 

níof féAt) fí níof mó a \\Át). <táimc coóc uiffi. 
X)\ f iof A^Am 50 f ^tb f í ^5 cuirhnexMtfi a\\ av\ bf eA\\ fin 
t)-Á *ocu5 fí £e^n ^uf n-Aó bf eicf e^vó fí ^fíf óoi*óóe. 

" Aguf ciubf-ái*ó mé <<Mfe rh^Mc *óuicfe, a Aine, 50 
•ociocf A\t) fé óus^mn ^fíf," ^ff av\ cfe^nbe-An. 

Sít mé 50 mbfiffeú*ó av\ got a\\ Aine. tlíofb 88 bemu Daii misneAtiiAiL 

baogAt t>i, git) 50 \\á\X) veop paoi n-A fúit -Aguf 4 
tuuiÁl A5 ccaóc 50 cr\om. 

" A fhát-Aif ," 4f f if e — fin é au c-,Ainm tug fí a$ 
ax\ cfeanbe-An 1 5CorhnAi*óe — " x\ rhÁt^ip, H <Af fif e, 
" 111 fítim suf f a*oa 50 bpeicpi*ó cú é." 

tlí piop *oom cé'n óiatt bxMH ^n cfe,Anbe<An ,Af n,A 
poctAib fin ; bain rrnfe mo óiatt féin ,AfCA nu,Aif\ 
•óe^fc mé ,Af x\n cfe-Anbe-An rh-AOjvó-A fin bí te mo 
taob — í t^s túb^ó ^onfAic <A$uf 1 bfoifge-Aóc, cé 
rhéxvo mí, *oo'n frÁf ? .... 

ITlotAf ^n fe>árv bí f-Aoi'n gcfé: óuife<Af fíof Af a 
ófó*ó,Aóc, Af -a ófoi*óe, x\f ^n mifne-Aó óuip fé ^f xvn 
uite -óuine bí 1 n-aice teif. 

te tinn mo óuit> OAinnce fte-ArhnAig LÁrh fioc-Aó 
cAitce n-A m^tAf ifce^ó 'mo LÁirh féin. Aóc An 
bufóe-Aó^f bí A5 ^n mn<Aoi 015 *óom — bí .a fúite LÁn 
•o'-AiceAf xvguf t)e rhótvó-Ait 50 \\ Aib -An moLAt) fin £,á 
p-Agáit -05 fún a Cfoi'óe. 

ÍAb-Aif f uif eóg 1 n-^itvoe fnA fpéiftib .... 

t)í ^n cfe-Anbe^n coffuigte Aguf níof rh,Ait téici 
50 bf eicpi*óe í. 

4í 1mtigi*ó Ub anoip 50 ce-Ann fs-At-Airh," ^f fife, 
" bA bfe>Ág tiom beit tiom péin cAiriAtt." 

Cu-ai*ó mé fém -Aguf Ame a$ fpxMfoeóifeAóc. 

"ttteAf tú bpuit Aon Airhjie^f uiffi n^ó bpuit fé 

I S^f^nAib? " -AffA Ame. 

" ttí f ítim 50 bf uit." 

"Aóc zá téAfguf -Aici naó mbíonn ^5 mópin," 
Ai\fA Aine. 

11 Aóc teif An 5CA01 fsfíob cú -An ticif," xvoeif imf e, 

II ótnjt cú "OAttós uiff 1." t>eirtu t)Ati tnisneAriiAit 89 

" X)Á mbéxvó f iof >aici é bt\iffit>e a cfoi*óe. Cdit- 
p eú\\, oaitpe^f , cAitpeap -an rséat fíop 4 óeitc utfjti 
50 gCAfp^ te óéite ixvo pna bptAittf. An Sf^-ó 
•oi-Atti-Aif bí a$ An mbeifc fin T)Á óéite . . . ." 

tHotn^f a^ ftubtóiT) a\\ bfU-Aó ffuttám p,A0i feo. 
Se^f Ame. t)í fí 45 féaó-Ainc AmAt fótmpi. Óíte^f 
péin ^ujA ^5 féAóAtnz a\\ f^eió git bí a\i An mbfu^ó 
bí fí. Aóc níofb e<vó. Uoóc tdinic uiftfu. 

" A "Ói^," Af fife, -Aguf 'fé An óaoi ^un fsiofp tiú 
p octd UAiti X)Á bui*óe<dóx\f , " a X)ía" A\y f if e, " zÁ mo 
ófoi-óe bfifce." 

'OM-Aff mé mxMte^rhn^f uiffu p-Aoi'n 50*01 t)o 
binnfigeA*ó fgé-At An bitf t>i péin. 

" Yi\ hé f in é," a\i f tf e, 45Uf bí «an coóc tx\pc, " ní 
hé fin é, ^óc CAttfi*ó mé cuf 1 gcéitt "oom péin t>e 
tó -dguf ■o'oróóe 50 bfuit fé beó beAturóeaó, 50 
mbíonn fé ^5 fgfíob^'ó ttcfe-Aó-A óug^m, 50 bfeic- 
pexvo xJifíf gan moitt é . . . ." 

Scop fí. t)í púm ptdpfuige *ói cé'n pát 50 mbéat) 
uiffi í f éin a óf-At) -Af ^n t)óig fin. 

" XWa^a n-oé-Anf-Ait) mé é," ^f ftfe téiti féin, 
"rs 10 WFAi*ó foc-At be^s UAim uatf éigm, -Aguf 
cui^ffó An mÁtA\\y annfin 50 fAb^mAf 45 innfeaóc 
x\a mbfé^s A\y pe^t) An aóa\\í ." 

tlug fí ^f gu^tAinn Ofm. 

" CAttpi*ó cufA cui*oiug.<vó tiom," A\y fife. 

" Cé caoi ? " 

" Caitfit) cú tetgmc ofc pém tiomf a 1 5corhnAi*óe 
50 bf uit f é beó. C^itf it) m'oncAt é i)éAnA\i\ pf\etfin." 

Socfuige^vó é f in. níof LAbAifA mé féin uá Á\ne 
nÁ avi f -As^fc f aoi X)Á\* mic riA feanmná : óAf-Amap An 90 toemu tx<\ri tmsneAtiuMt 

óAtnnc a\\ *óóig 50 sce^pp^vó aou *oume béA*ó a$ 
éifce-Aóc tmn 50 \\A\b au \:eA\\ bí 1 gceifc ^inn n-A 
p|\íofútn\ó tAll 1 S^f^n^it). 1f be^s nÁ\y ceApAmA\y 
Cfiúf é 5<\n mójwi aóa\\\ .... 

An beijtc bAt\ mifne-ArhxMt pn ! Ctiifv fi^vo lon^n-A'ó 
o|\m fut a f,Mb cut*o rhóf *oe'n cf-drhfUM*ó t<\fc. Aguf nifb longAncAó x\n f-Arhf^T) ^s^mfA é ! 
tlíof fíte^f 50 bfé^vof Ainn -Aitne cuf a\\ beifc vav\ 
50 *oeó m<\n ^n ^icne óuifie^f A\y au mbeifc fin ^guf 
cumxMin *oé*Micx\ A^Am te *oume aca au *oume eite a 
tíie-dtUvó ! 

1f mmic tA^At> Áme a\i óUAifC A£A\n fut a bío*ó 
aw téAX) pfomn fém c^Mtce a^a\x\ : poc^t be^g 
fuóf aó 615111 -oeifeA-ó au cfe^nbe^n téiti óuifexvó a$ 
m^ócn^rh \ 50 mbío*ó fí te^tómnce 50 f <Mb £iof 45 avi 
\nÁtA\\\ 50 f AV)AmA\y aj^ innfe^cc n^ mb|\é^5 ^ 01 t^ 01 
n-A mACj -Aguf 50 f A\b fí Ag *out 1 n*oon,Acc 1 n-^g<M*ó 
<m t^e X)Á X)Á\\ f . 

Haó Af Áine bíot) ^n itrmi*óe ! Cuife^vó au betfc 
A^Amn An fséAt cfí n-A céite; cuifpi*óe fíof 50 
•oútf aóc-aó a\\ x\n Cfe^nbe^n, Af a mtonóxMnnc nuAtp 
tuA*óf-di*óe Ainm a mic, a\\ í\a got^ib cuifeA*ó fí uiffi 
pém, a\\ n-A ceifce^nn^ib cuifeA*ó fí ofVAinn nu^Mf 
tA^A^ó au ticif fe^ccrhAine^m^it — ^guf bío*ó avi 
óAinnc a\\ fiub-At eA*o|\Ainn 50 scuippimíp í\-a tuige 
Ap a óéite, ní AmÁm 50 \\A\b At\ mÁtA\\\ a\\ aw A\n- 
eót^f, aóz nAÓ fxMb a xí\ac m^fb a\\ óof x\f\ bit .... 

Sítte^ a\\ óAinnc Aine guf óf\ei*o fí péin 50 f^ib 
^n re^A|\ *oá *ocus fí ge^n beó. 1f mmtc b^m fí ^eic t>emc t)An tnisneAtíiAit 91 

av-a\y\ nu-dif T> , fi^fr\ui;ge«A , ó fí *óíom an fuvib Aon 
cuAifum ASAin cé'n UAifi -A tiocpvó fé ab^ite. An 
be^n boéc ! Af u^irub, óf\ei*o fí n-A Cfvoifje f ém ^n 
fSéAt bféAg^ó óe^p^m>á|\ *oo'n rMt-difi ; Aguf bA 
bfieig av\ tón Ar\m& *ói An cr\eiT)eArh ftn beit xmcl 

5aó Aoine fSfíobpMTJe xm ticif bfé^gAó "oo'n 
rhÁt^ifi *ó^itt : <A5 Ame bíofj ^n pcann, ^uf if fre 
óe^p,<ró ^n cuit> if mó *oe'n óAinnc ; bémn f éin te 
n-A c^ob a% cuf téiti ó ^m 50 hAtn, acc b^ be^s An 
^ÁbAt> bí teif. ÚU15 fí crvoi-óe ^jguf meóin an fif 
bí fAoi'n gcfié, Aguf if coff-u^ifi ótife^t) -An fOOAt 
feiteArhn<Aó uif\f\i. ÚiubricÁ av\ t&Ab^n 50 mbíot) <a 
t>Aife te v\-a caob a^ cf eóf ug^fj a pe^nn^ ^guf a 
fm^oince .... 

t)í fí t-á ^sttf au pe^nn 1 ngfeim aicl te-aj; fí 
uaiti é Aguf tofxMg fí A<5 fé^óAinc fióimpi 50 fm^om- 
ce^c. tlíof éuine^f ifce^c uirvni x*r\ fe<<vó 1 bf^vo. 
1 n*oeif\eA*0 v\a t>áIa, tóg mé ua fúite ^guf fjeApc mé 
ifceAó n-A fúitir3 fiúT) — -nÁv* feicifj mé ad -ooitige^f 
cé^T>nA 1 fúitib Aor\ rnr\Á eite a\\jv éoifjce .... 

Tlíof teis fí uiffi ^ufv tus fí f aoi r>eA\\A An caoi 
•o'fé^c mé uiffi. ílí -óeifvnA fí acz ofn^ be^g a 
fgAoiteAó uáici ^guf bfett a\\ av\ bpexxnn ^fíf. 
Cuif fí fíof 50 Cfumn a\k An f^og^t bí a^ n^ 
bu^cAittí 1 bPfonsAC ; Iavja^ fí f -Aoi'n ^c^mp^ 
tuAit) Aguf cuif fí 1 gcomófCAf teif ^n gc^mp^ 
te^f é ; fSfvíob f í 510CA m^s^rhxMt f ^01 nA 5^fT)xMb ; 
éuif fí cuiT) -oe r\A fe^f^ib bí f aoi gt^f 1 n-xMtne 
"oo'n rhÁCdif a\k *óóig ^éf^c fpóifvceAtti^it. 

téig fí Amác av\ 510CA *oeif\edT) fSfíob fí : — 

i( T>Á mbéAT) b^f^bóif Anr\r*eo" a\\ fife, " lóéAnf át> 92 t>emc X)&n tnisneAtíiAit 

fé a fvAi'óbf e-Af, nó béxvó fé a% imfce,Aóc n-<\ geitc n-A 
peitc 1 sce^nn fe-AócrhAine. ZA fé^fó^ cf\í Cfoig 
Af\ 5^0 •ouine ^mn ! An ceót if mó CxMcnige^nn 
tmti " 

"O'fé^ó fí ofmfA -Aguf ttomc me^nsxvó a\i a béAt. 
tofAig fí 45 téigeA*ó ^fíf : 

"Seo é An z-aX>\káví if mó ctumce^fi AgAinn — 
"flí bainpi-ó mé aví fé^fóg feo T)íomfA 

50 bf^ff^lt) fí Cfí CfOlg ,Af ^ fxVO, 

50 mbeit) ne^fc 'f céAg^ 'f bfíg mnci 
ÚAf m^f f^cc^f <\f\ aot\ fe^f TMf rh-Aif." tT1xMT)in tá'f nd Y)Á\\&6 óuif avi tictf feo AOibne-Af 
a\k óf oit)e v\a m&tA\\. t^f fu^f a feAnéA*oAn cxMtce 

U4fAt. 

t)í Áme 50 gtionTMf aó .... 

n Sé x*n pe^f ce^nan cé^vona é, a rhát-Aifi," a\k 
fife. "tlí ótnff eA*ó Aon nró Af\ &n faog^t a\> t>ó. 
'Óé-AnfA'ó fé 5<áif\i*ó Aguf 5fe^nn tm mbé,<vó fé 1 
mbéAt x\n b^if." 

"fíojt ftn, A ótnt)," Aj\f An cf e^nbe^n, "ní bíonn 
5f\e^nn >aóc m^f^ mbíonn feife^n ; gite a g^if\i*ó 
x^uf é-dT)CfvomAóc a ófoi-óe — if teige^p a\k ax\ T>f\oó- 
ftámce ixvo. 1f ^ava tiom An IÁ -Aguf if pu.iT)e tiom 
An oi*óóe 50 bpeicpi"ó mé Afíf é . . . ." 

Híof óuAtAf ^n oifexvo fin motc^ uxmci ó tamic 
mé f An áw : be^n *oe ua mn^ib mójvóát-Aóa fin n^ó 
noócuigexmn a ^cfioi'óe acz 50 píofi-AnnArh b'e^vó ^n 
Cfe^nbe^n. 

Óonn^ic mé fúile Áme. X)\ovA\y A£ r>Atr\\i& v-a t>emu t)<Mi misneArhAit 93 

ceann te AweAf. X)a tfntfe nÁ rrnt be^ó téiti an 
moUvó fin tus av\ cfe^nbean Aonfaic *oo'n fe^f vá 
vw£AX)A\y beifc 5fÁ*ó. 

ItlotAf fém é ; bui*óeAóAf fút Ame au Uiaó 
fdocAif tM UAim .... 

<fciinic mAOf nA fexmrhná, a$uf fe^f 05 n-A 
CuroeAóCAin ifce^ó, A$uf trnfe 45 oainnc. 

"Seo fe^f 05," ^ffdn m^ofv, "-Aguf bí fé f^n 
eifge-Am^ó ffeifm. gArj^fj é; cuifeAfj c^f te^rt 
é ; f5AOitea*ó f-Aori cúpta IÁ ó fom é. Óinlc f é A\y 
cu^ifc Atinfeo te fgé^lxMtt -óuicfe " 

Óíte^f 50 \y -ai£> *oeir\eA*ó teif avi mbrvé^g ; béxró 
f ífinne An f géit ^5 au f crt «Áinf éA\yA. T)'innf eóóxvO fé 
é -óf tieAUxó cuacaó rmofcu^m-óA. t>r\iffifje cfoi*óe 
via m^c-Af boióce trí 45 f úit te n-^ xwac f ittexvó. 

*0'féaó mé A\y Ame. tlí ruMb xxon úof^rhatAóc 
imm*óe uipr\i ftú*o, ^guf níorv rjutge^f fin. 

tof-Aig avi fcfimf éA\y a A\y a fgé^t. 

" Ceitf e IÁ ó f oin Tj'p^f £f ongoó," A\y f eif e^n, 
"rjurjfuvó tiom ceaóc annfeo A\y cuAifc. TVeijug mé 
móf te tjo rh^c Rioaáft) ^nn . . . ." 

§eic mé. Cé'n me^r\t>.Att tM of m ? Affr ion>Ann 
-án f e^f f UAif b^f te mo tAob A\y rj^rvf av\ ctge fin 
1 tnthMte AtA QUAt ^guf xxxac x\a mni t>í w-a fui*óe 
^nnfin A\y nóf *oettrj ctoióe? 

te^n An fCfiÁinféAfi a teif avi fséat. 

11 t>'é cf oi*óe ua cui*oe^ócx\m é ; rj'é cúf aguf 
•oeife^vó sfinn é ; rj'é at\ 54 gféme 1 n-u-áóAif *óorv óa 
é . . . ." 

tean fé Wn ó^mnc xxguf Wn rhoUvó aguf av\ 
rt\ÁtAi\i a^ éifceAóc teif s^n cof a óuf *oi. 94 toemc tiAti nnsneAriiAit 

D'pÁ^AmAjA cfiúf ptán ^5 Ati cfe^nttean 5^11 
mójvdn Aó<\if, aóc §ex\tt an fCf<\mfé-<\fA 50 "ociocp^vó 

(< Afíf ^suf ^fíf eite, a be^n u<\f Att," «Af feifean, 
" ni bémn cuiffe^ó ^5 cuf fíof A\y An t>pex\j\ c\\óx)A 
fin, A}\ 1lioc<\fo aví ó|\oi*óe rhóif — m^f cugA-ó Atfi fx\n 
gCAtnp^, ní béinn ctnffeaó ag cuf fíof «<\ifi 50 t^ mo 
t^if . . . ." 

t)í x\n cfiúp -Ag-Ainn ag miceaóc ó'n ce^c móp. 

(t Cá f Ait) cu|M ^5 cporo ? " AW& mife teif aii 
fCfÁmfé^fA. 

" ní -óe-Áfn^ mé cf oro -dfiArh ^óc a\\ fciicfe x\rh^\f\- 
cU\mne," a\\ f eif e-an, " x\$uf ní t)éx\np^yo má'f f éi*otf 
tiom é." 

" Aóc n-Aó nT>eif cú 50 fAib cú tA\\ éif ce^óc x\f 
Ffon^ó?" 

íf Pfon5^ó ! " -Af feife^n, Aguf óaic fé x\ t>Á t^irh 
aitiaó UA1-Ó -oífieaó if x)Á mbé-A-ó fé a\\ fCÁicfe, 
{< |2|tonsx3ifó ! ní ^it Uom cú ! Aéf\ cfu^it) n^ ftéibce 
c^fc Ann — ní fiéi'ócigeAnn fé te mo fSAcmós^it) ! 
t3o*ó^f -Aéif -An to$,áin — if gfiim Uom é ! " 

" Aóc cé'n pAT> a\k óaic cú xMin ? " ,<\f f<\ mif e. 

"ní f4iti mo óoU\nn x\nn ^ftarh ^óc £>í m'^n^m ^5 
fotlAtri^in óf cionn x\n óx\mp<\ ó cuif e^*ó Á\\ fe^vo^ipí 
CAtm^ Ann 1 "ocof-Aó," A£Uf cutfi fé £Oc<\í x\if fém 
ArhxMt if x>Á mbéxvó fé teif <<\n bptóe oife^t) x\ f\á*ó 
m^fuvó guf óuif Aine ipcex\ó x\if\. 

" mife tus ^nnf eo é," x\f fif e 50 fiéfó. " ÍH 
f Aicóíof opm 50 fAifi Airhfe^f ^5 ceaóc df\ x\n cfe-An- 
rhn-Aoi. TM nexvotungexvó An c-Aitfif e^f n-A cf oróe, ní 
•óíbfeoó-At) x\n f-Aog^t é >c\guf \\ éAbf^i-ó x\ f e-ánóf oit>e." t>emu X)&n tnisneAtíi<\it 95 

TVjréAóóf uinni .... bfuit ^on ni*ó dft <<mi faogát 
lons-Aiic-Aó feo níof xMfcige r\Á bean ? An óaic cú mónÁn ac-Ain 1 5coriiUnvo<an riA nTMtt 
a|\iaiti ? An *ouine bíof TMtt ó *óútc^f, nó ó túf na 
hói^e fém, ní lompuigexMin fé an c-é-A*o,An teac -Aguf 
é ^5 CAinnc ; -acc ^n cé "o'eifig *o-Att x^uf ^oif -Ai^e, 
bíonn fé ^5 i,AnnAi*ó beit ^5 pé\Aó,Ainc ofc nuxMf bíop 
imm*óe nó confugA*ó cnoi*óe a\\ bit -Ain. 11í bíonn aii 
cte^cc-ATj n,Á -A11 c-eótAf ce^nc -Ai^e ^p fíog^cc-Aib 
ha nTMtt ; ní ' peice^Min ' pé n^ foittfe *ot\x*\oi*ó- 
e<Aóc<A, uá tiA biong^ncAif ; bíonn te^tóof teif n--Án 
f ^ogAt-ne ^guf x\n te^tcof eite tAtt, ^guf if cftixMg 
ÍTIuife aví cé -ac-á i*oin -An x>Á f AOgAt .... 

tlí xmíiUm*ó bí <aii fSé-At ^5 -An cpeanbe-An. t)í an 
féAóAinc "ó^tt aici 1 gceAfc. Cum^ cé,Aj\T) béxvótÁ a 
f-á'ó téiti, cumA cé-Ajvo bé\A*o fí fém 4 fá*ó te^c, 
fítteá uinni 50 f Aib xmi c-eótAf ceanc <aici -an be-AtAig 
xMttif éi*óf ig f íogAóCA n<A n*o<Att, 50 ' bp^c^ ' p í na 
foittfe *ofAoi*óe,AccA n,Aó téin *óúinn-ne, 50 fUMb 
ctAi*óe n-A cimceAtt nx\c bf é<AT)fAi*óe a tne,AfnugA*ó. 

A^uf *oe féif m^n bí fí 45 *out 1 LAige x\$uf 1 
n-ífte-bníg, *oe féif m^f bí -An pógrh<An ^5 fte^m- 
nugxvó UAinn Aguf Aimpf An cfeACA Aguf xmi f uacca 
^5 •ofume^'ó Unn, if ArhUi*ó if mó bí An ctAi*óe f eo 
a *óut 1 n-AOifvoe i*oif í fém Aguf ^n f ^og-At "gn^tAó 
bí n-A amce<Att. Sít Áme 50 fi-Aib fún xmci xxguf bí 
fí imni-óexxc f^ice^ó gun^b é fún -Áf mbfé^s é. 
Ce^p-df f ém n^n b é : 

" t)_eAn mnci f ém í," ^voein imf e, " níofb f éi*oif te 96 bemc tt<xn misneAttiAit 

utline "óul f ó-gx\|\ ^fiarh T)o'n T)é nó T>o , n AUAm azá 
inna ; nít uififii Anoif x\6c 50 t>fuit fí 45 eif\ge 
cteAóc-Aó eótAó ^\|\ f^og^t *ói^rh^|\Aó n,A nTMtt." 

A6c pé a\k t>it é, t>í ^n cftámce 45 T>ut 1 n*oon^óc 
uiffi. £^01 SarhxMn, níof fé<AT> fí <dn ce-Aó fÁs^it. 
S^ te^baró ó^iceA"ó fí an 6uit> if mó T>e'n tó. 1p 
minic fA CfÁtnón^ 50 mt>UAitfinn fém ifce^ó ^nn te 
corhfvá'ó -óéAn^rh téiti. G&fpAi'óe Ame tiom *>nn, 
>A5Uf 6<Mce,<vó &t\ beifc xj^inn cint) *oe cúf n^ 
horóóe 45 cxMnnc téiti 50 t>cuicfexvó fí v\-a coT)tx\"ó 
éxvocfom bío-ógAó. 

TVéxxUnge^ró xm t>eij\c Ag^mn tmn annfin -Aguf 
>Airhfe-Af ofxMnn cé^fo t>í 1 gcfoi-óe t\A fe^nrhn^. X)\ 
mo t)x\|\-drhxMt féin -Ag^mfA — n<Áf fÁit fí LÁrh Ame 
ifce^6 'mo LÁirh fém uxMf ? Aguf nÁ\y óoinmg fí 
féin Sfeim a$ Áp t>Á tÁirh fe^vó fgACAirh big ? 

" Cé'n 61-Atl t>í aici teif f m ix\Á 6e^pAnn fí 50 t>f uit 
tliocift) beó? " -AffA Áme, aguf «an t>ei|\c ^xMnn 45 
5^t)Ait an bócAf At),Aite xm oró6e fin. 

" Cé'n 6iAtt t>éxvó -aici teif," AffA mife, <( x\6c 50 
mbéxvó cum^nn OAf xvOxMf exvof-Amn cfiúf 50 t>fitti*ó 

UlOC-ÁfT) ? " 

TVpéAó Áme ojwi. tlíofi -Aoncuig fí teif ax\ mín- 
tugAt) fin 6e^pAf. táinic tuifne n-a sfu^vó. t>\ 
méAtA uiffi guf tAt)xMf f í . . . . A^uf T)'éAtuig An Aimp i|\ t^|\c x\f\ xMi T)óig fin. 
LéigeAf Af au bp-Átpé^f mAiT>in 50 fAbt^f teif 
ná pfíofún^Mg t>í 1 typf.on5x\6 a fgAOiteAt) <At)xMte. Demu X)&n rmsneAtriAit 97 

TVeifig mo ófoi*óe. TVfeicpmn cuit> *oe mo fean- 

Ó^lfVOlb ^íf. 

tlmneAf *oeipif\ teif At\ -oe^gfgéAt mnf e^óc 'o^ine. 
1mni*óe bí uiffi fiúo nti^if téig fí é. 

"t)ei*ó fiof ^1C1 ^noif é," <Af fife, " beió fiof aici 
-Anoif 50 bpuit fí 5A11 m^c -dguf 50 f^b^m^f pém 
45 mnpe^óc n-A mbfé^s *ói ó aimfif &n cf^rhf^it). 
tTUfbó'ai-óe fé fin í." 

"'OéxmAtnAOif *oeipif\," ^ff^mife, "50 n-4bpó',di*óe 
muit) te Uon An cige g^n An fgéAt mnfeacc *oi." 

tlinne-Am^p fm. 

Cus^mAf cu^ifc «Af At\ Cfe-Anbe^n féin ^nnfin. 

tlí f-Aib piop -AgAinn >Af 4 biomótip ^p óu^La fí &n 
fgéAt nó n^f óuaLa ; bí f í anLAg, AtitAj; "oe'n cf-AOgAt 
— aóc triAf fin féin péin bí puinne^rh AtfceAó neAtfi- 
fAOgAtc-A mnci. 

" t)í f úit ^s^m tib," ,aj\ fí, " m^f cá -oeigfgé-At 
AgAm *oíb." 

jeic An beipc ASAinn. t)í fiof aici 50 t^ib y\a 
pfíofúnxMg te ceAcc Ab^ite— bé^*ó fúit aici te n-A 
m^c t)ítif 1 scednn cúptA tÁ ; nuAif n&C *oaocp-At) 
pé, bé^-ó fiof Aici cé'n fe^tt *o'imf\igeA í ó uippi. 
t)jAiffi-óe a cjioróe .... 

" IZA aw "oe^gfgé^t ^Ag-Am Díb," A^\f ^n cfe^nbe^n, 
"i^ceAnn cúptA IÁ peicpi*ó mé mo tfiAC múif\neAc 
fém ^fíf." 

T)'pé^c mé fém ^guf Aine >Af\ a céite : céAf\*o Ab 
f eÁ\[ |\ >a *óé.AnAifi ? 

" Á Áme," ^f\f an cfe^nbean, " s-Ab ^nuc Aguf 
-Ab^if teif -An m^op 54Ó uite put) beic uttAtíi n-A 
óorhdif nuAif tiocp,Af mo rh^c . . . ." 

H 98 beirx X)&r\ misneAtiiAit 

D'imtig Ame. An pé-Atdinc tpuAigrhéAUvt tuj; f! 
■óom 45 imteAtc *ói ! 

ftug An cfeAnbeAn ap guAt-Ainn opm. 

11 Cog-Ap ! CogAp I " W V*V e f ^5 u f if A t* él S ln 
■oAitneótt-A A gtóji. 

Cuip mé mo 6tuAf te n-<A bé-At. 

11 £eicpi*ó mé mo rhAC s^n moitt, 1 gceAnn cúptA 
U b'pénoip . . . ." 

Cuip p cofs téiti péin. G-Afb-Ai-ó avíáIa bí ttififii. 

"'peicpi'ó mé é," -Af fife, "a6c ní Af\ -An fAogAt 
f eo é. JZá mé a% f -AgÁit b^if . JjAipiT) u-Aim é, g-Aip 1*0 
UAim mo rhAC . . . ." 

tlíop féxvo fí níof mó & futo teif -An co6c titníc 

Ulffl. 1 ITOIAlt) "CdmAltt T)UbA1fC fí- — 

" t)í p iof ^gAm su|\ mApbuigeA-ó é ap pexvó An 
-A6Aip . . . . bí fiop AgAm é . . . . -a6c ní mnfeó6-Ainn 
•o'^ine é . . . . rh-Afbót-A'ó f é í . . . . bpifp it>e a 
cj\oit>e . . . . xxn ge-dn bí >Ag ^n mbeipc fin vá 
6éite . . . ." 

An beipc b-dn pn ! "£&£ t>uine aca -aj; i-AfttAit) 
X)Attós 6up -Af a 6éite ^p e-AgtA 50 mbpifpeAt) pgé-At 
bÁif <\n cé X)Á t)cus f ia*o beipc ge-An cpoi*óe x\n T>ume 
eite ! 

tlíop innif mé *ói 50 p-Aib fiof 45 ^ine ppeipin e. 

" flu>Aif bé-Af mif e imtigte," -Aj\f an cfeAnbean 
•óAtt, " C15 te-AC -An f gé-At mnf eA6c *oi . . . . C15 te>AC 
mnfeA6c T)1 50 bpu-Aip mo rhAC bÁf — 50 bpu-Aip mo 
rhAc b.Áp -Af fon nA béi|\e<Ann . . . ." 

Aguf ní p&óA mé A^fiArh pé-A6Ainc níof mó|\6úifige 
1 n-é^T^n T)iiine .... Demc t)Ati misneArtiAH 99 

X)Á IÁ n-A tfiAfó fin fU-Aif An Cfe.AnE>e>An rhótvó-átAó 
riitfne,ArhAit fin txáf. t)í >&ne A^uf mé féin aj\ -An 

CfOÓfA01*0. 

"t)eAn rhifnearhdit," >AffA Áme Uom -A^uf An beifc 
Ag-Ainn a$ imte-Aóc >Ati>Aite. 

" Af nóf tú fém," ^ffA mife téfti. 

" Af nóf a mic," ,AffA Áme. 

JZÁ mé cinnce 50 f ai£> mtfne,Aó -A5 An Cfiuf aca : 
c>Á mif ne^c Ag>Am f éin ffeifin — cine>At mif mg : ^cc 
ní f>Ai£> fé -oe rhifneAó &s&m fóf mnfe-Aóc "o'Aine 
cé'n ge>An ,ac>á AgAm uiffi. 

CéAfX) -a motjr-Á t>om a "óéAaArh ? &n ceACWAtriA miAit) 
.1. 

AtlAtTI AI1 6ASt)Vl1C ATlAtn Atl OAfl)U1C 

£)í xmi c-e^fboc n-a óo*oía*ó. flí fAitt le peiceát 
aóc a ff ón, a tié^t, 4 fmi5, ^guf ieatf úii teif , nu<Aif 
•o'féaó an fe-df Aimfife, ciománui*óe -An gtuAifceÁm, 
ifce^ó cfíx) n>A fumneó5>Aib Aif. t)í p\oi innfeaóc 
"oó 50 scAicf e-A"ó fé moiii & óup xMf, 50 fAib f\u*o 
éigm ap ce^ff^ ie mneatt An óáiff, aóc nu-<Mf\ tuj; fé 
f-Aoi *oe^^ f^ scúinne é, aguf a f<Mt> *oe óóCxMt*) 
mófu Aguf eiie bí xM^e cimóeAtt <Mfi, fíi fé 50 
mb'fe-ájip *óó fétn 5^n bACA'ó ieif 50 scuiffe.A'ó fé 
c-aoi aj\ ax\ inne^ii t>\aX>a\jz& pjn 5-An mxMt. 

SgAf fé a óóca móf fém 4f\ -an mbót^f f-AOi'n 
gc^ffi, ^guf ifce^ó ieif f-Aoi, a$ fnÁmg^ii <\f\ a boig^ 
A|\ nóf péifce. t)í fotuf *oe>df ó n-a f éAtcaib, aóc 
b'f eÁff ná fin áí\ fotuf £>í x\ige ó t>Á iAmpa cinn an 
gtu-Aifce-Áin. ílu-Ai|\ a óonnaic fé cé'n obxMf rhóf tM 
fonfie, ^guf *oeif a óu|\ a$ ax\ mne^tt, tu§ fé C|\í 
mionn Aguf 'o'fan aó^fi toeag aj\ & ie^cuiiinn 45 
fé^óAinc fu^f UAit> a\\ tóin ^n gtuAifce^in Aguf x*f\ 
iia |\otAib ^irhféife^óA tM ifdg 1 mbotj; an innitt. 

Ilaó >á|\ -dn e^fboc tM an cubuifoe ^guf a teitéi*o 
*oe gtuAifce^n a óeannaóc ! puAifi fé &x\ stuaif ce-Án 
f aox\ 50 m-Ait — aóc cé'n m^it tM 1 ngtuxMfceÁn f-AOf 
m^fA ngtuxMffexvó fé? ÍIaó é tM ce-Annt)ÁnA náp 
£íac fé corhxMfte teif f ém — aóc áf\ i r oói£, ™ ^f ^ n 
e-Afboc béA*ó x\n c-innexxti g^n m^\it fin a ieige^f ! 

103 104 AttAttl Att eASt)U1C 

'O'féA'opvó an c-e^fboc panAóc >aja a fiirhm fog^ 
1 T C1 $ f^ Wfft ^SUf é fém 4f\ a bots aj\ An mbótAf 
fu<\j\ ftiué 45 i^p^it) caoi óuf a\i an THAbAt fm 
-o'mneAlt ! 

ílug fé 4f -a óuiT) óij\néif . tXain fé ftabfu beag 
atruó ^f an mneatt. X)A\n potA be<*5 CfiUxMó ^f Á\z 
éi^m eite. Cfoó fé fu^f ceann *oe x\a LdtnpAib 
móju, gttf *óex\j\c f é ifce^ó i n*oi^rhAfaóc n^ timneAtt- 
^óc-A. Úug fé cfí ttnonn eite -dnnpn, A£Uf bas^Mf 
fé ^ *óoj\n -Af -an e^fboc, nó 4f\ ^n ^tc -áf fít fé ax\ 
c-e^fboc beit n-A óo*oUvó ifcig f a ó^fp. 

1f tom'óA ftn e^fboc -Af óuifi fé ^itne ^if ó óu^m-ó 

fé df Atmflf A% AW ^Ctélfl 1 "OCOfAÓ, AÓZ T>1<Ab.At 

e^fboc aca bí óorh ceAnnvÁriA teif ^n e^fboc bí n-x* 
óot>Ia > ó óf a óionn. Cé'n me^f "o'f é*yopM*óe beit a$ 
•óuine óe^nnuig gtUAifceAn *oe'n *oé^n^rh fin ? t)í 
fonn ^tf aví c-mne-átt bainc ó óétte ^f fAX) : g^n 
bioj\ b-Aff a x\Á bif fás-Ait ax\x\ — céx\jYo T)eiffeA*ó ax\ 
c-e^f boc ^nnf m nuAifi béxvó A\p ia*o a óup n-a n-ton^T) 
ce-Afc f ém x*f\íf ? Ce^p ax\ ciománai'óe 50 mb^ rhóp 
ax\ f póifc beit A's féAtAmz a\\ An e^fboc n-a tuige 
^f An mbót>Af ftiuó ^guf é a% ía^ ai*ó avi c-mneatt 
bf\<V04ó v\a?)ó\,za a óuf te óétte ^fíf ! 

ttí bé fin a ftnne fé. Úofuig fé ^5 obxMf 4f a 
•óítóeatt. Cofuig fé 45 eafgAine Afi a -óítóe^tt. 
^5 BAfSAme a\\ At\ e^fboc bí ifcig f^ óiff bí fé, 
Aguf ^f 5A6 uite e>Afboc eite bí óorh ce^nn-o^nA if 
n^ó ngt-ACf.A'ó corh^ifte f,Aoi jtu>difce^n. & teitéfo 
^ 06 S^of s-Án x\5Uf •o'e-AfSAine if bí te ctof ifcig f^oi'n 

SCif f ! 

t)úifig <m fúitte-búitte bí ^156 ^n c-e-Afboc. Cá Ati^m Ati eAstotnc 105 

fUMb f é ? tlí f é^vof a*ó f é beic 1 mtot' AtA CUac ; ní 
ri<Mb te peiceAt Aige a6c mx\6Air\e móf teAt^n. A6c 
céAfo bí 4f\ ^n saÁff — ní p^it) fé ^5 imte^óc &\y 6or\ 
^ja bit ? A^uf ^n 510^5^11 -Agiif an cofimán bí fíof 
jMOi ! An c-mne-dtt cubuif ce<d6 fin ^fíf ! tTl^f a6 
gur\ e-Afboc bí xMin *óá<Mif a*ó fé an oifeAT) e^fs^me 
teif &r\ ciom^nAi*óe féin. t)A rhóf\ An mía*ó é -An 
riioitt feo 6ur\ Aip, ^5«f ^n *oeipir\ bí xMf\ 50 to-Aite 

&tA CtMC. 

'O'ofgxMt fé "ooriAf av\ gtuaifceÁm aguf xmti<a6 teif 
áf\ an mbót>Af\. 

toí au ciománxM'óe ifcig f-áoi'n s c ^W ^5 u f é 45 
cabxMfc nA rmonn. ÍY\Á bí x\n c-e^fboc rmfneAtíiAit 
fém, ní fvdib fé *oe rhifne,A6 aige curi ifceA6 dfA 
6e,ÁjvoAi*óe T)i fófic. Aguf bí Aicne xMge x\r\ xxn 
ciom^nxM'óé feo. 

Cmz An c-e-Afboc cóca móf\ tar\ a gu,<Mtnib, Aguf 
tofxMg ^5 fpAif*oeóif\eA6c *óó péin 50 mífoigT)e^6. 
ÚiubfiAt) fé fieatA be^ ^iif cúptA téim ó Am 50 
tiAm te v\-a 6of<Aib a téi*ó, A^uf 1 n*oiAi*ó 5A6 cúpta 
térm T) , féA6A*ó 1 T)cr\eó a gtuxMfce>Áin. A6c ní r\xMb 
aon 6ofArhtA6c -Af An ciomÁnxM*óe beit r\éi*ó. 

CxMt fé teat-UAif eite ,45 fpAifoeóir\eA6c *óó fém. 
Annpn T)*féA6 fé 4f\ -An uxMfiexvoóif*. toí f é An *oei6 
a 6^05, ^guf bí j;e,Attc,4 Atge beit 1 mtot' AtA CtiAt 
^5 an AtAif Ancome ar\ x\ n^oi. Aguf ó tuige n^ 
CAtrh-An bí f iof ^tge na6 bp éxvopxvó fé beit 1 bpoif- 
5e-A6c fi6e míte *oe , n 6<AtxMr\. Cé-Ar\*o T)eir\feA*ó ^n 
f exMifAg^fc T)iA*ó-AncA r\ixxgAtcA fin teif ? 

A6c ní f\^ib fé T)e fj^n^6c «Ann cur\ ifce^6 ar\ -An 
ctom>AnxM*óe. 106 AtiAm aii eASt3uic 

SiubAt fé cé-At) ftx\c fiarv -An bótA\\. X)\ r\& cofA 
ce Aige f aoi feo, ^guf tofAig fé a$ m^ócnAtfi ^fi 
óeifc tM a$ "oé^n-Am bti^ft^ *óó te camAtt f-ATM — an 
óeifc fin bí gó tab-Aifvc 50 t>Aite Atx\ CtMfj te 
corh^ifte a gtaóa'ó te n-x\ fe^nó^fiAit) ^n c-Atairv 
Ancome p-Aoi. 

£ex\fi Tje^grhóiTje^ó cóif bí f-An e^fboc. t)í Cf oi*óe 
Ann, Ajtif mifne-Aó -Aige, ^óc rjí fmaóc aige ^f a 
ófOi*óe -A^uf a\\ a rhifne-dó ó túf & óige. An fUT> 
cóirv a -óé^n^rh 1 5CorhnAi*óe— pn fix\g^it te^s fé 
Axx\At *óó péin ; Aguf f mne f é ^n rvuT) cóirv, T>e rvéirv a 
té^rvgtiif fém, 5^0 tnte t\\Át txa óum^ cé^fVT) tÁinic 
Af . X)ítrhe-Af x\n jbobuit nó míó-áifoe^f na n-u^óc-Afún, 
bd óumA teif ixvo ; níorv 6uirv ce^óc^rv T>e'n vá nit) 
fin ifce^c ^rvix\rh Aif ó rvmnexvó e^fboc t>e. t)í 
TMOtne x\nn 4T>ub,Aif\c 50 fiAib fé rvó-rhórv te Txaome 
UAifte, te cige^fnxMrj aguf te tuóc rvix\g^tcaif x\£Uf 
teif &n T)f\eAm f in uite ; 50 nséitte^vó f é "óóirj 50 
fvó-rhmic ; guf óe^p fé 50 mtxd tUx\6tiiAipe x\n^m 
age^pnAnáaon anam eite cputuigexvó .... T)ubruyó 
5Uf t>e^5 av\ Áirvo bé^vó ^5 an e^fboc <Af an cé 
bA t)i-ATjAncA fU5^*ó ^rvMrh x>Á mbé<<yó pe>Af\ mórv 
u^f^t nó age-Arvn^ f-áróbip CAtrhAn 1 n-<Aon cfeómrvA 
teif. 

ÍM fiof -05 jji exxfpoc 50 p^irj an ó^it fin amuig 
-Aif. t)í fiof xM^e 50 n-^\t)fóóAiTje ^rvíf a§uf ^rvíf 
eite é tj^ gcturvf e-At) fé ax\ fm^óc cóirv a\\ au At-Airv 
Ó T)orhnAiU. t)í ce-dpt^ ^ige ^n fm^cc fin a óurv ^jt 
an fA^-Afc 05 T>Án& fin gxxn céitt, T)-á 'oc-Airvneóó-At) 
fé éifve uite >Anu^f ^rv 4 rhutt^ó. ílí fxMb fé ^5 
5U\c<vó corh^ifte teif xxn feAn^n^mc^f-A trí xMge AtiAtn am e^stotnc 107 

1 mt>t' ÁtA Ct\At aóz a\\ eA^lA 50 f,Ai& T>eA\\rr\A-o 
véAriZA Aige f éin a\\ Aon £onc. X)a óum,A teif an cíf 
uite 50 tétn betc xMiuaf ,Aif , bA óum,A teif cé'n *oít- 
rhe^f bé,A*ó Ag -An bpobut xMf , óuififeA*ó fé f m^óc -Af 
x\n AcxMf Ó T)orhn,Aitt m,Afi a f\Aib ,a AtMtnóAfA 1 n-^nn 
Aon m*ó c,Áb,AóCAó a f,Á*ó 1 bf.Ab,Afi av\ cfA$;Aific fin, 
m,Af,A fiAib fé 1 n-ann CAob eite "oe'n f^é^t a noóc,A*ó 
fó .... 

Oi*óóe bfeig e-AffAig bí Atin, «Aguf -o'f^n ,An 
c-eAfboc n-A fe-Af^m a\\ á\\t> bí \*a mbócAf 45 fé-Aó- 
^inc fi^f\ -Aguf fi^f-nx)e>Af uai*ó ^f tíl^ig ttfe .... 

X)a tr\ó\\ at\ imm*óe *óó au cAcai|\ Ó DorhnAitL 
ttl-AfAó 50 \\a\X) fé n-A f^AfC rhAic *óiA*ó,Anc,A b^ 
ge^ff -a \\é n-A *óeóigf e ; acc má bí f é T)i^*óAncA 
fém, b-A óof^rhtA é te f,Aig*oiúifi x\Á te f Ag-Afc. tl-Aó 
fiAtb fé a$ CAice-Arh 5-Aó uite pigin *o,a fVAtb A\^e 
-AjUArh A\y gunn-Aib -A^uf a\\ tón 005^1*6 ^guf *o,Á fiomnc 
a\\ n>A f eAjvAtb ó$a ? CÁf b f iof *oo'n e-Afboc cé,Af*o 
a fctocf a*ó -Af ? X)\ At\ f a$a\\ c 05 f eo, ,An f éiptíneaó 
x>Át\A feo, a$ *out ó ftn,Aóc a\\ f a*o. TVfógAif fé 
féin -Atf 5^\n Uaca*ó f eAfCA te ,Aon *ofi eAtn mite,A'óCA 
bí 1 n-^gAi*ó ^n ft^gAtCAif ,Aguf cé'n ffe^gf a tug fé 
Aif aóc 50 f Aib fé n-A éife^nn^ó corh mAic te beit 
n-A fAgAfic. tl-A fAig*oiútfi óorh mxMc te beic n-,A 
fA^Af c — fin é bA óó\\a *óó a f-A*ó, ce^p ^n c-eAfboc ; 
-An x>xxttAf— fuit bojib Aójwm-Aó n^ nt)orhn^tt>Aó — 
Aguf fít ax\ c-e>Afboc 50 bf^c^ f é ^n cAtAif Ó 
T)orhn,Aitt f aoi óuUmú S^ifse, ct>Ai*óe^rh móf fotuif 
n-A gtAic, ftu^g Cfé^n a\\ a fi.itib -Aguf \av a% 
Stu-Aife-Aóc fómpA tA\\ ax\ m^c^ife Átuinn bí óf a 
óorhAtf -AmAó .... [o8 AtiAtn v\ti eAStotnc 

t)og a ófOi*óe fomnc. tThif5ttitgeA*ó j\UT) éigin 
1 n-oonrine-Aóc a -Atim-A. An fe,An*oúcó<\f ^cá níof 
Cféife nÁ An oitex\rh>Ainc, an fonn óttn cpo*OA tM f^ 
t>f utt xMge — pn é ^n t\u*o t>í gá gfíof<yó. t1íoft> Pava 
50 f^it> fé -A5 s-AtVáit ariifátn, Aguf ^rhp-Án naó 
t)C4icneóóA*ó te n-,a ó^fiAtT), ^n p e^A móf ft-Ag-Atcdtf 
1 mt)t' ÁtA CttAt. Cuif fé fmx\óc <Mf\ fém. tílúó 
fé An j\u*o be^s fin t>í ^5 tAffAfó eifige ^f *ooirhneaóc 
a AnrnA .... 

Se^fóm ! feAfófo aguf xritcétttt'óe t>í Atin tnte 
50 téif. tlí féA*of<di*óe -An T)f\eAm t>í 1 sce^nnAf a 
ttogA-ó. Sítea*ó é *óéAnarh 50 mtrnc Aguf céafo t>i 
^nn *oe Mff nx\ n-Mff-Aóc tnte ? 

t)í fé níof cmnce wÁ AfUArh 50 fi<Mt> An cAcaifi 
Ó T)orhnaitt x\£Uf t\a 1105^11^15 t>í teif ^f Airhtex\f vía 
cíf e. Aóc ótnff eA*ó f é f éin f m^óc ^if ! 

5tuaif tetf 50 f\éi*ó m-Att A^uf 50 bfión^ó 1 *ocf\eó 
An óÁtff. pé x\f bic cé'n 5<\U\f t>í 45 s-AMit T>o'n gtu-AtfceÁn 
•o'etfig teif ^n ciomAnAfóe a tetge^f. T^eifig fé 
AmAt a? a tif tf ag, -Agttf é f méAptA te oU\ Agtif te 
^áíaóa^ . Siú*o 1 n-átjvoe Af a fut-ócein fétn é, c^f 
fé av\ f oc^, A^uf ^f 50 bfiác^ó tetf ^n ngtUAifce^n 
^5 u f 5^ n ^ on 6eApA*ó a^ avi ciominx\t*óe cóifi aóc 50 
fAtt> ^n c-edfboc n-A co*oUvó ifctg Atin. 

tlíop óuif fé tx\f\ t>á rhíte bótAtfi *oe, $uf tofAig 
x\n pfeabxvó >A5Uf An cofmán x\f\íf f^n mneAtt. 
Úúiftms fé. Sít fé é tetgex\f. X)Á mbéxvó ^omnc AtiAín aví eAstnnc 109 

p^ipéifi ^e b'féi'oifv 50 bfé^T)fAT) fé a fjédn^m. 
Cuai-ó f é 50 *ocí T)0fw*f ^ti gtu^ifce^in 50 bf uigeA*ó 
fé fe^npÁipéAfi nu^i'óe^óCA ó'n e^fboc. 

tlu^if 'o'ofgAit fé An T>ofu*f te^t a bé-At aif\ . ílí 
fwMb ^n c-e^fboc Atm ! 

t)ún fé An T)Of ^f ^fíf á^uf -o'f^n fg^t^rh be^s 
as ftnAOineA'ó. t)í fé n-A b^iteAm-Atf. Cé'n óaoi a\\ 
óAitt f é -An c-e^f boc ? Af f ^5 f é n-^ fjixM'ó é 1 
•oce-Ac f^s^fc pdfiáifoe xm Cittín ? Hó A\y jMg fé 
x\n cAr\f\ nuxMf bí fé fém ^5 cuf rjeif xMf\ te^tuAifi ó 
fom ? Cé'n f onn coifi*óeAóc bí xMf fe^ó^f -Aon 
e-dfboc x>Á f\Aib ^f a xMfie Af\ lAtri ? tlaó fUMb a fjótAin 
te T)éAnArh -dige sau beit A5 MffxM'ó beit a$ com- 
neAt e^fbuic ó beit Ag imte^óc teif f ém *oe fiub^t 
oi-óóe ! 

tei^ fé f e<vo, acc trU óuaIa Ar\ c-e^fboc é níorv 
CU5 fé pf* e A51^ ^tp- tlí -Arh^m 50 fWMb fonn Af\ an 
e^fboc céATnriA beit A5 coiffóeaóc teif féin *oe 
fiubAt oifjóe, aóc bí fé corh bo*ó^f te ftux*f^i*o. 
teig mo 'óume fe^t) eite A\y an e^fboc. X)Á mbéxvó 
fé 1 bfOifse-Aóc cfví rhíte "óó ótumexvrj avi c-e^fboc 
^n fe^T) fin. Aóc ní bfuaif An ciotrUnAi*óe 5f\° 1>óe 
f fie^sfiA a\\ av\ bfexvo. 

jtUAif teif fiAf an bót,df\ cúpUx céxvo ftdc ^5 
fé^c-dmc a bfeicfeA'ó fé <\n c-e^fboc 1 n-^on x$ic. 
jtAOt) fé Aif 1 n-Afro a %otA ó Am 50 bAtri, aóc fm a 
f\Aib T)e rruMt fjó xMin. 

6-df boc ^fv f UAiT)f\earh a^uf a giott^ -Af\ a tótf ! 

Ca^aí) fe-Afv teif ^n ngiott^, teif ^n ciom^n>Ait)e s . 
t)e<Annuig fé *óó. 

<< PéAó, ,, x\ff ^n ciom^n^i-óe teif, a péAó, n ^f iio AtlAttl Atl eASt)U1C 

feif ean, " ní móit)e 50 bf aca cú eAfboc tAfc 1 
n-Aon aic annfeo ? " 

T)'féAó An coirhtigeAó Af An ciomÁnAi-óe. tlí fAib 
aou óof AriitAóc óil Aif . Aóc cé'n mAgAt) tri Aif 50 
f Aib fé Af tóifi eAfbuic f aoi fheA*óon-oit)6e Af bótAf 
UAi^neAó f Á'n T>ctiAit ? SAf avíaó bí f a fCttAinféi|\ 
f eo cAf a*ó teif au ciomÁnAit>e ; ní eótAf pó-beAóc 
t>í Aige Af béAf Aib ua cíf e nÁ Af nóf Aib ua n-eAfboc 

AÓC Ol^eA-O ; CÁfb fMOf T)Ó nAÓ f At)At)Af CUgtA vo 

f iubtói*o f aoi rheA*óon-oi*óóe ? 

" Seo, aii bf aca cú eAf boc tAf c 1 n-Aon Áic ? " 4f\f 
*n ciomÁnAi-óe Afíf, A^uf CAncAt Aif náf tuj An 
•ouine eile ffeAgf a aij\ fóf. 

" OAfbOC ? " Aff AU SAf AnAÓ. 

" Se^-ó, eAf boc— nAó sctum' cú mé ? " A|\f An 
aomÁnAi*óe 50 bA^AftAó. 

11 tlít mé f a cíf feo aóc *óa La," Aff An SAfAnAó 50 
f AiceAt ; cÁfb £iof t)ó nAó *ouine *oe ua " béifeAnn- 
Aigib fiAt)Áine" é feo bí óf a óorhAif aitiaó ? c<ápb 
friof *oó céAjvo a -óéAnf Ai*óe teif f An Átc lApgcuttA 
feo, t)Á mbéA*ó ftof 50 |\Aib f é gAn Atf m ceinvó ? 

"/<V bfACA cu eAfboc tAfc Annfeo A*oeit\im ? " -Aff 
An ciomÁnAfóe, "AbAif 50 bfACA nó uaó bfACA Aguf 
teig -oom a t>ut Af a cóif ." 

" tlí f aca mé eAfboc AftArh," Aff An SAf AnAó. 

"t)eArhAn aj\ feÁff t>uic £eiceÁt," Aff An ciom-án- 
Ait>e, " bíonn cuit> aca Anóf ofCA. An c-eAfboc fin 
AgAmfA . . . ." 

" CÁ'f ÓAItt cú é ? " Af f AU SAf AnAó. 

11 Af An mbótAf 1 n-Áic éigm," Aff An ciomÁnAit>e, 
" naó é An t)iAbAt é ? " AttAttt Atl eASt)U1C iii 

" ^Abf <ai*ó mif e Af -a tóif 1 n-Aont)ci£ te.Ac mÁ 
togf uigeann cú ? M Afif -An SAfAnAó, LÁg-Aó 50 teóf ; 
b'é feo av\ c-e,AócfiA bA rhó buAit n--A tf\eó ó tÁmic 
fé 50 tieiftnn. 

" UéAnAm," ^f\f ^n ciom,Án,Ai'óe. 

JJtuAif teó beifvc Af tóifi an e>Afbuic. SiubAt fixvo 
míte 5-An *ouwe r\Á "oeóf Ai'óe f eice.Át. t)í ceó be^s 
^5 eifge .Aníof .Af x\n m.AóAirie 50 \\ Aib buin n^ scriAnn 
b'f oguf *oóib 1 bf otAó of jva, Aguf a mb^ff .Af nóf x\á 
£céAT)c.A oite,Án coiltce^ó ifag 1 táf toóA 41^51*0. 

{í Uíf .Átumn í feo," Aff ax\ S.AfAn.Aó, 45 péAó.Ainc 
Anonn u.Ait> Afi .An mAóAif\e, "fítte.Á guf £Ait 41^51*0 
.acá &£ eifge Aníof .Af ax\ CAtArh . . • ." 

" Aifsexvo," -óff ^n ciom^n.Ai'óe, " cf í punnc an 
c-ACfA cugcAfi >A|\ -An CAt-Arh pn." 

t!>e-Aj\5 f é píopA. 

" PféAóf Af ^n f e-Af boóc," Afi f é, " cé'n míÁt) bí 
Aifi 5Uf imtig f é m-Af pn ? M 

" An imtigeAnn fé 50 mmic ? " -Aff at\ SAfAn.Aó. 

11 Cof f-UAif . t)puit cipín eite ^5^*0 ? " 

"Zá . . . . a be-An b'fréixnfi " 

T)'f éAó An ciomÁn<Ai*óe -Af ^n S,Af An,Aó. tlug f é Aft 
gUAtAinn Aif . 

"tU riAbAif é fin -Afíf," >Af feife>An 50 bA^ftaó. 

" tlí .Abf óóxvo," >Af f An S-Af An^ó, " Áp n*oóig nít 
xMtne Af bit .as-aít» uipfii. tlí fiof x)om n-Aó be«An 

"ÓeAf LÁgAÓ í . . . . M 

" Scop ! " ^ff at\ ciom^n-Ait>e. 

" Y\aó mimc *o'^5 f e^rv m^it 5foi*óe >a bean, Aguf 

*o'fltt Afvíf ? " 

" Scop ! " ^Aff An ciomán^i'rje. n2 AnAtn Ati eAstotnc 

14 Óf a' CAttinC AC&IMUIT)," -Aff An SAfAflAé, " C1£ 

Uom & ju\*ó te<-\c 50 bf ittf i*ó tné féin Aguf bet"ó fáitce 
<\ici pórhAm pneifin." 

" Scop ! " x\f f an ciom^nAi-óe, " nó ," A£Uf óuif 

fé sotA cfio*OA A1|\ féin. 

tlíof tui5 a\\ S^fAtiAó au f^éAt. t)í pé Af cí 
tAbAifc Afíf, aóc óuif A11 fe^f eite -a -óof n te n-a 
béAt. 

" flít -don be^n -Atse," ^f f ^n ciománxM'óe, " n^f 
t)ut).\if c mé teAC guf e^fboc x\cá -Ann ? " 

U> Otlb41fC, -aóc -" 

"Seo," ^ff An ciomÁndfóe 50 mífoigT>eAó, "feo, 
céróimíf a\\ a cóif." 

Cu^ró. 

t)í an oróce a$ eifge Anfu^f. t)'éi5in *oóib 
coifit)eAóc rhAit a -óé^n^m nó pfé^ófAróe 1^*0. t)í 
ce^c be^5 ófc^ te^cc^ob va ftige. t)ío*ó if 50 juib 
fé Ant)eifeAnnAó f At\ 01*006 bí fotuf te feiceÁt Ann. 

"tTlÁcÁcóif A\%e a\\ ^n ót if ifctg ^nnfin azá 
fé," ^ff ^n Sx\f An^c. 

" flí ótann f é Aon bjiAon," a\\\* aí\ ciominai*óe, 
" ^guf níof ót AfiAtti, fl-A ^g^it) 50 móf azá fé." 

Aóc ó bí aí\ oróóe óom fu^f cfáróce fin, bu^it 
fiAT) fém beifc ipceaó te x\-a mbédt a ftiuóAt) te 
u bf Aon be>A5 ce." flu^if a ffoió ax\ c-e^fboc ax\ Á\z a\\ fág fé ax\ 
5tuAifcein, ní f^ib fé te feiceÁt A\$e Á\\ nt)óig. 
flí f Aib f é ctnnce 50 f atb fé f-an iic óéAVtiA A\y óof 
a\\ bic ; if be^s Á\\\ t) bí A\$e a\\k Aguf at\ imnróe bf AtiAtn An eAStotnc 113 

Aif\ jMOi'n AtxMf ó T)orhnxMtt. gluaif teif fsatArh 
eite x*5Uf teAt-b^fUMiiAit M£e 50 rjfeicfe<<yó fé an 
5tuAifce«án s^n moitt. 

Aóc ní tié -An gtuxMfce^n if mó tM 45 cur\ /Mf\ Atc 
ceifc an Atarv ó T)orhn^itt. X)Á mbéAt) ceat) a 
gcinn 45 a teitéroib T>e f-AgAiric ó^a rhittfróe An 
cíf\. An méAt) T)'eif\ig te Txaome fCxM-oé^fv aóa bainc 
AmAó rjo'n cíf\ te gtiooaf ^uf te bUvo^f Aguf te 
tirh-ifcig beit aca teif án fi-Ag-Atc^f, 6xMttfit)e x\fvíf 
é. C-At^rh s^n cíof — níor\ txMtmg fin teif ^rvi^rh ; 
fjí &n e^tAif n-A ^gAit) ^stif ní s^n f Át é — " bei*ó 
n-A boicc -AS^Mb 6oit)6e " ,Af\ f é teif f éin. A6c zá 
t)^oine ^nn, f-A cíf feo fém, azá ^5 curv 1 n-^g-Ait) -an 
•otige feanTjA fin. An cAtaifv ó "Oorhn-Aitt, *oub4ifvc 
fé uxMfv .... Acc T)tigte 5-An cam — tj'péA-op^iTje 
1AT) fin a 6ur\ 1 bpeit)m 1 nT)i-di , ó & 6éite — gtiocAf, 
fcti^im, fc.AiT)é^ri — fm é -an 6aoi te T)U§te cóf\,a 
bdinc ^m^6 .... Aóz ní fUMfj fé t^rv te^tf^fc^ 
teif féin, x\& te n-A teige.Af, t)í ^n 6áw ^n-cfom df\ 
an cíf dguf á\k rjo6cxMb ; <a6c nxx6 f -Airj At\ óÁm *otif- 
ce^n^6 ? " Cx\rj^if tjo C^ef^f . . . ." A6c b'f e^ff 
teif 50 móf n^6 mbéAt) CaepAfv corh séAfv fm orifia. 

Cuirhnig fé xMinfm &\\ avi scorhfvát) T)eif\e,únnd6 bí 
A^e teif x\n AtxMf Ó T)orhnxMtt : bí f é f éiti aguf An 
fxv^AfC 05 fin n-A te-Ab^ftAinn ; eifean cr\íon«d ci^tt- 
rhAfi fc^MT)é^f\^6 A5 i^fvfAitj An f^sdfc 6ur\ -Af\ a te-Af 
5<mi é fm^6cA"ó 50 f ó-rhóf ; ^n cAtaifi ó T)orhn«Aitt 
^fv a -AgxM'fj -ámA6, t>Án T)e *óó6^f -Aguf T)e rhifne^6 
-Aguf -oe t)^n>Aóc -Aguf T)e gt^-tífte. Cu^tA f é ^n 
•o^ gtóf ^noif pém ^guf é ^g imte^tc f\oirhe 50 
m^tt fvéit) A^uf 50 bf\ón^6 : 

I íi4 aiiaui Ati eAsbtnc 

Cí Yt)Á zá narh-AiT) 1 n-Á\\ me-Afg féin, ^uf ní géittim 
50 bf uit, n*\ó pérotn cot)tAt) óuj\ Aif Aguf An óe^tg 
bAinc <Af Ati m\tiuMT) Annfin ? " 

A^uf ^n ó-aoi a ófAtt xmi cAt^if ó T)orhn,Aitt x\ 
óa&nn -A^uf xVoubAifC 50 bfíogrhAf : 

11 A tige^f n^, nít teige^f 1 nvÁn T)o'n cíf ófAi'óce 
feo, ^óc píof^í beA^A tu^M'óe óuf fxMi áw if f eitearh- 
n,Aige t)óiE> . . . ." 

Cuif fin *oeij\eA*ó teif An soAinnc. ÚU15 au 
c-e^fboc cé'n Áic Af rhAit teif ha " píof^í be-Ag-A 
tuAi*óe M a óuf. tlíof óuij\ A11 fAgAfc 05 Aon óofg ó 
fom teif aví scte-AóCArt) ^ifm. tlíof géitt fé 'óó 
fém. ÍH cion A^e fém a\\ avi f^s^fc 05; óu<ai*ó fé 
xvif 50 m 6p 5° gcxMtf e-A*ó f é é f m-Aócxró 50 géAf -Aguf 
50 cf om ; aóz céajvo eite x>'f éAT)f a*ó f é -a ^éAn-Aifi ? 

SeAf f é -Af avi mbóc<Af Aguf v'f óaó n-A cimóe,Att. 
tl^ó é bí f u-Af ? A^uf An ceó E>í ,A£ eifge -Aníof -Af 
An m-AóAif e, -Af THAig tipe ! t)í Aitrhé^tA <aij\ n^f\ 
tug fé cóc^ móf níof cftnme teif ; -An T^foóftAgTwi 
£>í ai|\ <Af f e^vó -An geirhfut) n^ó móf, tM e<A£tA -Aif 50 

T)C10Cf At> fé >Afíf. 

Aóc cé'n fotuf xMfceAó é fin tM te feicexSt -Aige 
f-A fpéif toif-T)CUAit) u-Ait) ? t)í 11A né^tcA móp-á 
tomfVAó,A tM óf cionn au rh^óxMfe, toif-'ocuAi'ó uxm*ó, 
AtvocAfs, UoiceÁn 1 n-Áic éigm .... Áfiuf mó|\ 
1 mX)V AtA CUAt tfí teim-ó t>'f érotfi .... 

t)í An bótAf fiomnc ftmó -Aguf tug fé pun ó^iff 
f>AOi T)eAf\A fA puice-Aó. *Óe>Af5 fé níof 5éi|\e aj\ 
x\a tuif\s. íliAn gtu>Aifce^m — tM fé cinnce "óe. A 
gtUAifce-Án fém t)'féiT)i|\ — a6c cé'n cubuifoe X)éAt> 
Af An ciom^n-Ai'óe guf imtig f é teif ^aw é ? AtiAm Att e^stouic 115 

te^\n fé t)o tía tuifs. 

Ú^mic fé x\p ^n ceaó be^s ófCA n-A fAib ^ n 
ciomÁn4i*óe ^guf ^ n S^f^n^ó c^fxvó teif. tílocAig 
fé avi fotuf ^nn. Cuai*ó a ó,Áff pém cap ah ce^ó — 
b<\ téip fin ó v\a tuifg — aóz cÁtxb fiof *oó n^ó mbéAí) 
ctixMfifS av\ gtiiAifce^in ^5 *oume éigm *oe minnnci|\ 
av\ age ? 

X)ua\1 fé cn^5 be^s a\\ av\ -oofUf ^guf 'o'f an 50 
foig*oeAó 50 n-of5tóó^i*óe *óó é. CuaLa aíi Xijve^m bi ^5 ót f a ce^c óf ca cn^s au 
e^fbuic a\\ av\ *oof^f, ^uf -Af iompugA*ó *oo boife bí 
^n -áic óorh foc^Mfi teif av\ u<Aig. tlí fAib fiotta ó 
>don T)ume acc \av uite 50 téif a% pé^ó^mc ^f a 
óéite 50 fs^tm^f . 

ílí \\A\rj ceAT> A5 émne beit ^5 ót 1 *oce^ó ófCA at\ 
u\\Át fin "o'oi-óóe, Aguf óorh tu^c if x>'f éAX) fí é, óuij\ 
be-án x\n age r\A gtoiní -Aguf eite Af ^rhAfC. 

t)í f e^|A ^f "o cuAice av\u -águf fúit teif -<\[\ pott v\a 
beoójvAó ^5 i^f f ai*ó *óé^n<Arh ^m^ó cé bí amuig. 

" 1£eAx\ A£Uf cuUmc *óub a\\\" ^fi f eif e^n 1 5005^ 
te be^n Ar\ oge. 

<f Confc^bUxí ! " a\\ fife 50 fs^trh^f. 

t11ticA*ó n^ foittfe g^n ^on ^ó^f . Sít a |V4i5 ann 
•o'fe^fAib éAtug^vó teó fut a mbeifp*óe ofjvá, xvgup 
éofuig av\ fUAitte-bu^itte ^nnpn Aguf <*n z-Aó\\Anr\. 

1 *ocóm ax\ cige bí ^n fgtéip ^guf níof óuaIa Ar\ 
c-e^fboc é. péAóamc vá ^ocug fé ^f An ce^ó ^fíf, 
^guf ní \:acs fé ^on cfotuf Ann. t)í lon^Anc^f xMf. 

"DuxMt f é cn-Ag eite ^t\ ^n *oofx\f. n6 AtlAtn Atl eASbtHC 

l)í be<\n Ati cige ófca te hdif tiA neoéndó dj;uf 
ctudf uif\fii. 

<( Cé c,d -dnnftn ? " ^f f if e ^guf í teiginc uinni 50 
ju\ib fe-Afg tnnni. 

11 tttire," a\\ f ^n c-edfboc. 

" A^ttf cé tuf^ te t)o úoit ? " 

flíof óuimnig ^n c-e^fboc 50 scuiffróe cetfc T>e'n 
cfónc fin ,din. tlíon rh-Att teif innfe^óc cé tié, nó 
cédjvo tus <atin é. Gdfboc Ag tdnndit) t>ut ifce^ó 
1 "oceaó óf c,d ^n cn Át fin tj'oróóe ! tlí -óádnf dt> f é 
cúif a\\ óon ^f bit. 

" Cé zá -Annf in .d'oeitt itn ? " a\\\*á bedn an cige 50 
bug'Odfif-dó. 

" ftlif e," -Aff ^n c-edf boc anff 50 cútdtdó ; f ítf exvó 
^on *ouine a\\ aí\ gcdoi & troubdipc fé ax\ f ocdt gun 
f edf béd*ó dg idffvdró óit Cf Át r\Á\\ "ótedgtdó é. 

Cuin ^n fe^dn -dfo cudite tM an -dn *oon^f 1 -ocof Aé 
focdt 1 gctudif mni dn ctge. 

"Y\Á\\ *óubdi|\c mé tedc óe-dnd dnoóc," a\\ fife 
^guf feAfg utpni, ''fiAó bfuig' có bndon eite -dnnreo 
50 n-íocf Afó cú t>o óúnncaf." 

" An cúnnc-df ! " df f dn c-edfboc -dguf tongnxvó din. 

" Se&t>, dn cúnnc-df," a\\y>a be-dn an a$e cníx) &r\ 
"DOfdf "oúncd. 

M Aóc nít >don óúnnc-df . . . ." 

" Sspiof -d-oeifim nó cuifffó mé nd ^d'ó-dip 'x>o 
•ótAit) ! " 

tlton f eAWó fiitce T>e'n cf ó\\x> pn n oitfi Ar\ edf boc 
dfidrh notrhe. tuis fé $un ceúpaó gun T>uine éigin 
eite t>1 -dnn. £edn sjunn <dguf fpótnc bf ^nn, a\\ >d 
bedtdó focdif f ém ; u^t dige bé-d*ó an 5|\e>dnn -dg AtiAm Ati eAstovnc 117 

wnfe^óc x>Á CÁ\$T)\V) cé'n páitce cuifte.A'ó poirhe. 
táinic me^nsxvó a\\ a bé-At — éonnaic fé *n $Á\\\\t> 
CfOi-óeArhAit tiocpxvó ^f ^n T)oócúif fé T)i.a*óa Se-Án 
ptumcéAT) nuAi|\ a ótoifpe-A'ó fé ^n f^é-At .... 

t^f-A'ó fotuf ifag. HuAif\ ffiot^-ó Atn^ó n-Áfb ia*o 
ConfCAbtAÍ tlíog*ó<A n^ tiéif e^nn bí 45 At\ *oof ^f 
•o'fritt >An corhtuxvoAfi Aguf tof>dig &t\ c-ót ^guf ^ 11 
fgtéip Afíf . 

TVtmtig au c-e-Afboc ó'n *oof^f te *out 4ft tóif -a 
giotta, -aóc ní *óeAó-A fé t^f pióe ft-ac guf tofuig 
5<vúAfi Ag CAf-Ainc Aif. T)ut>f-á*ó éeand 50 fAib an- 
rhifne-Aó 45 ^n e^fboc. t)í — -aóc ^rhÁm fonii g<vóAf 
fCf^infé-Af aó f-An oi*óóe ; f eA*ó, 5A*óAf f CfÁinf éAjtdó 
fdn oi-óóe x^suf mfotcós-A beAgd n& coitte au t>á ni*ó 
a\i an f-AogAt f eo óuif pe,a*ó f 11415 df au e^f boc .... 

TVfitt fé -Af Aif ÓU15 ^n ceaó ófCA Aguf *oeiptf 
rhóf ^uf fS-Át Aif . 

T)ume a\\ bit & bpuit -Aitne xM^e df\ n<d bóit|\e 1 
bpoif ge^óc fióe míte *oo t)-Aite &tA Ctiat AitneóóAi'ó 
fé ax\ ce^ó ófca feo. tlít a\\ *óume -aóc cn^s a 
bu^Uvó a\\ ^n *oof-Af, -Af\ 'óóig fAoi teit, A£Uf 

OfStÓÓAf AX\ T>Ofdf *ÓÓ. 

ÍÁplA ^uf bUAit ^n c-e^fboc ^n *oof\Af a\\ ,an *oóig 
feo 1 ngan piof *óó péin ax\ t>a\\a u<aij\, ^guf tei^e^t) 
ifce^ó é $a\\ moitt. 

" giott^ Uom, ciomÁn^i*óe tiom T) y fÁ$ a\\ aw mbót^f 
mé — — ," ^f f An c-e-df boc a\\ *óut if ceac *óó. 

Aóc cuif be^n aí\ cige ifce^ó Aif\. 

" Ó feA*ó, ,) Af fife, -Aóc níof ófei*o fí é. 

1f be-A5 fotuf bí f An -áic, aóc *o^ mbé>A*ó fotuf n^ 
Sféine fém ^nn ní fítfe>á guf e-Afboc An fCf^mfé^f tt8 ^tiAtn <sn e<\st>tnc 

feo btn\it ifce<\ó f*\ ceaó ófca. ní nóf e-AfbocArii-Ait 
•óul tw\ teitéfo *o ; <\ic a\\ ai\ *oó a ótoj; f An oi*óóe ! 

11 Sa|miiaó bí |mii ngiotLA v'pÁ^ a\\ a\\ mbóc^f tú 
Ati eAt) ? " ^tjw be-Aii aii age, «Aguf *o'f éx\ó fí 50 
$éA\\ xv^uf 50 ti4iriipe,d|\Aó -Ai|\. 

ní \\a\X) xmi c-eifboc x\|\urii 1 n-^\on x\ic 1 n-éifinn 
\\Á\\ cugxvó ótnóf *oó aóc annfeo; acz á\\ n-oótg ní 
jv<\ib bón>A 11Á ca\\aX>az a\\\, x\cc cifce-Aó p\ot \\-a 
tiiumeÁL A^uf feAnóAipín CAbófoe AiuMf a\i a fútUb 
.Áic a \\A\\b fé n-A óo*oUvó f<\ ngtti-Aif ce-Án f ut x\f\ pÁ^ 
fé é te via cofAib a céi*ó. 

Cé'n óaoi a n-AicneócAi*úe guf e^fboc bí Ann, 50 
mó|\-rhóf\ xvguf x\n feMncócA móf\ tix\tgL<\f bí cdicce 
t-Af nA guAitnib x\i$e ? 

" An gtotU\, ,; ^tT^ t>éAH x\n age, " aw §iotU\ fin 
•o'fMg a\\ av\ mbócAf tú, viaó SAf auac bí Ann ? " 

" ní tieA*ó. ,? 

" X)\ Sx\fx\nx\ó Aguf comf\Ái*oe teif Annf eo a\\ b^tt," 
a\\ fife ; (< fítim 50 f\Aib fi<vo betfic teAc-ótcó, aóc 
mÁ bí ní x\nnfeo puAif fiA*o é s Acc cé^fro c^ uaic 
fém ? An bjtAomín cf\u.M*ú ? " 

" ní bLdfAim x>e . . . ." 

níofb f?eÁf|\ teif ah ex\fboc f\u*o a t^fLóóAó nÁ é 
feo. 1f minic bí *oúit A\$e imte^\cc t\\\x> ax\ cífi teif 
féin Aguf 5-dn x\on óutAic x\if\ .aóc cuLAit p if\ oibf\e 
50 bpeicpeAó fé x\n fAogAt m^f\ bí 1 n*oÁ fífib g^n 
•OAOtne betc a$ gtéAfxVó -A^uf a$ mA^m^AÍ) fx\ogAit 
ófUAi-ó gf^nt)A ua mboóc fontie. 

nux\if AT)ubAi|\c fé te be^n avi óit t\Á\\ btAf fé 
x\fix\rh *óe, óeAp pfe nx\c \\ Aib fé 1 imÁ fíf ib, n^ó \\ <\ib 
Ann aóc teicf$éx\t, 50 fvdib fé cútAtx\ó, 110 50 \\ Aib AHAm An eAstoinc 119 

p\icóíof Aifi tr\A\\ ge^tt <\|a ^ ™ *oeif ex\nnAó if bí f é, 
aguf corhttiATMfi nÁp Aitmg f é f a tátxMf . 

" DpAon beag cfuai-ó," 4f f & bex\n x\n óit, " zá 
ax\ oit)óe fUAtv" — "o'féAé fí ta^c x\p an scorhtuATMf 
fex\f bí x\g éifcex\óc — " cditvoe muro U1U5 ( <\nnfeo,' , 
a\\ fife. 

t)í bumé^t uifge be<\ta n-A $U\ic aici x\guf avi 
cofc bAince -df. 

" XWÁ jzá cup-Án cx\e as^c," x\f f Ati c-e^f boc. 

"Cupin cx\e ! " t)í longnxvó x\f bex\n x\n a$e. 
|?e^f a ce^óc x\n cfÁt fin t) , oi , óóe 45 Mff Ait) cup^in 
c^e! 

" Hó gtoine bxMnne f éin " 

"^lo\ne bxMnne ! " 1f be^5 nÁ\i óuif fí corhaftt-A 
tía cfoife uiffi féin. 

" t)*\inne ce," Aff x\n c-e^fboc. 

" tXdinne ce ! " x\ff a be^n &n ófcx\, Aguf if <<\fi éigm 
bí fí 1 n-x\nn é fi^ó teif x\n longnxvó bí uiffi. 

t)í *oeiónex\bx\f nó "o^fé-As fe^f f>A LátxMf. 1f 
iom*óx\ céxvo u^if óx\itexvo^\f fx\ ce^ó ófca feo, «dguf 
te cuirhne x\n cé ba fine ^nu, níof cÁimc aox\ fe^f 
^jiMrh ifce^ó Aiin x\f tóifi b^mne. An cé a f Aib ^n 
gtome n-A gtx\ic Aige ní |\Aib fé n-x\ óum-df é óup 
te n-<A béat te ce^nn x\ttcAóc\ 

X)\ An c-ex\fboc n-A f ui*óe a\\ ó<\c^\oi|\ 1 n-x\íce An 
T)Ofx\if, áíc n^\ó t^ib x\óc x\n T)f\ocfotUf. T)'féx\ó 
bean An cige 50 ^éún x\if . 

"Seo," x\f fife, " r\Á bíot) a tuitte^vó ve'n ú\a$at) 
At\t\ ; " ófvoc fí fti4\f ^\n tx\mp^ be^g^n x\$uf x)'f é^\ó 
^píf Aif , " fítim 50 bf uit -oo f^it ótcx\ x\^x\c ce-An^," 
Af fife ; 'o'iompuig fí x\f ^n bfe^\f ^|\t) cuAite bí 45 120 Ain\m <\n eAstnnc 

Ati *oop^f i *oco|mó, "mó meAr' có 5° ttptiil beAg^n 
be<\^ C&p ah lom-AfCA ifcig ^Mge, -A Úom^ip ? " 

" m^Aó 50 bpuit, -áf nT)óig, ní bé^vó fé 45 iAf\f\Ai'ó 
bAinne," a^a Uom<áf. 

" Aguf fíUm f|\eifm," a\\\>a be^n x\n cige, " 50 
bf uit b<<Mnc éi^inc teif An Saf An^ó bui"óe fm cA^teAi) 
aitiaó ^f Uatt." 

11 Cé'n Sdf^naó ? " AfpA "Com^f. 

" Ó f exvó, ní fUMb cú ifcig An uaip fin," 4f fA bexMi 
x\n cige, " aóc S-Af-An-Aó t-áinic ifce^ó ^nnfeo UAif ó 
foin ^guf nu^if *o'ót fé ^tome — é péin Aguf fe^p 
beag eite bí 1 n-4on*ocig teif — nu^Mf *o'ót fé gloine 
ní ft<Mb ^on é^mnc A^e x*óc fe^pói*o éi£inc paoi 
e-áfboc a óAitt f é -Af aví mbóc^f . . . ." 

"B^fboc óAitt fé a$ atí mbótap," -Aguf te-At via 
f úite A\y tom^f boóc. 

" Se^vó, fin é "oub-áif c f é," AffA X)eAn Art cige, 
" £Up óxMtt fé e^f boc <A£Uf ^up pÁ^ fé a bexMi n-A 
•ói.M'ó ....." 

" X)a\í 'iút fofca pfíofcA ! " t)uAit ComÁf a t>Á 
boif Af a óéite. níof tuig fé ^óc x*n oip exvo te cáó 
Supáb í a be^n féin bí 1 gceifc &s ax\ SxXfAn.dc ! 

"tÍl\xaAtn gup m<Mt a pmne fib -aguf An *oiAbAt 
xx óxMteam amxvó," a\\ f eif eArt ; T>'ót ftug 4f gtome ; 
bUxMt bof a\\ a óe^tf AttixMn, -Aguf "oub^Mfc : 

"e^fboc a tpéig a VeAnl A\y CuaIa fib A\y\Art\ a 
teitéit) ! " 

t)í ^n gtoine bAinne fÁigce a^ at\ e^fboc f-áoi feo 
A 5 w f é gÁ ót ; aóz cé'n óAinnc bí ^c-A f aoi f ém ? 
A$uf ^n bexMi ! A^uf avi S-Af ^nAó bí a\\ a tóif ! 
T)& mX)A guf 6t fé av\ gtoine "oe'n bf Aon ófu.Ai'ó AtiAm An eAstnnc 121 

t^vs bean an ctge *óó óeapjMt) fé 50 troe^óA r é r^ 
Sce-dnn a\\\. Aóc ^tome ^tan b^mne ! XYiÁ r>e\\\?eA\\ 
50 fu\ib longnA-ó aj\ an e^rboc ní bett) tap te^t na 
pí|iinne ann. 

t)í xm corhtuaTMn utte 1 "ocóm an cfeóm^ a$ 
corhfvá*ó ór íre^t te bean ^n a£e. Cof\p-u4if\ 
•o'fé-Aó-A'ó r e ^f n - A ^t^ AS^r Airii|\e-Af n-a ftáit. 
t)í ríméAT) >Af\ av\ e^rboc gun f^s r e * bóna dgur ^ 
C^f.Ab.AC ^sur eite r^ ngttiAirce^n. 

t)í ré c^m^tt *oe^r ^5 ól ^ n bainne a\\ x\ f UAirhne^r. 
tlí f\Aib r e ^ri^tn 11-4 leitéro •o'átc, aóc ní ^bpóó-Ait) 
ré te-Ac x\noir r ein n ^f t-Aitmg r e tetf. *0^ tnbéAó 
an aománAi*óe Ai^e te n-A t-Abaipc aja 4 -Atrce^n 
nuAin a togfóó^'ó r e ! 

Ómic ponn a\\\ -óut 1 bpoé-Aip r\A bre<df\ — odtnnc x* 
•óé-Anarh teó, r5^ e1 P A *óé-An^rh teó, ót a •ó&An^rh 
teó .... tlíofi géitt r e "oo'n f onn pn, ^$ur i r céAT) 
Cf\ux\ig tetr ^n rgéAtAfóe r eo n ^P $ e1 tt — b>A rh-Ait 
teir beit 1 n-^nn cuf\-r io r a *óéAn^rh a\\ avi rP 01 fc 
béA*ó aoa ! Aóc rn-AfvA n-oe^óA r e ^5 r^^f^ lel f n ^ 
pe-dfxMb, confttnge-<vó é ^f\ beatAó n^|\ tui£ r e r ein - 
An orúce ^tfce-Aó óAit r e b'f éi*oif\, nó bx\oir n^ 110150 

Afír •••'"• 

táimc bean An cige te LAbAtpc teir. 

U A' fAAib x*on bAinc ^gAcr-A teir ^n S-ApAnAó ^ 1 ^t 1 

tdt\ e^rbutc ? " ^p r^r e - 

"tlífuib." 

t>'fíof\ *óó, -aóc bí bainc -Aige teir ^n bpe^ bí 1 
n-^onT)ci5 teir ^n S^r^n-dó ; ^cc *oá n-Ab\\óóAt) r e é 
tr cmnce 50 gaditpi*óe é pétn ^m^ó rr ei P n » *OÁ 
n-^bróóAt) r e 5 U P e>Arboc bí Ann péin, ní tnóroe 50 122 AtiAtn ah e^sDutc 

gcpei'opi'óe é Aguf &n f eifce^f bí aif. An T)fo6-roe 
fttAip aíi S-Af aíia6 cuif fin i scéitt *óó 50 mb'pe^ffoe 
a ftÁince 5>aíi gfe^nn a ttéAUAm faoi e^fboc. t)í fé 
Cfíonn^ ; X) 9 f &n f é Af a f UAirhne^f aguf an gtoine 
tMinne n-A gt^ic -Aige. 

A6c A11 beiteArhn^6 fin *oe tiom^nAi*óe, cá tu\ib 
fé? 

t)í x\n fgtéip fx\oi Láncfeót nu^ifi táinic fex*j\ eite 
if ce,46. ÍAt>^if f é te be<an an age óf íf e-at. tAbxMp 
^n beifc aca teif x\n 5corhtuAT)4f\. tlí faca an 
c-e^fboc ^fiAtri >Aon -Atfvugxvó m^f an c-AtfUg-A'ó 
tÁimc a\\ 411 5Cui*oeA6cxMn. Cuife^t) cofg teif An 
ngf e^nn ^guf teif ^n ót. CÁinic iongn,<vó oft^ uite. 
Cui*o ^ca 4 6f ei*o ^n fgé^t móf bí 45 xxn bf ex\|\ t^imc 
ifce^6, cui*o eite nÁ\\ 6feiT), a6c T) , imti§ teó uite 50 
téif\ aíhac Afi ^n mbót-Atv 

p^s^vó ^n c-eAfboc -Aguf be^n <\n cige teó f éin. 

"Sin fgéAt uAtbÁf-46," >Af fife. 

"Cé'n fséAt?" 

(< An c-eifge-Am^6 f eo, ^guf ^noif zá t)Aite Át-A 
Ctiat tfí teme 45 n^ S^f^n^igib . . « ." 

" An c-6if ge-Am^6 ? " 

Híof Cfeit) fé a T)4 6tuxMf. Ó ^Óorhn^c Cáfg-A 
cAit fé cúptA Iá te fe^nc^fxMT) 1 trixMnifcif 1 n-^ice 
te pofctÁifge. tlí f aca fé p^ipé^f ; níoj\ 6uaLa 
f^éAt x\Á fÁftá, A^uf nu<\if 4 6u^tA níof cpem. 

" Cifge-Am^c ! t)^ite AtA CU^t tfí teine ! " 
^guf buAit fé axwac Af ^n mbót^f m^f a fAib na 
f e^f a eile. 

11 fíl 5 'awawi 50 bpuit," a^a pe^f bí te n-A t^ob, 
' péAt An fpéif." AtiAtn Ati eAStnnc 123 

Cmnce bí av\ fpéif óf cionn ion^i*o íia CAcruró 
•oe^rvg. 

" éifc ! " A|\f a f e^r\. 

Óuir\exyo^r\ uite ctu^f or\riA fém. fcáinic coftiUn 
cfom óuoa A\y An ng^oic. 

f< ^unn^M mófA 45 rmtte<vó v\a c^criáó ! " a\\\*a pe>Af\. 

" £eicf 1*0 f ib n^ Uxff^ó^ pém má téitjeAnn fib 50 
muttAó Cnuic vía tiCdsUMfe tAtt," ^f\f a pe^f eite. 

gtuxMf teó uite Aguf a fún pém 1 gcrvoifje %ac pif\ 
•oíb . . . . <CÁ fiof 45 411 f AOgAt ci bf utt Cnoc via fie^UMfe, 
x\guf cá fiof 45 5A6 "oume fít *óut fUAf a\\ a rhuttAó 
óorh Airhfvéit) if zá a\\ Cftige. CtoóA móf^, ctoó-A 
be^sá fsioff f^vó uaic, fs^MtpexMm^ concabAifvceAóa, 
bo^ig txÁi*óce, ffiaoó 50 b^fCA — fin a ruMb foirh at\ 
e^pboc. 

T)eir\fit) fé féin teac n^ó ffvotópexvó fé av\ mutLaó 
50 "oeó m^fidc gur\ ca^a^ó av\ ciom^nxM'óe teif te^c- 
be^UMg. 11u^ifv bíof f é f ém 45 cur\ fíof Af\ ex\ccruMb 
r\A tioit)óe fin, ASUf a\\ av\ etfge-AniAó bí n-A óf oit>e 
féin r>Á mbáfvf, cutrieúnn fé ifce^ó a\\ av\ f^é^t 
te tnnnfe^cc cé^rvo T>'eifig X)Á ciom^n^it)e nu<Mf\ 
CA\teAi) é féin -d^uf At) SAf awaó awiac a? av\ zeAó 
ópc^. Acc 51*0 n^c 'ooóAf xMtfvif fjéxMiiMTi ^f e^fboc 
cjUc a\\ bic f^gf^f ^n f^éAt fm ^M^e féin .... 
Y\Á\\ X)A \:ava 50 bf eicpeAf f ao\ ctó é. 

Aóc 45 táfvfuMt) fjut fu^f au cnoc t)ó, cuaIa fé 
c^omeat) c^ot cfvtMtt) ^guf etgrhe tom^ toifne^c^ 124 AttAttt Atl e<\St)tt1C 

fíop ium"ó f-A mbogAó n-a f\aib fé pém 45 "out 50 
gtútnMb. 

" A Úige^f n^ ! " x\\y f a £tóf\. 

t1íoj\ tu^; an c-e-Afboc ffe^gf a ai|\. 

"A Cige^f nA ! 'c uite *óiAb4t cn^rfi 'mo óoftp 
biuiigce bfifce ^5 an gct^^ipe c^m, a^ av\ S^f^nAó 
bf at)aó bf é^n fin ! " 

T)'xMtni§ An c-e^fboc gtóf\ a tiomÁnxM-óe, aóc níof\ 
Aitnig &n ciomÁnxM'óe ^n c-e^fboc. 

" Aguf g^n mé acc as i-Afj^it) ^v f á*ó naó fi<Mb bean 
^5 e^fboc ^fi^m ! ttc, cáim mAf\b ! " 

Cu5 x\n c-e-Afboc Lárh úons^ncA *óó. tluAtfi tuig 
^n fe^f\ bocc cé bí ^i^e ann, goitt fé níof mó -Aif 
vÁ <mi texvo-p-cvó puaifi fé ó'n Sa\* Anaó. 

ílí |t<Mb fé óorh soficuigte if fít fé ^uf óuidiJ -dn 
beif\c aca te óéite 50 fvaib fixvo a-ji rhutU\c An ónuic. 

tVions^ncAó x\n fuvóAfC bí A5 ^n e^fboc Annfin. 
1 bpvo uxMt) f-A catArh ífe>At óonnaic fé coiceán móf\. 
l^ffAóA ^5 eif\ge -Af ^guf Ag *oe-Af5A , ó n>A néatc-A. 
t)í ftu^g móf t^f\c xMf , ^suf ^ f ún féin Aguf a f ^éAl 
móf féin Ag 5-Aó *oume aca . . . . 

Ctuine^vó pté^fgxvó móf\. jeic a LÁn. t)í s^c 
uite t)ume fó-óoffiuigte te pocdt a tvá*ó . . . . 

ptéAfgAt) móf eite! 

t)f\if f\uo éicinc 1 5Cf\oióe aii eapbuic. UonA*ó -a 
ófOi*óe xM^up ^ ^n^m te fotuf móp. X>Á mbéA*ó -dn 
cAt^if ó T)orhaáitt Arm .... 

'ÓÁ ptéAfgxVó 1 noi<M*ó óéite ! 

Ósátíaó bí te n-A t-AOb -Aguf & i)Á fúit lÁn *oe 
fotuf n-Aó bfeicce^f aóc 50 tiAnnArn, óuija fé Lárh 
teif ifce^C 1 tiirh av\ e-dfbuic. ^tiAtn &n eASt)inc 125 

" X)Á mbéA*ó ^unn^í ^inn ," <óff An c-ógÁnAó. 

" X)Á mbéA-ó ," 4ff an c-e^f boc A^uf ónom f é 

& cex\nn .... Cutn ^n u-edfboc fiof a\\ &n At^in Ó T)orhnAitt 
nuain ÓUA1-Ó fé AtiAite. t)í bnón ^jguf t)oiti$e^f 
1 n-éatxan an eafbuic nu^in t-áinic x\n fdg^nc 65 
ifce^ó óutge f a te^b-AntAinn. Aóc xx\á bí, tM mifne^ó 
Aguf meanm<d ^uf cógbáit cnoi"óe ann fneirm. 

£>ín fé pÁipéAn éuis ax\ fag^nc ó 5 5 At1 foc^t & 
fU-ó. léig feife^ti é. Ó tuóc óx\ ainm táimc an 
páipéan ^guf 1-At) 45 lapfUMt) -An an earboc rmaóc a 
óun an an f ^san c 05 . . . . 

T)'féAó ^n f^s^nc 05 ^§uf an c-e^fboc an a óéite. 

"^guf feo é ^n fne^n^ azá mé te cun óuoa," 
Aff ^n c-earboc. 

áín fé páipéx\n eite ÓU15 An fAg-Anc 05. téij 
f eif e^n tu f ocUv f eo : 

6-Af boc mtf e ; ná fítce^n gun oifi^e^c rcáic mé. 

" Aóc, ^n nDóig, cutf f 1*6 mé "oeif eite xMn ; " aguf 
■o'féAó an c-e^fboc 50 cuigfionAó an x*n ragAnc 05. 

T>'ein 15 an f^anc 05 50 cobann te Lam & ónAitexvó 
teif &t\ e^fboc. t)í fé T>ut t^n m^ot .... 

"P-An^ifoe mAit, p^f^tfoe n^ Citte tttóine," anf 
av\ c-e-Af boc, " An óéAt) p^fVáir'oe tM Ag^m pétn .... 
cá fútt -ág-Am 50 •ocAitneóc-Ai'ó fé te^c . . . ." 

t)í &n f^S^nc 05 ^n cí buit)eaó-Af a gAbáit teif . 
Cuin &t\ c-earboc corg teif te n-a Láirh. 

" ZA cpoi'óe ^guf mirneaó t\A hóige lonnam aníf 
," áóz óuin aw c-e^fboc fm^óc ^n & teAn^w. 126 AViAWi Atl e<\sbtuc 

tjí ah beifc fe^n n-& fe-Afarh -Ajjuf sfieim tÁirhe 
aca a\\ & óéite. t)í T>eón f-Aoi f úit Ati cfASAinc. 

u Suit) ^nnpn, & AtAifi Seán, -Aguf itinfeóóxvo 
fgé-At iriAit *ótnc," ^suf T>'mnif ^n c-eAfboc <An fgéAt 
f eo T)ó, aóc n^j\ dac fé te nÁ*ó teif 50 bfUAin fé >a 
xmiaití ah rhuttAó aii óntnc Aguf é a% féAC-Ainc ^nuAf 
Af t)-Aite AtA CUac Aguf é ffié teitie .... 

Acc b'féi*oif suf tuig An cAfc-Aif ó DoriuiAilt féin 
é fin. .1. 
06 Ati csiopA se<\n , OACuA bé Afl CSlOpA SeAflT)ACCA 

tluxMf a bí pe^TMf Ó T)orhn<Mtt (50 rmé^n-Ai'ó X)\a 
cf\óa<Mfe ,Aif\) 1 mthMte ÁtA CU^t AtmfUM'ó, tMo*ó 
feómf^ tom A\^e 1 SpÁ\T) n^ Upe te uxMf nó "óó a 
ó-AiceAfh >Ann cjvác a mbío'ó av\ cf^oife be^s Ai^e. 
tlí ^nn a óoxDttngeA-ó fé, <aóc b4 fé AÍi-Á\feAífiAií aige 
áic *oá fófc beit xM^e te ticfe^óA a fsfíobxvó xMin, 
nó píopA cobAC féin a óxMte^rh 1 bfoóxMf fe-Anó^fuvo. 
1f minic ^ óuif e^vó f é aódf m^it *óe a% ah bf uinneóig 
A5 féAéamc anuAf uAit) ,aj\ n^ tMoine as s^b^it 
tdfc -Af x*n cf|vÁi"o, A^uf óuif fé Aitne f út a\\ a tÁn 
•oíb. Aóc ní fxMb f iof xMge 50 cexMin 1 bfxvo 50 f<Mb 
beifc Ann óuif Aitne fút Aif féin, A5Uf ^ óuif fpéif 
tfióf n-A imte-AóCAib. tlí tié xxn f át céxVonA t>í ^5 ^n 
mbeifc feo av\ oif e^t) fm áifvo beit aca a^ pe^vo^f — 
-aóc ói"ófe,Af fin ó'n fgéAt. 

T)ífeAó «Af Ag^i'ó av\ cige a fxMb av\ feómf\d 45 
ipeAVA^ Anr\y bí fiop^ be^g feantMóc-A. Sítte^ 50 
jtdib fe^ne^ff Ai-óe d^uf idff m^í n^ cdtfdó bxMtigte 
xMin. X)\ av\ fumneó5 t>án *oíb : fe^ngtinn^í t>e'n uite 
•óédndrh náj\ ódit upódf te céAX> btixvóAin ; cUM*órhce 
meif ge-dód ó xMmfifi n^ p^Mf timéiT>e ; te^bdif t)o 
f5f\íobd*ó d£Uf x>o X)uaIax> acz r\Á\y téige^"ó ^fiMrh ; 
picciúif 1 ^guf 5f df a\ it>if otc, mdit ^suf x>or\A ; 
Sféitfe -Aguf gtoiní df a\\ óIa-ó dimfif v\a mboc -dguf 
nd fSAf Aifí ; íom<Ai§, it)if íorháig pji^if A^uf 6f u^mó 

129 k 130 t)é Atl cSIOpA SeAnDAÓCA 

Agaf luxM*óe ; io-ó^iI go5Ai*oeA6A botsrhónA ó tíoftaib 
x\n Oif\tif\; <ah c-é ti-Aó bpéAT>p<A*ó nu*o éi^in a togxvó 
Af ,ah bfuinneóig fin, n^ cn^tcxvó fé óoi*óóe ,Af\ fean- 
-Aimfir\eA6c. Aóc if fAn *oe,Atb món bí 1 tÁtt n<A 
puinneóige if mó óuinexvó peAT>,Af\ ó T)orhnAitt rpéif 
^guf é Af\ -A fu^irhne-Af 45 a f uinneóig péin ; T>eAtb 
•oo'n t)ú*OT),A bí Annpeo, >A£Uf .Ainm t)iccórviA b-Ain- 
níogAin Sa\> aha f A01. 

Aóc tug peATMf f-Aoi T>e<AjvA 5-An mónÁn ,A6^in v\aó 
f-An mt)ú*oT)A fin if mó cuineA*ó fpéif, ,a6c 1 moAOi 
015 á bío*ó a$ ob-Ain ó rhAiT)in 50 tioi*66e -an óút-An 
bf\Aic gtAif bí x*n -An bfuinneóig. Hí bío*ó te p eice^t 
ó fuinneóig pe^Txaitt <a6c mutt^ó -Acinn *oe gnát-At — 
fotc ciAn*óub *ouaLa6 Airhttéi*ó. tl^ir\eAnncx\, t«Af\f\- 
^insneA-ó f í an bf\AC gt^f 4f\ te-Atc-Aob -Aguf *o , fé,A6,A*ó 
-Am-Aó, -Aguf .Annrin •o'feice.A'ó -An f ean 05 t-Att ^n T)-a 
fúit ttó^Aitte 45 br\e.Atnug.A*ó -Aif. Í1.A fúite ^uf .ah 
potc ciAn*óub if mó tug peATMfi p-Aoi T>e,AttA 1 *ocofA6, 
-aóc 1 n*oiAi*ó c^m^itt "o'f é.A*of.A*ó fé mnfe-dóc T)uic, 
T)Á •ocogfóó-A'ó fé, 50 f Aib éAV&n p.A*OA bÁn >Aguf 
ffón *óíneA6 -A^uf *óá puf ^n *óAt .An 6Aon.A CAOft-Ainn 
uintti. X.Á br\e>á$ gféine fA cfeAnrriáiT) feóf.Ai*óe, 
-Aguf ó-aoó fé fúit uiffi ; ninne fí g.Áif\i*ó .Aguf 
tAffAins au bn ac gtAf 50 cob^nn — cé'n pát 50 n.Aib 
-AittnéAta -átt An bpe,Att 05 50 f^ib m^nnc 1 n*on.A*o -dn 
únbt,Áit beó*ó,A -o'f Á\* * f iop^ «<A f e<An*OAóc-A ? 

t)í -ó-Á bu^i*ó Ag pe^*o^f n^ó mbnonncAtt ^óc ^f 
beAg^n *oe , n 6meA*ó *o-Aonnd. tlíof CAf<A*ó "oe^gfef-Af 
•oítif -AfiAtri <Aif n-Áf tus geAn cr\oi*óe *óó, cum,A cé*n 
T>iftti*óeA6c béA*ó e-Acoff-A 1 meóm ; 1 *oce-Annc-A n-A 
T)útr\-A6c^6A foittfe-A6A feo, bí Aéf\eA6c nó bUAi*ó toé An csiopA seAtroAócA 131 

óige -Ag bainc teif tu$ A\y An mbAncfAtc fpéif 
fó-rhótt a óup Ann. Cuifi bé -An cfiopa feAno-A^CA 
An-fpéif xmw ; ní jvAib fé i bpvo f-An Áic guri tug f t 
fAoi T)eAfA 50 mbíot) fí a$ fm^omeA'ó -Aifi níof 
minice n^ bA 6óif , A$uf 50 mbío*ó CAncAt uif\f\i -An LÁ 
n-dó bfeicfeA-ó fí A5 an bfumneóis é. tílotutg fí 
tuifne n-A gnúif IÁ x>Á bfAOA fí 45 An bpumneóis é 
^guf gAn fúit aici teif ; av\ oi*ó6e fin geÁff f* poll 
beag f-An mbfiAC gtAf te fciof úri ionnóf 50 bp é-A-of-At) 
f! é feiceÁt 1 ng^nfriof .... 

Aóc cé'n gnó bí xMge xMin ? Cé'n f ófic *ouine bí ^nn ? 
tlíof fréAT) fí & -Aoifvoe nÁ a toifc a rhe<Af m-Af ní 
fAC-A fí AfiArh -Af ^n cffiÁiT) é. TVpeice-At) fí 45 An 
bfuinneóig é 50 mimc me^-óon tAe, cr\Át if ^nÁt-At 
te TMOine beit A5 ob-Atf ; coff-u-Aif bíot) fé ann 
nuxMft •o'ofgtuige-At) f í An fiopA Af mxMT)in ; nuAifi a 
tuicpexvó At\ oit)6e t^frmtugeAt) fé anu-Af ojvac na 
fuinneóige 1 5CorhnAit)e, a6c bíot) a fiof aici ó*n 
fotuf ifcig 50 f\^ib T& n -^ feómriA. tluaif bí na 
tAete paoa fArhfiAit) ^nn, -o'peiceAt) fí 50 tiAnrhinic 
45 An bftnnneóig cpátnón-A é; bíot) Aitrhé,AtA uiffi 
nu-Aif topuig n^ Laete A5 *out 1 ngioff a6c — ní bíot) 
fé te peice>át -aici ó tuicim na tioit)6e .... 

Óinic T>eife-A*ó pógrh-Aif Aj;uf cúf &n geirhfit) 
t)ío*ó obAiri rhóf -Af peAT)Af, obAif 6oncAb,Aif\ce^6 
imnit)eA6, >A£Uf 5-An pAit xMge Aon Aó&p a 6^iteAirh 
n-A a ptuAifin fogA " m^f tug fé Arv ^n feómfw* tom 
1 SfiAiT) nA tife. 1f mimc >a 6xMt bé an cfiopA 
feAnT)A6c^ feA6crhxMn g^n fúit fr^^it xMf. Aguf 
nuxMf -o'f eice^-ó fí é if ron-oúit cof ^tfitA6c imnit>eA6 
beit xMf . A6c nuAif •o , freice>At) fí -A5 An bf uinneóig 132 t>6 Att cS10p<\ SeAtTOAÓCA 

é, A^up a éAX)A\\ u-dfAt pmx\oince<\6 ?ao\ né^tcaib, 
t^twMtisne^'ó pí ^n bjv<\c gU\p aj\ te<\tCAOb, x\sup 
•o'fwtvA'ó Ag pé-dó-dinc xxtn^c 50 mbío*ó piop aici 50 
jiAib peipex\n ág *oe^riCA*ó uif\f\i. Annpin, beannuig- 
exó fí "oo'n pe<\u 05 imm*óex\6 te me<\n5<vó AOibmn 
Agttf te urhtug<vó cinn. A$up nti^\if\ a tiocxvó 
nie^ng-A'ó a\\ a béAt fiú*o 5Á p|\eA5<Aif\c, bío*ó Aoib- 
neap uipfu : n*\6 pu\ib fl a% cui*oiug-<vó teif 1 pé a\i 
bit ob-áif bí gá *óé<\iu\m A^e ? 

t)í. T)Á mbéxvó pe^vo^f ó T)orhn<\itt péin Ag^inn 
tn*oiu, "o'xvorhót^vó pé T)uic ^up móf au con^nx^rh 
fUAif fé n-A f^ot-Af conc-db^ifce^\6 imnrúe^c ó bé 
^n cfiopx\ feAtroAcc^ .... U^f éif n^\ t1o*oL<\5, tug bé au cpopA fex\n*OA6c.A 
p<\oi "oe^p a 50 mbío*ó <\n peAfi 05 n-A feómpx\ 5A6 
cpÁtnónA bex\$nx\6. Úopuig *o<\oine ^5 ceacc x\fi 
cuAifc xMge. pif ó$a a bpuprhóp, Agup •o'peice^'ó pí 
pe^\T)^f Aguf nvo péin 45 c^mnc 50 *oítip t)útfiAóc-dó. 
t)í fé fottéif A5 An c-é a p<\ib fútte 5éx\f a aige 50 
fAib up Atm rhón aca uitig *óó. p\ot'n Am feo pp eipin 
tus pí p-AOi *oex\fu\ nAó \ péin x\rh<\m bío*ó a$ p-<\ip e a\\ 
aví feómp a tAtt, xNguf x\f tu6c x\ x\tcigte. pp, pin 
65A eite A^uf cutcdc^ nuxVúA a\\ a bpurirhon, <\gup 
•o'péAc-Ai-oíp 50 %éA\\ Af 5-A6 uite *óume 6uai*ó ipcex\6 
ip Am^c ^nn. te<m<\iT)íp cui*o *oíb nuAip p*55Ai*oíp x\n 
ceA6 tx\tt. Cuif An o\)A\\\ peo longn^t) a\\ bé av\ 
-piopA peAn*OA6cx\. Cé^rro bí a\\ piubAt <\g x\n X)\:eA^ 
65 pin n-Af\ 6uip pí An iom^\fCA fpéife ? 

X)ua\1 ói^pe^p Á\\x) -oonn ptucx\6 ipcex\6 6uici IÁ. t>6 Atl cSIOpA SeAtl^OAÓUA 133 

tM fé gtéAfc-A 50 mait, 50 fó~rh,Ait b'£éi*oif, Aguf 
cof^rhl^óc -dn Cf Aifjbfif ^if . t)í 5^6 uile f ój\c bí Aif 
Af 411 bfAifiún b'úife. ó bAtféAT) ami-Af, *oeifteÁ 
n^ó f Aib fnÁt,A A)\\ a CAiteA*ó AfiArh foime. 

Úopuig fé a$ cu-Afvcu$A*ó imedf5 na feAniAfftnAi 
tAtt if 1 bftif. t)í CAfn mórt teabAf 1 gcúmne. 
'Deife^'ó fé a\\ ce-Ann *oíb. téigexvo cui*o *oe. 
X) 9 pÁ^Ai) a\\ teAtc-AOb é. CuiffcA*o fé gotA Aif féin 
50 fvaib fpéif tfióf Aige tonncA, Aóc rrtAfAC 50 
mbío*ó bé ^n cpop^A fe^nrj-ACCA óorh ^nóc^ó fm a$ 
f^ijie -Af aw bpe^f 65 f a feómfA tAtt, bé^o f iof aici 
n^c a\\ n^ te-Abf Aib if mó bí a Aif e aóc Af An f eómrt a 
t&ll ffetfin. Úui5feA*ó fí, X)Á mbéAó aw ^ufCAt 
ce^pc mnci, 50 bfé,A*ofAi*óe $aó utte cof a cuiffeAó 
feAf t)e f^ feómriA tAtt feiceÁt ó CAftnÁn wa te^bAf , 
Aguf n^ó bfeicfi*óe ^n c-é bé.A*ó A5 "o&Anam n^ 
fxMf e. Acc cé'n caoi a bf é<vofA*ó bfuinne^tt a tu^ 
Sean -o'fe-Af tUft LAbxMfv fí teif -AfiArh funn*OAf a 
tAb^ifc *oo f ut)Aib "oe'n cf ópc f in ? 

Ómic fe^fv an feifcif nu-Ai*ó ifce^c óuici 50 mion 
mimc. 1 *ocof^ó, ní t<A5«A*ó fé ^cc nuAifi & bíorj 
UAOine f a feótnriA tAtt, acz teif ^n Aimfift tof a\% fé 
A5 ce,Aóc 50 *ocí ax\ fiop-A cf-át \\At mbío*ó pe-ATMf 
ó "OorhnAitt wá a cÁirvoe te f eiceÁt tAtt f e^*ó tnór* Áw 
lAete, ^áó uite UAifi gAbATj fé ^n cff Ai*o buáUvó 
fé ifce^ó. tAíteAX) fé teAtuAift b'féirjift A5 corhf-á*ó 
te bé nA fCAn-o^óc^. t^bf^io fé f aoi nA corh-dff-Ain 
— if be^g eótAf bí a§ aw mbé of f a ; tfiÁóc f é ^|\ ^n 
ce-dc tAtt, ^guf a mbío*rj a% ce-Aóc ^suf ^5 imte^éc 
>dnn, aóc ní móf^n eótxMf fUxMf fé u^iti fút-A, n^ 
f Aoi'n fún bí ifcig w-a cfofóe fém .... 134 *)é Atl rSIOpA seAtTOACCA 

Lón AnniA -A5 mn<\oi moUvó ctifoe. ÍHot a b-áitne 
1 n^Anpiof *óutc f éin mdf 'ó'eA'ó ; teig ofc 50 bfuit 
cút^t oj\c f-aoi gufv U\b,Aifv cti A|\ óoj\ ^f btt ; cuif 
1 •octngf tnc *oi, ^Ati bfu^tfA béit, iiaó •octocpvó cainnc 
x)Á fófc a\> "oo 5éAt m^|\Aó su|\ b,Ain ah áttne bí óf 
•oo óomaij\ awiaó df^c í s^n bui"óeAóAf t>uic. *Oé^n 
é f in ; ^guf bei*ó te^vc. 

Aóc fAimc ! X)éAn 50 ctipoe é. X>éAt\ 50 *oeaf- 
béAtAó é. X)éAn 50 tié4T)Cfvom é, tlí mó|\ t>uic 
cattige rh-Ait beit a^ax) a\\ aí\ obAip; aóc íwá ceap- 
cAf ofc 50 n*oeif\nA cú a teitéi*o T>e ó-Ainnc te 
be^n óe^nA bei*ó cú a\\ muttAó *oo ótnn 1 n-om^f ua 
íiAimtéife 5^n aóa\\ . 

tlí •óe-Áfn-A -An fCfÁtnfé^ óg a t-AgA-ó óoiti mmtc 
ftn Ag fé^ó-Ainc úf n-d fe-Aniaffm^ib 1 ftop-A í\a 
fexMiTMóCA An motxvó aóc 50 co-opamÁncA. tlí f\Atb 
50t-A*ó nx\ fíftnne nÁ n^ xntfeaóc-A a\\\. t1íoj\ cug-A'ó 
Áifvo a\\\. k Acc bí bé An cf topA f eAntMéCA ctifoe ; 
tetg fí utffi gu^ mtt be^ó aici ^n uite £ocat *o^ 
*oc-A5A*ó Af -a bé-At. ÚU15 fí Af ^ nóf banTM féin n-dó 
Ap rh-Aite tetf ^n bf eap 05 tAtt vá *ocus fí ge^n 
bío*ó fCfiÁtnféif\ An freifctf nu-áró a$ ce-Aóc aj\ ^n 
cffÁiT) ; cá'\\ bp tof *ot n^ó bféA*of a*ó fí c-áb^it\ éigin 
tAbA\\\z *oó-f ^n aóc an z-AmAX)Án f eo a rhe<\tUvó ? 

Aguf óeáp <*n f cfÁtnfé-df 50 f-Aib Ag eifge tetf 50 
cogt-A. Aóc bí fgÁt Aif 50 f\Aib fí ^5 cuf tfceaó &\\ 
a óui*o otbfe 50 fó-rhóf. Cúpt^ u-Atf teig fé a gnó 
6un f-dttige te cuaifc a t^b^tfc uif\ti. Aóc t\aó \\a\T> 
fí AnT)e-óf a\\ f-AT) ? Aguf ^n x>Á f úit bí aici I ^guf 
A béAt — fíot\óuit\e-A*ó óun pótge au bédt ftn ! con- 
CAbAtfc *oo fe-Af\>Aib ógA "oeifge ^n bétt fin ! Cá'\\ t)é Atl cS10p<\ SeAí1T)ACUA 135 

bpiof cé'n -oíogó^il a t;n\teA'ó béat caorvóeAfs 
t)ío-ó5Arh^il X)Á f ófc m-AfA a bpóffxvó peAf mait éigin 
an bean x\fi téiti é s^n moill ! pó$ 4 t^bairic *oi Afi 
au mbéx\t f in . . . . 

geic mo *óume. tl-a fe-AfAtfi 45 aw scoifné^t 
^nnfin it>tf SfÁi*o tlí Con-aitt A^uf Stvái*o ^n \a\\Ia bí 
fé. CuA\t> peA-OA^ ó TJomn^itt tAfc. 1f be^s v\aó 
iToeACA fé tA\\z 1 nsanpiof *oo mo -óuine bí fé 
45 fmaoineat) corh *ooimm fin a\\ bé an cfiopa 
peAn'OAóCA. tlí -óexxnp^t) fé fin cútf a^uf é a$ a 

tOfvg .... 

Acc mÁ bí fé aj\ a tofg féin níof tabAif fé teif . 
StiAf SfiÁi*o tlí Con^itt cuai*ó pexvoari. Lean mo 
•óuine é. tluaif a fe^pvó pe^TMf te cainnc a 
•óé^n^m te x)uine x>Á tuóc xMtne, fe^f^-ó mo "óuine. 
Acc 'o'f-An-A'ó fé CAiriAlt bea^ a\\ a scút. &$ 
féAÓA\r\z a\\ v\a fpétftib bío*ó fé fílteÁ, nó a\\ t\a 
cigte t-Att u.ai*ó, nó a\\ bfó5Aib íia n*OAome bí 45 
S-Ab^it t-Af\c — Atz bío*ó -otofbAtt wa fúite Aige a\\ 
pe-A*o-df 1 5Comn^i*óe. tluxMf a gtu^ifexvó feife-an, 
te-An-AX) mo -óuine é ; nu^if a f e^fxvó fé, ceaptá a$ 
mo t>uine n-Aó \\a\X> aov\ r\ u*o a\\ av\ f^ogat feo 6orh 
hiongAnc-Aó teif r\A ctgte 1 Sfái*o Maóx:a\\a6 Uí 
ConAitt ! 

Cuai*ó pe>d*o>Ar\ ifce^ó 1 fiopa cobx\c 45 ce^nn t\A 
f|\-Ái*oe. T)'fAn fé te^tu^if Ann. t)í b^ifce^c rhóp 
Av\r\ av\ IÁ céA'onA, acz m>á bí pém níof witig mo 
•úume. Cuirv fé fsÁt-pe^ft^inne 1 n-^ir\*oe, ^guf 
Vf-An 50 foig*oe^c 45 bun ColuttiAn p^fnett. t)í At\ 
fBfíobnóifeacc azá a\\ at\ sCoturhAin fin tétgce 
A\-&e fe^óc n-u-Air\e, Aguf au óéAX) óuit) t>e x>e 136 t>6 Att cSIOpA SeAttT)AÓUA 

rheAttaip ^i^e, ntMif tÁtmc peA*o^p xmtiaó -Af ^n fiopa 

CObAC. 

t)í fiAn-óÁ|\f A5 5-AbÁit t^fc. Ifceaó te pe^voAf 
Ann. 1 n-Áif*oe A1|\ óuavó mo *ótnne ; aóc nuAif 
tuiftms peA*OAfv as ^ti *o|\oióeA"o, tuipting mo *óume 
ppeifin. SiAf be^tAó nA ^Céib tug peA*OAf ^£41*6. 
Ifceaó teif 1 n-oipg ctó-oófVA. T)'f ^n mo *óuine CAOb 
tAll *oe'n Céib — A5 péACAmc a bpetcf exvó fé bf <voÁn 
1 n-Ab^inn na tipe b'péiTHf ! CxMt fé *óá uaif ^nnpn, 
aóc má óAit nío|\ timic pe^'OAfv AtriAó Af ^n 01^15 .... 

T)'imtig mo "óuine g^n é, Af te^óc na tiovóóe. 
1 n-Áic iA|\scúttA, t)Ain fé te^b-Af Af x\ póca Aguf 
tofAig A5 fgfíobA-ó Ann. ttíof innif fé aóc ^n 
gUmpífinne nu^Mf xVOubxMfc fé te bé An cfiopa 
feAn*OAóCA 50 jiáib pofCA Ai^e p^oi'n fiAj-Atc^f ; 
aóc mi óe^p tuóc aví fiAgAtcAif uá An bte<dóc<Mf\e 
50 fv<Mb fiof aca céAfo a finne peAtxdfi an t-á f in if 
móp an •out-Amu'óA bí offtd. An CfÁtnón^ fin bí bé An cfiop^ fCdn*o-dóc,d aj$ An 
bpumneói$ x\$up curhd tufvpi. tlí p dcd fí dn pedf\ 65 
tdtt a\\ pe^-ó Cfí tá; cédjvo -d bí Aif nÁf táinic fé? 
t)í bdf\dtfi,dit nó fmdomexvó aici 50 fidib ob-dijt óon- 
Cx\bdifce,dc éigm Af pubdt Ai^e, aóc ní fvdib fiof aici 
pá'n mbit cédfo é. X)Á bf éd*op-d*ó fí cuvoiug-dt) teif 
^f ^on *oóig ! 

t)í f e^nf^Af 01*0 buifo xmci >df\ a ^ttindib ^guf í -dft 
a "oítóedtt 45 i<dff\di*ó ^n sfé-Af-obxMf bí -dift a 
te^fugAt), -dóc if minic Aguf if pó-rhinic a tuiceA*ó 
^n c-éA*OAó uAiti a\[ ^n úft^f bí & fmaoince óorh t>6 AÍ1 cSIOpA SeAÍITDACUA 137 

mójA fin &\\ puAiT)fte-Arh. Cuifiexvó fí fúit téiti teip 
At\ bpott bí >aici a\\ -An mbfiAC ^tAf, -aóc ní bío*ó te 
peiceÁt aici -aóc An cfe,Anpj\>ÁiT) bpón,Aó peóp-Ai*óe 
-Agup >An báipce,Aó rhóf 45 ce-Aóc Anu^f. t)í SfvÁin 
Aici x\f\ -An -Áic, a\\ n-A pe^ncigte 5p^n*OA bí t-Att uai£i, 
ap n>A TMOine fCfiaoitte-Aó-A mAfb,Ánc,A bío*ó 45 *out 
ipce^vó ip AíTi^ó ionnc-A, >Af\ au pe^n-oAóc bí amóeAtt 
uipfii, ^fi a f-Aog^t lomLÁn. ÚfbtÁt beó m^f í fÁitce 
tpce-Aó 1 Láj\ T)orhAin bi^ rhAipb ! 

t)í peAf céifoe téiti ^5 obxMf ipcig 1 peómp & &\\ 
óút An cpiopa. X)\ au IÁ óorh *oofóx\ pin ip 50 
mb'éi^m *oó potup beit aige ipcig n-<A ptu-Aip; óuip 
An ceót béit bí xMge múipi^m uifipi. Cé'n ce-Apc bí 
xM^e beit óorh mei*ófi e&ó pin ? "O'eipig pí n-4 pe^px\m 
cúptA u.Aif te cops a óup te n-a óui*o ceóil, aóc níop 
óuif\. t)í cfoi*óe é<A*ocf\om AéfAó -Ai^e — cuige a' 
5CuifpeA*ó pí ipce-Aó Aif ? 

Sé lÁ *oe , ii cpeAócrhAin ó'n nAOi & 6tO£ -Af m>AiT)in 
50 *ocí aví fé cpÁcnónA <a óAite^rh pa ptu.Mf pn ^suf 
c-Aifí nA fe-An^imf if e n-A cimóe^tt ! ÍXAinpeA*ó fé 
-An Cfoi*óe ,Af ósrhnAOi a\\ bic. Óimc cpe-At^vó uif\pi. 
An fw\ib fé 1 n*oÁn *oi a f^og-At a\\ p^vo a óufi *oi <Af «a 
teitém *oe óaoi ? t)í f e^nf ^Atin a\\ a cút. T)'pé4ó 
fí ifcexrxó ^nn. T)'p An fí cam^tt *oe«Ap 45 pé,Aó-Ainc 
tpce^Aó >Ann. t)eifig fí -a cui*o SfUAige. t-Ámic 
meAngAt) be>A5 -Af a bé-At, -aóc ní ó'n gcf oi*óe é, -aóc 
50 n*oubp-A*ó téiti U4if\ 50 mbA cof-ArhAit te mAi*oe 
Sféme t-Á fneAóc-A <An me^n5-A*ó fin. t-Aicmg ^n |\u*o 
óonn^ic fí f-A fg-AC-An téiti. tlmne fí 5Áif\i*ó 50 f\.Aib 
fí óorh pé-AC-Aó fin. ConnAic fí An m-Annc nu^ip 
•o'ofgxvit fí & béx\t. Ú-Áimc c-Anc^t be-Ag vtipf\i .... 138 t)é At1 cS10p<\ SeAtlTXAÓUA 

ílu^ fí a\\ Ati fe^nf5^|AóiT> buijvo v Afiíp, ^óc n1 
•óeármx* fí mófrán oibne. t)í fí te-Atti •oe'n cp^o&At, 
5U|\ eif\i§ fí n-^ fe^f^rh ^guf $uf\ tx\f\fAin5 ^n bf\<*c 
5l^f A\y textóCAob, A^uf 50 bpaoa fí -An pe<Af\ 05 t^tt. 
DeAnntng pí *úó te n-A ce^nn, dguf tug cuif\e-<vó *óó 
te^óc óuici . . . . 

tlí jvdib aon óe^p^vó atci au óuirte^vó t-dbainc *oó. 
X>Á buifjeaóaf ftinne fí é. t)í n^ine uif\f\i 50 fidib fí 
óotfi -o^n^ pn. Cédfvo *oeif\peA*ó p teif? Cé'n 
t>A\f\dmxMt bé^-ó ^ige uif\ni ? 

t)í -a cfoi-óe an pf\eab<vó a^u\* tutfne n-A gnúif 
nu^if\ buait fé ifceaó. Cé-Afvo T>eifipe<vó fí teif ? 
An tei^fe^-ó fí uif\f\i féin nán cug fí cuine^vó *óó, 
gun *oedf\mAT> bí Aif\? X>Á tabf\A*ó fí 1 "ocofdó A\y 
ce^óc ifce^ó *óó tuisped*ó f é a óopruMgte if bí fí. 

/á"ómdit 50 teón, f\mne peipean ax\ óuro if mó *oe'n 
óAinnc 50 f\aib fí x\f\ a fu^imne^f. 

"tíít ^tc ^n bit," a\\ peAT)Af\ ó tDorhnxMlt, u tf 
f eáfin tiom UAif\ a óMte&th At\n r\Á 1 f lopa f e-AntMóCA." 

" tlí ftaib fé 1 bf d*o uaic," a\\ fife. 

" tlí f\dib, Atc bí fs-át onm a teAóz" 

"SsÁt? Uuige?" 

" HorhACfA." 

" t)f uit cofArhLdóc óorh nirhne^ó fin onm ? " Aguf 
tÁinic ff\igi*o an rh-A5xM*ó n-A fúitib. 

" tlí hé fin é aóz At\ pott — av\ pott ge^f\f\ cú fan 
mbfuc 5tdf," d^uf tdpbáin f é *ói é. 

Cf\oóA*ó fUdf arhnin fan feómru a\\ óút ax\ cpop-A. 

" ÚugAf cuinexvó *óuic te^óc -annfeo," ^rt fife. 
íl t)t f-Át a^axw teip, Síte-Af te f ava wnpeaóc *ouic 
50 mbíonn "oaoine ^5 f Aif\e A\y x>o feómfA 5-A6 ti." t)é AVl cSIOpA sgahtxxóua 139 

" Cé'n | ó^c 'OAOine ? " -Af f a peATMf Aguf é Af\ -a 
Ai\\e a\\ au nóimé,AT). 

11 ^eA\\ CAOt ÁfT) if mó bíof Atm," Ajt fife, 

" ]*e&\\ ptucAó *oonn," AffA peA*OAf , Aguf tug fé 
cuAififS -Ati bteAócAife t)i. 

"t)íonn fé annfeo beA^nAó $aó tÁ," a\\ ftfe, 
" teige^nn fé Atf 50 bf uit fuim rhóf Aige f na feAn- 
teAbfAib fin tAtt, aóc ní f\ó-fA*OA 50 "ocugAf fAOt 
•oeAfA ^uf A5 f-Aife of cf a bíof fé." 

ÚÁmtc cofAmtAóc imni*óeAó a\\ peA*OAf\. pé a\\ 
bit céAfvo tM Af ftub-At At$e, rríof fít fé 50 r\Atb f iof 
45 nA bteAéCAifib cá 5CAtteA*ó f é a f Aoife be-Ag ; 
-Aguf tu§ fé ctitr\eA*ó T)o óÁirvT)tb tetf teAóc 50 *ocí 
,An feómfA fin Atiotc fétn te ceifc tÁbAócAó a 
focr\u£A*ó. T)*AttneóóAi*úe gAó *oume aca, A^uf W 
fé f ó-*óeif e-Atin-Aó An óotrrfjÁit a cur\ Af cAijvoe .... 

t)í fé féin Aguf bé An cpopA feAtroAóCA n-A 
feAfAtfi CAOb te cAob 1 n-Aice teif au gcAfn teAbAf. 

" Annfeo tf mó bíof fé," a\\\* aii bé, í( A5 *oeAr\CAf) 
Anonn Af *oo feómr\A-fA. U15 leif 5AÓ utte fófc 
feiceÁt ó'n Áic feo . . . ." 

" t)f Ult Altíie tflAtt A£AC A1f\ ? " TVf éAÓ pCATMf 
lT)1fv Atl T)Á f Útt Ulffvl. 

"Uá -Atcne tfiAit AgAm Atf," Af fife, " c^ fé A5 
lAffAró beit móf ttom," A^uf tÁmtc cútAtAóc uifvfvt. 

"O'etftg peAT)Af\ An-ftnAomceAó. 

" An bf éA*of Á é meAlUvó Af An cf \\ áit) f eo Anoóc 
Af\ Aon óaoi ? " 

X)a tétf *ói ó'n 5C-A01 a\\ \a\\\\ fé utfft -A tettétT) >a 
•óéAn^rh 50 f-Aib cogA*ó át)X>ai\\ Atge te n--A -Atóutnse. 
tll \\A\X> fí ftoff aó> aóz £>í fonn An cf<AOg^tt uifft a 140 t)é A11 rS10pA SOArTOAÓCA 

fuifnuige *óe cé-AfT) & bí au f e^n eite feo ^5 iAnn,Aró 
a -óéAnArh ain, nó -An fAib fé féin 1 n-^on óonc<\b,Ainc 

UA1*Ó. 

u T)é-Anf,AT> é," -An 1*1 pe 50 mAtt, "ní ftuinfi-ó fé 
ifceAó onc .Anoóc." 

ÓfAit peA*o^n tÁm téiti 50 be-AniiAócAó. 

u t)ei-ó fiof 45 at> u,Ain eite cé'n $Át $un i.Ann mé 
ofc é fin 4 •óé-An-Arii," ^f feife-An, ^5 li f "o'f&Aó fé 
uinni a\k a nóf Aipceaó péin : T>',Aitnig an T)Á óiAfióg 
a óéite .... 

C,Ait -aii bte,Aóc,Aine Aguf bé ^n cf iop,A f ean'OAócA 
cuiT) *oe'n oi*óóe te óéite 1 nAnuf Ceóit ; bí stion*o,An 
Aif gun gtAC fí te n-,A óuine,A*ó. t!>í fé c,Ainnce,Aó 
50 teón téiti ; 'o'mnif fé T)1 50 n,Aib pÁi'óe rh^it ,Aij;e, 
50 nAib porcA paoi'n ni,AgAtc,Af -Aige, 50 mbéAt) 
pinriún Aige 1 n*oeine a f Aog^it .... mAfAó gun 
Ú4m ^n T)numA món ^eic ^f T)'i,Annp.A*ó fé uinni é 
póf-A'ó ! Aóc níon óuáLa fí món &x\ X)Á óuit> CAinnce 
A5«f An méiT) á\\ óuaIú fí ní n,Aib Aon .ÁinT) -aici ,Ain ; 
gtón -An fin eite bí n-,A ctu,Af,Aib, ,a "óeAtb «Aguf a 
ónoc bí óf com-Ain a i)Á f úit 1 nit n,A hoi*óóe ^guf 
nrmróe uinni 50 n,Aib fé 1 gconc^b,Ainc, X)Á bpéAT)- 
f At> fí CAbnugAt) teif ! 

tlí n A1I3 ^n bte^ócAif e ,aóc te^tf,ÁfCA nu^in fs^n 
fé téiti. Óílte^ 50 bpé,AT>p,A > ó pí ,ÁinT> níof pe^ff 
CAb,Ainc >Af & gtón ; aóc teif ,An >Aimf in , T>'ein ige^vó 
teif níof pe,Ánn — conn-beAn nAó ngéittpeA-ó "óó-f-An 
f & *oein e-A-ó ; cámic copAmtAóc n,A mónóúif e ,Ain ...» 

Ag f eo cuit) be^s *oe'n cu,Ainifs óuin fé ifceAó ^n 
oi-óóe fm : — 

"ó'n 6 & ótos 50 T)cí 10.30 f^n oi*óóe 1 Sf^iT) na t)é Atl cSIOpA SeAtTOACUA 141 

tipe *óom ^s pxMf\e peómfA pe,<vo4if\ tlí *ÓorhnAiLL. 
t1íoj\ tÁ\n\c fé péin r\Á >Aon *oume vá óáifvoib ÓU15 ^n 
Áw 1 gc^ite^rh n.A ti^impife p in ! " 

An óé^vo u<Mf\ eile -a -ocámic pe,<yo^j\ ifce^ó óuici, 
t>'pi^pf\uig úé ^n cpiop^ feAnt)Aóc^ *óe cé'n fófvc 
T)Uine bí f-d bpeAp pin Leif ^\ ó^mc fí cúpt^ UxMf\ 

I nAj\uf CeóiL. 

T)'mnif pe.vo^f\ -01 cé'n óéijvo t>í ^i^e. 
CÁnnc pe^fvc; uiffu. 

" A^up T>'iAf\f\ cú of\m t)ul n-A óui*oe^óc-din ! " ^p 
pife. 

"X)\ g^bxvú teif," -ófp-A pexVOAft 50 f\éi*ó foc<Mf. 

T)'pé,ACA*OAf\ beifvc &\\ & óéite. 

" A^up wÁ \a\\\\tza\\ o|\c é •óéAii-Atrh ^píf ," ,Af\ f eif e^n, 

II ní fítim 50 gctiff i*ó cú." 

"flí ctippi*ó," a\\ fife ; t>í longn^-ó uiffii an mmngin 
t>í ^5 Ati t>pe^|\ 05 feo Aif*oi, -Aóc ní f\*Mt> psop <mci 
guf\ ótnp pe^voAp & cuxMfNfs aguf 50 fUMb piop xMge 
ó cúf cé TMf\ *oíot> i. 

YiÁ\\b í ingean & hátA\\ \ ? tTlí n-A *óiai*ó feo t>í 6ipge-AmAó Ar\n. "g&bAX) 
pe^*o^f\ Ó DomnAitt. T)aojv<vó é. Cuif\eA*ó pitéif 
-ánn .... t)'é xxn t^ a\\ cxMce^ó pe^x)^ Ó T)orhnxMLt é . . . . 

t)í ^n bte^ccAif\e teif péin n-A peómfiA. Af\ a 

gtúnxMb trí fé -Aguf p^MDfín n-A gt<MC Ai^e. ÓUif\ fé 142 t>é Att cS10pA SeAHDACUA 

p<\1*01j\ 1 tlTJUVfÓ pA1T)1f , *Óe 50 T)Útf\A6C>A6. tAg^VÓ 

CfeAtáti *\if ó Am 50 íi^tn. t)í a óe^nn faoi ^ige, 
AgUf 4 éAu^n |v\itce f*\ leAbAió, aóc tigexvó picciúfi 
1 nt)uit) picciúij\ óf corh^if ^ *ó^ fút t>á buit>e^6Af. 

Cúmne *oe feómjid 1 sCAifte^n ^t^\ CtMc if mó 
*o'feice<\*ó fé. Uot^ Ann ; fe^f gonca n-a tuige*\if ; 
a 6ot<\nn 5x\n bf íg ; a x\n^m /\j\ t<\f <\t) te "oíog^if 
Á\guf le *oítfe .... 

"O'eifUgan bte^\óc-dife -oá gtún<\ib. Cfoó fé fu<\f 
An p^tTDfín óf cionn a te^\ptx\n féin. Cf A\t fé uifce 
coiff\e<\s,\n x\f\ a bAittf . Óut*ó f é coif nA f umneóige, 
^guf T) , féAó AmAt a^ An cffÁiT). Aóc ní hí x\n 
cffÁiT) a óonn-Aic fé. tlí heAt). 1*otf\ nx\ T)Aome bí 

^5 5^\b^lt tAf C 610CA*Ó AVl piCCtÚf CéAVTiA feo -Afíf 

A\guf Afíf eite .... TVfetcexvó fé An cútnne 
céAT>nA "oe'n cf eómfu fm fx\n ^C-AifteÁn ; cotg Ann ; 
f ex\f gonc<\ v\-a tuige Aif\ ; a 6ot<\nn 5<\n bfíg ; a 
AnAm A\y t^fxvó te T)ío£f\Atf x\£Uf te *oítfe .... 

Cu<\1T) f CÓCx\Ó 65 C-<\f\C Afi AT\ CfflálT) flOf f 401 A£Uf 

é -A5 gAb-Áit f uinn. t)í An fumneóg a\\ ofgAttc, ^guf 
cuaIa f é An CéAX) óuit) T)e'n AmpÁn ; aóz x>e f\éip a 
óétte fítte^ ^uf <\tf uige,<vó x\n pofc, $up f octx\ ette 
bí gÁ 5CAn^\*ó as An f cóc<\6. 

An 6-Ainnc f eo bí gx\ c^nAó a~£ An f cóca6 X)á mb'f íof 
t)o 6tu^\f >Aib An bte^6cAtf e ; — 

u An fAT)A ó 6uif cti Aicne x\f\ ^\n bppíofúndó i 

T)COfx\6 ? " 

Oift5ex\6 x\ifm a 6utp ^n 6eifc x\if\. t)í t)f\e-<\m 
be^s eite aca tapc a\k An cotg x\6c ní ft<\ib ^ifo ^5 
An bf ex\f 5oncx\ bí f A01 tfiÁlt offx\. 

11 Cf í btiA*ón^\ 50 tett." t>6 Atl cStOpA SeAtTOACCA 143 

11 1nmf x)úinn anoif cé'n óaoi -Af ódit f é an Aimpf 
fin." 

tof uig fé féin 45 c-Ainnc. Cu<Atd fé >a gtóf fém, 
^noif féin, -A^uf é n-4 fui-óe -Ag -An bfuinneói^. 
D'éigm t)ó cofs -A óuf teif féin ó Atn 50 tidm ; bí 
fúite ^n f?if goncA §Á fiite-At). An cdf cuifne bí te 
feice,Át ionncA ! An caji cuifne bí dige *óóib 50 
téip ! Cé'n ódoi a £>f édT)f-A*ó f edf t\Aó f aib 1 n*o>Án 
T)ó dóc bfeit ax\ bÁif beit óorh ne>Arh4if\e«Aó fin ? 

" . . . . n--A •ói-Ai'ó fm trío-ó feómfVA be-Ag A\$e 1 
SfÁiT) n-A tife .... t)ío"ó beifc "oe'n cfiújt a 
X)AO\\At) cúptA IÁ ó foin 45 ceaóc A\y cuaific A\$e 
Ann .... Zá fiop^ feAWDAócá a\\ a a^a\-ó .Amaó* 
t)ínn féin f-A fiopa fm $Á fcfdife . . . ." 

■O'eifig At\ bteaóCAif e. Sít f é *oe^f íwax) a -óéAriAm 
ap ax\ n>é\At a\\ fA*o. tH fé a$ bAinc cot>La*ó k\a 
tioi'óóe *óe. t)í fé 45 b-Ainc f UAirime-Af At\ lAe *óe. 
6ife>An a óuif pe-A'O-Af ó T)orhn^itt óun b-Aif. 
*Oeif\e,A'ó Aon "ouine teif é. An f-Aib aon ó-Átt teif ? 
Y\aó £>fé-AT)fd*ó fé a rhdtAipc *oe tuo>if\if5 t>Ab>Aitu: 

Alf ? tl-AÓ bf éxVOf AÍ) f é -A \\Át) .... 

£)í p-dipé-df Af At\ mbóf-o 1 n-dice teif . Ó óe-Ann- 
Aife n-A mbte-áócxMfí timic At\ p-Aipé-Afi fin. Cuif An 
fgéAt £>í At\n cfoi"óe be-Ag ann. Atvoug-At) p-Ái*óe 

AgUf 5f AX)Am nUxVÓ .... 

Aóc At\ *oítrhe>Af bé-A-ó 45 cáó -Aif ! Cé'n bfíg 
c-áfcuif ne >An pfíof ún-Aig ? Y\aó \\a\V) f é f aoi -dot 
Aguf 5>Ainirh -Anoif ? Aóc cé'n ce-Af c bí ^5 ^n 
oif \%eAó 05 T)e tuóc n-A cúifce é rh.df IaX) ? Y\aó a$ 
cuiT)iugA*ó teó bí f é f éin ? ÍTl^ óuif f é cf Aice^nn a$ 
An f -géAl T)óib ^f t>Ab^if f é >dóc At\ f íf mne ? Cé'n óaoi 144 t)é Atl cS10p<\ SeAÍI^OACUA 

<\ 0fé4T)f Ai*óe fe^f\ a •óAOfVA'ó gAn fia*ónuife ? Ajguf 
cé'n fiA*ónuife •o'péA'op-Ai'óe fÁgait gan bteAóCAifí ? 

t)í a óombte-AócAifí bo*ó<A[\ Aij;e te c^m^tt. X)\ f é 
P*vo-ÁLaó ó *óúcóap, -A£Uf ní fáróóxvó -Aon f\u*o é aóc 
Ati fgé^t ó túf *oeif\e<A*ó mnfe^óc x>o 5^0 *ouine aca 
vvguf a bjieite^rhn^f fÁgAit, Ce-Ap^vó 45 an Áf\up 
1 SfvÁi-o t)|vunf uic 50 fVAib fé ^5 eifge be^s-An be^g 
éAT)Cf\om n-A óe^nn. SAOife be^g <a bí uai-ó .... 
aóc ní fVAib fiof -aca 50 f\Aib *óá fúit pe-A*OAif\ tíí 
'ÓorhtiAitt g-Á Le-An-AttiAinc t)e tó -A^uf -o'oi-óóe A^uf 
CAfcuif ne c<Af\ -Aon c^pcuifne *oáf\ fACCAf 1 ftntib pif\ 
Afu^rh ionnc-A .... 

€uic an oi*óóe .... 

tVfactAf *oó 50 fiAib a feómfiA lÁn *oe fúitib. 
ÚofUigeA*OAf\ Ag eifge fUAf fA T)Of\óAT)Af ^aó uite 
aic *oá t)féACfA*ó fé. UAfcuipne if mó bí te CAbAifc 
f aoi *oeAf\A pnA f úitib feo. t)A te T)Aome éAgf ArhtA 
ía*o uite 50 téif ; fúite n^ bé 1 fiopA ha f eAtTOAócA ; 
f úite a rhÁCAf f éin ; f úite *oeAf\bf\ÁtAfi teif a cAitteA*ó 
pA*oó ; pútte fe^nrhn^ bío*ó f^ ceAó aca; púite a 
f eAnoi*oe f goite ; púite jDeAT) aij\ ; púite nA n-oipigeAó 
a "óAop é ; f úite ha pAig*oiúif\í a caic é Afi mAi*oin ; 
CAficuipne pnA fúitib uite; gfvÁtn lonncAuite; fUAc 
tonncA uite .... 

(t-Af\f\dins fé fu\f\ a óACAOip 50 f\Aib a -ófiuim te 
bAttA. Aóc níof\ eifig teif éAtugAt) ó nA fúitib 
nimneAóA fin. t)ío*OAf\ 5AÓ uite Áic CAfic Aip. 
tlAipeAnncA, ní feiceA*ó fé aúc aoíi *oá fúit ArhÁM, 
A£Uf na foittfí A5 ceAóc Aguf A5 tmteAóc lonncA 
mAf\ béA*ó 1 f úitib -OAonnA. Úioca*ó buite xMf\ ^nnfin, 
A^uf *o , eifige^ , ó te n-A bu^tAó te 11--A óAC^oif, a£z t)6 Atl cSIOpA SeAÍIDACUA 145 

nuAif •o'eifigeA'ó t>ei*oíf ^tAncA. Acc ní cúif$e 
fui*óeA*ó fé Af\íf wá j o , eif\igeA*ó péine eite óf a 
corhAif .... 

UÁmic beAn a' cige ifce,Aó Aguf tAmp-A Alci. 
*Óe<Af uig fí An bórvo ^guf "o'fÁg ^n cae .Air\. t)\AOit>inn 
teif í feiceit. Hí E>AinfeA*ó *oivAoi*óeAcc r\Á T>iAr>- 
Ui-óe*\cc teif An Áic An f a*o if béxvó fife Ann. 

"O'i^ff fé uif\f\i fSAtArh a ó-Aice-Arh teif. 

&A\t. Acc ní fAib fí 1 bf-A-o >Ann gufi eifvig fé 
fmAomceAc. ttíori f An Aon óAinnc -Aige. teAn fife 
£Á cmocil, -acc níon >Air\ig fí 50 bf aoa fí -a tóifoeóin 
Afi -a hAgAi*ó AmAó, xx óAtAoirv 1 n-Áif\*oe Alge -Aj;Uf gAÓ 

f5f éAC U,A1*Ó — 

" S^f iof ! Sgfiof ! S^fuof ! " *oeir\e^*ó f é i n-^fr» 
a got-A A^uf ffi$iT) nA buite n-A fúit .... 

Acc ní A\y beAn a } a£e rM fé -Ag bA£.Aipc iia 

OAtAOIfe-AÓ -ACC -Af t)A f Últe £>í g^ Óé-AfAt) ! 

T) , eifvig téici é rhe-AtLA*ó, Aguf 1-aU.ac a cun Ain <An 
teAbAit) a tAfjAifc Aif fém. Aóc ní co*otA*ó ciúin a 
fUAif fé. ÓuaLa be^n a' cige é a^ n^rhAtA'ó .Aguf 
A5 cuf fíof Afi f úite 'oe'n uite cme<Át Aguf "oe'n uite 
•ÚAt 50 f a\X) f é 1 t>f at) f An oi*óce .... t)í An rhAi*oin 50 hAOibinn. 5f\iAn n ^ t)e^tcAine 
a% órvóA'ó n-A c-Atf-Aó bnónaige. t)>ALA*ó cpom na 
F-Aif\f5e ifce^ó An av\ ns^oit. P-Aoite-Ám 50 gtion- 
.TXAfiAó -Aguf 50 f5f\é-AóAó óf cionn v\a hAibne. X)\a a% 
lAffiAit) cr\oi*óte criÁi*óce a rhurnncif\e .a tógb-Ait .... 

SiubAt av\ bte.Acc.Aif\e cuit> rhón xje'n óAtAif noirh 
An t)ei6 a ótog. t)í -a fe-Anóf\oc fém a% ce*xcc a\k 

L 146 t>6 At1 cStOpA SeAt1T)ACCA 

Aif "oo'n bAite móp. Ctoife*vó ati bteaóCAife Ainm 
peATMif tlí TÍomn-Aitt £á tu^vóxvó 50 mmic. áe^fA*ó 
fe^f -A5 coij\néx\t ffiái*oe ^5 u f P^ipé^f nuAi*óeAóc-a 
fofg^itce -Aige. TTfeiceA-ó fé fó^ftA Ann ó tuóc 
an ^if\m bí 1 feitb íia c^cf^ó a$ mnfeAóc cé vía 
•o^oine *oe tuóc tía pobAtAóc' t^irhpugA'ó ati rhAi*oin 
f\oime. Úioca*ó siofs^vn pacaI Aif\ A5Uf f iuóxVó f oLa. 
gtuAif eA*ó teif a\\ a ftige, ^guf ^n *oiAbx\t n-A óf\oi*óe 
ifcig .... 

X)a téif -oo'n btex\óCAi|\e cé'n gean bí ap pexvoap. 
pe<<vo4f\ boóc, 'oeifie^'ó be^n xv$uf *oeóf\ p ^01 n-A 
fúit. pe^-o^f boóc, T)eif\exvú fe^f -Aguf fún *oíogAt- 
c^if n-A óf\oi*óe. pexvo^f boóc, *oeif\e,<vó x\a f ^oiteÁin 
bí 45 eiceMX óf cionn n^ tMibne. peA*oaf\ boóc, 
Deife^t) An g^oit anoif ifce^ó ó'n muif\ rhóif . . . . 

A^uf *o'f eicexvó An bte^óc^ife f úite c^fcuif ne^óA 
^n pfíofún^ig gonc-A bí n-A tuige a^ An cotj; 1 
^cúmne *oe feómf a 1 ^C^ifte^n &tA CU&t ^aó uite 
u^if a ótoifexvó fé ax\ foc^t. 

t)í fé cmnce nAó f\Aib na tos-Ann-A a^ feab-Af A^e. 
tlíOf ttlóf *ÓÓ CUAIfC A ÚAbdlfC Afi *óoócúif\. Aóc t>í 
bAfArhAit Aige nAó -Ofus^nn^ An teige^f aV feÁ\\\\ 
•óó, -aóc focAt be-A^ motc^, focat beag a óuipf e<vó 
bfíg ^suf bof f At> Ann ^fíf .... 

ÚU5 fé 4gdi*ó a\\ S\\Áw vía^ tife. 1 fiopa nA 
yeAr\VAtzA -o'feice^-ó fé fúite TMonn^, ótoiff e^*ó fé 
5tóf\ *0xK>nnA Afíf. tlí bé<vó a fiof ^5 bé An cpop^ 
cé'n bAmc bí A^e te tuóc m^fbc^ pe-A*OAij\. ílí 
mói*oe 50 mbéAt) a fiof <dici ^ufAb é peA*o-A|\ bío*ó 
f<\ feómfA cAob tAtt uAiti. 

tlmne fé *oeifif. t)é Atl cStOpA SeAílT)ACUA 147 

tlí f<Mb Aon 6<Mnnc Ai^e téiti ó foirh -dn Bifvge- 
Am-Aó : cé'n báfv^rhAit béxvó aici ^rv <\t\ ob<Mfv ? t)í fé 
cte^6ca6 -Afi bfvé^5Air3 mnfe-Aóc — bí focfvuigte xMge 
motA*ó t^baifvc *oo pé x\fi bit -ofeAm *oíb if feápf a 
taitnig téiti. TVféxVOfAij fé a fÁ*ó téiti 50 fAib fé 
péin a^ cfoit) -Aguf 5iif\ eipig leif éatug<vó a?, T)Á 
mtM fiuT) é 50 mbosfxM-óe a CfvOi*óe -dfv au *oóig fin. 

A6c if beaj; an piof bí Ai^e. tlí fuMb aovi óéApA-ó 
^E e 5° T^ 1 ^ P ^ 10 ^ ^ e PeA*o^f , 50 t)cu5 fí ge-An ^ 
crvoi*óe *óó, 50 fuMb ^n cfoi-óe fin n-A 6toi6 n-a t^f 
-ánoif .... 

Cu-ai*ó f é úa\\ atí £>p uinneói^. tlí fxMb f é *oe rhif ne^ó 
Ai^e -óut rfceat. *Óe^fc fé a\\ An bfumneóig tatt, 
^ic a mbío*ó peATMfv ó DorhnxMtt n-A f uifje ^guf é 
féin gá faife. t)í -o^ttósA >Af na fumneós^ib m*oiu. 

^Iac fé mifneA6. j^bpdtj f é if ce ^- lAH(id* fé 
uififvi é jbóf<vú. "^Iawa'ó fé tetf ó'n ^c^tAifv. peitm 
be^s f-á'n *ocuxMt bé<vó ,aoa. llí bé^vó a fiof 45 «aon 
Tnnne cé'n 6éif\*o bí xMge. ttí bé^vó fiof 45 bé at\ 
cfiop^ f eAn*o^6c-A 50 *oeó é . . . . 

t)í fí ifog fvontie. t)fvón t^f <Aon bfón *oá bfAOA 
fé -AfviArh n-a fié^voxMi. 

§eic fí nuxMf tonnaic fí cé fM aici ann. tl-A 
fui*óe 1 n-aice aw *oorwMf bí fí. 

" Uuf a teatc ^nnf eo ! " a^ f í. 

"Uuige n-A6 T>ciocpxMnn ^guf avi xMtnfifv 6fv«áróce 

azA ax\x\ ? -An Aimfifv tubtnfce<A6 azáaxwí ," fít 

fé tárh a teASAmc a\\ lÁ\tx\ téiti bí aattce t-Aj\ cút t\A 
c^tA0if\e>á6 -acc fgiob fí uait) í. 

" X)\oi)tÁ móf tiom u-Aif ," a$ f eif e^n 50 c-Af- 
Aoi*oex\6. i [S t>e atí csiop<\ seArroAócA 

" <X x^tnAT)i1n, ,, a\\ fife, u ua6 riaib fiof A5<vo traó 
f\Ait> mé AfMrh aóc a^ lAppAi'ó tú rheAtUvó lonnóf 50 
bpé-ADp^-ó pe^x)^ri boóc a óuit) gnót-A «a "óé-An-Am A|\ 
a fu<MrhneAf." 

'O'eifig An íie-An n-A feAf-Arh 50 mAOfó-A. 

11 1mti§ -Af an ceaó feo," a\\ fife 50 bu$T>Af,Áf,Aó, 
11 ^suf x\á feicceari annfeo Afff tú, a be1te,AmnA1£. ,, 

TVimtig fé. 

pexvodf boóc An focat bí aici. peA"OAf\ boóc 
-oeif e-d*ó &n f e-Af Af an cff\ii*o -dguf fun *oío§AtCAif 
n-A ófoi-óe. pexvoAj\ bocc *oeir\e,<vó be^n ^uf *oeóf 
fAOi n-A ftiit, pe-AX)Af boóc *oeif\e«<vó r\á f^oiteÁin 
óf cionn ^bn^ n^ Life. pe-ATjAf boóc •oeifeat) &t\ 
gaoit anoip ó'n muip .... CxMt áv\ bte^óc-Aifve &n óuiT) eite *oe'n IÁ n»A 
feómf^ péin. ÚÁinic x*n oi*óóe, A£Uf nuAif a tÁinic, 
táimc n-A fúite ffeifin : fúite CAfcuif neAóA x>e'n uite 
-óat Aguf 'oe'n uite óine^t. t)í*oíf t^tt if 1 bfuf. 
1a*o -Ag T)e,arvcxvó anonn 'f an^tt, aníof ^uf ^nu-df 
Aif\. Ixvo rn^s^m-Ait fsisearhAit. 1at) c^fcuifneaó 
b^g-AftAó. Súite peA*OAi|\ annfeo. Súite bé an 
cfiop-A feanTMócd AnnfiúT) .... 

ÍAf fé comneAt. ttíorv óuif fin fu^i^ orvru. Uug 

fé -Af A tlACA AgUf fít 14T) A bUAU'TJ mAf bu>Aitte>á 

míotcósA nó cuiteóg-A cige IÁ fxMfif ai*ó. é 45 béic- 
iug<vó x*£Uf ag f sféAóA-ó -Aguf Ag b^s^ifc of \\a .... 
Conn^ic fé péif\e *oíb óf cionn nA ceme. "Cáinic 
buile -dif. Sít fé a n-oíbific llinne fé lAffVAóc A|\ a 
mbUvoAf te bfiAtfvA bo^A béit. ge^tt fé feo ^uf t>6 Atl cSIOpA S6A11T)ACUA 149 

pút) *óóib -aóc nnte-Acc uai*ó a\\ pexvó uain -a cluig. 
ílí •óéanpA'ó fé -Aon bteAcc^ifeAóc -Afíf coi*óóe. 
SsAff-At) fé teif aí\ f-dog^t. j-dop-At) fé ipceac 1 
m^mifcif .... 

Úuic ax\ comne-At. 

Cu^it) n^ fúite^m^^rhtd feo 1 n-áifoe uai-o nuaif 
fít fé bpeit o\\\\&. 

*Ófiuio fé teó ^píf. tlion imtig fiA*o uai*ó. TVp«<m 
fiAT) 50 foc^if A£ fé^ó^inc ifce^c n-A fúitiD fém. 
Súite buite bí lonncd xmoif . A f úite buite fém ^guf 
i<vo as fé-ACAinc Aif ^f fs^t-án bí Cfoóc<4 A\y avi 
mbattd .... 

teis fé f5fe^*o uatbÁif . X)aw piofcat Af a póCA. 
£a\ú f é t>Á uf cA\y te tu^f taff^ó .... 

tluAif a táimc mumncin At\ cige ifce^ó, bí ati 
f^^t^n n-A mítce míte píof^, ^;suf aí\ J-m^n féin 
cAitce ^f an úftÁf xx^uf piléap tfí n-x* cpoit>e . . • Ati seise<yó biiAvó 

.1. 
níin 4ii pm móin rúii Ati pji rhóifi 

5iAfi 1 nl4f\ConruAócdi£> bíof, i n-iic & *ocu5CAf 
Coitt £)ui , oe.dir\ má bí cú ann AfiArh. t)! -Aon^ó ^f An 
5C01U, ^n IÁ f m, a6c ní Af >an Aon,d6 bí mif e ; 50 
•oeirhm ní cuirhne^6 tiom anoif cé'n gnó nó eAfbAi*ó 
Snót-d tu§ fan Áic mé. 

Lá móf biifdge bí ^nn, A^uf óif na6 fiAib mófUn 
ap m'aifte níof fSAfiaf ^ el f ^n te-Abai-ó te teóLAi*óe 
50 fi-Aib píof^ mait bAince *oe , n rhAmin, gi-ó gufi 
•oúifige<i*ó te f-ámne <m Lae mé te feicrteaó n* 
gCApAlt, te géimne-dó n-A mbó, te méróte.A6 n-A 
gcaorvAc, A§uf te fgf e^-ogAit rhíf oig*oe.A6 nA bf e-Aft. 
CúptA u^íf nó m,Af\ fin *oom iT)ift coT)tA*ó Aguf 
*oúifeA6c ^s i>Af\fiAi*ó n.A bfocAt bofb gAe-óitge a 
f>iooAt> AmAó ^f -An cof\mán bi aj; tuóc -An Aon^ig 
fíof fúni Af ^n cf|Ui*o, guf táimc mífoigiT) or\m, guf 
eijugeAf, 50 n*oeA6Af fíof ^n fc-Aigfe te béite n^ 
mAit>ne a 6,AiteAm. 

Cé béA*ó -Ag <An mbóft) ftórhAm f a ce^.6 óf ca .a6c 
mo fe.An6.AfvA é^monn U*oig, máigifcif fgoite tlof 

ilA §CA0fiA6. 

Cuif fé n^ mítce míte fáitce f órh^m. Cuif fé na 
céATH a ceifc ofm g-An u^aw tAbAifc "oom ^on 6eAnn 
aoa a ffie.45Aipc. An fVAib mé beó -arv 6or* ^f bit ? 
Cé'n 6-aos a } f\Aib an f AogAt >d§ eifge tiom ? An fiAib 
mé póf ca ? Uuige ná6 fAib ? T1a6 p&\?) f é túf ^m 
A^Am ? Aguf a ti.A6cAige be^n .<*ttnnn bí f^ cí|\ ! 

153 154 ftun Ati pn rhóm 

Hí fU\lb fé fdfC-A llOm ÓOf\ -Af blt tl^fl tU^df At\ 

Oe*\n liom. * 

11 £éAó xMioif /' x\f\ feifeAn, M cm^e naó iroeÁfutx* 
cú iru\f\ f\mne tjo *óuine tnumnceAfvóA ? " 

" Cé aca ? » 

c< An fe^f\ TDófi i|\ nt)óig — Sé^muf Seóige t^eite ? " 

" Aguf cé^fvo cá T)éx\nc<\ Aigefe^n ? " 

" P°f f^ ^ rh , AnAm. ,, 

t)í longancAf opm. t)í mo *óume mutnnce,Ajvó,A, 
-An pe^f\ ÍTIófi rru\f\ cujatj Aif\ 1 gcomriui*óe, tM fé tAf\ 
teitcéAT) \>UAt>Mn T)',Aoif, Aguf ceáp^t) Ag ^n f^ogAt 
nAó 5cuif\pit)e fAOi óuing An póf ca 50 *oeó é. 

" Aguf *oeif\ cú tiom 50 tjputt ^n £e^f\ ÍTIóf 
pófCA ? " 

" CÁ. póf* fé fe-Aócm^in nó m^fi fin t troiAit) n-A 

t)í .a £>éite CAitce Ai§e. "Óe^f^ fé ^n píop<A. 
Úiintc fonn CAinnce atf. 

" Se^ccrhAin nó cot^óíof nó mAf\ fin ó fom pó\> 
fé x\n óéAT) UAtf — — 5? 

í( An óéAT) tidi|\ ! -•' 

"SeAi!>." 

" Acc -An cé^T) be^n céAfD t ' ^ifig rji ? " 

Cuif fé gAit 1 n-iif\T)e uaid. 

"t)et, fin fut) n^c bpuit piop ^5 -Aon T>uine. T)eif\ 
•OAome gup puA'ouigeA'ó x\p An ce^c í paoi rhe-A'óon 
ofóce ; §uf\ be^n T>e n^ fi-óe tM nmci, $uf\ goi*o 
^n pe^f tttóf u«aca í, -Aguf 50 T)CÁimce^TMf\ n-^ 
ftuAigcib cúptd oróóe t n*oiAró -An pófCA te n-A 
•puAfgAitc .... acc Á\\ nt>ói§ ní óferofe^tj Aon 
"outne é pm ? " ntín Ati pn rhóm 155 

"tlít cof-ArhtAóc tiA fírunne < A1r\, ,, ,A*oeif\imfe, " aóc 
c&Arvo "oetf an £e,Ar\ ttlór* féin ? " 

"Ctnge "óutc ceifc mAf pn ^ óurv orrni ? tlaó 
bfuit xMtne x\5-ac ^fA <ah bfeAf ttlóf\? X)a "óe-ACAif 
OAinnc b,Amc -Af Ati t<$ Ab fe-Áfri bí fé, aóc m-A 
cuirvce«A|\ cetfc -Aif Anoif f-Aoi'n gcéAT) rhn^oi CAg^nn 
c-Aom éigm -Aif\, bu.Aite.Ann pé f.Aoi x\j\ c,ACAOir\, UAin- 
e^nn fé nxMpcín .Af .a póc.A, coinnige-Atin fé te n-A 
é-A*OAn é -Aguf s^n te ctoif inc u.aió roif 54Ó *ó.A Oftia 
-acc, -An be-An bocc ! .au be.An boóc ! t)éxvó cfu^tg 
AgAC 'oo'n £eari tTlóf boóc *o.Á bpeicceÁ é 45 CAoine-At) 
n-A mnÁ fm. tlí tei5fCAt) *oo órvoróe -óuic aon óeifc 
eite óurv -A1|\, &t\ cfé^cúif ! " 

"A^uf cé'n óaoi ,Ar\ CAittexvó í? An bp.ACA -Aon 
•oume marvb í ? pl 

" tlí £uit fiof ^5 Aon Tunne cé'n óaoi a\\ cAitte^vó 
í. 5° "oeirhin níofi f ACCAf -An copp .Arv1.Am. ,, 

" A\\ f ACCAf beó í ? n ^ff-A mif e -Agtif cineÁt -Airhftf 
opm .ah riAib a teitéiT) *oe rhnAoi Ann .AfUArh. 

" Óonn-Atc -ah pobut U1U5 beó t Á\\ nT)óig. t)íof 
fém ,A|\ An mb-Atnif. A^uf b,A br\e<Ág -aii b^tntf í. 
Sfof 1 5Contro,Ae At\ CtAif pófA'ó 1-at), Aguf CAimc 
fixvo ^m^ó -Annfeo ^f gAitttm 45 uf cótfoe c§itr\e 
gc-Ap-Att f ut-A, A teitéiT) T)e f\,Aie ni paca cú .Afu^rh ! 
tlíorv innif f é *oo ,Aon *oume -Af f^s^it -An cige fjó 50 
f\Atb f é te pófxvó, ^guf ní fAib f útt -Agxxinn 50 bpóff atj 
óoróóe aóc -An oife-AT) tetf >An f^Afvc. Acc nu-At^ -a 
óu.At-A -An pobut 50 \\ Aib fé f-A mb^ite, A$uf >au be>An 
xM^e, b-Attige-A'o^f tntis cimcedtt ^f >An Átc 50 
bpeicfroíf -A11 be-Aii ,a bos C|\oit)e cftidió An ^if 
tílóif ....." 156 íttfti ^n pn rhóm 

11 Cé'n fóf\c *Ouine bt tnna ? " 

TVeifig mo óa^a fm-domceAó. 

" tlí fvdib fí ^nTMtdrhatt m-df fin," ^f feifean, 
11 -doifoe rhAit innci ; oeif teá 50 jvdib f í fió-^P* J 
teicne bitu cdndróe vt ififii, T>íj\e,dó tf T)-d mbéxvó fí t>Af 
éif c-dom cinntf d óuf\ *ói ; co^d mófvd f útti, ^guf Lárha 
Cf\uxvó<d 5^ft)x\~beAn a ftnne obAif le n-d f,dQg-dt 
-dguf bí 1 n-ann ob^if a 'óédndrh. Sin é -dn ^Át guf\ póp 
An £eAf\ tllóf í b'féroip : é f m ^guf -dn fpf\é . . . . ,; 

T>e-Af5 f é ^n píopa <df\íf . 

" Aóc f éAó ^noif , ní móroe 50 bpuit mé dg c<db,dif\c 
ce^|\c T)o'n feúp ffióf. 1f cmnce 50 bpuit cunhA aija 
1 nT>i4fó vía tnni fin ; aóc ní férócigeAtm fé teif an 
gcurhA -dguf teif An mbfón guf £óf fé ^fíf 1 gce^nn 
míofd 1 n'oiAit) 4 biif—m^f b-df a pudtf fí. An 
péi*óci$eAnn xsmoif ? Aóc <dn cutíu bíof dif\ nuatf 
CfVdóCdft tn|\f\i ! " 

"/dóc ^f n*oóig/' ^ffA mife ^guf canc-dt Ofm, " -áp 
nT)óig zá ptof <dg *ouine éigin cá bpudifi fí b^f " 

" £-dct>df í oróce X>\a tiAome 45 bte^dgdm n,d mbó. 
t)í cog^ na ftáince a\c\ ati oit)óe fin. Hl^iTnn Lá'f\ 
n-d b^f-áó ní fvdib fí ^nn. tlí fvdib an £e,df\ 1Hóf\ f-d 
mb-dite ^óc df\e>dT). T)ufrdif\c an cditín ,dimfif\e 50 
nT)e^óAT)4f -df cu>difc Ag TMoine rnumnceAfvó-d teif 
,dn mn-doi. Cuif e«df a T>cuAif\ifg ^nnpn 45 n^ TMOtne 
muinnce-dfvó-d ; x\n 5Cf\erote,d é ? níof tugxvo^fi cu<dif\ c 
off a .Af\ixMti ! Acc 1 gceann ceitfe ti, T)'f:itt >dn 
1peA\\ Hlóf gdn >dn be-dn. gaó uite *óume óuif ceifc 
a\\\ ó fom n-,d c-dob b>dtn fé got ^f . X)a rhó|\ -An CfUviig 
>dn £e,df\ Hlóf feice^dt 45 c-dome^'ó ha mni , . . ." 

Cuif mo *óume gAit eite 1 n»difT)e uai*ó. ntln aíi ym rhóm 157 

"Acc £óp pé AjM'f 1 sceAtin míopa, r\Á\\ póp ? ,; 
-Afvfa mife. 

(í póf. Cuifv pin lon^n^'ó -Af a tán. peAfv nx\ó 
f <\ib x\ óé^T) be<\n p^oi'n scrvé ^cc mi • ^5 u f £ Qrn 
curiiArh^ ip bí pé n-A •oi-At'ó ! 9i 

'O'péAó pé n-A cimceAtt a\\ fMicóíop 50 f Aib ^oti 
•ouine a^ étpce-Aóc linn. 

" A$up cogAp/' a\\ feipean, " cáT)<doine 1 n-Airhfveap 
x\p an bpe^pv tHón ; cuit> aca a \\Át> nac bputt pí m-Afb 
a\\ corv x\p btrj, Agup 50 gcuifvfe^p an -otige Ain p<aoi 
beipc bx\n beic xM^e ; cum eite ^ca & \\Át> 50 bptnt 
fí corh m^pb te Cpom, acc guf ^b é pétn rhAfvbutg í. 
CuifvpeAfv au *ott§e a\\\ óorh cinnce ip zá "ontobAtt a\\ 
tutc . . . ." 

" Acc céajvo x>eifv ah *Ox\ru\ bean p^oi'n p^éM, ? M 

Lei5 pé pe^t) longAnc^ip. TVeipig n-x\ fe^Miii 
A^up copAig Ag piub^t /Anonn 'p x\n<\tt -Agup sfvOArm 
A$uf tongnxvó Aip. 

"íTlAi'oifv téiti p1ú•o, ,, a\\ reipe-an, "níop cu<\t<\ p .' 
x\n f5éx\t ^f con Afv bit 50 T)CÁimc pí px\n <\ic. "Outne 
T>e nx\ corh^\r\px\nAib *o , innip *oi 1 T>copx\c é mtAin tu^ 
x\n pe^\p ttlón -Abdite í, A£up ó pom 1 teit nít p-Aog^t 
x\A puAirhne^\p a^ avi b£ex\fv ttlón . . . . ,; 

"tp t>óca 50 5cex\px\nn pí 50 bpuit ,<\n céAt) 5ean 
beó? M x\fip<\ mipe. 

" Y\aó sceapt^ pém é ? ÍY\Á zA pí m^fb nac pítte^ 
50 n-AbfvóóA-o pé cÁf CAitteA*ó x\gup cá\\ cu\\\eA*) \ — 
WAfAb é pém rh<\pbui§ !; ^gup má r^ pí beó .... 
nít fiop A^Am r\Aó mbéAt) av\ P5éx\t níop nx\ifige. 
<Spv Ó401 -Afv bic, beifvp,<\fv a\\\ x\$up bei*ó a\\\ avi fgéx\t a 
focfvUjAt) óp corhx\in bfveite^rhAn agup cotfoe. M 158 tiun Ati pn tíióm 

£)í a\\ An máigifcip f^oite tmtedtc. X) 9 p andf fém 
pgAtAfh ^5 -dti bfumneói?; ^5 mdócmxrh x\fv a\i fgéAt. 

t!)í <dn 1peA\\ tTlófv 1 sconcdbAifvC. t)í TXdoine 1 
n-Airii|\e-Af xM|\ 5ti|\ rh^fibmg fé ^ óéile nu^vópófca, nó 
50 fdib beif\c b^n beó A\$e. ílío|\ TMor\d*ó ^on -ouine 
*oe mo riiumncif aruArii a\\ óe^óc^f *oe'n x>Á 6oif fin — 
51*6 50 n*oubAifvc "OAoine ^itf\i*oe 50 fdib fé cuittce 
45 ctnt) ac^, tlAó mbéA-o fé nAif\e<d6 50 nT)dOfvf<di , óe 
av\ pe^f tTlófv ? pedf bjieÁg fpótfc Aguf sfimn m<á|\ 
é ! pe^f a tótgf eA*ó *oo 6f ot*óe te beit ^5 f é^ó^inc 
df\ a x\gdi*ó bfe^g te^tati fome^nn-c^ ! & rhume^t 
ceann 4 6ur\ ifce^6 1 túb cn^ibe ! au vá 6oturhdm 
f eótd fAiriie fm bí f aoi n~A ó^b«Ait nx*6 éxvocfom, a 
óuj\ a^ *o^riif,A ^f déf ! VÚÁ bí dn be-An m>d|\b bí fí 
m^fb, ^guf cém rhxMt *óédnf,d*ó fé *Ó1 Cfvo6d*ó Ápo 
tAbdtfic *óó-f^n ? Ce^p^f • a *óut fidft ^suf cuAifc 
cAbAifc Aif te corh^ifte -gt-ACuvó teif ^guf te consn^rh 
tAX)A\x< c *oó vá bfé^vof Ainn. 

Uf-ácAriiAit 50 teóf, cé cAffAi*óe tiom a\\ av\ ^on^ó 
aóz pÁX)\yA\c ^guf Sé^muf Seóige, cot-cedtfiA6a 
T)o ? n pe^fv ttlófi. tlí \\a\X) beifc níof f e-dfvft te f igaat. 
XY\Á zá fe^f 1 ntdfvConn^ócAib azá níof cfíon^ 
1 5corh-Aifite nÁ p^Tjfvdic fé Sédmuf é. Aguf bí ^n 
beifc aca A\y Aon mncmn 50 5Cfvo6fdJ*óe at\ £e-dp 
tttóf. 

X)a bfón^ó aí) cfiúf f mn aj$ T)ut fiAf. pé a\\ b\t 
mifne-dó a^uf cfioi*óe bí tonn^m fém 1 *ocof^ó b^m 
av\ b-ÁifceAó x^uf av\ beifc eite *óíom é. t3^ifce^6— 
níof f Act^f dfi^rii a teitéi*o fítte^, ^cc cf\í fumn- 
eó^-dib An a\\\c. ílí -dtiu-df ó v\a fpéiftib AthÁm bí 
fé a$ cedtc ofAinn <d6c Aníof ó'n mbót-df nu,Aif\ uuti An ipm rhóm 159 

f^itfe^f) Ati c^pMX 11A cofA ifceAó fn^ toóim bí 
|\órh-Ainn f <a cftige. Óílte^ ofiáinn 50 fAib x^ n*oume 
mumnce^-óA cfOócA óeana, 50 rvdbAmAf c^f é1 f An 
óu^ifc *óeif\e<A*ó ó^bAifc Aift. An coruAtm bí ^5 n>A 
jtotAib — bí f é 'gom bo*óf <vó : ní f aib ^cc an c-aon 
por\c arh-Ám £Á Ó4f A*Ó aca — 

CfioóA-ó Á\\X) .... 

CfOÓxVÓ xSfvT) .... 

Cpoóxvó Ájvo— U\ ^^oite ! 

"Óe^|\5 SéAtnup av\ píop^ te t>ua*ó. TVeifig fé 
firiAOinceáó. 

"'ttteAf cú ^n te fgi^n fvinnexvó fé é ? " ap feife^n. 

"tló í ó^iteArh *oe bxSfiu ^itte," a\\?a pá*orvAic. 

"tló & b^ice-A*ó 1 bpott món-A," a\\^a Sé^tnuf. 

" tló pité^n óuf n-A crvovóe, ,, a\\ f a p*vou<\ic. 

"tló -a c,Aócxvó, ,, AffA Sédtnuf, " n^ó fin é av\ óaoi 
if éAf5Ai*ó ? Af óu^La cú Af 1 <\m xMi fgé^t f ^oi'n 
*gC>Aipcín t)ui*óe , . . ." 

tlíOf ÓU4U\f. 

" Sé an ÓA01 guf óAóCxMg fé a be<m. ttf fé óorh 
Cfom teif aw b£e,<\n tTlón féin .... 1 115^*0 a\\ cr\í 
i-áffAóc te n-x\ ófioóxvó .... bj\tf &x\ cé^vo cfí 
hu^irie. SgAoitexvó ^mAó é pd "oeirve. tlí P&ca mé 
-AfiAtri -Aon pe^f bí óorh cpom teif. Cf^ic mé Lárh 
teif Aon uAin x\rMm a\\ ^onaó nA gAittirhe . . . ." 

"tteit) zéAX) Lároin ^5 ceAf*o^it uAt-d teif At\ 
bpe^f tllón a órvoó^<vó/ , a\\\*a pÁr>\\<\\c, u x\n óuaLa 
cú -AfUArh An fgédt fin p^oi'n T)oócúiu Ó toinfig 
cf oó^vó 1 ngAittirh ? " a\\ fé tiomf a. " tíUfvbuig fé 
be-An *oe rhuinncip tluA*ó^m . . . ." i6o mln ^n pn rhóm 

llíop óuaIa tné ati f^éAt AfUArh. Ilíori óuaLa mé 
An uai|\ ftn féin é, ^tt) guji inntf fé -óom é. níof 
óuaU\ mé aon fut) aóc ptAbxVó n^ bitfctje f-aot 
óofAib av\ ó^pAitt, ceót bfón^ó na gAoice tfceaó ó'n 
tií^WSe róótji -Aguf an fe^npofc fin — 

CfOÓA"Ó Á]\X), 
CftOÓxVÓ -áfvt), 

Cfioó^vó Áf t) — 1 i 5Aoi£e ! 

A£Uf é gá C~f<yó *oe fíof Ag ftotAtb^n 6Átf\f\. Óítte^ 
Af an cftúf ^gdtnn nu^if ffOtóe^m-Af ati ceAó ^uf te 
fSé-aLd f-áot bÁ? Áp n*outne mumnceAfvó-A t-áintceAmAf\. 

ní fiAtb fe^Af av\ cige -Ann forhAtnn. An be-an — 
<ah tmjia be^n — "o'ofSAtt An *oofvAf. níof Aitntg fí 
ceaóCAf -AgAtnn Áp nt)óig. X\'\ ^aca fí -AfiArii finn. 
T)'f éAó fí 50 séAf Af pÁx>\\ aic ; f5f ú*o^ig fí Sé^muf 
6 bonn coife 50 muttAó ctnn ; cug fí f é-AóAinc f ava 
fuAf ofm fétn. 

t)uAtt An cfiúfv -AgAtnn tfceaó df av\ úft-Af fut x\f 

tAbAtf fí. 

11 nít fe^f ^ ctge f a mb41te, ,, Af\ ftfe. 

'O'fé^ó Sédmuf ofmf-A Aguf caoó fé fútt. fllÁ'f 
f éfoif x\on f ut) a fá"ó teif an cf útt "oubAifC f eife-An 
é. "OubAtfvC An cfútt : 

"TVéAtutg fé. XZÁ e^tA Atfv 50 mbetfife^f -áif. ,> 

"ÓuAtteAmAf ifce>Aó ^f An úftáf ^uf fiAfv tinn fA 
f eómf a 5>An cutf eAT) $An tAftfidi'ó. te-an ^n bex\n f inn. 

" t)eifvim Ub Afiíf nAó bfuit f é f a mbA1te/ , a\\ f if e 
50 feófb. 

t)í fí 1 ti--AtrhfveAf ofxitnn 50 ctnnce. Ufitúfi nif 
^icntg fí te^óc A\y tops a ftf, A^uf eifean Af\ a nun Ati pm rhóni 161 

tette^-ó ó tuóc *olige ! CÁf\b p iop *oi íiaó conp cábtAí 
bí aici fA ceAó ! 

" T)Aoine mumnce^fróA leip a\\ z\\\ú\\ AgxMntt," A\\y& 
mipe. 

11 An e^-ó muip? " -Afi pipe, aóc bé,<vó fiop 45AC a\\ 
&n 5CA01 a n*oubx\if\c fi é nÁp óf\ei*o pí ^p pséx\t. 

" An pvoa ó *o , p^5 pé x\n b^\ite ? " Af\p*\ Sé-Amup. 

11 Sm p u*o nAó bpuit piop AS-Am." 

" An pxVOA 50 bpittpi*ó pé ? " 

"tlít £iop A5>Am pin acc o1peAT). ,, 

" Af\ rhaite teip t^tnic mui*o," «AppA pi*opdic, u cá 
bpmt pé ? " 

"ttít piop A , m. ,) 

" C^itpró muiT) pdtMóc 50 T>ciocp<\i*ó pé," a\\y& 
Sédmup. 

"U15 lib," Agup *\m<dó téiti p<d scipcung. 

Hí f\Aib *\on -Aimpe^p ofidinn n^ó pu\ib pé 4f\ a 
teite^-ó pn^ ptéibce, -dgup 50 p\ .dib x\ be*\n dg c<\b- 
pugA-ó teip. KX\Á bí pí *oúja -oopfvó-d pém tinn, t^itnig 
An be^n tiom. tl<\c í bí *oítip *o^ pe.df\ ! t1*\ó copf\- 
UAifv c*\pp.di*óe be^n te^c óopnóóxvó pex\p ^ me^tt &\\ 
<\n *oóig pin 1 ! í póp^vó 5<\n mnpe-dóc *oi 50 p^ib bex\n 
cupt^ &i%e ! X)& móp Ati cpu Aig 50 ju\ib pí 1 n-.dirhf\eAp 
ofu\mn x\$up pmn x\g n\f\fUM*ó cdbpugcvó teip a\\ 
mbeipc. 

T)'pé,Aó mé x\f\ p^*ofu\ic. t)í pé n-x\ pe^p^m 1 n-,dice 
n,<\ puinneóige — pex\}\ á\\t> c<\ot ^sup cutdit nu^vó 
gofim Aip. xN^up bí cutdtt nuA*ó gopm a\\ Sé<\mup ! 
Agup cutdit nuxvó gopm opm péin ! An longnA-ú é 
gup cex\p pí 5Ufi conpcábtdí pmn, x\jgttp a pe^f\ ^\f\ a 
teiteA*ó ? 

M i62 rtún Ati pm tiióni 

Ú^|Uin5e.vnn\|\ n<\ CAtdoifeAóA cimóeAlt a\\ aíi 
ceinró. 

" Ui f é ^fi a teite<yó," A|\f a SéAtnuf. 

11 U-á," ^ffA p<ÁT)rw\ic. 

" t)eif\f eAfi Aif," ^1M M Séamuf. 

" t>eif\feAp," x\f\fA pÁT)í\^ic. 

11 Cf\oóf Af é," x\f\fx\ SéAnuif. 

" Cf OÓf Af," AffA pÁT>fWMC. 

t)íof pém buAt)Afc<\. t)A be-dg Aguf bA 1^5 x\n 
mifneAó tug ^n beifc fin fjom Agup iat) Af\ cfeAt^rj 
te pu<\óc Aguf te ftióe óf cionn iu ceme. Cuirhnig- 
e<\f Af 1ób . . . . 

''5° scuippró X)\a An z-Át> o|\c," a\^a Sé^muf, 
11 x\óc bpuit £iof x\'T) c-a mbíonn An poicín ^ige ? " 

Cux\ficuigex\m4f\, pu<\if\e^\m.\f é. T)'óU\nM[\ é. 
t)og An bf^on au beifc .... 

" t)í -áic *óe<Af Ai^e, au fex\j\ boóc," x\f\f a SéAtnuf. 

"t)í mWu\m." 

" CÚ15 céA*o *\cru\ x\nnfeo, feitm eite tx\tt fn^ 
RofAib, Aif^eAT) móf f a mbAnnc má'f fíop . . . ." 

" & bex\n geibe^f U1U5 é," AffA p.<\T)ru\ic 50 
fmAoinceAó. 

"1f T)óóa," a\\\*a SéAmuf tiomfA, " if t>óca iiaó 
bpófpá bAincfieAbAó r>& gcfioócAróe a céAX) fex\f? " 

" Cfoóf A|\ é 50 cmnce," x\pp\ 1£)át)\\aíc. 

" Aguf geibit) At\ bAincfeAbAó fe^\f n-A *óu\it)," 
a\\\*a SéAmuf. 

" T)uine T)e'n cf\iú|\ ^sAinn b'féiT)ifi . . . ." 

t)í fiA*o A5 cuf T)íb Aguf 45 cog^ró fif T)o'n mnAoi 
naó fw\ib n-x\ bAincfeAbAig f óf nuAif óu*\U\mAf coif- 
méis rhx\tt tfom a\\ ax\ cffÁiT). An pe^fv tTlórv péin ! nun aíi pR rhóm 163 

Y\a6 é bí X)ÁnA ^suf a tex\óc f^oi fgát na tioróóe 
féin ! Caitfi'ó fé ^nge-An beit Ai^e 4f -a rhnaoi A$uf 
cuaifc tabAifc uippi ^5«r a -óut 1 sconcabAifc a 
Óf 0ÓC4 4f -A fon ! 

t)í ctu^f opm 50 gctoiffinn cé'n fiitce rhóf bé^vó 
Aici f oirhe. é^vo bí n-a gtóf nu^tf LabAif fí. 

" A' bp-dc-d cú í ? " -Af ftf e. 

tlíoji tAbaif feife^n. 

" An |VAit> t<Á mAit 45AC téiti ? " -Af P1T©i " ™ Ó V ^n 
CfUAig 50 f Ait) av\ IÁ óorh *oonA fin off Aib ! 1p *oóó>a 
nÁ\\ fé^vo fit) buaUvó atriAó a$ fp^ifoeóifeAóc te 
óéite óof a\\ bit. Cé'n fófc 4ic fuxMf cú *ói ? 
tDotin a\\ taob ftéibe nó ce,Aó be^s f^ tnb^ite móf ? 
tlíof t^fb-Áin cú a picciúf "óom ^fiAtri. X)a rhóf a\\ 
f-AitUge é fin. Cé naó tei5fe^*ó fí *óuic é -óéAnAtri ? 
ÍIaó xmci -acá an fnMóc ofc ! " 

An c-é,<yo ^suf x\n f eifbe bí n-a gtóf ! An óaoi a 
nt)ubxMfc fí 'n^ó xmci azá An fm^óc ofc ! ' An be^n 
é>AT)rh>Af pn ! 

n> Oeifim te-Ac n^ó bfuit a teitéi*o ^nn a\\ óo\\ a\\ 
bit," -Aff -An ^e-Af 1Tló|A 50 *ooiUge.Af-Aó, " tiáji intiif 
mé 50 minic *óuic ^uf c^itte<<yó í . . . ." 

" ttl-Á c^ilte^*ó í, cif cAitte^'ó í ? Cáfi cuifie<<yó í ? 
tnnif fin *oom -anoif," -A^uf fítteá n^ó f Aib fúit aici 
te ff e^5f<A ^óc f f eAgf a haó %c\\ ei*of eA-ó fí. 

"4 peig . . . ." Óítte-ó 50 f^ib An ^eAp ttlóf 
50 *oeóf\.dó. 

"X\Á cAbxMf pei^ ofurif^ f e^fCA," a\\ fife, " peig 
-ac^ a\\ avi beAn eite/' -A^uf An-éAT) uiffi. 

" xX ttluif . . . géiD," A\y f An ^e-Af tTlóf , " beifim mo 
rhionn ^guf mo rhóm *ouic n4ó bfuit a teitéit) x\nn, 164 ni3n ^n pm rhóm 

tlAó bpuit ^on be^n Af\ An f^ogAt ^s^m aóc tu pém 
dfhAin, gufv tneaf-A liom tú uá . . . ." 

Óuij\ pl ifce^ó Af av\ scAinnc bUvoAfaó feo. 

" ppeic ! " a\\ fife, " má zá ji mAfb c^'t fí cufta? 
Sm ceifc A^uf níofi tug cú pf\eA5f\A a\\\ póf. Aóc 
ní pAT)A 50 'ouiuttfi&i'ó .... |\oim bfeitirh «A^uf 
coipoe pfieipm," 50 bAgAftAó xvoubxxific fí an óainnc 
•óeifeAnn^ó, " zá cfiiúfi ifcij " 

"Cé'n ^ic?" 

"Sd pÁftÚf. Uf\1Úf\ ACA. SexVÓ, C|\1«f AOA, CfUÚf\ 

conf cÁbt^í " 

" ConfcÁbtdí ! Con . . . fcáb . . . Vaí ! " 

" Afl T)0 CÓIf AZA flAT)," Af\ fife. 

" Conf cÁbtaí ! " ^guf *oeifteÁ gufi triéig An bfíg 
^guf an pumneAiti Agtif x\n me^óAn mófi féin é teif 
^n bpíof-e^st^ tAinic Aif\. 

t)í fé n-A fui-óe n-A óAtAOift rhóif\ fA gcifcimg 
nuAif\ a buAit ^n cfiúf AgAinn AtnAó. Ha séA^A Af\ 
f ite^ó teif, a ceAtm móf\ teigte fiAfi Afi *ó|\uim nA 
C4tAoif\eAó, a béAt Af\ teAtA-ó Aguf fs^nnfAt) n-A 
*ÓÁ fúit. tlí fAc& cú a oigfie AfUArh aóc bot^Án 
gAotte Aguf An gAot A5 éAtu§A*ó Af. 'OeifipeA'ó 
brveiteAtn A$up cotfoe cúifice 50 f\aib coif\ éigm 
T)éAncA Aij;e, A^uf eAgtA mAfi fin teAóc Aif f\oirh 
óonfc^blAib. 

" tlít pAic T)éAncA AgAtn — nít, a peig," Afi feif cax\ 
50 tA^-gtófdó fut a X)\!ACA fé pinn-ne. 

" 11í conpcÁbtAí mui*o," Af\pA mif e, " aóc CAifVoe. 
CÁifvoe tÁmic Annpeo a\\ rhAtte teAC, c^ifoe tÁimc 
Annfeo te CAbfugAt) te^c pé Af\ bit cé'n óoif azá 

DéAnCA A~£AZ " tiun Att fm rhóm 165 

"ttí -óe^tiA mé coifi -dfUArh," ^fip ak 1£eA\y ÍTIófi ix>ip 
•óá opn^, "ní -óei^nA pm — bfiAOinín be^s uipge," ^p 
peipean, -Agup óe^pt^ ^ x\n bpeap ttlóp 50 jvaiB pé 

45 *out 1 tAige, " ní -óe^nA mé coip ^fMArh " 

" A beite^rhnxMg n^ mbpé^s ! " ^pp ax\ be^n, " x\Á\\ 
póp cú mipe ^stip bean eite beó a^az ? Aóc jMn 50 
bpMg' mipe s^eim mo t>Á Lánrh uipfu . . . ." A^up 
x\aó í bí mrhne>dó ? 

"Cé'n rhxMt *óuic ax\ ?j;éAl a óeitc o^mn-ne ? " 
a\\\*a mipe teip; fi mÁ zá av\ 6éAr> £>ex\n m^fib, Á\\ 
n*oóig ní "ooóAfi *óuic innpe^óc •oúinn p\oi f\ún cá } \\ 
m^buigeA-ó í " 

"Cá'n rh^fvbuig cú í ," ^pf\A SéAmup. 

"ttít fí mAf\b," ^pf An £e^f\ tHóp, " nít pí m^f\b ^fi 
óop x\|\ bit AT)eipim . . . ." 

" tt-Aó mait a bí piop A-gAm é ! " a\\\* ax\ be^n, " a 
óLA'ó-Aipe av\ cpAOgxMt, c^'t pí 1 bpoLAó a^az? Cá 
tipuiL pí A*oeipim 50 pcfucjMi-ó mé ó óéite í ? " -Agup 
ponn uififM au cte^p céAT)n,A -óé,AnArh teif av\ gcifin^n 
mój\ peótA bí n-A puit>e n-A tob La$ a\\ au gcAt-AOip 

tTIÓIfl A\\ A \\A^A\t> AXWAÓ. 

" 1p pe^pfi tiom n ^ *° eié rgittOA&A 50 bpuit pí beó," 
a\\\"a Sé^mup ; "níop Cfioóxvó feA\\ -AfUArh a\\ beipc 
X>aí\ beic xMge " 

" A teibi*oe móifi t\A peóU\ ófie^tAig ! " a\\\* ax\ 
bean, " a pumAó^m au buitg rhóif\! teig óuige mé," 
a\\ pipe te SéAmup bí 1 n^fieim innci, "teig óuige mé 
50 pcfiACpM*ó mé nx\ pucóg-A ^m^ó a\* . . . ." 

ttí béxvó an peAfi móf\ be-AtAi*óe pMceAó 1 n-Ann é 
pém a óofAinc Af\ ax\ mn^oi mif\e pm t>á rgAoitpexvó 
Sé^mup a gf\eim. ttí fACA cú a teitéit) X)e feic i66 ttíín Atl pVx 1Í1Ó11I 

v\|\k\m — t>Á óloió if fióe *o'feóit ófe<At,Aig úopfuigte 
-Af óAt^oi|\ riiótf f inneA*ó te n-4 ,AgAi*ó f éin ^guf an 
beAii t>e^5 ^5 i<a|\|\ai*ó a lontif Aige ! 

" A ótA*óAi|\e 5^n n^ipe," -Af fipe, "n^n xvomuig cú 
xMioif 50 f Alb beif\c bAM .AgAC ? " 

" tlíofi AT)trltl15, ,, a\\ f eifeAn Aguf beAgÁn bfíg 45 
ceAéc -Ann. 

TrféAóAmAf U1I15 Aif . T)ubAific fé óe^n-A 50 f Aib 
x\n beAn eite beó, -Aguf nac f Atb a fiof ^5 caó gup 
póf f é í ? tlaó fVAib ^n pA^tAif *oe >Af fAT) ag ah 
mtxAinif ? 

11 tlA b|\éx\5A bíof xMjge ! " Aff -An be<m, " .aóc f^n 
50 *ociocf ai'-ó mo cúige^f *óe>Afbf,Át^if ^mif-Aó ! 
tDAinffó fiA*ofAn fífinne -Af, -A11 fe-Anfti-Ab feótA ! " 

tlí fAib xm fgéx\t foitéif ^s-Ainn Af óof Af bit. 
tlí f Aib fiof Ag Aon *ouine aóc 50 f Aib bAimf ag -An 
b£e,Af ITIóp t-Af éif 11 a C-Áf^A Aguf gufi pó\* fé -Afíf 
1 scex\nn míofA. Aóc cá f xMb ^n óé,A*o be«An ? 

" t)fuit xm be,An eite beó ? " xvoeifimfe. 

"tmfiof A'm." 

" A ótA*óAifie ! Aguf cu 1 n-aonf e-Aóc téiti -Af f eA*ó 
am t^e m*oé ! " 

£)í ^n pe-Af tHóf <as ce^óc óuige fém. ITlifne^ó 
a$ ce>Aóc -Ann. 

"Seo," AffA SéAmuf, "innif t)úinn cá bfuit fí 

-AgAC? T)ut)A1fC CÚ A\\ bAtt gO fAlb fí beó, -AgUf 

-Annfin Afíf T)ubxMfc cú nAó fAib ftof a^-ac -a' f Aib 

nó n-Aé fAib " 

"An be-An boóc ! an be-An boóc ! " Aff -An £eAf 
tTlóf 50 curh-ArhAf. X)a\u yé nAipcín móf *oeAf5 ^f a 
£óca Aguf óomntg te n->A fúitib é. 5>a6 ofn<A vá ntln <mi piti rhóm 167 

tei£fe<\*ó fé cf<\iccí a óoU\nn mófi mittceAó x\£Uf 
ótoifceÁ ^n óACAOifi 45 5iof5<m f x\oi'n me*yóó.<\n móf 
copfAó bí x\nuAf utffi. Cum^ cé'n óeifc cuifcí x\i|\, 
cuniá cé'n tru\ftA"ó betfeAt) a X)e&n -óó, ní ótotfcí 
mai'ó x\óc oftn\gv\it mí-fiAg^tcA "oo-óof^t^, aguf n^ 
focU\ f m, au be<\n boóc ! x\n be^n boóc ! 

11í fAtb ^on m^ic beic teif. Úu^^m^ tntig n>á 
te^pfAóA ofAinn pém ^guf <<\n cfuúf x\s<\inn cinnce 
gufiAb é x\n óx\oi guf rh<\f\buig fé au óé^vo bean ^jguf 
50 fi<\ib Aicfige xMf ^f a fon. 

X\fv m-Ai"om bí au beific eU.e imcijce futx\fv eifige^f 
féin. Y\\ fi><\ib x\n ]Te<\|\ ÍVIófv te feice^t 1 n-^on itc, 
x\5Uf ó bí cmeit fs^c o|\m U\bAif\c te n-x\ rhnx\oi 50 
bfeicfinn é féin 1 *ocofAó, óu<\it) mé x\tru\ó 50 
bfeicpmn cé'n bx\ft<\rhAit bí 45 mumncifv nx\ hÁice 
f aoi'n f^éAt. 

t)í fgACA be^s b^Dóifí fíof x\f\ ^n ^céib ^guf ó bí 
x\tcne rhAic aca of\m féin A^uf x\p mo rhumnctf, ní 
f\ó-pvox\ 50 f-Ab^m^f 1 gciúin-óomfvÁ'ó. 

" &P tofg mnÁ c^tmc cú f<\ cíf\ feo if vóca," ó^a 
fe^f aca x\g 5Ái|\it). 

"1f mórv An mifne-Aó bé^vó A5 be^n Aguf *ouine t)>á 
rhumncip x\ póf^t)," Af\fx\ fe^f ette; "c<á bpof *oi 
nx\ó nT)éAnfAt) fé mafi f.itine a fe^f\ g^oit teif x\n 
gcéAT) beAn fUátf fé." 

" ^5«f céx\|vo jvmne fé ? " ^f|M mife te bAinc ^f. 

"T1<\ó bftnt f?iof x\g x\n f*\og<\t cé^jro a ftnne fé ? 
í rhAfvbxVó T)'eite ? " 

"t)x\ rhóp x\n óoip é," x\f\fA fe<\fv eite, " x\óc cá 
bftof T)úmn n*\ó btnte tob<\nn tximtc x\|\ x\n bfe^\f 
boCc. TUó mmic te^s X)1A t-Árh tf\om ,<\f\ *óuine m^\}\ 168 min Aíi pxi rhóni 

pm ? Ati peap boóc ! if tnón &n *oíot cf UAi£e é 

1t1T)U1 ! " 

u Acc x\n fe*\nbeitexMtitiAó ! Cé'ti ccAfu; bí ^Mge 

-Atl T)x\jV\ beAII A póf A*Ó -Agtlf A11 ÓéAT) bean £x\n t^p 

iní m&\\X> ? 11á|\ ttiójt -ah tiÁif e é fw ? " 

" AcccÁbpiof T>íb,"x\ffAmife, "gup m^fbuig fé í?" 
í?" 

T)'pé<\cAT)x\f uite 50 téif of m. tl^ó mé bí bog ! 

" XY\a\\ <\c $uf tti^fbuig fé \ Áf nT)óig T> , innpeóc<vó 
fé cÁ bpu^if fl b<\p 110 cÁ'n ctnn exvó í ? " 

X)\ fiAT) tute 50 téif cmnce guf ttiAfbtng An £ean 
ÍY\ó\\ a óéAT> be-An. ílí n^ib ^5 T>éx\nAtti nrmfóe *óóib 
x\cc cé'n óx\ot A noeifti-d fé av\ ^níom. An í bÁc-A'ó 
finne^*ó? An é Ati óaoi guf caic fé í? íló, 011 
buite tobann tÁtmc xMf fx\n oi*óce A^uf gun c^óCAig 
fé í? t)í X>\a iot-curhAcc<\c — ftn é av\ bÁf tiAcb^f^ó 
bí 1 noÁn T)o'n rhnAot boóc Ai$e ó cúf Aimfif e, ^suf 
ní fidtb fx\n bpeAf 1T)óf Aót x\n oinnéif. An cféx\cún ! 
X)a móf ^n cf uxMg bí aca *óó. tlÁn bpunx\p T)'Aicinc 
xMfv cé'n Aicptge bí gx\ *óéAn^rh xMge. An cé bé.<vó 
fÁCAó cnuA*ó-cnoi*óex\c a tiAinm a Uia*ó n-A Lát^iu 
nx\c bpeicpeA*ó fé cé'n cfOfóe-bfugA^ó ttocpA*ó xMn. 
A^up av\ fAiccíof bí off^ 50 mbeifpi*óe Ain, 50 
•ocfi^ttpxM'óe é, 50 5Cf\oópxM*óe é . . . . tlí fAtb ^on 
peA\\ Ar\n n^c "oaubfuvó a ax\a\w pém te n-x\ f\dbÁit 
ó'n ot*óe<vó ftn -Aguf nx\c $ce<\ppA*ó 50 mbéxvó sníom 
tonmotcA %& "óéAnxMti A\%e .... 

Cuine^vó fíof ^f av\ mbxMtnf. X)o tnnnfigeA*ó 
p^oi'n gcéxvo be-dti. tl^ó í bí LÁgAó c^ft^nn-áó ! 
Aóc n^ó f Atb mófán cAtnnce xmci — au be^n boóc ! 
cÁf bpiop n^ó f Aib té^fguf éigtn aici ó X>\a cé'n b-áf nun ad p\i rhóm 169 

tM 1 n-o-dn T)t. Agup nip tu^ '6 tnte *óuine jmoi T)eApA 
óorh ^e^nArhxMl ip bí xmi peaf tTlófi uipp\i ? An ó-doi 
a 6xMt pé ^n 6ui*o ip mó *oe'n oi*ó6e n-x* pui*óe te n-x* 
tiAif ! A^uf nuAifi 6uip fé tÁm pAOi n-A mumeát te 
P05 t^bAipc •oi, 1 ii5<jm piop, cé'n ce^pc bí aici eifige 
n-A fe^f-Am ^gup imte^óc uai*ó, mÁ bí An bpvAon be>A£ 
pém ótcd Aige ? Agup ^n gún^ bpeÁg bÁn pío*o^ bí 
uipp 1 ! A^tip via bpÁiptei*oí x^up n^ piinní ^gup '6 
uite fópc ! 

Cé *o'feicpi*óe óug-Ainn A^up An 6-Ainnc <Af piubat 
x\6c avi feiif^inc. pe^f céA^^ptAó beAt&\t>e azá 
&nn, 5fu>Ai5 c^nxM-óe pionnpuAt) ^5 eipge dníop 
•oíjieAó ^f a óe^nn, fpón am^ óom gofm if "o'peicpi-óe 
^fv X)acac bócAif mAfom ófu^i-ó feacd. áít pé -a 
t^*ó^f 6upipce^6 fA 6<Mimc, acc nudifi n-A6 *ocpÁ6c- 
fAi*óe Atz a\k An T>po6-4imfip, va be^s au rhdit *óó 
beit ann rnÁ'f ,45 iAf\f\Ai*ó eóUMp pdgÁit p-doi'n b]?ex\|\ 
TTlófi tÁnnc pé. 

A511P b'e,<vó bA 6opAitiAit. t)A rhófi xmi c-Airhpeap 
bí A5 lti6c An T)tige xMfv. 

" 1f *oó6,<\," A\y f a pe^p iia ppóine $uip me 1 mt)éA|\tA, 
"if *oó6a nÁf 6*Mtt xmi pe^p ffiófi dn tmjia be^n póp," 
a\\ peipe^n 50 fsigexMtiAit. 

" potvorvoó xMmpifV ac^ Aip, ,4 fe4ip\£inc," a\\\*a 
f ednbÁ*oóif\. ^f n*oóig níofi tui$ pé An 6^mnc ! 

"Agup T)eip\cedf\ tiom, n ^ff au fe-áipginc, u 5tif\ 
be-An An*o^tArhxMt bí mnci, 50 fAib fí bfie^g Á\w 
tÁi*oif : x\n bpACA Aon *oume >A5Aib í ? " 

(í píor\ *óuic, a pe-áipvsinc. Z& bAipce<A6 A1f, ,, ^fp-A 
b-á*oóif eite. 

ÍTlApA bpuAijt xmi peÁifsinc aou eóUp ó'n *o|\e^m i;o ntln A11 fm liiom 

W a\\ Ati ^cétb óuifi a óuiT) c^mnce 1 ^céttt *oorhfA 
50 jvaib ptffcd mo •óuine muinnce-Afvó-A a g^b^-ó $An 
mófu\n mottte. 5.A11 Airhfie-Af, *oo *óéAnfAi*óe óe^n^ 
é truvjvAó au meAf bí Aif. tlí 'óéAnfA'ó fé cúif fe^fv 
fAitbifv m^jA é a gAbA*ó 5^n fi<A*ón,Aife tfiAtt. tn^fiAó 
50 fAib fé n-A lufCAíf te fióe btixvóAn, m,AfVAó 50 
fAib Cárh-ifcig Ai^e te tucc fiAgAtc<Mf, m^fVAó 50 
fAib fé 1 5corhn,Ai*óe 5Corhn,Ai*óe 1 n-,AgAi*ó tuóc 
Aófi-Ainn ^guf pottici'óe.Aóc-A, bíof cmnce 50 mbéA*ó 
ce-Ang-At n<A 5CÚ15 CAot Aif\ te jm*o,a An LÁ. 

Acc níofi rhófv *óó gtAtixvó teif ^f x\n cíf 50 cex\nn 
f ^ACAirh a\k óao\ a\\ bic nó c^f bf iof cé^f t> •o'eifteóóxvó 
*óó. ÓAicftnn féin é corh,Aiftiu§A*ó. 

ÍMof a\\ cí imteAóc ^f <a tofg nu,Aifv timic púcÁn 
beAg ifceAó 1 mbé^t -An óAtAi*ó f aoi tincfeót. 

"tÍVAOAm fém 50 bfuit fi^vo .As-Ainn fA •oeifteA'ó," 
Aff a f e^nf? e^f . 

" Cé tinvo ? " 

"ITIuinncifv iu t>a\\a mni. *Ope^m óorh -opoó- 
múrnce if zá te f ^gÁit f-A 50(1150. UfUAig An f eAf 
boóc azá 1 gcte^mn-Af teó ! " 

Cáwic a\\ X)Axy 1 T)cíf. t)'fíofv *oo'n fe^nfeAfv é. 
ílíof teA^Af fúit 50 mmtc a\\ aovi CútgeAfi fe^f óorh 
f \At>Á\wzA teif -An gcúigeAf tvÁmic AtnAó ^f ah bpúcÁn. 
X>Á mbéxvó nÁrhAW As&in níof rhAit tiom ia*o beit 
cÁifT)eArhxMt teif. T>á mbé.vó gtiíorh fitt 11 ó fotA te 
•oéAnArh b'f m iat> X)a óójva a togA*ú. 

11 £)puit nA bACAÍ ^gAtnn ? " a\\?a fe^f aca. 

"Uá." 

í( A ttl1C1t/ , a\\ fé, "tií móf *ótnc An c-ójvo tAfrAiftc 
te-AC fftetfm. JZá ak *otAbAt ^nt^i-oif : -Aguf mÁ ruín aii pni rhóni 171 

rj<\5<\nn fonn Cfvo*oa x\ifi nít ofic <<\óc é buAt^-ó fA 
Scloise^nn . . . ." 

gtu^if leó fÁ -óéin cige x\n p\\ tTlóifi -Aguf cof<\rh- 
Iaóc corhfiAic ofvfw\. 

t)í ^n ^e^fv ttlófv 1 *oce«<\nnc<\ x\noif nó x\fvix\rh. l\& 
fiopAifví feo le n-A te,A*ofx\*ó te bAC^ib cfomA x\$uf 
VÁ n-eifeóóxvó teif a AriAtn cAbAifc ft^n uaza gan 
fvoirhe x\óc ^n ófioó ! 

t)í fúit te T)ia A^&m n^ó mbéA*ó x\n ^e^f 1Yló;\ f<\ 
mb<\ite fómp-A. tlí fw\ib. 

t)uAit mé féin ifce^ó A^uf mófvfeifex\fv f e^\fv te mo 
óoif teif x\n bpe^f tTlófv a óofAinc x\f r\A ctu\rhx\m. 

flí fítim 5Uf e-dgtA bí oftn nuAif óuai*ó mé ifce^ó 
m-Af a ru\ib ctiAtriAin au pf tilóif. Aguf ní f Aicóíof 
bí opm r\Á fgÁrj a£z coffvug^*ó éigm Cfioi*óe n-ári 
xMnmnige-At) 50 fóitt. 

t)í f \&x> U1U5 CAfvc ^f bófo nuxMf óuai*ó mé if ce^ó ; 
gé rhóf gá f oinnc aca -A^uf cúpt<\ bui*oé<\t m^it móf 
T)e'n poicín Af x\n gct^f. TVóUvó fe<\fv aca gtoine 
Lán, fíneA"ó fé aw c-<Áfv<\ó fotU\rh Ó1115 a *óe,<\fbfv<\cAif, 
•óéx\n<\*ó f eif eAn Ar\ cte^f céAvriA teif, 50 n*oe<\ó4 Ar\ 
gtoine rjx\f\c CÚ15 nó fé *o'u<\ifvib. X)e fvéifi mx\fv bío*ó 
Ar\ foice^ó be^s ^5 bófo^it tx\f\c, bío*ó mAt^í r\A 
5CtMrh^\in a^ 'out 1 méi*o x\5Uf 1 n*ouibe, bíofj r\A 
fúite bí fúcx\ as *out 1 bfix\*ó<\ncc\f ^guf 1 ngfvUAim. 
tfcig "oífieAó 1 t^fv buitt 5^ó f úite *oíb bí ffigit) nx\ 
feifse A^uf ^n uitc te feice-Át 50 fvó-foitéifv, -A^uf 
méAT> x\^uf bfvíg as ce^óc x\nn 1 n-^\gAi*ó An noiméirj. 
t)í 54Ó uite *óuine 'oe^n óui*oe<\óc<\n fó-t-Án "oe^n 
n'nofCx\if te foc^t a f\A*ó. jeicex\t) *oume x\c<\ ó x\m 
50 b^\m. Cuifvexvó -aii óui*o eite ctu^f ofifu\ fém. 172 tuln aíi pn rhóm 

Ce^pAmíp 50 f<Mb leó — 50 fdib ^ti pe^p ttlóf a$ 
pAgAit. tluAtf nAó fuib cuippi*óe ^n gloine tdfc -Afíf . 

An gé bpeÁg f óf c<\ W ^P ^ n mbójvo níof cuifvexvó 
pofc péin innci .... 

Úáitnc be-An An cige tfce^ó. t)í cifeÁti móp ap 
iomóU|\ xmci. Óxmú fí -a f aib ^nn ^f ^n úft^f. 

11 Seo, pé-AóAfó annf eo," ^|\ fife g-Á n^p.íopvó 
óum cf otm -Aguf -oíotcaif, " pé-Aóai-ó Af ^5 fí n-a 
T)iai*ó. ,; 

Sn^ití ^guf fn^txMTrí, cmocÁt, 5t\éAf-obdif, píofxtf 
be^5<* T)'é*voAó "oe'n uite óweÁt it)ifv Uné^voaó ^up 

éAT>AÓ CAT)Á1f, fexWfCOCAÍ x\gUf fCOCAÍ t1AÓ fxMb 

teAtómoc^ttce— bí fixvo -Annfin a\k au úftáf 41 ci. tlí 
f éAT)f a*ó Aon "ouine a teitéiT) x>e t>f úp^^f a b^iltugA-ó 
-aóc bean cige. 

11 A5 cmocÁit fcocaí 'óó bí fí," T)eip e^-ó aví be^n 
5° f5i5eArhAit ASUf 5r eirn A1C1 ^F P el P e r C0CA1 > " ^5 
cmocáit f cooaí *óó, ^suf gAn í c^fv cf 1 IÁ fx\ ceaó ! " 

tlUg fí Af ÓÚptA píOf-A T) , éx\T)AÓ 1T)1J\ ÓfOÓIg -AgUf 

méx\f cof ai$. 

"téine!" ^f f if e, "téwe! tlaó b^e-Ág m^jA óxMt 
fí An Aimfif! ttí fxMb fí f-ÁfC-A 5<mi téincfeAóa 
*óéAn>Arh *óó Aguf 5^n cátt teó. An b0T>4ó móp ! if 
$ava 50 nT)é-Aiif AT)fA téme -óó," ^guf ó-Att fí uatti 
au c-éATMó 50 cAfCuifneAó. 

tlí ftAtb a f iof -A5 n^ pe^f Aib a mb-A óe^fc x\n óéxvo 
bexMi a tiiot<vó nó í óáineA'ó >Af f e^b^f a cíogbxMf. 

" ^5«f ^ n tiACA bf eig óe-Annuig f é *ói ! ,J 

Cuif fí tiACA *oe , n fi.ifiún X)A feAriVA X)Á bp-AC-df 
^fiAtti -Af a ceAtin Aguf tofAtg ^5 ftub^t Anonn 'f 
^n^tt -Asuf A5 cuji 501CÍ uiffi féin. nHn atí pw rhóm 173 

11 H-aó \ bío-ó mójvó^taó ^f . p&Aó t\A cteití bf eágtd 
cpeAt&óA ! " *oeif ed*ó fí, " aguf n^ TMtA lons^ncAó^ 
uaifte ! A^uf ^n cuma >Átuinn ! " •o'urhtdig fí -óóib, 
" áf n*oóig níof óe^p fib -dfiarh 50 bf eicp e^*ó f ib -d 
teitéit) *oe feói*o ^f óe-dnn buf n-oe-dfbf úiji boóc ? " 

ílus fí a\\ an \\aza. Scfdc fí ó óéite é. &dc,dit 

fí f-dOI ÓOf-dlb é. 

"5° *ociocfd*ó fé f-A f^ogat," a\\ fife, "$o mbé^vó 
\\aza mnÁ eite <óf buf n*oe^fbfúifi ! " 

Úofdig fí x*5 téimnig -difi te ce,dnn miofc^ife. 

"Aguf íiac-a óe,dnnuig fé *oo'n CéAX> be<dn," a\\ 
fife, " tidca óe-dnnuig fé Wn óé-dt) be^n, tidc<d 

ée-dnnuig fé Wn óéd*o bean , ,J ^guf -oubdjfc fí 

At\ óAinnc fin fá ÓÚ15, Aguf 5^0 uite UAif "oeifiexvó fí 
é tiubpxvó fí téim -dguf bfúgA'ó fí <dn tidc<d míi"ó- 

1TI4fVdÓ f A01 t\-A COfxMb. 

" A^uf ^noif féin cá fé 1 n-Aon*ocig téici, 1 bfoU\c 
1 n-<dic éi£in téici, <d§uf mife im' Á*óriA\\ rhd5<M*ó -d^up 
ponói'oe Ag At\ f-Aog^t móf ." 

tlíofi Ldbdif émne aóc í fém. 

" tl-dó mé aii cfu^ig xmoóc," df\ fife, " $At\ fe^ 
xj^m te mo óof^inc, gAn *ofe>Atiif ^5-Am te •oíotc-df 
a bAinc ^m^ó *óom ! Cúi^e^f a^a\X> -dnnpn 4511 f 
5-án Aon rhxMt lonnAib ,dóc At\ oif\eAT> te cúige^f b^n ! 
A fppiofdm, c^f f^5 fib ,dn pumnedrh -dgup At\ 
fPfeACAt) bí nbujt muinncif ? A cLd*ó-difM gan m^it 
gAii nuom gAn bfíg 5-dn mifne^ó, fédó bufi n*oe^fb- 
fúif bocc >dnnfeo n^ifigte óf corh^if At\ cf^og^it 
5^n f iof xmci At\ fCfíop-Aó í nó be^n pófc^ . . . ." 

CxMt fí a t>& t^nti axwac u^Mti m^f béAt) fl as 
\á\\\\A\i) off a c-AbfugA*ó téiti. t3^ mittce>Ac At\ feic 174 mlii Ati pm nióm 

í, á 5t u1A1 5 fAt)A *óub Ap fán^ró -Aguf bion n-A *óá 
púit. ílí *óeÁ|\nA na -oe^pbp^itpeAóA ^óc bjvett níof 
•otútte .\j\ iia bACxMb ; tÁtnic méro fA bpfigro fetfge 
bí n-A piiittb ó ttip; T> , fÁif5 p^vo na fuctd 50 f<Mb a 
ngiofsÁn te ctof -aja fuT) ><mi cfeómjvA. 

" Díotc^f ! " -AffA pe^fv aoa ^guf 6fo6 fé a rh^roe 
f*Mi Aéji. 

11 T)íotc<\f ! " Ajif ^n TMf^ T)uine ^gttf bu^it fé x\on 
Atirió^ -dtri^tn ^f ^n mbójvo. 

" T)íotcx*f ! " a\\ fiAt) utte 50 téif 50 fíotrhAf . 

Ctutne^vó cojvann bfóg f^ ^ctfcimg. 5eiceAT)4f 
utte. Cuipe<\TMfi cutrtA cjaotm -Aguf corhfuMc orvf^ 
fém. TMotcAf xMioif nó ^ftAtrt ! An T>eAfbpútf bí 
m^fi ce^nn off a ntt^if óí\aóax)&\i 50 T)Ofu\f, -Aguf a 
lUca 1 ngf eim 50 *oo6c as 5A6 fe^f *oíb. t)A rhó|A 
xmi fe>At)Aife n^c scuipfroíf fgit xMf\. 

A6c níopb é An ^e^f ÍTlórv bí aca ^nn, a6c beifc 
óonfCÁbta Agup f eÁifsmc x\ t^intc te "cúptA ceifc 
a 6uf a\\ f e^f &n ctge." 

TVéAttngeAf fétn awiaó te co^^f á 6uf 1 gctuxMf 
aví ptf ttlóif X)Á bféxvofdtnn é f^gÁit. X)Á rhéAT) otc 
bí -aca *óó, bíof ctnnce na6 bfutgexvó tucc An T)tige 
tnófvÁn eótAtp ó'n T)peAtrt T^fÁs^p 'mo fjtAi*ó. 

\\ n-oíotc^f fétn bí UAt^ ftúT) .... 

A6c bí mé cuiffe,A6 *oe'n ^e^f tíló|\ Aguf vá 
6úpf<Mb. Xt\Á bí s^b^vó 6orh móf ftn ^tge a 6éAT> 
be^Mi a rhApbugxvó nif 6e^fc T)ó é •óé-AnAtti ^óf 
ípe^t 5-An x*n fwMC A$uf an n^tf e f eo t-AffxMngc Anu^f 
<Mf péin ^uf ^f a t-Átf'oib ^AOtt? tTluiT) n^tftgte 
50 -oeó Atge — é féin -Aguf -a 6uro b^n ! ITI^ bí f onn 
Aip betfic b^n beit xMge n-^ fe^n^otf, n-A6 fítte^ 50 íuln <ui pR rhóiti 175 

mbé^vó níof mó céitle -dige r\Á ce^óc^n *oíb a jbópvó. 
Cé'n me>óf , b ; f:éA , opAinn beit ^5^m ^n pe^n n>Aó pAib 
fé 11-A óumaf a gnó *óéx\n^m 1 sce^nc 5^n -á *óul 
1 n-Aó|iAnn teif aii *otige -agup te n-<A étixMíitiAió 
AineótAige buite? T)Á bpuigé-á'ó fé texvofuvó tom- 
e-Aó^in u&t& nc\ó |\*Mb a *óá oine«vo cuittce ^ige ? X)Á 
bpuigexvó fé Ati ónoó ó tucc an *otige b*\ óuniA tiom, 
n-Án ctutt ré fin ^guf xmi nÁtpe óuiu fé ,Af\ ^ riunnncin 
5-AOit ^suf coimne-Af-A ? An teibi*oe ! nuain a foc- 
fuvig fé a óéA*o bean a riiAnbugA-ó cé'n f^c nÁn óum 
fé fgé-At éi^m a mbé,<yó cpxMceAtm a\\\ te *o^ome a 
•ó^tt^vó ? A^uf mafVA u Aib fé n-4 ótoi^eAtin móu 
^-ómuix) A11 oife^*o fin a -óédtiAtri cé'n ce^pc bí xMge 
Aon beAti a óun óum báip ? Haó bpéA*op*vú fé beit 
an ^n p^é^t céxvona ^aó u«mu te $aó •outne fe^ó-áf 
beit gá bpéA£nug<vó féin a uá"ó 50 n Aib fí beó UAin 
^uf gÁ CAome<vó tiAin eite ? A^up án naipcín món 
•oeAfg fin bío*ó A\^e te n-A púittb ! 

ttí fUMb me-Af uá gexMi AgAm xMn, an ptAfóce g^n 
étf e^óc ! Aóc óAicpróe é óopAinc <au xMi -otige. t)éinn 
niinigte 50 *oeó m,Af\A bpéxvopAtnn ah beA^An be^g 
fin T)é^tiAm T)o'n <Am.*yoán -dguf 411 ^AOt 5Aini*o bí 
-AgAm tetp. é óun Anonn t&p fátte 50 ngtAnpxvó na 
fpé^pcA noinnc, fin é óe^p^f & *óéAn,Arii. 

t)í ^tUAircexMi A5 tíluinncin tluxxinc -An ^n ^Ctotó 
téit. CÚ15 gtní bfe^g tu^-Af •oo'n tlu-Afc^ó, Aguf bi 
-An gtOAf longAncAó iomóuip ?m ^n mo óom^ipte féin 
x\5Am 50 ce^Min *ó^ t^. t)í -án moutne, &n pe^f ITlóp, 

Af\ xMI tlAÓCAf. CUAt^f 50 fAlb. A^Uf f1ÚT) -Af 

^gAfó mé fx\ ngtu^Mfcein 50 -ociocfxMnn fu^f teif, 
50 *ociubf Ainn 50 toxMte &t& CtMt é, 50 bp^igfinn i;6 tiun &xi pxi tíióm 

pAipné^jiAóc *óó a\\ bófo tuin^e a$ cfMtt 50 
Ame|\u\cÁ .... 

11f •OAoppAi'óe ASUf «1 ófoófAróe Tjuine t>e mo 
ifiurnncif-fe cuiha cé'n óoift nó .Atn,AiT)e-Aóc bé*vó 
•oéancA xM^e. t)^ipceAó A$uf puice-Aó, puiceAó ^uf 
biifceAó, batcAóA bfé^n-A, giofsán fvotaí ^suf oif- 
néif' ; tu^tAf $>Aoice f úinn, ^Ait *oe'n uite tjac u-Ainn, 
f^rvé^ógAit ^guf peAT)g<\it UAinn, aUcaóc >A$up 
UAtb-Áf of Ainn 50 mbpifpi*óe if muincÁt op-dinn £,aó 
fé nonnéAT). Am^TMn ^f tofg a bf-Átafv .... 

Aóc ní bpuAif fé a bf^tAif mÁ puAif f é aw ^eaf 
ttlóf féin. tlí fAib .Aon óofArhtAóc a^ ax\ mboc fin 
^uf é a\\ a fUAirhne-Af f-A gOAtAOifi X)a mó AS^f bA 
foaAtfiLAige bí 1 T)ce^ó ófcx* tlí tílufó^vó^ a\\ au 
tlAóCAf, 50 troe,Afvn<A fé coif ^fiAtri, x\& 50 fAib fé .Aft 
a tette-ATj ó tuóc *otige, ná 50 fiAib mumncif ,a mnÁ 

<df tólfv A ÓU1T) f oU\. 

Sé bí focxMf fifc^ teif féin ; buroé^L móf\ x>e'n 
píon Sp^mne-Aó óf -A corhAifv Anuc ; & tjá coif crioóCA 
.Aige ^f óAt^oif ; píop^ f at>a óAitce v\-a béAt Aguf 
an feómriA LÁn *oe gAit An cobAC. 1f be^s An 
ceAp-ATJ béA-ó Ag T)ume ^uf rhAfbuig fé a be,An . . . • 

t)'é x\n pe^fv tTlóf ce^n^n céA*onA é, An pe,Af\ tttóji 
S^n bu^-óAifvc 5-An imnróe TjífieAó if X)Á mbA n^f póy 
fé >Afi-Am. 

Suró mé fém. Óín fé gtome fíon-A óugAm 50 

mAOfÓ-A. 

Úof Aig fé -Ag mAOifjcAtfi A^up a$ TJé^n^m SAifge. 

" ttlé f ém f mne é," a\\ f eif e^n 50 mójró-ALAó, " mé 
péin a f\mne é $An cAb-Aipv 5A11 congnAtii ^p mo 
pcuxMm fém. A ÚigeAf n^, nAó -A^^m bí ^n oróóe ! 


tiuti Ati pm tfióin 177 

An éoncxvbAif\c ! Afi buxvóx\irvc ! An imnróe ! A$uf 
^n btiAit) r a *oeifve ! " 

ó bí fé mumncex\r\*óA Uom, bí mé 4f\ ^ 10 "óítóe-Alt 
^5 iArvfui*ó é rsiobxvó ó'n scfoic bé<vó cuittce &\$e 
mx\f\Ac óorh 5AoLrh<\f\ if bí fé tiotnf^, acc níorv t^itmg 
fé tiom é beit 45 *oéx\n,<\rh 5<\ifse ^f <\ gníorh poU\. 

"Seo," A\y\*A mife, " rÁ £tu<\ifcex\n ^nnfeo A£Amp\ 
-Aguf céifig ifce^ó x\nn -A^uf Jeibi*ó mife p<\ifnéif\- 
e<\óc *óuic tAf fx\ite 50 n^t^npAi-ó n*\ fpéx\r\t<\." 

(t Uui^e x\' n^Abf Ainnfe t*\r\ f-Áile ? " 

" X)o céxvo be<\n " 

t)Ain fé <\n nxMpcín móf "oe^fs 4f a pócx\. Óuif 
fé te 11-A é^voxvn é. áíle^f Á\\ n*oóig 50 f\<\ib fé te 
n,d f úite -A tAb-áijvc m<\f\ b& gn^t^ó teif nu^vifi tu^-ó- 
pAi*óe xvinm n^ mni fin ; x\cc ní tié fin a finne f é 
x\cc a fe^nfsAifc 5-Áirvi*ó a óur\ *óe gurv ceap^vp 50 
•ocmbruvó cof>d -A^uf pr\Ám<\ n^ c^t>Aoi|\e^ó u&úa teif 
^n meA*óóx\n mór\ cr\eAt-dó bí x\nux\p or\r\x\. 

goitt -aíi f^Airvce^-ó fm 50 móf or\m. pe^f 5^11 
crvovóe bí xvnn 50 cmnce. ^e^\\ a bxvmp exvó gf e^nn *oe'n 
Cf óf c f in -Af , oúnm-<\rvbA > ó c^f\ bf iof cá f c^vop a*ó f é ? 

T) , imtig x\n f^cc 5Áifi*ó. 'O'eifig f é fm^omce^ó. 

" tlíorv fíte^vp ^f\u\rh," x\f\ feife^n, " 50 bpéxvopamn 
a teitéi*o A *óé-An.Arh. t1íor\ ce^vpxvp 50 bpé^cp,<vinn 
teif. T)Á n-Abfuigcí tiom -óá rhí ó fom 50 mbéxvó 
Lárh A\i bit A^Am n-A teitéi*o 'o'obxMf concx\bx\irvcex\c 
tmbf Ainn Am&oÁn x\f\ x\n cé *oeir\peA*ó é. A^up péAó 

xvnoip mé ," *o'eir\i£ fé n-x\ fex\fx\rh x\*suf mór\*ó^it 

Air\, "péac -dnoif mé— Séx\muf Seóige, 1úfcx\íf, 
corh^ir\teóif\ conn*ox\e Aguf eite — ^guf ^n sníorh fin 
VéAVitA . . . •" 

N 178 niln Ati pn rhóm 

t)í n^ifie or\m. Í1x\ó uatbifAó au f\uT) 50 |\Aiti 
•ouine mumnce-AtvóA tiom fém 45 •oé-An^rh s^ifse Af 
bex\n a rh^b-At) ! 

11 t)í f ib U1I15 ^5 *out ^mu*óA," ,Ar\f -An pe,Afi ttlóf, 
" aóc níor\ féxvo mé 50 T)cí anoóc f éin av\ fgédt 
innfeaóc." 

Cuif p é 50Ú-A na fgé-At-Ai-óe^óCA Aif\ f éin, -aguf tdft 
éif gtome eite ót •oub-Airic fé an ó-dmnc feo -Aguf 
toinnirv xMfceaó n-a *óá f úit : — - 

11 Af x\n -Aonaó 1 mtXdite &tA an ftíog a bíof , -Aguf 
mé 45 -out AbAite tiom fém ,Af x\n sc-áf\p, nuAip 
óonnAice-Af at\ fe^f beag óug^m «Aguf cutru xm xvnpó 
^if. 

" ' Uab^if mAf\c^i a óe < Aóc T)om/ ar\f An f e^r\ beag. 

n tu5. Óui-ó fé ^f\ an sc^ff. áíte^f 50 f^ib fé 
f^ice^ó, 50 ruMb 'O-Aoine ^f\ á tóif, 50 fAib fé 45 
éAtugAt) ó -óume éigin. t)í ^n oi*óóe pu^f gafb, 
^uf ní -óe^fvnA ceaóc^f -óg-Ainn móf-Án oainnce. t)í 
bof ca móf\ >Af\ ^n gcár\f\ tiom. 

" ( t)p uit fiof a'-o cé-Af-o cá f & mbofOA fin ? ' 
^•oeifiimfe, te cAinnc a bAinc Af. 

" tlí f Aib fiof Ai$e <ar\ nT)ói£. 

11 ' &dT>Aig b^n <aca ^nn ' 

" ' 6at)aiS ban ? ■ 

" ' Se<vó. Ua mé te pópvó gxm f ó-rhoitt.' 

" ' A' T)C1Ubft-A *ÓOtrifA Af\ 1-df-AÓC 1AT> ? ' ^f feifeati 
^guf binb Ann. 

" 1 n*oiAvó be^s^n eite camnce T) , mnif f é *óom céfvb' 
é fém, A^uf cé'n ^nótA bí aige *oe na tiéA'OAi§ ban. 

Cé bé^-ó ^s^m 4óc , ^n fe^f\ bí n-A éexxnnAife 

^r\ tuóc an eifge-Am-áó ! Aguf é ^f ^ óoime-áT) ! nún-Ati pn rhóm 179 

"'Cá mé be^s/ aji feife^n, * ce^pjMp guf b^ 11 
mé <aóc na íiéAT)Ai§ fin tieit oftn . . . .' 

11 ZÁ £iof 45AC fém óorh mrime<Aó if tMof 1 gcorh- 
n<Ai*óe 1 n-4gAi"ó tuóc >AófVAinn -Aguf eifge-dtri-Aó ; -aóc 
tMo-ós fUT) éigm 'mo ófoit>e an oit)óe fm . . . ." 

tlí fixMt) -An 1£eA\y ttlóf 1 n-ann innfe^óc *oom cé'n 

C-AtfUgAt) t-ÁmiC >A1f\. 6-AftXAlt) fOCAt £rí aiji. ÍU15 

fé -Af LÁirh Ofm 50 cotxAnn, aguf teAn T)a fs&At: — 

" A' gcf ei*ote^ é ? " -Af f eif ean, " tu^-Af na tiéAT)Ai$ 
t>ó. Cuif f é -Aif fém ixvo annfin df t^o£> an QótAifi 
tlí fítf eat) aon "ouine suj\ f e<Af\ tM ann. 

"'Ofuit fiof ^s-ac c&Afo a t>é-Anfdf mé?' -Aff-A 
mife, ' ciutif Afó mé abAite tú -A^uf T)eiffit> mé teif 
-An bpobut uitis 50 fcfuit mé t-Af éif pófCA. t)ei*ó 
t)Amif ^g-Ainn . . . .' 

"SocfuiSexvó -Ai|\ fin. ZÁ fiof ajac féin an óuiT) 
eite -oe'n fg&At." 

tíon an pe-Af tHóf gtome t>om. tíon fé gtome 
t>ó féin. t)u^iteAm>Af -An vá gtoine te óéite. 

" tluAif\ -a tiocf Af ' mo óé-AT) tiean ' .Ab-Aite ó'n 
Oite-Án tíf ," Af f eif e-An, " 50 j\ &\K> -At|\u£«At) f-AogAit 
4"5Uf fiAg^tc-Aif -AgxMnn 1 néifinn." 

TVfé-AóAm^Af -Af a óéite, 4£Uf annfin tuig mé 50 
foitéit\ cé'n c-Atfu&At) móf\ tM c<aj\ éif te^Aéc a\k 
ófoi-óe xm £if\ tílóif -A^uf sníorii concAb-Aifce^ó 
•óé-Anxxrh -a^ rii-Aite te n-d tíf. ^n seAóurhAí) buAró 

.1. 

trvpte c^ot t>ut> m'fite caoí T)ud 

teAbjtám beagA pWóe^óZA Aguf váviza lonnca & 
tógpA'ó t)o ófoi-óe teif &n bfíof-áitne &zá 45 bxMnc 
teó — piti -a bpuit f ágta ^Ainn anoif *oe f^og^t ^guf 
•oe ?&otA\i -An t)úf\cAi$ *Otnb a óte^ócuig céafvo an 
£ite 1 mt)4ite &t& Ctiat te n-Áf\ tinn féin. Sexvó, 
n-A te-abfáin T)o-fMgAtt-A feo — -A^uf cuirhne ófUAi'ó 
1 5C|\oi"óe mn4. 

Aóc bí f úit -A5 -a óáifvoe uite te n-a rh^t-Aif c Cf Át : 
pé -áic & f AóAf cú f^oi tÁt-Aif, má bíonn T)Aoine 45 
cuf\ fíof a\\ an Gif ge-Am^ó ann, ctuinf e^f\ an óeifc : 
céApt) -a táfta *oo'n t)úf c^ó T)ub ? Cé'n b^mc bf 
Ai^e teif n,A sníorhAftAib long^nc^óA finne-A*ó te 
tinn r\& CÁy^& 1916 ? A$uf nuaif ^voeifceAf te tuóc 
ns gceif c & óuj\, naó nveÁp na f é f aic aóc T)Án motca 
a óe-dpxvó Af\ n^ fedftAib a fiinne, bíonn lonsn^t) 4j\ 
ó-dó ; ní cÁmceap é 1 n-^on áic, Aguf f in Cf\utu&<vó 
lomtán fíofxM'óe 50 bfuit corhbii*ó Aguf cuigfinc ^5 
b-Ainc te f e^f^ib £áit, m^f bí cÁinea'ó cuittce ^ige 
mÁ bí -A5 aon f?e^|\ AfiArfi náf\ ó^bjuig fé te n-a 
foifgéAt te sníorh, ^guf An f <Mt xMge. 

C>Aff-Af a Lán tMoine te^c féA*of Af wnfeAóc *ouic 
cé'n fófc T)uine bí -Ann nuaif\ cuifexvó xMtne xMf\ f^ 
gCAtdif 1 T)cof aó ; suf 010*65 f é cfioi*óe n<A bxMicf\Aóc-A 
te n-A binnbfiAtfAib fitexvóca Aguf te T)j\Aoi*óeAóc 

183 [84 nrpiLe caoL t>uX) 

a gurporsi ^s«r s«n Stw^S r^ n ^ rw ^ wn stitom- 

^pt^ mópA te ce^p ^gup ^e *oífte^óc -d rheóm, ^n *o>á 
bapAifiAit ir coicói^ncA ótumpe^p cú. 1p iomt)A be^n 
A5«r C1 5 ttnpne n-«A 5t\UA*ó Agup toinnip n-A púit 
ntiAip bíop pí a$ cup píop xMf; ^gup mÁ bfonn Aon 
Aitne m^it a^az uippi, innpeóó^it) pí *óuic cé'n ufuim 
rhóp bí xmci *óó zpÁt ; «aóc má zá té^rgup ^|\ bit ^ac 
a\\ óf\oi*óe mni cui^p i*ó cú 50 bpuil An up^im bxMiTM 
rm «Ang^ottriAiA teip An n^\\Át>. O cui*o eite x>e nA 
mtUib -Asuf bei*ó pi,<vo aj; s^b^it teitpgéit te^c p^oi 
n^ó \\A\b r^ tipite ^níom a t)éAnA\f\ 1 n-^impif n^ 
ngnforh, ^up m^ óuipeAnn cú 1 gcéitt *oóib p eo waó 
eaptMi'ó rmpnig bí ^ip t>ei*ó ptAt> mór te^c 50 *oeó nA 
n*oeóf\ .... 

CApxvó mój\feipe^fi txan tiom te goipit). t)í Aitne 
45 An uite be^n *oíb a\\ An bpite, ,Af\ An mt)úfiaAó 
*Oub — Aicne rhxMt 45 cuit) *oíb, Agup xMtne pút arh-Áin 
x\g An 5CUIT) eite — aóc ní f\Aib be^n *oíb nifi ó-dit 
cuix) rhAit *oe'n xMmpip ^5 cu]\ píop ^ip. Upiúp t>ítt 

n>Á|A LAb-d1f\ AÓC «ófl -A ÓU1T) piti*óe-Aóc-A : ní fUlb ACA 

A\p aóc Aitne cÁit. t)eific eite ^up \x\oIava\\ é a\k 
^óAt^rhtAóc a peA\\\*An a\\ *óóig óutAtdó t)Anx)A : cúp 
%\yÁt>A au moUvó pin tm bjvap tiom péin. X)eAn eite 
•oíb, «Agup bí a \\A\b r>e T)|\oc-f5é^tcAib n-áipe-Aó-A 
T)ubfiA*ó p>AOi -óíUArh a\k X)A\\\\ a ce^n^^n aici : be-an 
nÁfv tus pé aoví Á\\\r> u\\\\\\ A\\\Art\ X)'eAt> \ piú*o. Aóc 
^n be-An eite, au reAócrhA-ó be^n — bí nirh n-A c|\oi*óe 
piúT) *oo'n pite. 1p be^s t\Á\\ \\éAt>A*ó An *otút- 
6Áif\*oe<Ap tUAórh^r aza eA*o|\Ainn te n^ btiA*óAnc,Aib 
nu^i|\ a píte^p p<Áipc aw frite a gAb^it téiti. t>rip pí 
ipce^ó opm teip ax\ ps^At peo : — tn'pite caoi T)tit> 185 

sgéAt tiA mtiA 

1 

Cé'n rhAit *óuic béit 45 oainnc nÁ 45 lAfifvxM'ó a 
teitfséat a §Ab<Áit ! ÍIaó ^SAtnf^ azá An A\tne rhAit 
difi ! & t)ú|\CAig n-A f itróe^óc^ a bpuit ^n *oru*oi-óeAóc 
'*oo *óá fúit, A^uf .an pocat beó binn '*oo béAt óun 
mnÁ a rheatUvó, cá -Aicne ^AmfA or\c, -An ^ttne naó 
mbrionncAri aóz a\\ be^s-án ! TU f\Ab ^n Aitne óuifip 
x*5Uf Ati^intiA f in a^ Aon mn^oi a\\ -Aon f e,df\ m>Ar\ é 
^jvíf óoi*óóe .... 

CÚ15 btiA"on-A rjíop pófc^ nu^ir\ óonn^iceAf 1 t)Cor\Aó 
é. tlí f Aib Aon ótann orun. t)í m'fe^ — cé^fvo if 
féi*oifi Uom a fU*ó aóz 50 rv^ib An beirvc xxgAinn ^áúaó 
cuipf e-dó *oá óéite ? Uuiff eaó x>Á óéite — f eA*ó, fin é 
An focat if peiteAmnAige ; ní ruib sjvám -As-Atri aif\ — 
vá mbéA*ó *o'féA*op,Ainn nA tioi-óóeAnnca ^ava óurv 
ifce^ó mAit 50 teór\ a^ ctAtfifin ^guf 45 ctAtnp^ri 
tetf. Aóc cé'n óaoi a bpé^vof At> beAn cWnp^ri a 
tó^X)Á\l te f exxr\ ^guf $au Aon cf uim <<mci Ann ? An 
ne^rhfuim A^uf An cuiffe cr\oróe bí Ag rmttexvó An 
cpaogAit OfAinn beirvc .... 

ttuAirv azá be^n 1 n-Aotf a *oeió mbtM*onA fióe-At), 
5^n Aon ótann uir\f\i, fe^fi ^i*óóúifeAó nex\rhfuim- 
e^rriAit aici, ^guf a *oóc^m rhóf\ x>e rh^oin An cfdogAit 
feo -aici, fíttea 50 bpéxvopvó fí An Aimfifi a óu|\ 
ifce^ó n\A\t 50 teóf\ 1 5CAt^if\ *oe'n cf ór\c feo. Aóc 
f éAó tA\\z. O nA céA*ocA -A^uf nA céAT>ZA A$A\nn 
ve rhíUib f^i*óbr\e Aguf f^ogAt fUxMrvc fuariAó %Á 186 ttVpite CAOt T)Ut) 

ó^iteArh aca — a$ fiopvvoóife^óc f-á Cfitnón-A, CAe 
4$uf c^ine^*ó na scorhdffAn ^uf na gaAfxVO n-A 
•ómi-ó, ax\ cf-Aen AbAite, *oinnéAf, feaf an cije aj; 
ffidmiA'6 óf cionn <an ft.áipéif nuai-óeAóca — uó ! C15 
múif lAffi ojim nuaifi -a óuirhnigim Aif .... 

A$uf fm é x\n f^ogAt bí ^s-Amf^ gup C4f<vó av\ 
t)úpaAó T)ub liom — ax\ t)úfioAó T)ub, file «Aguf 
cUvó-Aife .... 

tlí f Aib cti 1 mt)Aile &tA CUAt ax\ u^tf fin, -aóc 
óuaLa cú c^innc f aoi x\a *OArhfAib bío*ó 1 nAf uf x\a 
tíéigfe. C^ff^it)e bxMte Ata CUat ^f f<A*o teac 
ann — nó aox\ *ouine 50 f a\X> cáit *oe aov\ cfófc a\\\. 
ptí ! \\Á bí 45 oainnc, a *óuine ! An c-^f uf móf Iáx\ 
teó ! Caitfeá beit a$ c'aife nó beifeAt) *oume aca 
opc Aguf ní fgAoitexvó fé a gfeim 50 mbéxvó váx\ 
1pAT>A x)Á *óéAncúf {vái-óce aige ifce-Aó '*oo ótu^if. 
ttlinic óditt mé T>ArhfA m^it teó .... 

SíUm 5UfAb \ t)eccí 11í t^oig tu§ ann 1 *ocofAó 
mé . . . . Sí. Cáitfit» mé sAipi'ó a *óé<dnArh anoif 
féin nuAip a óuirhmgim a$ ax\ ngún-d ódit fí ax\ oi*óóe 
fin. t)í a\\ 6uite *óuine teigmc -Aif guf *ouine eite 
tM Ann ; teig t)eccí boóc uiffi $uf ge-áff óaite fgotte 
bí innci. T)i bf eicteá \ ! t)ean áfvo caot f ua*ó, í)á 
f góf btixVóAin caitce aici Aguf gún-á be^s c<vo-áif 50 
Stúnaib uif fi. A f otc f AX)A f ua*ó téiti. í cof noóc — 
n^ó fíte^nn cú n^ó ce^fc *oe ao\\ be-án azá foód- 
muiT)eAó sAige-Aó x\-a cof Aib *óut gan bfó^-A 1 LátAip 
cui*oeA6cAn f e>Af ? Aóc b-A óum^ te t)eccí : ní f Ait*) 
f e-Af uditi .... 

t)í An tieifc x\5Ainn n-if f ui*óe 45 ce-dnn feómf a 
^n •o-Attif a ^suf 5f e-df bio-o-Áin ^oibmn df fiub^t rrvpite oaoI twt) 187 

^SAinn nuaip éonnaiceamap óus^mn é. t)í cutait dif 
-An ot-óóe fin mari béxvó 4f\ fAig*oiúif\ SxMfibÁifoeaó — 
téine "óe-Af 5 A^uf eite ; aguf *oeif\imf e te^c £Uf\ 
nrdit téi*óeAnn a teitém *o'feifceaf *oe feaji ájvo 
•oub *o^tArh-Ait. t>Aine-<yó Cfiuifteóg be^g ^f 1 Láf an 
Cfeómfta, aóc mar\ fin féin, níor\ b,Ain fé fin wá an 
me^nsAt) taimc -Af\ & lÁu *oe'n úui*oe.Aóc>Ain an rhAOf- 
*óx\óc *óe. "O'pÁifs fé na fiac-Ait, táimc TMt bán Af 
a óeannaódib, ^uf -o'pé^ó t^fc 50 píoórh^f ^f tuóc 
<\n gfvinn. ÚAitnig fé tiom x*f\ an coifc .... 
ítus^f 4f\ Láirh -Af t)eccí 50 bpiapfuigmn *oi céf\b é, 
aóc fut -d f-Aib f é *o'u4in -aici ff\e^5f & t^b^ifc of m, 
bí fé te mo taob. t)í ceann aifi bí óorh -oe^góumt^ 
if bí 4f\ Aon fe^ji AfMrh, ce^nn ^guf 4541*0 ^guf 
muine<át ^guf ^UAitne — aóc m^f^ó ^ufi fug^f &\\ 
Láirh 4f t)eccí *o'p eicfinn 4 óof a ^guf 4 gtún^ .... 
bí fé óorh b^fAó te baaaó bó&dip ! "CÁ xMtne 
rh-Ait A^ACf-A or\m, 4£Uf zá fiof 454C n^ó bp&vo- 
p^inn 4on fpéif 4 óur\ 1 mb^fAC-án — 4óc 4f ó-aoi éigin 
óoinnijexvó fé *oume ó funn*o4f tAb^ifc *oá óofdib 
b4f4ó4 .... 

t^b-Aif fé te t)eccí — bí Aitne 45 ^n uite "óuine 
uiffi — aóc má t^b4if if oftrifA bí fé 45 péAóAinc, 
5-Ab fé te n-4 fúitib 4if*oe4ó4 mé. Óu^D^rv tfíom 
4§uf mian *ofúife,Arh4it & óf\oi*óe gá noóc^vó fna 
fúitib fin . . . . 

óimc u^tbif ofm. Óimc fonn or\m é^tugat) 
u«ai*ó ^suf a *óut 1 bpoLdó 1 n-4ic éi^in 4fi ime^tt &x\ 
•oorhAin. Aóc níori péATMf é ; bíof a\\ nóy ^n bfic 
bé4*ó 1 bf4fcó*ó 4f ce^nn -oofug^. 1mte,dóc ^n e^*ó ? 
tlí fiAib goifi a^aíw 4if, 4^uf fut & f Aib fiof 4§4m 188 nrfnte CAOt mit) 

cé^fvo trí a\\ f iut>At t>í Ati t>eij\c .AgAinn Ap -An tiptáp 
1 táp An cf eómfA 45 TMrhfA -Aguf Ag •OArhf^ -Aguf Ag 
"OArhfA . . • • 

An T>Arhf,A fin ! U15 ime^st-A opm -Anoif féin 
nuAif óuirhnigim xmja; C15 CfeAtxVó b,Att ofm agup 
pt\e,AbA*ó cfoi*óe; C15 gfiAin 0|\m .... tlí fítim 50 
n*oeÁtw4 An T)xMrif.A cé-AtmA fin .Afi-Arh jvoirhe fin 1 
mtXdile &t& CUAt ; 1 *ocíot\t-Aib ceó na ti Aif pice, 
ime-Af 5 n-A bf e^ *otib, ceapA-ó 1 "ocof-Aó é te AtcugA'ó 
tAbaifc *oo •ótd na seinexMíiOA. Uuige a n*oeátuiAf é 
^n e«A*ó ? cuif ceifc eite of\m. HlúfstuigeA'ó fean- 
*oi,Ab,At éi^m 'mo 6foi*óe. An f e«Af feo bí <Af\ mo tóip 
Af x\n f eAnnóf pigÁnAó & óe^nnf ugxvó, fin é t>í uxMm ; 
é gfío'fxvó, ^n ÁmíhiAtx óofipofróA tM Ann a rhéATMgxvó 
Aguf annfin é ótAOi*ó, é t>f u&a*ó f-AOi óoif .... 

Aóc bAinexVó *oe mo tpeóif mé — &n ceót ^ ceAp,A*ó 
•o'-don úim te AinrhiAn a t>eó*óó<Ainc, x*n ce^f, an cne^f 
le cne^f, cofiA ^n TuNrhfx* b^fb^fó^, ^guf a fúite 
fiúT) — fea*ó, a f úite fiúx) bUAitce Uom beagnAó Aguf 
f Aob-Afi iffinn n-^ t^f ifa§ ; cé^fi*o *o , f?éAT>f>A*ó bean 
boóc t^gbfígeAó m<df mife .a "óé^n-Arh — be^n a cóg^vó 
te ceót -Aguf te ,Aoibne.Af , te f óg ^guf te ptéif iúf\ ax\ 
cf<AO$Ait f^oi fpéiftib curh^ft^ gofmA ax\ Oiftij\? 

Af óoáit) T)e*n cfófc pn, cá oAnarhxMnc n,A fút 
níof be^Móce ^guf níof bfíogrhxMfe wá új\LAb.At\t-A 
béit. 5 él1 ^ mo f ^ e 'bO) A E^Y tiu-Aif* £éitte.Af fúite 
mn.Á T)o f e>Af, f in cúf Aguf T)eit\eA*ó ^n f^éit. Úuig 
At\ t)út\CAó t)ub ^n méiT) f in 50 m<Mt. Cuif e^*ó cofg 
teif -An gceót 50 cob^nn ; cuifexvó cofg teif at\ 
•o^rhf^, -Aguf bí Án beifc ^5-Ainn -Annfin n-^f fe^f-drh 
1 Láf au cf eómf^ ^suf cuigfinc x)\aX)aIza Ag-Ainn Af nrfite CAOt mit) 189 

av\ fvún T>iArh<Mr\ pvofAogatc-A fin n-Aó 5CtAOi*ófeAr\ 
50 brUtA6 .... támic fgát orvmfA. Sítim 50 f,Aib 
f£Át ar\ an bpeaf ffieifin .... 

t)í cú ifcig 50 mmic 1 ngÁifoín aví cSogA azá 
•oífe-Aó A\y Ag<M*ó Afuif n^ tiéigfe. tlít Á\z níof 
aotbne 1 n-xMce íia c^tf aó. t)í au t)ex*tCAine Ann — 
t)e-AtCAine r\A mbLÁt ^guf n-A mbAtdt ; curhAf a6c 
Cf\om a 'óAllAt* T)o 6é<vof ai*ó -A5 eifge Aníof ^f ^n 
itif ^guf Af r\A tuffAtb ú\\a ; fvéAtcó^A m^^ArhAit 
x\guf r\é^tcó5A f ot^rhAnc-d A5 x>e^f ca*ó xMiu^f oriAinn ; 
cofmán imóe^n n^ CAtflAó te ctof foif u^mn a\\ nóf 
fAb^rvcA e-áffUMg ; táimc ftridtArh be^s 5-dOite bí 
tutcuigte te b^ttxMb oi*ó6e ifce^ó ó v\a ftéibce -d^uf 
tof Aig Ag x>éAv\Arh mór\ te mo guaitnib x\$uf te mo 
br\ág<M*o — fítfceá 50 *ocÁinic é^vo ^r\ Ár\ bf e^f\ teif -an 
fmat^rh fin ^AOtte, maf f 115 f é a\\ mo 6tóoa ^suf 
tx\f\f Aing cimóe^tt <ar\ mo guxMtmb é . . . . Cu<m*ó a 
rhé-Af a 1 n-Airhr\éi*ó 'mo óui*o ^fvtiAi^e. TVpMi a tárh 
cx\m,Att "oe^f tA\\z a\k mo rhumeát -Aguf é a^ f éAó^mc 
ifcex\ó 'tno fúitib 50 fíoórh^f .... gtuxMf ffut 
ce^f^, ffut cmncfige tfí mo óopp .... 

1nnif t)om Anoif , A^ur- r\A íimnif Aon bfé^g : An 
•ocAgann Ar\ cor\fugA*ó cr\oi*óe cé^*on^ a\\ An bf e,ar\ if 
tig a\\ An mn^oi, aii njgtuxMfexMin cinncr\e>Aó tfí ii-a 
óuifteAóAib ^r\ x\n nóf céxVonA if gtuaif An f f\ut tr\í 
mo óuifte^óAib Af An óaái*o f eo ? 

Uá toó beag ^s ceann ^n JJánvoín, cr\^nn br\e^g 
fumnfeóige ^f a b|\ux\6, -Aguf fui*66Án paoi bun ^n 
6ruMnn. Ann a f ui*óe^m^r\. t)í xxn beifc -As^mn n-^fi 
•ocofc ó T) , fÁ5AmÁr\ Ár\uf n-A íiéi^fe. 6ife^n A5 
fé^6Ainc ^m^6 uai*ó a\\ uif$e An Ioca x\guf n^ péAlcógA -A5 tonntuvó Ann, A\y At\ mbfu^ó tatt ^guf 
Dub-'óopóA'o^f nA rse<\ó ^s u f nA T>com bí a^ fif aip. 
IThfe ^fv m'-aipe, poinnc e^staó, *óá fomnc T)ána, fútt 
a^axw te — ní ^bpóó^T) cé teif ! 

ÚÓ5 fé a óex\nn Aguf T)'féAó fuaf fna fpéijttib. 
t)í fotuf mait -Ann -A^uf bí a teat-é^TMn te feice^t 
50 foitéip a^aw\ — óuifipmn ^eatt t\Áp féAó bean 
bAnT)-A 4f At\ éATMn fin ^juArh gan f péif a óuj\ f^n 
cé A|\ teif é. Óe^p-áf gAó uite noimé^t) 50 fiaib fé 
Ap cí LAbaipc, 50 fu 1 ^ fé A P C1 *OtAA01*ÓeAÓC aguf 
"oixMtiAifeAóc t\A hoi-óóe aguf na hóaÁi*oe a noócA*ó 
*óom tfví bfvix\tt\<Mb beó*óx\ pitexvóca . . , . 'OÁ 
fS-Aoite-At) fé uai*ó t\A gc^ife i<<vo, *oá mbeipeA-ó fé 
opm annfin, m^ beifte^ ^fv ne^ncói^, bé<vó teif. 
íIaó mé bí as fúit te f iti^óe^óc, te bfiAt^ib motca, 
te f ocLa meAttc-Aó', te uplA'óAfltA pLÁmáf-Aó aoibinn ! 
Aóc bí At\ pte n-A tofc .... 

tlí ^ó-^a-oa bí .ÁrhtAó. Cop T)xS T)cug fé ^guf 
buAUvó pócA a ó-df óige 1 n-^gxMt) ^n cfui*óóáin. léim 
buiT)é^t ^níof Ay ; tuic a^ At\ CAtArh ; bfiif exvó é. 

" A *óiAbAit ! " ^ff At\ fite, as féAó^mc 'mo tfveó. 

^5Uf nÁfb píop *óó ? tlaó mé At\ t>\aX>aI tap b^w 
if a beit -A5 CAinnc m^fv f eo te^cf-A ? 

An an-rhian, -Aguf ,an -Aifcigeaóc bí exvotvainn ó 
CAf-A*ó te óéite pnn, gtan At\ pocAt mait tx\ACÁt\zA 
f in ,Af ^n mbe^Uó ixvo. tluxMg f é At\ cáom bu-dit f mn 
-Aguf At\ •oxMtif a A\y f iub-At. Uuise-AmAf a téite .... 

Cuipe-Am^f -Aitne níof fe^ffv a^ a óéite. X^'^it- 
mgeaf >d|\ a lomóuf Aguf a\i a upt^bAftA suf fite bí 
ann ó "óútóAf , -aóc níot\ téige-Af Aon óuit) t>á ■óé^ncúf 
A^Arh. 50 -oeirhin tf ^fv éigin 50 \yA\b a fiof a^aíw trrfile caoI mit) 191 

guri f5f\íob T& Aon W° — 510C-AÍ piti'óeaóc-A ftiA 
páipéif, <A5Uf mdf fin. poadá, 615111 *oá n*oubr^f 
^5«f tofxMg fé -A5 cuf *óe. & gtóf ! Cé'n xx\A\t 
•óom beit -A5 i,Af fAi*ó cfáóc xMf ? T),Án be^5 f 5f íob 
f é aw IÁ f m, *ou£>,<Mf c f é Uom é — T)<án be^5 f <aoi naorh ; 
níof t-Aitmg na n^oirh 50 fó-rhóf Uom ^fiArh — níof 
fé^-OAf a scúffxM-óe be&tA a tui^pnc — aóc atí n^orh 
feo A\y -áf tf áóc x\n fite bí te mo t^ob, tui^e^f a 
ófoit>e torh mait if cui^im mo ór\oi*óe f ém .... 

Cutp ^itne avi x>Á\n ^15 xMce^f a$ mo ófoi*óe. 
Cáinic .aoibneaf -Af órvoi*óe x\n fnte ffveipn. tAbAif 
fé tiom A\y nóf Lab-Aft-A te *ouine bí ^f xMtne a^ac te 
btiA*óAncAib pvoa. T)'innif fé *óom céAjvo bí f aot a 
•óé^n-Arh fa faog^t. '5\\Át> cífe ^5Uf fiti*óe-aóc &r\ 
VÁ nró bí gá Sfíopvó avi u^if fin. ó n^ ti^b^if é ! 
t\Á tiAbAif 50 *oeó é ! Y\a mn^ ^suf ^n c-ót ffeipn 
At\ eAt> ? t>'féi*oir\ — b'f éroif é ; topM$ au t>úf oaó 

T)ub dfl 'ÓUbxMtClb >A5Uf A\y f UbAltClb AV\ Cf40g4tt A 

óte-Aóc^-ó -ASUf é -An-05 .... 

Úu5^f cexvo *oó pó5 tab^ifc x>om fut 4f f^5<Mti4f\ 
&r\ gáifoín, -Asuf *o , imti£ tiom AbxMte A^uf ttit&áif 
^r\ mo óf oi*óe. 

II 

Uu5^*ó f-Aoi "oe-AfA 5411 móf-Án moitte 50 f-Aib 
Atfugxvó móf 45 ceaóc ofim ; 50 fxMb feab-Af ^5 
ce^óc -óf mo ftÁtnce ; 50 f a\X> mé 45 eifge bf\ eÁ£ 
cfOfóe-ArhAit aéf a6 tx\j\ m^rv bíot). A5 *out 1 n-ót^e 
t n--AgAi*ó <mi t^e bíof , *oubf a*ó. A^uf b'fíorv é. t)í 
U>a$ mxMt As-am ; avi f itit)e-Aóc A^uf xxn óonc^b^ifc, ig2 m'pite caoI mif) 

c\n íc if curhAócAige a^ mn,áib *oe mo fófCfA. A$uf 
bí au 'ooriun bpÁfjAó T>e'n íc fin A5Atrif-A. CAff-aróe 
an fite tiom 5^ó tnte Á\z. tloirhe feo níofb freáf^ 
Leif -Áic a sc^icpeAT) fé píof^ "oe'n crvitnón^ x\Á 
i T)ce-Aó óit ; x\cc t>á ^cloiff e,<vó f é 50 f4ib trufe te 
beic ^f cuaijtc n-A teicéro feo *oe te^ó, ^5 6t c-Ae 
nó A-g 'oéAnxMti bioT)Ám, ciocf a-ó feife^n f ut a tnbéA'ó 
mo óiiAifc ifcig A^Am A5«r feóUvó fé ^bxMte mé. 
Afv nT>óig bí oAinnc xmn ; c-Ainnc Aguf CAtnnc xxguf 
cAinnc — x\óc bA óum^ tmn. t)í -án fAog-At fUAtfc 
fiixMmne^ó fém A5Ainn-ne — xxguf ntiAin cÁmic av\ 
f^rhfwvó bfe,ág buróe, tíon^m^n fu^f é te fitiTje^óc 
-A5iif te T)fW)iT)eAóc, te ge^n Aguf te sfe^nn .... 

An xMmprv bí AgAinn Ár\ f Atfif a*ó fin ! An A\tne 
óuifve^m^f a\\ a óéite ! SíUm iiaó fuMb ffigiT) fub- 
xMtce n-x\ órvoróe n^rv méxvo-dig x\n tiAirv fin. téig cu 
^n teAb^rv be^5 fiU*óeAóCA óutrv fé aitiaó ax\ bUxvóAm 
f m ; nít T>Án Ann n-árv ótim fé 'óomf-A, •óomf^, a% u T 
-óomfxx -Arh^m. 

tlí lonsn^t) 50 fAib btÁc n^\ fióige ^5 ce,dóc orvm 
-Afíf. T)'fitt av\ CftÁmce -Agtif ax\ cforóeAmt^óc. 
Útig 5AÓ tnte *ótiine f^oi *oeAf a é aóz AthÁm mo peA\\ 
céite. Cé'n óaoi a T)aubf a*ó feife^n f aoi veA\\A é 
A5 u f 5^ n r ulrn ^15^ 1 n-Aon nró -aóc n-^ gnóc^ A^uf 
f An ciomf ugA*ó f éite-ACán azá bxMtigce A\^e — x\a mítce 
mite T)e ^aó cmeit VAt -Aguf T>é<AnAtii. Imcige^nn 
atí -AOif «Aró nux\ifv f-ágAnn fé ce^nn nu^t) ne^rh- 
óotcóiAnnca. tlí ce^f c T)'f eA\y vá teicéiT) betrj póf c-A 
a\\ óorv ^f btt. Aóc fUAtrt fé cúpta f éite-AC>An óuirt 
AOibnex\f Aft a órvoróe f AOi'n Atn feo, A5«f ní f aca 
cú fe-Af >Afi-Am bí óorh X)\\ót>akx\a\1 teif. Ce-dp n<A m'fite caoI T)uX) 193 

rex\nbtiAóAitU bíof &\\ tfuen & r\AO\ teif 5-Aó mAfoin 
50 f\Aib níméAT) 4if\ 50 f\Aib mtf e 45 ceaóc óug^m f éin. 
ítinne<vo4f\ corhg^irvoeAó-Af teif f^ot mo fLáince, n^ 
nAmA"0-Áin ! 

X)\ Deccí 1 scaruMfoe 1 bfo^uf *oóib. 'Sí -o'innif 
-óomfA av\ óAinnc. Aóc cé'n goip acá A^Am^A leA&dn 
t)eccí óur\ ^if ? An tob bog fin UuAt-Aó X)úr\ t^og- 
Aif e — ó, zá A\tne a^ax) a\\\ , n-Aó bf uit ? t)íonn f é 45 
5-AMit tAf\c 1 ^corhn^i'óe te Síte tlé^monn — -^óc 
tofáig feife-An 45 fiAffuige -o'éAmonn (fin é &r\ 
c-«Ainm feifce bí a^a\y\ a\\ m'fe^f — bí fé Anóof^rh^it 
te fe^nciominAi'óe bío"ó 45 mo rhumncin f«<voó : finé 
-An \:Át 50 Dcus^f é^monn Aif\), *o'fi4ffuig ^n tob 
bo^ *óe f-A cf^en cé'n *ooóctnr\ bí ^SAtnf^, ti-Aó f\^ib 
fé f<ÁfcA te n-A ti^g féin, ^suf ó finne mo -óoccúin 
rrwit -óotnpA 50 mb'féiDif 50 n*oéAnpyó fé m<Mt 
•óó-f-An ! ílí ru\ib -ouine f-A 5CAf\xMpoe náf\ CU15 ,an 
f £éAt, Aguf n^ó aca bí ^n sneann a-guf -An caoó<vó 
fút 4f\ óút iiA bpiipé^n nuAi*óe«AóCA ! 

An *ooócúif\ a teigfig mife ! fUó fUMb fiof 45 au 
f-Aog^t n-Aó fUMb -ooócúif a^axtí aóc m'f ite c^ot *oub 
Arh^in ! A^uf óe^p \ i^vopdn n^ó fidib f iof ^5 m'f e^n 
é; óeapAf fém fneifin é — au ua\\\ fin. pe^n a\\ 
tett, fe^n ^nn fém, fe^f\ T)oirhin Airhféi"ófeAc — if 
be-A5*ouine tuig ^niArh tú, a éámuinn .... 

Af\ ó,aoi a\\ bit, nuAif timic fé ^bxMte Ar\ ofóóe fin 
— bí &r\ beifc ^sAinn n-in fui*óe coif ceme -Ajuf au 
béite c-Aitce AgAinn — *o'f &r\ fé xMinpn n-A tofc ^uf 
é -dnfmAoince-dó -Af\ f a*o. *Óe^f\cA*ó fé ofm 50 gé^f 
ó Am 50 tiAm. t3^ óof^rhAit te me^n-Afóte ceó -An 
f?éAC-Ainc fin. An f\u*o bí ^f\ mo éomft^f b'féiT)if\ . . . 

o 194 m'pte caoI x>x\X) 

1 sceAnn f5<\tAitri T)ub4if\c fé : 

" pi4pfuigeA*ó "Wofli mT)iu cé'n c-Ainm bí a\k au 
*ooócúi|\ azá a^at> } a eibtín," -Af peifean 50 bo$ f éró. 

14 ó," a^a mife, a^uf bAme-A-ó geic 4f am : ^n 
pooat piti "-ooócúif" a |\mne é; m<Af n>áó minic^gup 
tiAó fó-tfnhic <voub4i[\c mé le m'fite *oub n^ó n-oe^nA 
aou Doócúifi ^1154*6 aw oi|\eAT) mAite^f a *óom tf f inne 
feifean ? SíteAf gu|\ tiinnfige-<vó 5-Aó uite fóf\c *óó, 
^guf x\a£ Aon T)e-Ágte-A5An cuifea*ó a$ ax\ fgé^t — 
béxvó fé v\-a x\óf^nn, n-A tforo, n-A fúitte-búitte, t\-a 

WA\\X)At> b'félT)1f .... 

si An T)Occúif fin ," bí a i)Á f úit pMtce lonn^m 

^S U P 5^ n C0 F 5^ £ U F *°^ óe-Annaó-Aib. Scop fé. 

t)í mo óe^nn 45 *out cimóe<Att ; mo fm^oince 1 
n-^ójtAnn -óguf 1 n-Airh|\éi*ó n-A óéite. Aóc fíUm n^6 
n^itneóóÁi"óe Ofim é : riÁp rhófi At\ gAf *óom 50 
f^b^f f gAtAiti be-A^ a\k au fcÁicfe 1 n-Arh^f ctainn na 
1TUinifCf\ea6 ? 

" An *ooócúi|i fin — X)A óe^c . . . ." 

t)i fé as ce^óc ^s u f nu^ip A tiocpxvó fé tiocp<<vó 
fé cfom. piofc^t — bí fiof a^axw 50 fraib picfc^t 
^Mge ; bí tárh teif u-a póCA -A^uf bí te^tf úit tiom 
5j\e-Amuigte f>A táirh f in — At\ f^n éAT)An 4 6uif\pexvó 
f é a\\ c-uj\6-Afi ? í)í f úit -Ag^rn n^fb e<vó ; rhittp i*óe 
mé — níof rh^it te mtiAOi péaaaig m^f mife T>f\o6- 
tfoc beit uiffi f-dn UAig fétn. Afb feiff *óom au 
fgé^t t\~a lomtán mnf eAtc T)ó ? Cé^fvo a táftóó4*ó 
^nnf in ? An -ocui^f exvó f é é ? Ar\ gcferop ea*ó f é 
é ? An n-eif\eó6<vó Uom Ar\ 6onc*\biMf\c a 6uf t<\fic 
A\y An *oótg fin ? 

&áit fé a teattÁm fíof níof *ooirhne n-^ póoa. 
Síte-Af 50 f Aib mo fé t-A|\c .... rn'pte caoI m\X) 195 

Y\Á bí 45 5Áipi*ó fúm AT)einim. te.45 *oo Urh a\\ mo 
ófoi-úe. Haó bf uit fé A5 ppe^tM-ó a\\ nóf aii cubuif r >e 
anoif fém nuAin óuimnigim a\\ au noiméAT) ptn ? 

T)'eif ig fé n-A fe-Af^m. 

A Úige^nnA ! tlinneaf fút\ C\\ oróe-bp ugA*ó — aóc 
ní fgéitfinn Af mo f ite *oá bfuiginn m'x\n^m a\\\. An 
5doiffinn ax\ ptéAfs^t) fut a *o'imcigeA'ó ax\ *oé 
UAim ? Úofinge-Af a$ coifiAipeAm — a h^on, a *oó, & 
cní, a ce-dóMn .... 

t)í '*oo tofc xvoeip im : cé'n óaoi a mbéxvó f úit ^g^m 
te n-A mAtA.f c *o'Aoi"óeA*ó ? tlAf téig cú cuid xx\&\t 
*oe finnfsé^tc^ib a\\ t^e m*otu Aguf céAjvo eite 
*o'pé*vof ax) fe-Af a "óéxMi^m te mo teicéi*o-fA *oe óéile 
*oe f éif 11 -a n-ugTK\|\ ? 

Annfin .... éifc Uom Aguf cfeiT) mé — ^nnpm 
•ou&.ainc fé : 

11 fúit x\5^m naó ivoóigpi*ó ^n caiUn Aimrine au 
teice of Ainn Afíf Anoóc." 

gtAHAf Uom &f An feómfiA. t)uAiteAf púm an 
óACAOif fA scifcmig, nmneAf ^ot A^uf sÁiniT) te 
óéite Aguf 1 n*oiAit) a óéite Aguf cfí n-A óéite 50 T)cí 
iiaó fAib lonnAm feAfArii. 

A teicéiT) -o'peAf .... 

ACc gtAoi*ó fé Ofini 5A11 aoh ACAf. 

" Sui*ó," a\\ peifeAti. 

Sui*óeAf. 

" CÁ ^CAiceAnn cú At\ óui*o if mó *oe'n Aimfip fAot 
tÁcAif," a\\ reifeAn. 

ÍTlo ónoróe boóc Afíf ! tlí fAib At\ óoncAbAific 
cAf c fóf , acc bíof níof "oáiia t\Á bí 1 *ocor aó. An 
naóc buAit f a $circinig mé b'péiTnn .... CeApAf 
At\ f^éAt n-A lomtÁn Aguf n-A pífinne wnpeAóc *oó. 196 m^lte CAOl X)UX) 

A^up v\aó optn bí ^n tútgáif r\At f Aib dn fífinne níof 
me<df4 nÁ bí ! Tlí tte<vó . . . . ní tié fin é; nítim a\\ 
dn mbAfWMtuut fin a\\ to\\ a\\ bit — ptim n^ó bfuiL f-d 
[Mog-dL feo aóc f aic a bdinc Af — a6z ah nÁif e, fed/ó, 
dn niifie béAt> ofvm 45 mnfe^óc n^ pífvinne *óó ; x)Á 
mbédt) Ofvm a \\Át> .... 

A' T)cui5e^nn cú Le^c mé ? Aóc ní f Aib of m ^on 
f gé^L mnf eAóc *oó ; top\ig fé féin 45 c^mnc ^s u r 
f eo é xVOutixMfic f é : 

M A eibtín," -Afv feife^n, <( a5 *ouL 1 n-óige azá cú. 
Zá cum-á n^ mAitedfx\ ofvc Le fiáite. JZA cú ^5 eifge 
cf oi-óe-drhdiL ceóLtriAf ; f UAifce^f a^ fiLe-dt) uaic ; 
•ou-dif ce^f T>íbfigce uaic : av\ T)oitige><\f -Aguf av\ 
fe^ncuiffe a\\ fUAfOfe-Arh uaic . . . ." 

ÍM fé óom seAndtfiAit óom bii"óeAó fin n-A gtóft 
Aguf n-A féAóAmz 50 f\dib mé *oífe^6 -dfi cí tnnfe^óc 
t)ó cé'n ^Át gufv Atfi uiged*ó a\\ ax\ ^caoi fin mé nuAif 
CÓ5 f é a tÁrh te cofs a óufv tiom. 

11 tM CAtt *outc mnfe^óc •oom," ^fv feife^n, " cé'n 
óúif acá teif ^n Atf ug<vó móf. TLÁ f iof A^^m f ém é. 
t)í fiof -As^m ó túf é. t)í £iof a^axx\ cé'n -ooóctnti 
teigfig tú 51*0 guf fít n<\ hAmAT)Áin f-d CfAen a\\ 
mxM-om 50 f Aib mé T)dtt Aif . ttlo léAn v\aó fu\ib fé 
lonn^mf a é *óéAn<\m, a Oibtín ; acz " 

Scop fé. ^O'eifig fé ^nbfvóriAc. 

"tlí X)AC?at> teif fin x\noóc," a\\ fé, " cuigeann cú 
féin cé mAf zá av\ fgéút eAT)fAinn, cé m^f bí An 
f^édt eAX)\\Amr\ ó tú\* " 

tetgedf fém opid. 

" Sm é é . ... m^it 50 teó^ >Anoif. ZÁ f?iof ^gdm 
céA\\T) a teigfig tú — fut) v\a£ \\a\X) A£Am\>A te 
C^bxMfC *ouic f^fAoif. Cá fiof ASArr\ fpeiftn cé nrfite caoi mitt 197 

teigfig tú — 111 tu^vófAT) & Ainm 50 n-Abnóó^nj cú 
péin 1 -ocof^ó é. Aóc ci fior* ,45^1x1 4 ó>Áit — & ó^it, 
-An e-At) ? A feaóc gcÁit b^ óófiA *óom & (lá'ó ; a ó^it 
fiteA*ócA, a óxSit tíngn>Áfj, & t&\l ^itne, -a óáit *óít- 
fe^óCA . . . ." 

An motA*ó bí mo óéite &% cAbAinc *oo mo pite &n 
pocAt b.\ binne óu^Ldf U4i*ó ó póf mé : &r\ 5cnei*oceá 
pn ? t)'f óbAin *oom póg t^b^inc x>ó ! 

te^n ré teir .an gc^innc. 

11 ÚUAtAf," ^n f eife^n, " &n t&\l &z& &\\\ p^oi ót, 
jmoi mnÁib, jmoi ....'' 

TVféAó mé te cun ifce^ó &\\\ &tz níori teig fé 
•óom. Anoir rém cuine-dnn fé peAjvs onm mi *oein- 
ce^n 50 jvdib *onoóóÁit An mo pite *ou'j y&o\ tfmÁib. 
Uuige ? 

" Atz m& z& n& feaóc gcÁit fin pém Ain caim 
buróe^ó *oe: nárt fuAirhmg pé &n pAOgat *ouicf e ? 
&S U V ™Á z& *ofioóóÁit Ain f-AOi rhnÁib z& muingín 
&SAxx\ ax>at>v& — &S U V be\t> 50 bfiátAó . . . ." 

Cu-Aitj a féAÓAinc cníotn. Yi&6 -AOibinn r\&t n^ib 
<Aon m*ó te ceitc &%&m ? 

" A eirjtín . . . ." 

tops ^n fé^óAinc cnu^igrhé-AtAó bí n-4 fúitib 
m'^n^rn ifctg. 

X>& mbéATj pnigi*o n& peince féin e^*opAinn &\t- 
rjeo"óóxM*óe é &n u&\\\ fin ; ní n<Mb — n^ó Airhpéi-ófeAó 
i&v be^tAig *Oé ? 

" "C&X>&\\\ -ánnreo é, ,J &\\ f eire>dn, " cuinpeaT) páitce 
n onfie — &$ *oo fon-f^ . . . ." 

Cu-Aró fé 50 -oon-Af &n creómfiA. Se-df f é c^m^tt 
&S féAóAinc onm. 

" ÍTIo óéAT) té-Ati," &$ fé, "n^ó bpuit mife 1 n-Ann 198 nrpite caoI X)UX) 

aii S\z azá A\^e 't>o ópoi-óe-fA x\ bx\inc *óe, ^^uf *óut 
ifce^ó Ann mé fém, 4 BiOlfn." 

T)'imtig fé 50 cob<\nn. Aóc *o'fitt 1 gce^nn teAt- 
noiméroe. 

" AcÁ Aon óorhAifte -dtfiÁm A5<\m te CábAiftc •ouic," 
s\\ feife^n <\j;uf é n-A fe^fAtfi 45 ^n *oofw\f aguf 
AquigA-ó tnóf a\\ a gtójt, "m^ cá coinne *oé-<\ncA 
^ac leif ^noóc, fe-Aó-Ain x\éf na íioi-óóe nó aocfdit) 
Atttnge of c Uáfrdif ^nnf eo é " 

D'fÁ^ f é ^n feómfiA ^f 4 nóf trie^f féin gAn foc<\t 
eite & f <vó. 

CtuveAf oftn t)\ comne ^s^m te mo fite *oub. 
A5 ^Ao^it tA\\ fumneóig tn'fijt *óom, T>'féx\ó4f ifce^c. 
X)\ fé n-a fe<\f<\tr> ^5 bójvo, mionfvd'áAf cÁn te n-x\ f tíit 
«A^uf é A5 -oéAn-Arh fcuiT>éif ^f féitedoán. 

tlí fAib fiof Ai^e 50 fxMb mé 45 péAóAinc x\if 
x\f n*oóig. Aóc ó^iteAf póg óut^e Aguf mé -dg 
tmteAóc .... 

A teitéiT) *o'f e^f ! 

III 

ÚU5 cú féin c\itnex\m x>o tfm<\oi Ux\ip. 11í CAtt 
T)om mnfe^óc t>uic cé'n *oeifij\ bíof a\k *óume x\£Uf 
fgéAt móf xMge r>Á tean^n. 11í fiof *oom x\noif cé'n 
5té<<\f tomóuif bí <d5<\m — bfdc "OfAoi-óeAécA ó'n 
Oifvte^f nó mo fgé-At lon^AHCAó f éin ? 

Acc bí f eife-dn x\nn forhAtri — Annf in 45 ce^nn Sf^ix) 
§f Afcon. 6 n-A fe^f <\rh f ao\ tóój\<\inn ffifoe A^uf 
l^Abx\f fOf^Aitce n-A gt<\ic Aige. 11a T)dome bí a$ 
^Ab^it x\n cfttge bí offt^ é timceAtt^vó — é n-4 ó^\ff<\i5 
fe^fCA ^nnftn 1 IÁ\\ ff\ot^\ tx<\onn<\. rrvfite caoI mit> 199 

t)ec\nnui$e^\f T)ó. Oe^nnuig fé -óom — ní ófet-ote^ 
Atz ^n triAOfvóAóc bí c\§ bc\mc leif -<\f UcMfib ; *o'f écvo- 
f-At) fé & bAiféxvo b-c\inc *oe «c\p "óóig p\oi teic — béc^f a 
nc\ b£fVc\nncAó -c\$uf *oílf e<\óc nc\ néiftec\nnc\ó me<\f ^tA 
n-c\ óéite. 

"ó, zá *oo teAbAf nuA-ó Af pA&Ait," c\ffA mife, 
" iiaó coif\cec\tfix\it é ! " 

"111 tié acá ^s^m," c\j\ feife-Aii, ^guf fín fé An 
te*\bA|\ óu^-Atn. 

1f be^s n^f ó4ittec\f fcvóAfc n-A fút. Uom-Atf 
cé-Afvo bí Aige. Aóc ní *úéAnf Á 50 bf\c\tAó é. teAb<\f\ 
móf eAtA*óAnc-A 45 cuf fíof c\f\ f Ao£At nA bp éite-ACÁn ! 

jtUAif tmn n-x\f\ T>cofc. A5 £^\b<c\it tc\f\ *Óf\oióecvo 
tlí Conx\itt T)úinn c-Ámic x\n óc\mnc óu$,Am. 

11 ^5«f A> scuif e^nn cuf a fpéif f nA bf éite-ACÁn 
ffeipn ? " 

1f A|\ 615111 bí lonn^m *\n óeifc a óuf , 1Tlo Céile 
^S^T 5^ n fP^if Aige 1 n-c\on nit) <aóc fnA feitemib 
bt^cVO-c\ó , feo, -A^uf mo fite -oub -oítif 1 gconcAbcMpc 
imteAóc c\f\ -c\n eALA*óAin óéA-ona ! 11c\ó cv^Am bí An 
$fc\in off a mAf\ féitex\cÁin ! 

11 Ó, f exvó, -An teAfrc\f fin ," c\óc ni \\ Aib fé 

•o'uAin Ai$e innfeAóc "oom cé'n f-Át *óó fpéif a óup 
fx\n ec\Lcvóx\in fin — pe-Af bí 45 imcec\óc c-c\pc bec\nnuig 
t>ó A^uf óuij\ CAinnc x\if óf ífec\t, f e.*f\ n<\ó bf eicpe-djt 
x\f An f AogAt feo Afíf óoi*óóe .... 

gtUAif tmn c\f\ íf . 

" 1nnfeoó-c\*o *ouic f ^oi'n teAb^f fc\n x\mc\f ctc\nn," 
a\[ feife^n. 

Af fiubAt cú SjvcMT) tlí Conx\itt Afix\m pM t^ecib 
ófóA fin x\guf fite ctiurhx\it nó fec\f poiticfóeAóCA 
te *oo óotf? X)a geAtt te 5tuc\ifec\óc fíog c\5tif 200 nvfite caoi x>uX) 

bAiti|\íognx\ cfí n-A bpj\íom-6AtAifv i,ar\ u-a 5C<5|\ónugA*ó 
Á\\ ngliiAife-Aóc-tiA, mife ^suf mo fite c-áot *oub. 

tlíop tui^e^f AfviArh 50 *ocí ,An oi*ó6e fin cé'n mex\f 
^S^f cáit ^ 1 ^T* ? 5 a6 W1le ^S f^c rjeAnnui£eA*ó 
•ouine *óó. Y\a miú if mó tug-Af féin fAoi *oe>Af < A. 
5^6 be-dn *oíob *o'Aitmg é Cagiif if coffTjume n^p 
Attntg) tMo*ó ceirc f aoi n-A fúit aici : cé rrí «an rjean 
6oirhtige<a6 feo tMof 1 scorhnAróe te t)úr\CAó fite 
-Anoif ? ttle^f cú cé J n speim azá aici Aifv ? ^ÓeArhan 
-a 5CUif\eAnn f é fpéif 1 n-^on fje^n aóz í . . . . 

íló : A^uf aw í fm í ? Haó xMfce^ó a^xm^ x\&t 
5fÁn*0A ax\ ^únA &c& uifvfi ? Ó pe<A*ó, cuigim — fgé-At 

xMfCe-AÓ -Afv f AX) .... 

íló : tlí f éA*of a*ó fé fjeit x\rhtAi*ó ! í fin ! A^uf Afi 
fSfíofj fé Afi^rh *oe *óÁnc,difj f^oi áitne fx*n mn-AOi ! 

Aóc xja óumA tiomf^ céAtm *oeipfi*oíf . t1^6 pAifj 
mo f ite CAOt *outi) a^ayx\ f ém *óom fém, A^uf rr\Á fjf 
x\n rjAncf aóc éxVOtfiAfv n^ó fuMfj cúif tfiAit -aoa ? 

t)AineA*ó ^n rhófóÁit *óíom ^An mójwi a6ai|\. t)ean 

51 A£ 5AbÁtt t-Af C A^Uf ÓUAt-Af í -A f ÁTj : 

11 1f a\\ éigm *o , AitneóótÁ 50 fvAifj f é bAf ^ó x\p óop 
a\\ bit f^n 01'ó6e. ,, 

T)Á mbéinn tiom féin, fítim 50 mbeipinn uippi A£Uf 
50 *ociubfvAinn texvoó^ *ói . . . . 

ÚofAtg mo f ite CAot *oufj a$ cup *óe 50 meAf f aoi— 
111 ftof *oom cé'n pu*o. 1f e^s^t tiom 50 $cu<.\tA fé 
focAt tiA mni Aguf suf gottt fé Aip. An fe-Af boóc ! 
1f asayy\ bí at\ cfvUAtg *óó . . . . acc cui^fiTj cú féin 
cé'n ge^n bí Ag^m *óó f nA tAetib fin nÁf 6uif fé -Af 
*oom a b-Af Aige if bí mo f ite oaot *oub. 

A^uf &x\ Jfiin bíofj a^&xw Af ax\ *oe^mAfv fin ! rrvfite caoí X)uX) 201 

IV 

Aóc teab^f r\A bpéiteaoÁn bf 45 mo fite c-aot 
•oub — j:x*n ; zA ififteab^f fgfíob-Af F-aoi'n ^m pn f & 
mbofsa .annfeo ^s^m. tlíof téig T>uine x\& T)Aon- 
ndi*óe 4|UArh é, aóc téigpe<vo 510CA ^f t)tticf6 -anoif 
ó . . . . 6 — n^ó bpuit friof 454*0 féin cé'n pát? 

Aóc éifc, x*5Uf r\A bío*ó aon cfeapóiT) maf fin Ofc, 
a *óuine : — 

Oi*óóe ÓArhnA — •óe^rh-An a\\ fSfíob mé fíof an 
btiA*ó-Ain, 4óc naó cutru? Onóóe Sarhna : i nArhdf- 
ctAinn na tTÍAinifcfe-Aó te mo fite oaot *oub : T)fÁmA 
te Syn^e : At\ óéAT) u-dif t>á bf ACAf é : níoft tug^f 
móf Án iifT) Aif 1 *ocof aó : níof óu^LAf CfiÁóc df an 
ugT)-Af foirhe fin, A$uf bíof cfí n-A óéite poinnc — 
x*n óxMtinc t>í 4$Am te m'fe^fi A^uf an e^Uvó-Ain nuxvó 
bí £á pogtuim ^5 mo te-An^n : na féitex\cáin bfxvoaó' 
$f ^nT)^ ! 

Aóc níopb fxvoa guf f u^^vó -Af mo Láirh. T)'f ,Áif ge^vó 
í. Óu>At^f an gtóf bos ceótrh^f — mo p ite caot t>ub 
Á\\ n*oóig. 

" A eibtín .... éifc ! éifc ! " 

ÓuipeAf clu^f of m f éin. A5 f úit te bmnbf i^tf Aib 
me-Altc^ó-A uai*ó bíof — 45 fúit te oainnc «Aoibmn 
ptÁm^f-Aó f? tte^-óc-A *o'p eilf exvó T)o'n óoait> ^uf vo'n 
b-Affói^ bí Aige x\f mo Láirh — >aóc m^ bíof 45 fúit te 
f iU*óex\óc f uAif eaf av\ f u*o tM u^im, aóc ní ó'n bpite 
tM te m\Mf é aóc ó tuóc x\n fcáicfe. 

peAji f mbxMt bí 45 c-Ainnc te bean a£e a jvai5 a 
f e^f maf\b ^uf é aj; i^ffxM-ó í rhe^tUvó teif. 

n CéAn^m UomfV AT)eife-A*ó fé, "^guf bei*ó mui*o 
^5 imce^óc *oe fiub^t oi*oóe f^oi óoittcib *oub>A 202 m'file caoI x>víX) 

T)i*Mhfw\ -Agup beit) péátcógA neime ^5 •oeapcA'ó Anu^p 
ojuMtin -Agup mtnt) n-Áf\ ttuge p^oi tom .... Agtíp 
ciocfAi-ó b|\e-Ac^*ó An Lae -Agup cofnóúAró RAtiéAntAit 
45 ceileAb^f\ Ap ^n scfAoib " 

■O'ftáirseAf ^™ rY1 ° f lle CaoiI *ouib — «aóc pgiofrAp 
mo tdtfi tnMt) ap aii coipc a\k e^gtA 50 pítpeA*ó pé 50 
mb^ cuif eA*ó *óó ^n ó^innc óéAT)nA a f^t) tiompa ax\ 
bAffóg pn . . . . 

£)uAit c^om ^ifoeAó mé. TV-aitnig mo te-Anán ofim 
a óopp uigte if bíof — An pput «Aibte-AócA nó corhbái-ó 
bíof e^vof Ainn. t)í f lop ^s^m 50 fAib fé Ag cuf n,A 
fút cpím fx\ teAt"óofó^T)^f, 50 p,Aib fé ^5 cuf 
•opaoi-óe^cc oftn, 50 f^ib concAb^ipc 'óompA agup 
•óó-fAii f^ bpé-Aódinc fm. t)í fiof 454111 50 bpeicpinn 
•oúit a ófoi"óe ^up & &nm& n-A púitib, gup cnút fé 
tiom 1-oif cofp Aguf xMiAm, 50 p-Aib 5-Aece ceó UAit), 
50 fAib ™a saece fm *óom' óuimitc Agup •óom' 
•óóigeAt) A^uf •óom' ófÁ'ó .... 

An pgÁc bíop opm ponii v\a fúite fm ! 

<\óc cfÁCAm^it ,50 teóf, cÁimc an bf-AC xMiu^p, 
cóige^'ó íia foittfe, topuig ^n ceót. Sít mé c-Ainnc & 
•óé-An^rh teif . Úeip opm 1 *ocof^ó. Óít mé mnpeAóc 
T)ó fAoi'n gcAinnc bí ^sAm te m'fe^f. Ceip opm 
Ajiff. ÚU15 fé cé'n fÁó -Aguf bí fiof xMge 50 fAib 
fiof <A5^mfx\ suf tuis. tlíof óAbpuig fé tiorn. t)'^it 
teip ^n curh-Aóc bí -Aige opm a óte^óCA*ó. 

HI-AfAó xmi te^b^f péiteACÁn bí xMge béinn s^n 
^•ób^f cAinnce 51* 50 f Aib mo ófoi-óe Aguf m^tiAm 
tÁn. 

11 Sexvó," ^ppA mipe, " zÁ puim a^a'O pna bféit- 
eAcin/' ^suf pu^-Af x*f -An te^bAf . 

U UÁ -A^up nít." m'pte caoi xmX) 203 

Óuif finn ceifc «din le mo f úitib m^p-Aó 50 nxMb fiof 
^S^m n^ó fxMb -An caom tA\\z b^ttAó. 

11 ttlanAó cuf a ní béA*ó ><\n teAbdf fin A5Am/' a\\ 
feipeAn. 

" tThre?» 

*0'innif fé -dn fsé^t *óom : 50 fiAib fé te T>ut a\\ 
cu^ipc 45 ce^ó AitfiT) ; 50 jiaiC mo óéite te beit 
-Ann ; 50 f Aib fé 45 MnruM'ó eótdf a óun x*n e&lA'ó&m 
r\A bf éitewcán 50 bféA*Ofxvó f é Lab-Ain c teif 50 ctifoe 
n-A -oc^ob — nu*o n>Aó bfé^*ofA*ó aóc fíonbeASÁn 1 
mthMte ÁtA CtiAt a *óé^n^rh. A^uf ^nnfin — z& 
n>áipe opm é \\&t> f^oi mo £ite cAot *oub — ^nnpn bí 
fé cinnce 50 bfuige^vó fé cuine,<yó ceAóc &\y cuxMnc 
AgAinn-ne .... 

An *oiffi*óedóc bíof i*oin r\& f e^fAib ! tTlo téAn 
%&n cuit) *oe *óe^§cnéitriib mo óéite 1 mo leAnÁn — & 
UAifteAóc, & mcmn rhóf fofgAitce, &n rhumgín &z& 
xMge Af-Amfx\ Ab^if ; é pn nó *on Aoi*óeAóc peAfif,<MroA 
mo fite beic &s mo céite — &6z ní siiáúaó te X)}& -a 
teitéi*o a r3fonnA*ó &\\ aou mnAOi .... 

Aóc if cinnce n&t n-AbflóCA*o te mo fite caoí *oub 
50 bfuit cuifeA*ó xMge óun atí cige ce^n^ fém. ~C& 
concAb^ifc &nn, concAbAipc rhófl .... A^uf z& 
muingín &s mo óéite .\fAmfA .... m& f?iAffuigce^n 
•óíom cé'n ?&t n&t bptnt fé 45 ze&tz — nAó Cfi<M*óce 
&n fgéAt &§&m Af xxon óuma é ! 

An beifc f ean f m ! V 

510CA eite Af at\ if ifte^b^f é f eo : — 

Úiunc t)eccí ifceAó óus^m cfiácnón^. Uintie fí 204 nrpte cAot ■otiD 

bicoin tAitnig iioin 50 móp — -Atc 6ait fí UAif f<voA 
a 6tui£ 45 c<ÁmeA-ó mo fite 6aoit *ouir3. 

1f f\í--óeAC4ir\ co r5 Cup ^e t)eccí nu*\if\ toftuge-Af 
fí ar\ *óume ^ ó-áinexvó. t)íonn an r>Á bf\i$ 1 gcorh- 
n-Ai"óe teif an uite foc^t fgAoite^nn fí uAiti ^guf 
mx* cuif\ce-Af\ ifce<A6 uififii t)eiffi*ó fí nAó é pn £>í gá 
fxVó x\ici x*r\ 6or\ A^ bit aóz a rhAUMfc. A6c f^g^nn 
4 cui*o CAinnce *orvo6bLdf '-oo béAt. t)íonn 4irhf\e,Af 
45AC -áf An cé cámce^f -df an "oóig pn cuma cé'n 
me^f tM ^s-ac 4if\ foirhe fin. 

1nnpge<Ann fí fgé^tcA beAga $r\ áuva f^oi'n *oume 
n-Aó "ocAitmge-Ann téiti ; cuifeann fí cofg téici féin 
50 cobann ^guf •oeifie-Ann : 

" ó, ní ce^fvc T)om ax\ fgé-At fin & fÁt) ^uf óorh 
móf teif if zá cufA." 

Aóc p-ógAnn fí A$ m-áócnx\rfi tú, Aguf ní fe^tMVoe 
•00 te^nÁn é. 

An éa*o azá uiffu 50 bpuit fite cx\ot xmb m^p 
te^nxSn ^sAirif a ? tlí féi*oif\ é m^f if téirv 50 bf uit 
Sjváin Aici xMf . Tlí fié fin é -dóc cf\oi*óe beag ^suf 
An^m n^ft) f iú cr\i6c Aif\ beit aici : if f iu\t téiti 
•ouine beit níof fon^f ^ige nÁ 1 péin .... 

An m<vor\ a f & m^mféif — nít fiof ^s^m cé óe^p -An 
f^t-f^éAt f m — -aóc cá -An teAb^fi ^s^m f-A cea6 <A$uf 
cuiffe-At) cóip éuici -ónoóc Cfvro x\n bpofc : ^guf An 
óéAT) uAif eite tiocf-Af fí ^r\ cuAific ní beitj mé f<A 
mbxMte fvoimpi, mi óAitUm bi0T>an r\& CAtfw*6 fém. 

1T)Aif5 suf mnif mé &n oif\e^T) fin 1 T>cof^6 *ói. 
A6c bí c-Af ^, tjí AnAmt-Af-A UAim — bean 50 rjfé-AT)f^inn 
fúin mo 6r\oit>e no6c-A"ó *Ó1. A6c ní •ó&AtifAT) fe-AfCA 
é. 1f feÁff vía fir\ te fi^g^it) a teitéi*oe : -átc n-A6 
of m azá An mí^fj — cé'n f-Át 50 mbíonn fiA*o x\g fíop- nrfite cAot mm 205 

iAj\pAi*ó P n A*óm nio r *olúite nÁ cÁip-oeAp a teAn^At? 
Agup ^5 iA|t|iAi , ó póg A^up bAppój; tAX)A\\\z *oom 
nuAip innpigtm p^éAt cpuAigiiié-AtAé *óóib .... 

Aóc cá Uom : *oéAnpA*o píopóApA "oom' óéite — ní 
peAp mAp cáó é — A$up bei*ó mo pite cAot *oub n-A 
teAnÁn asaiti 50 *oeó ha n*oeóp .... 

50 *oeó nA n*oeóp — n^ó í t)eccí gníte-A*ó r5 1 5 e *>A 
bpetcpeA*ó pí n ^ pocAit r ln I 5° *° eó n ** nt>eón — 
<A$up a (Uib A^Am óe^n^ *oe teAnÁin ! £i6e ? 
tVpéi*oip é — cÁim pó-tmppeA6 Anoóc te n-^ ^corh- 
AipeAtfi .... aóc cá piop a$ *Oia ha6 pAib Aon f eAfi 
•oíob ^r nór mo ftte 6Aoit *ouib .... 

Ap nóf mo pite óAOit *ouib — a6c cé'n nóp é p in ? 
Se^*ó, cé'n nór é r ln ? C-Aim buAptA cpÁfóce ó t>í 
t)eccí a$ CAinnc pAOi. t)puit pé torh *oonA ip cA a 
6Áit ? t)puit ge^n Aige opm a|\ 6op aji bit ? t)puit 
uai*ó a6c mo 6opp ? 

Agup teAb^p nA bpéiteACÁn — C15 SfÁin opm ^up 
óeAnnuig pé An teAbAp pin, 50 mb'féiT)ip 50 bpuit pé 
ór <a óionn Anoip péw te eótAp bAtnc -Ap 1 n-Aon 
cupAp te mo óéite a rheAttA*ó .... SeA*ó, ní pAib 
An 6uipeAt> uai*ó a6c te n-AgAi*ó pin ; é rheAttA*ó a\\ 
ah peAnnóp . . . . uó ! 

Uá a pioccúip óp mo 6orhAip A$up nA poctA peo £á 
P5píobA*ó ASAm : cé'n pÁt 50 bpuit *opúip Agup Ain- 
rhiAn 6oppopt)A, teibi-oe-Aóc Agup mncteAcc, p u^pAóAp 
A^up UAipteA6c pAn éAT>An bpeÁg pin ? Aóc ip AnnpA 
tiom é nÁ Aon $eAp T>Áp pusAt). t)etppeA*o póg *ouic, 
A *Ó1AbAlt : a tiAon . . . . a *óó .... a cpí ... . 

& ÚigeAfinA ! 

Anoip pAóAT) AmAó. CApp>A|\ tiom é. tAbApp^it) 
pé Uom Ap a feAwwó^ ton^AncAó péin. *OíbpeócAi*ó 2o6 nvpte caoI T)tit) 

fé tn\ f5<\m-Aitt. Cuifffó fé fUAi^ ^f >an Airhfe^f. 
t)ei*ó fé ASAtn péinín péin ^mÁm .... 

A fite 6x\oit "otnb, <a jtiSw mo óléib, «a tfiÁigifctf iia 
tiÁitne ^guf nA *of ^oi'óe-Aóc^, te^cfA -Aguf te^cfA 
^rhÁm mife iT)if cofp -A$tif ^n-dm má'f v\ÁÚAl t\Á 
n^orh tú . . . . 

tl.t). — 5^ n ce-A*o c<\£).Aifc T>'fe^f n^ bitteóg^ feo 
téigeA*ó 50 *oeó. 

VI 

& teicéiT) *o , pe^fi ní $&ca mé ^fi^rh ! O mé 'tno 
fuit>e ^nr-feo 'mo cofc te *oeió noiméxvo ^5 fúit le 
ceifc ÁitfiT) tMic, Aguf niof 6uif cú an óétfc fin. 
Cé'n óeifc <dn e<vó ? tlíof f iAff uig cú *óíom cé'n 
5únA ó-Aic mé Aon uaif t>á fdit> mé te mo fite c^ot 
*ou5 x*5Uf eóU\f be-áóc ajac ^f ^n uite gúnd -oá 
úfuit Ag^m .... 

1f be^5 a tieif e^vó ofm 5^11 a tuitteAt) *oe'n fgé^l 
mnfe^óc x>uic, aóc ní *óéAnf at> cte^f m^f fin te^c, 
m^f cá cú *oe-Af, AiroeAf, An*oe-Af Am^ó 'f AtriAc — 
a\\ *oo ti>eAtAó fém .... 

Sexvó, buAit mo f ite oaot t>uó tiom ^n oi*óóe fin 4 
f ai5 t)eccí Af cuxMf c A^Am *oíf e^6 m^f fíte^f . t)íof 
1 £>fAfcó*ó Ai^e ^f Áic n^ mbonn. t)íof cofftngte, 
tomne lonn^m, 5-An An fm^6c ce^fc Ag^m oftn 
fém, ÚU15 fetfeAti é. ílí f&c<s cú ^fiAtn a6c ^n 
té^fguf t)í Aige 1 fut) *oe'n cfófc fin, té^fguf míof- 
t)úilceA6. 'O'féxvopvó fé -a fogA fUT) a *óéxmxMn tiom 
Af ócáit) "oe'n Cfófc fin, ^guf n^6 mxMt £>í d fiof n 

t)í cf &m d^ s^Mit cdfc. tlug fé Af tuttinn ofm, nvfite c<\ot t)ut) 207 

t)íof á\\ X)Á\\\\ an cpAm teif fut & n<*ib piop «ds^m cá 
ruib mé. 

Ó1I11C 510tlA 11A *0C1Cé«V0. 

"*ÓxS úeann 50 ft&itfeAfinAin," ^ff-A mo frite caot 
•oub. 

"Aóc," -apf-A mife, M níl púmfd *óut óorh p<vo4 fin. ,> 

pudifv pé tiA cicéi*oí. T)'itncig ^n 510U-A. tMom^p 
linn pém. 

Óíte^p ei|\ge ^sup imce<\cc uai*ó. t)í cine<St e^ta 
ofitn noirhe — nó |Aom^m pém. 

11 Sui*ó," a\\ peipex\n 50 hug-o^pipAó. 

Óui-óe-Af. 

Cé'n óAbdif *óuic a pi^ptunge *óíom cé'n \?Át gun 
pui*óe^f ? tlít piof A^Am pétn ^notp é. 

t)í fé n--A rhiigifcin onm 50 cinnce ; ^sur n4 Cf ei*o 
^on be-Aii & t)ei|\e.Ann te^c nac bneig téiti máigtp- 

CfeAÓC. 

lannaró eite óun einge. 

u & eibtín," a\\ feifeAti, A^uf -o'Aitnige^f a\\ a 
gtón §un CU15 fé 50 fVAib fé n-A m^igifdf opm, 
" a eibUn," a\\ feife^n, "cámuro ax; *out AtriAó ^noóc 
$Á nA coittce . . . •" 

u Acc níon píte^f acc ce^cf^rh^ uAife & c^icedrh 
te^c," -Aff a mife 50 tas-bníge^c. 

11 Am-Aó fá n-A coittce *oubx*\ TMtvdig . . . ." 

11 Acc c-á m'pe^n 45 f-anAóc tiom p,<* mbAtte," 

Sítte-á t\Á\\ óu-At-A fé cé^pvo bí mé 4 ná*ó. Úof mg 
fé a*s cun *oe — a teicéit) *oe óAinnc f?ite^*óc^ níon 
óu^t^f ^fi-drh pioirhe fm piú ^rh^in uaró pém, tlí 
longnxvó tiom ^un rheatt fé teif mé. 

1f mimc óonn^ic mé é ^guf eofdrhtAcc dguf 
mn\nAó betti*óig gfUntM te cAb-dinc p>Aoi -oe^n & n-& 2o8 tn'pite caoI twt) 

é<voAn ; Aguf Annpn fut a n-xMtneóót^, tiéA*ó f é 
n-A fe^f tu\fAt fitexvóca aoitnnn apff. tdinic >dn 
c-^t|Mi$A*ó fin aif ó CAtwó Uom é ;guf fpoióe-AmAf an 
toitt. 

ZA *ooif e t>e^s ann — b^f éit>if 50 bf uit f é ceatf &\x\& 
míte ó'n mbótAf — Cf-Ainn giurh^ife x\f f-A*o t^fc xMin 
^5 u r 5 An ^e feice-Át aóc p*\if*oe be^s *oe gof m n^ 
fpéipe óf *oo óionn. 

Ann & fui*óexMruf -Aguf fi-óeóga Aj;uf cxM*óbf? 
Cf^nn n-Áf *ocimóeAtt x>Á bfé^'OfAi'óe & bfeiceát. 

Úofuig x\n gaoit as CAomexvó n<\ m^fb fn<\ 

t)í cáncat ofmfA guf cugxvó ^nn mé *óom bui-ó- 
eAó<\f. Aoibne^f 50 f aib fé 1 n-Aice tiom ^guf 4 
fe^nóf oc «átuinn féin xMf . 

t)í fé -An-cfoc-Aif fm-AOince-Aó -Aguf gan fian aon 
•Ofoó-fut) n-A gnúif , 

M ZÁ mo f aogAt mittce ofm AgxVOfA, a eibUn," &p 
f é f^ -óeóig. 

tlmne^f -541^1*0. Uui^e ? ttté beit -Ag cuirhneA*ó 
cé rhéxvo f e^f xvoubaifc an fooat céxvona fin tiom 
Aguf -gan Aon -oume -aca 1 nvÁ fífib. 

Úáinic ffi$i*o n-A feifge f-Aoi n-A fúit. SmAócxMg 
fé é féin, fiut> n-Aó finne mife. 

u D'féitnf guf f e^ff -a tAitneóó-At) f iti'óe-Aóc teac 
<\noóc nÁ f eAttf-Arhnx^óc, ,, a\k feifean. 

*Out)AifC fé váu beag *oe gtóf Átumn *oútf aóc-aó. 

tTHtfÁtAriuMt 50 teóf, fé At\ X)Ár\ xvoubaifc fé 
ce^nn a 6um f é f a*oó Af lArh t>o rhnAoi t>í móf teif ^n 
uxMf f in. t)eccí *o , innif "oomfA é ; m*oiu f éin óUAtóf 
UAiti cé'n óinearhAinc fug &\\ x\n mnaoi boóc nuAif 
*o'eifi$ mo fite caot T)ut> cuiffe-Aó *ói . . . . tn'pite caoI mit> 209 

" An é .\n óaoi $un biit fí * F éin ? " A W A m T e 5° 
le^n^bAó aguf fonn onm otc a óun Ain. 

11 Cé íií ? » 

T)'innip mé An fséat * ó -oíneAó man óu^Laf é. 

11 tlít f onn onm éif ceaóc te pitróeAóc, ná te ^on 
nut) eite Anoóc," -Apf^ mif e, " cairn ^5 *out Abaite." 

TVeinigeaf. Uu5 fé onm. 

"ttít cú A5 •out -Abaite," Af reife^n, ^guf bí ^n 
beitit>eaó 5fÁn*o,A an ^n tn áóc^f úeanA n-a éxvo-an. 

t)í coimtinc ann. te^sAt) mife. Óimc Ldige 
onm .... Atz zá sfáin *S Am ^in, 5t^ ln n ^ 6 múóp\n 
an pe-At) na fíop-Ai'óeAóCA .... VII 

téigfit) mé 510CA eile -óuic : — 

tlí fAc^f te mí é, ó'n oit)óe fin bíomAfi f-A gcoitt, 
A^uf cáim cnáit)ce cé-AfCA bfeóit)ce. 

tlí bféx\5 a nÁt) 50 bpuit mé bneói*óce. tlíon f^5^f 
-An teAb^it) te reAócrhAin ^guf ní tieót *oo -Aon "ouine 
cé^jvo zá onm. 

tlAine^nncA bím 45 n^vó tiom fém naó tAbn ai"ó mé 
teif xxníp óoit)óe ; u^if e^nnc-A eite ^5 cnút teif. 
T)iAbAt é, "oi^bAt é 1 scofArhtAóc *ouine. Aóc m^'f 
T>n\b-At nó t)uine é, zá sneim T)o-f5Aoitce 4150 x\n mo 
ófoi-óe .... fsfíobfA-o ticif óuige x\fÁ*ó teif te^óc 
^nnreo. "OéAnp at> anoif *oí|\e<\ó é . . . . 

Aót cé'n rhAit fin? Cé rhéAT) ticin -An fgfíob^f 
óuige te mí ^5 nÁt) teif 50 mbA f uat tiom é, 45 nát) 
50 mb^ Aoibinn tiorn é, x\$uf ní fiof céan-o eite — 
teicneaóa nán cuineat) óum beAtAig Ani^rh ? 

1f *oóóa nx\ó bpeicpe-At) aníf Goi'óóe é . . . . 2io «rfrite CAOt mit) 

CéAjvo pin ? SeA*ó, aii pléAf^A-ó fiti ? CéAfo t)eif 
cú ? eifge-<\mAó ? eifge-AtnAó ? Cé'n éAinnc fin 
ojtc ? 5 l,nnAÍ ^5 pléArSA* ? tlA tlóstAIÓ ? 

/A ÚigeAjuiA ! tlí f?éA*of a*ó fé beit fíof. 

CAinnc ! cAinnc ! cAinnc ! tlAó mimc A*oubAifc 
mé é, v\aó mmic A*oubAific mé te mo fite CAOt T)ub 
péin é, Aguf é aj; cufi fíof Afi An obAif bí pútA A 
•óéAnAtfi, iiaó mmic A*oubAifC mé nAó n*oéAnfAi*óe Aon 
gníorh Afíf 50 T>eó 1 néif inn aóc CAtnnc ! CAinnc ! 
CAinnc ! 

A$uf f in iat) nA sunnAí *óom bf éAsnugA*ó ! 

ÍTlo £ite CAOt *oub — bei*ó fé 1 Láfi An óAtA .... 

11 UÁ An f^éAt fíof . "Cá eifge-AmAó Ann," AffA 
mo óéite Afi teAóc ifceAó *óó, "eifge-AmAó — cé 
óeApA*ó 50 tnbéA*ó av\ mif neAó Ag ^n T>f\eAm fin ? " 

" ttlo pite CAot *oub ," r5 10 W n ^ poctA uAitru 

"tiAg triAit eite imtigte," AfifA mo óéite aj 
itnteAóc AtnAó avi T>ofAp *oó. 

C& ^n feAf pn ^An cfOi*óe cinnce. tlíof óo*OAit mé néAt Af éif . Haó mé aca mófó^tAó 
Af mo rhumncif ! Haó mé acá bf ómeAtíiAit 511^ 
eifgeA*OAf AtriAó 1 n-AgAi*ó a nÁitime ! An mifneAó 
UAf At fin — 50 motCAf 50 *oeó é. 

T)^ mbémn mV p eAfi, t>á mbéA*ó An cftÁince f ém 
asaiti, *oÁ mbéA*ó fé iontiAm eifige Af At\ teAbAi*ó feo, 
cá mbéinn Anoif aóc mé f ém A^uf mo fite CAOt *oub 
5«AtA te ^UAtAinn f An ,áic if cfeife aví corhf aó .... 

eifeAn — 1 Láft An óAtA azá fé, a óui*o peAf n-A 
cimóeAlt, é gA *ocfeófugA*ó Agup g<* mbpofcugA*ó 
óun gnírh .... tirfrite cAot mit> 211 

Cím ^noif é f UAf mAfb -Af óaoI .a *ófomA, A a§ai*ó 
u^fAt foineanncA cugt-A -Af na fpéiftib, me^nsAt) 
bu,A*ó,A6 -Af a béat, pité^f cfí n-A 6f oi*óe .... 

CAtif,Af a xMntn 50 *oeó na n*oeóf. ÍTI-Aitfe-Af a 
Ioóca. ttlAitim -oo óionc<\ — if cú mo U\oó, mo 6ui*o, 
mo taifge, -a f ite 6-AOit *ouib .... ÚÁinic LAi^e oftn *oe b-áff n<A tiAiftinge fin 6on- 
naice-Af. 

ílu^if ttiúfgtuige-Af bí mo óéite 6f mo ótonn. 

11 A Gibtín," Af f eif ean i bf <a*o níof ^f xvórh-Aipe nÁ 
•Dubdtfc fé -aju-aiíi óeana é. 

A6c óAiúe-Af -An IÁ >Af fA*o ^5 f arhdtUvó -Aguf 45 
baot-6-Ainnc Aguf 45 cuf fíof a\\ mo f ite caot *oub. 
/A5 láftfiAi'ó eifge -Aguf -a 6opp u^f^t fAgáit bíof, 
•oubfVA'ó tiom. 

Af teatc -An cfÁtnóna, t^mic foinnc céitte ótis-Am. 

Sui*ó m'fe-Af te ti-Aif n,A teabtan — bí fé ann a\\ 
f ea*ó av\ ^ó^if *oá mbé-A*ó fidf -A&Atn é. 

w A Bibtín," -Af feif ean, -Aguf teag f é tirh ^f mo 
b-Aitif, u a GibUn, r\Á bío*ó buaifc Ofc. UiocfAi*ó 
z'f ite xvf -Aif . . . ." 

• I tlí tiocf ait> ! ní tiocf AfO 6oi*ó6e n-á 50 btváfcAt." 

t^b-Aif fé dfíf 50 f éi*ó foc^if . 

" A Gibtín," x\f f eif e^n, w f-Aó-AT) if ce^6 f-A gOAt-Aif . 
Uá friof ^s^m cá bf uit f e-Af 50 mbíonn an uite f ófc 
nu-Ai*óe-A6c -Aige. tlí tiocfAfó mé -Af -Aif 50 rnbeit) 
cuAififs c'fite -Ag-Am . . . ." 

Cttg fé póg *oom, *\\ <\n mb-Aitif, -Aguf bí fé 
imtttte rut An tu\K mdjcéAtro & bí *\aoi -a -óé-An-Arh. 212 nvpite caoi mit) 

tTlo óéite imtigte i sconcabAipc a báif te cuaipif 5 
mo le^nÁm a óup a\i rhaite tiomf^! Aj\ pusxvó a 
teitéiT) eite •o'fe-Ap long-AncAó ap *ót\uim an t)om>Ain 
^urh ? VIII 

tlí cátt t)om níof mó <\ téigeat). ZÁ fiof a^av 
•oeipexvó aw fgéit óorii mxMt tiom péin. t^incpe-Ab-Aó 
^noif mé. ^fiiotxvó mo óéite rnapb i gcútf fiáit) 1 n-Aice 
te poficobetto aguf pité^ tf\í n-^ ótoige^nn . . . . 

Aguf mo fite cAot -oub? Cé t\Á\y c-Afa'ó teac i 
mtXaite AtA Cl\At te soifiro é ? Ufé te peiceát 
gAó uite -Á1C -Aiin, ^5 wnfe^óc , oo , n cé tiubfiAf ctuaf 
*oó cé'n p-Át naó fVAib fé péin pan Ci^ge-Am-Aó, -Aguf 
x\n bxMnc bí xM^e teif ax\ gcme^t fin oibpe te 

btlxVÓ-AnCAlb \!AVA. 

tlíop innif fé *oomfx* póf é ^uf mÁ innf igeann . . . . 

ó fe*vó, ó zá ctí a$ imte-áóc cpoó tex\c ax\ *oán 
be-Ag feo óuip fé óug^m a^ m^iDin — X)Á\\ A5 motxvó 
tuóc x\a nsníorh fe<vú é. ttíon téige^f pém é -A^uf 
ní téigpexvo. X)éAt\ ; zaY)A\\\ leAZ A\y £<vo \av — \\a 
te-AbjvÁin beAjgA fitit>e<Aóca ^uf "oánc^ lonnc^ a 
tó^fAi) x>o óponóe teif *\n bf íopÁitne azá a% \da\x\z 
teó ; ZAXiA\\y leAZ a$ ^ax) \at> — x\óc p^g x*5x\mpA At\ 
óuirhne ópu^it) azá A$Am 'mo ój\oit)e a$ mo fite 
CAOt X)Ub .... Date Due 


f 

231605 

BOSTON COLLEGE 3 9031 01192119 4 I Authot ^oiiaire^Paáraic^ Title Sea c 

c d an eirj 


Boston College Library 

Chestnut Hill 67, Mass. 

Books may be kept for two weeks unless a 
shorter time is specified. 

Two cents a day is charged for each 2-week book 
kept overtime; 25 cents a day for each overnight 
book. 

If you cannot find what you want, inquire at the 
delivery desk for assistance. 

W 2-so